דף מספר 2188
30/10/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2188

דף מספר 2188 בחשון תשע"ו 23 באוקטובר 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

התמרים נופלים זקופים

נזקי הסופה בשיכון ותיקים, אוקטובר 2015 - צילום יהודה חזין

 

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

*************

אסיפת חברי גבע נערכה ביום ג' 27.10.15.

סדר היום כלל:

1.      הצעה לאיחוד הנהלות (מש"א, עובדי-חוץ, השכלה) להנהלה אחת. (כמפורט בדף לקראת האסיפה).

 ההצעה עוברת למשאל ביום שישי 6.11.15.

הערות חברים לגבי ההצעה, התקבלו והוכנסו לנוסח ההצעה (מפורט בדף).

2.      איחוד חנויות – צירוף חנויות לכלבו, אופנטיק (במתכונת מצומצמת) ועזרי נוי וגננות.

  לכלבו יצורף גם מבנה החשמלייה.

ההצעה עוברת למשאל בקלפי, יום שישי 6.11.15.

נערך דיון מקיף בהיבטים השונים של ההצעה והשלכות יישומה.

שאילתות

1. א.  – עלויות נושא הליך השינוי ועבודת חב' הייעוץ "אבני דרך".

מה ס"ך עלויות הפעילות עד כה?

תשובה – כ – 72,000 ₪

ב. מה הצפי לגבי עלויות המשך התהליך?

תשובה -  אין הערכה לגבי ההיקף. התהליך מתומחר לפי שלבים, כל שלב בנפרד. התמחור נעשה על פי שעות בפועל.

ג. כיצד נרשמות עלויות התהליך בדו"ח הכלכלי?

תשובה – עד כה נרשמו ההוצאות כחלק מהוצאות הנהלה (ייעוץ לסוגיו השונים) על פי בקשה תרשם ההוצאה בשורה נפרדת, למען השקיפות

2. מבקשים מידע לגבי חב' החשמל (המקומית), היקף פעילותה ותוצאות פעילות זו. (פנלים סולריים, טורבינות רוח).

תשובה – בזמן הקרוב יצא דו"ח לציבור בנושא.

3. חברים מבקשים פרסום הליך ההתייעלות על פי הנושאים שאושרו ע"י ההנהלה הכלכלית, מזכירות והאסיפה (בחלקם)ופורסמו בטבלה.

באלו תחומים נעשו התייעלות ומה היקפן?

4. שינוי בהסדר ניקוי בתים (מהבחינה הניהולית). מה הסיבות לשינוי וכיצד ינוהל תחום זה.

   (הנושא מפורסם בדף)

*******************

פירוט בנושא איחוד שלוש הנהלות\ועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה- להנהלה אחת.

בסיס להצעה לאיחוד ההנהלות\הועדות

מעודכן לאחר האסיפה – 27.10.15

א. כללי

היות וכל הועדות - מש"א, ע.חוץ והשכלה – עוסקות בתחום אחד, עניינים שוטפים ובקידום בתחום העבודה.

כמות המתנדבים מקרב החברים לועדות, קטנה.ולכן כדאי לצמצם את מספר הועדות, המידת האפשר.

חלק גדול מהחברים בועדות נמצא בהן זמן רב והגיע הזמן לבחירה מחודשת.

עניין זה נידון בכל ההנהלות\ועדות ונמצאה לו הסכמה רחבה.

נושאים שהגיעו להנהלות היו לא פעם קשורים ליותר מועדה אחת,

כמו כן חידוש התקנונים הקשורים להנהלות, חוסך את הבאת הנושא לישיבות ועדה.

ב. להלן הסיבות התומכות בהצעה לאיחוד:

1.     הנהלה אחת המטפלת בכל נושאי העבודה והקידום התעסוקתי = מקצועיות.

2.     ראייה רחבה של התחום הרלוונטי = ענייניות ויכולת קבלת החלטות מושכלת ואחידה.

3.     כתובת אחת לנושא עבודה והשכלה = פשטות וחשיפה מינימאלית לחברים.

4.     צמצום החברים העוסקים ובאותו תחום = הקלה על גיוס חברים לועדה.

5.     צמצום במספר הישיבות לחברים ולבעלי התפקידים הנובע מריענון התקנונים, כיוון שלנושאים רבים כבר ניתן מענה בתקנון = ניצול זמן אופטימאלי.

 ג. 1. הרכב הועדה המוצע, והתפקידים שבה (סה"כ 8 חברי ועדה)

רכז הועדה – מנהל מש"א,  בעל תפקיד – מנהל קהילה,  בעל תפקיד – מזכירת מש"א.

מרכז תחום השכלה - נציג ציבור , שני עובדי חוץ -   נציגי ציבור,  שני חברים – נציגי ציבור.

מש"א- נציגי ציבור    כפי שניתן לראות, שמורים חמישה מקומות לנציגי ציבור בועדה, זאת על מנת לשמור על כוחו של הציבור, ועל מעורבותו בקבלת ההחלטות.           תקופת הכהונה בועדה היא 4 שנים, והבחירה לתפקיד תיעשה בקלפי.   

ג. 2. כפיפות – ההנהלה כפופה למזכירות הקבוצה.                                                       

אלון קרל , המזכירות

*************************

מישיבת המזכירות- 27/10/15

1. בישיבה הציגה זיוה את רשימת המועמדים לחברות לשנת 2015

המועמדים עברו את מסלול הקליטה (שנה אחת) ומועמדות (שתי שנים) ואמורים להשלים את תהליך הכניסה לחברות בקבוצה, בדיון באסיפה ומשאל.

המועמדים הם:

גילה גפן, שלומית לימור דמתי, מרלן ותמיר לב, אנדי ואילון גרייצר, נעה רב.

המזכירות מברכת את המועמדים לפני כניסתם כחברים לקבוצה, אולם אישור סופי להשלמת תהליך הקבלה לחברות שהוא אסיפה וקלפי, ייעשה אך ורק לאחר שכל הנושאים הכספיים(פנסיה, דמי קליטה ונושאים אחרים) יוסדרו מול גבע באופן של העברת כספים

הנדרשים לחשבון גבע.

נמסר ע"י זיוה דו"ח לגבי נקלטים שעברו לגור בגבע בשנת 2015 ומצויים בהליך קליטה.

גל ואיתמר לב

ניצן והגר מזור

אלכס ודגן ידין

גל רכס וגלעד אלוני

סיון אלוני ואילן ארבל

איחולי קליטה לכולם.

2.  המזכירות דנה בנושא כביסת בגדי עבודה של חברים.

על מנת לְפָשִט את הטיפול בנושא החלט:

א.                כביסת בגדי עבודה לחברים העובדים בענפים , על חשבון הענף.

ב.                 מרכז הענף יאשר את רשימת עובדי הענף, הזכאיםלכביסת בגדי עבודה.

ג.                   על פי רשימה זו יזוכה חבר הענף ב-20 ₪ לחודש בנוסף על ההקצבה הרגילה.

ד.                 יחידים, יתוקצבו אף הם בתוספת 20 ₪ לחודש להפרטת כביסה.

המזכירות אישרה את הצעת מנהל הקהילה.

המזכירות דנה בנושאים נוספים מהתחום הפרטי.

שבת שלום, צלילה לקס

 

 

הודעות לדף

 

 

קבוצת גבע משתתפת באבלה של

מענית ברעם ומשפחתה

על פטירתה של אימה

חנה ברעם ז"ל

**********

מהמרפאה

בין התאריכים    29/10-2/11  מיה וד"ר טלי לא יהיו במרפאה

ולכן בימים אלה לא יהיו: בדיקות דם, ביקורי רופא והזמנת תרופות.

בבקשה, שימו לב לתאריכים והֵעָרכוּ בהקדם.

ניתן לפנות למרפאת עומר ללא הפניה (בשעת הצורך) עם כרטיס מגנטי בלבד.

רוחלה תהיה בשעות הפתיחה הרגילות ותענה למקרים דחופים.

תודה להערכותכם והבנתכם.

*******************************

טקס לזכרו של רבין.

אנו מזמינים את חברי גבע לטקס לזכרו של רבין שיתקיים ברחבת ד'ה'ו

ביום רביעי 4 בנובמבר בשעה 19:00. 

תודה,  ילדי החינוך הבלתי פורמאלי

*******************************

ספירת מלאי בכל-בו

השנה אנו מקיימים את ספירת המלאי בתחילת נובמבר

הכל-בו יהיה סגור לצורך הספירה בימים ב', ג' , ד' בתאריכים 9-11/11/20015

בבקשה להתארגן בהתאם כי לא יהיה ניתן לקנות בימים אלו (במידה ונסיים מוקדם מהצפוי תצא הודעה לפתיחה מוקדמת בפלאפונים של גבע).

תודה, צוות הכלבו

**************************************

קלנועיות

החל מיום 1/11/2015 עוברת האחריות לטיפול בקלנועיות למיודענו יורם אלוני (נייד    3888 )

הקלנועיות אישרו בשמחה  את הממונה החדש ובעליהן מוזמנים לפנות אליו בכל עת של משבר מכני.    תודה לישי על הטיפול המסור עד כה.

מנהל הקהילה

********************************

להזכירכם: הסדר  הפרטת שירותי כביסה נכנס לתוקפו החל מיום ראשון הקרוב  1/11/2015

************************


לכבוד חג גבע, שיערך בעוד כחודש, אנו מעוניינים לערוך תערוכת יוצרים מקומיים.

התערוכה תוצג בסינמטק ביום החג, יוםשישיה- 27 לנובמבר ובשבת שלמחרת.

מישמעונייןלהציגמעבודותיו, מוזמן לפנות ללילך רז.         ו. תרבות

************************************************************

 

טיולי משפחות

נפתח את עונת הטיולים בשבת 21/11/15. היעד - נחל דישון שבגליל העליון.

פרטים בהמשך.

אלי אורן.

******************************

טוב להיות מפכ"ל ?

איפשהוא בארץ או בעולם,יושב כעת גל הירש ומשחרר אנחת רווחה.

"איזה מזל !”, הוא אומר לעצמו , “איזה מזל , שלא מוניתי למפכ"ל ! ונחסך ממני כל הבלאגן הזה!” הוא לוקח עוד לגימה, מכוסית המשקה שעל שולחנו. מתמתח בשעה שקם מכיסאו, מכבה את אורות המשרד וחוזר לביתו.               דני גפן

******************************

 


לפחות בבריכה יש ניקוי ע"י רובוט

אריק

 

הזמנה לישיבת הנהלה כלכלית


הנהלה כלכלית פתוחה לחברים

 

תיערך ביום א' 1.11.15

בשעה 17:30

במועדון לחבר.

סדר יום:

1.     דיווח תקופתי – בקרה

2.     דיווח תהליך אסטרטגי – בקרה.

3.     שינוי תקנון ק.ג חשמל – דרישה רגולטורית.

4.     שונות

 

בהשתתפות – יוסי כץ – יו"ר בקרה

 

תוכנית חוג עמקים - אלי גורן

 

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין 1-6/11

*

חוג יהדות

יום ד' 4/11 , גבע, 20:30

פרופ' עלי יסיף

"על המקום" אגדות גולה של יהודי אשכנז בימי הביניים

****************

טיול

לחרבת כיאפה, תל-עדולם, בית גמאל, תל-עזיקה

תאריכי הטיול   יום ה' 5/11. מחיר: 150 ₪

חברים מוזמנים

************************

 

מפגש גמלאים

28/10/15

הגימלאים לאן? מפגש הגימלאים

ביום שני 26/10/15, נערך במועדון לחבר מפגש גמלאים בנושא: הצעת חברת "אבני דרך" וצוות השינוי לגבי מעמד הגמלאים בעת  מעבר למעמד ל"קיבוץ מתחדש".

במפגש נכחו כ- 80 חברים/רות.

בתחילה סקרו בפנינו שני חברי בית אלפא את השתלשלות העניינים בקיבוצם, לאחר שהצעת פנסיה דומה לזו שהוצעה בגבע – אושרה בבית אלפא.

נשאלו שאלות רבות ונוקבות, לגבי התהליך שהתרחש בבית אלפא וחודדו נושאים חשובים שיש לתת עליהם את הדעת בהמשך הדרך – ובהם הפנסיה והביטוח הלאומי  כמשכורת/תמחור" הגמלאי, תעסוקת גמלאים, סיעוד, בריאות ועוד.

מוקי ידין מסר לחברים/ותסקירה קצרה על מצב הפנסיה בגבע.

לאחר השיחה, נוכח חומרת הדברים שתוארו ע"י שני חברי בית אלפא, ובהם הקונפליקטים הבין-דוריים, ההתבזות השנתית הכרוכה במלחמת התקציב ואי ביצוע ההבטחות/החלטות הנוגעות לעדכון "תקציב הגמלאים", שיתפו אותנו חברים רבים בתחושתם שנדרש:

להסיר מסדר היום את ההצעה שהוצעה לגמלאים ולהביא במקומה

מודל שונה לחלוטין.

אנו מודים לחברים הרבים שבאו למפגש שהעשיר אותנו רבות.

הצוות קבע לעצמו להמשיך ולהתכנס וללוות את הנושא מקרוב.

בברכה,  צוות הגמלאים

 

צילום: אריק לביא

מילה טובה לנוי

מילה טובה

 


 

 בעקבות הסערה הגדולה הקצרה אבל  ההרסנית שהתחוללה ביום ראשון השבוע, אמנם לא היו אצלנו שטפונות, קירות לא קרסו אבל 8 עצים נפלו, מטפסים השטתחו ושיחים נשברו. בקיצור נזקים ותוהו ובוהו...

אנשי הנוי שלנו בראשות ערן גל – נרי רבי, ים ארצי, יעל ברקין והארפר מתנדבת מקוריאה,  שינסו מתניהם ועברו ממקום למקום כדי לקומם את ההריסות .הגשם ירד,  הזיעה שטפה אבל הם ממוקדי מטרה!  סילקו נופלים ושאר מכשולים והשאירו קבוצה ומדרכות פנויות .

 על המסירות והדבקות במטרה  - כל הכבוד ותודה מכולנו.

 

צילום: ערן גל

ניקוי ו"ניקוי" בתים

פריצה בגבע

ביום ג'  לפנות בוקר ב התגלה נסיון פריצה בבנין הנהלת חשבונות בגבע. בזכות עירנותו של חבר שעבר שם סוקלה הפריצה.

החבר התקשר למשטרה (100) ולרב"שהפורצים הבינו שהתגלו ונמלטו. המשטרה והרבש יצאו לסריקה של נתיב המילוט . להערכתנו המילוט היה דרך שיכון הוותיקים לכיוון הואדי. לא נמצאו עקבות.

במהלך הבדיקה הסתבר שאת ציוד הפריצה הפורצים גנבו במסגרית גבע (של איתן לוין) גם הארונות של יורם רובינשטיין נפרצו.

חשוב מאד לשמור על עירנות החברים ואם חבר מזהה אירוע חשוד עדיף להודיע מיד למשטרה ואח"כ לרב"ש.

אגב אותו דפוס פעולה נעשה בכמה קיבוצים.

*************************

לחברינו הוותיקים שלום רב:

הנדון: ניקוי בתים

ברוח השינויים שחלים בגבע, ולאור הצורך להתייעל ולשפר את שרות ניקיונות הבתים, אנו משנים את השיטה וסידור הניקיונות עובר לניהולה של עמותת "גיל עוז" אשר הם מעסיקים הישירים של המנקות.

התהליך יבוצע כך:

"גיל עוז" מינתה פקידה אחראית בשם עירית על ניקיונות של בתי חברי גבע, היא תקבל רשימה של חברי הקיבוץ ומספרי הטלפון שלהם ותהיה אחראית לשלוח מנקה וליידע את החבר טלפונית על היום והשעה.

במידה וישנן בעיות, צורך בהחלפת יום או שעה, כל תלונה ובקשה, יש לפנות אליה טלפונית למספר- 04-675740504-6757405 טלפון קווי.

הסידור יחול גם על המוסדות שזקוקים לניקיון. מוסד שיזמין מנקה יחויב בחשבונו.

חברים הזכאים לניקיון ביתם ע"ח גבע (מגיל 75) גבע תממן את השרות מול "גיל עוז"

יתכן שתקופת המעבר תהיה קצת מבלבלת אך כשניכנס לשגרה – העסק יזרום לשביעות רצוננו. יש להתאזר בסבלנות ובסלחנות. אם יש שאלות ובקשות מיוחדות אפשר לפנות לנטע או מסאלחה

בברכה ורק בריאות

צלילה, מענית, מסאלחה ונטע.

ראיון עם עובדי המוסך - ש.ש.ר לילך רז

 

ראיון עם עובדי המוסך בגבע

יורמי – המוסך בגבע הוא מוסך ותיק ומוכר בכל הארץ. כרגע אנחנו נמצאים בתהליך של קבלת תעודה של 'מוסך מומחה' לטיפול ברכבי קאיה ויונדאי ממשרד התחבורה, ברשת מוסכים שנקראת "אוֹטוֹפרוֹ".

במשך שנים רבות ועד לשנת 2014, היה המוסך שלנו מורשה של יצרן חברת לנדרובר בארץ. עקב דרישות כספיות בלתי סבירות, הפסקנו להיות מורשים מטעם היצרן, אך עדיין אנחנו ממשיכים להתמחות ברכבי הלנדרובר לסוגיהם. ההבדל הוא, שאיננו קשורים ישירות ליצרן. בישראל אנחנו נחשבים למובילים בתחום הטיפול ברכבי הלנדרובר, במיוחד ברכב מסוג "דפנדר". דגם זה משנת 1989, והוא הדגם הישן ביותר של החברה, שנמצא כיום בשימוש. בתחום הדגם הזה, אנחנו עובדים עם כוחות הביטחון, חברת החשמל, מועצות אזוריות, ובאופן כללי עם חברות הזקוקות לרכבים ממוגנים, כמו גם עם טיילים ומשוגעים לדבר. ייצור הדגם אמור להסתיים ב- 2016, וקרוב לוודאי שדבר זה ישפיע עלינו במידה מסוימת, אם כי לא רבה. פרט לכך, אנחנו מטפלים בכל הרכבים של גבע, בחלק מן הרכבים של בקרה ובלקוחות פרטיים מן האזור ומגבע עצמה.

אנשי המוסך בגבע, אוהבים את עבודתם ורואים בה חלק מעניינם בכל הקשור לרכב ממונע. בשנת 2008 לערך, הגענו למסקנה ששיטות הפרסום המקובלות אינן יעילות מספיק, והחלטנו לפרסם בעיתונות המקצועית סוג של תחרות שטח. לשם כך בנינו רכב שטח ייעודי בעל רישיון, על מנת להתחרות ולזכות בגביעים, בכתבות ובפרסום. הרעיון הוכיח את עצמו, עד שיצא חוק הספורט המוטורי בארץ, שהביא להפסקת התחרויות עקב עומס בירוקרטיה.

 

קבוצת המרוצים של המוסך כבר מוכרת למדי בקרב משתתפי ליגת העבִירות האירופית, לאחר שהתחרתה פעמיים בראלי קרואטיה- 'קרואטיה טרופי' –

https://www.youtube.com/watch?v=1FXNX6MSMi0

כיום עובדים במפעל שמונה עובדים, גולן זיק ואני מגבע והיתר שכירים. יעקב פרסו הוא קצין הבטיחות בתעבורה בגבע בנוסף לעבודתו במוסך, ואורית אריאב עובדת במשרד.

דנדי עובד בנפרד, ומרכז את הטיפול בתאונות ובביטוח, כמו גם את ההתנהלות מול השמאים.

ישנו שיפור ניכר בשנת 2015 ברווחיות המוסך ונקווה שמגמה רק תמשיך.

לשם גיבוש הצוות, יצאנו בסוכות לאירוע שנקרא "גרוטאראלי". מהותו של האירוע היא נסיעה ברכבים שעלותם אינה עולה על 3,500 ₪ בלבד. לשם כך השתמשנו ברכבים פרטיים של עובדי המוסך, וגבע לא השתתפה בשום עלות שהיא.

המסע לא התנהל כתחרות, הוא עבר באזורי שטח ממטולה ועד לאילת, ונעשה למטרת החוויה בלבד. בקישורים המצורפים תוכלו לקרוא על האירוע ולצפות בקטע קצר ממנו.

http://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.2747840

https://vimeo.com/141354642

אורית אריאב עובדת במוסך מזה ארבע שנים, והגיעה מבית שערים.

במקור עסקתי בחינוך מיוחד, אך החלטתי לעשות הסבה ולפנות לאדמיניסטרציה. למדתי בקורסים שונים וגם תוך כדי העבודה עצמה. הגעתי למוסך כמנהלת משרד ויועצת שירות, אך כיום אני מספקת שירות משרדי לכל הענפים העוסקים ברכבים הממונעים שבבעלותה של גבע - למוסך, לטרקטורים, למסגרייה ולקל-נועיות. אני עוסקת בבדיקת עברו של הרכב, מעקב טיפולים ברכבי המשק, בטיפול בחשבונות, עבודה מול לקוחות, משרדי ממשלה, צבא, ציי רכב וכדומה. העבודה אינטנסיבית ותובענית, אך גם מאתגרת ומגוונת ואני נהנית ממנה, חבל רק שאין עוד נשים בשטח.

עירא אבני בן קיבוץ מבוא חמה, שגר כיום ברמת צבי,עובד במוסך כבר חמש עשרה שנים.

הגעתי לפה לפני שיצאתי לטיול בדרום אמריקה, משום שרציתי להתמודד עם כל תקלה שעלולה לקרות ברכב. תוך כדי העבודה כאן נקשרתי לאנשי המוסך, ולעבודה עם הרכבים. במשך השנים השתנו מאוד המערכות ברכבים, וגם חלק מן המכאניזם. כיום לא מספיק להחליף פלגים ופלטינות, אלא צריך להכיר מקרוב מערכות ממוחשבות והרבה אלקטרוניקה. עברתי השתלמויות שונות כדי לעמוד בשינויים והיום אני מתמחה ברכבי לנדרובר. עצם העובדה שאני עובד פה כל כך הרבה שנים מדברת בעד עצמה, האווירה במוסך נותנת ערך מוסף לעבודה, ותורמת להרגשה הביתית.

 רשמה: לילך רז

מרים רכס בת 100

לאימא – מרים רכס בת ה- 100

רק המעטים, יחידי סגולה זוכים להגיע לגיל 100.

מה אומרים, במה מברכים אדם שהגיע לגיל כה מופלג?

אימא! אנחנו, גאים בך ואוהבים אותך!

נולדת לפני 100 שנים, כאן בארץ, בראשל"צ כבת בכורה לסבא יוסף וסבתא חסיה, חלוצי העלייה השנייה.

זכית לגדול בארץ ישראל של תחילת המאה ולהיות עדה במו עינייך ושותפה בגופך ורוחך למהפכה הציונית, לבניית הארץ, ולהקמת המדינה המתגשמת ומתממשת במהלך אותה ה"מאה הקצרה" האיומה והמופלאה, ממש במקביל לסיפור ילדותך, נעוריך ובחרותך.

הבית של סבתא וסבא  היה בית חלוצי מיוחד במינו. בית שגם בתקופות של מחסור וקשיים עצומים שידר והנחיל אופטימיות ואמונה והיווה בית חם, פתוח ומקום מפלט ומקלט גם לחברים בודדים.

 

גם היום כשאני עצמי כבר סבא, אני אוהב לשבת לידך ולשמוע סיפורים שאת זוכרת מילדותך הרחוקה.

הסיפור על התינוקת מרים בת 9 חודשים שחלתה בדלקת מעיים, וההורים הצעירים שלוקחים אותה על הידיים ברגל, לאורך שפת הים מראשון ליפו בדרך שורצת עריקים תורכים אל הרופא הגרמני שקבע : "אל תדאגו- היא תחיה"

ואפילו לא תאר לעצמו כמה צדק...

תמיד התרגשתי לשמוע את הסיפור על מרים בת ה-6 שכבר יש לה שתי אחיות קטנות הדסה ורות, היוצאות לרחוב בנוה- צדק לבושות לבן יחד עם אימא חסיה לחגיגות האחד במאי 1921 וקריאות "פרעות, פרעות" מחזירות אותן הביתה, אליו, נכנס אחרי זמן קצר סבא יוסף, חייל משוחרר מהגדוד העברי, עם כמה חברים חמושים ברובים וכבר יודעים לספר על רצח העולים ביפו, ועל רצח הסופר י.ח.ברנר.

אנחנו גאים בך על שזכית לקחת חלק כתלמידה וחניכה בניסוי חינוכי ייחודי ומרתק הוא "בית החינוך לילדי העובדים" בתל אביב. מוסד שהייה לו משקל משמעותי בייצוג עולמך בדרכך כמחנכת וכאדם.

 

אני מאוד גאה ואפילו מקנא בך שזכית להשתתף בשנת 1942, יחד עם אחיך בן-עמי, הנמצא איתנו היום במסע הנועז והחלוצי, של סמינר הנוער העובד למצדה ברשות שמריה גוטמן בגילוי וחשיפה של שביל הנחש.

חלק נכבד מחייך הקדשת לחינוך כמורה בעמק הירדן וכמורה ומנהלת בית הספר בגבע, ובעיקר כמורה ומחנכת של ילדי עליית הנוער ולחינוכם ולקליטתם התמסרת בכל מאודך, וראית בכך ייעוד ועבודת קודש ממש ורבים מחניכייך אלה שגם הם כבר סבים לנכדים עוד שמרו ושומרים אתך על קשר עשרות בשנים עד היום.

אני גאים בך על שהקמת את הארכיון בגבע, ארכיון לתפארת המשמש עד היום כארכיון קיבוצי לדוגמא.

אנו מאושרים על שבחרת את אבא אנשל להקים עמו את משפחת רכס שלנו, ולהביא אותנו צביקה דרור ודינהל'ה לעולם.

אנחנו אוהבים אותך אימא, כי נתת לנו יחד, עם אבא אנשל, בית חם ואוהב, כי היקנת לנו את אהבת הארץ, את הספר והדעת ולימדת אותנו בפועל , בשטח ממש את חשיבותם וערכם של בית ומשפחה.

משפחתנו מורחבת כוללת הים 11 נכדים ו-17 נינים והשושלת לא רק שלא נותקה, אלה חייה, נושמת וגדלה.

ואולם גם היום את נותנת לנו את התחושה כי שלומו ומצבו של כל אחד מילדיך, נכדיך ונינייך, אחייך ה"הקטנים" וצאצאיהם יקרים וחשובים לך מכל.

על כל אלה אנחנו אוהבים אותך אימא, גאים בך ומאחלים לך ולכולנו הרבה בריאות ואושר!

יום הולדת שמח!


רבותי נברך - בארי צימרמן, מתוך הדף הירוק

רבותי נברך 22 / הזמן הירוק 22.10.15

יהדות – כמו שאר דתות וזהויות שבעולם – היא הצעה לסֵדר. סיפורים, מנהגים וערכים משתבצים בתוכה למערכים גדולים וקטנים, נשזרים זה בזה חליפות בהתאם למקומות ולזמנים בהם חיים יהודים המקבלים על עצמם את מימוש ההצעות (או חלק מן ההצעות) שהיא מגישה להם, תורמים לה, בתורם, הצעות חדשות, או משמיטים, בתורם, הצעות קיימות.

 "בספר מיניאטורי בשם סדר מאה ברכות, שנדפס באמסטרדם בשנים תמ"ז-תמ"ח (1687/8)", מספר לנו אלי שטרן באתר הרשת נוטריקון, "הכולל ברכות, תפילו ומנהגים לזמנים שונים, מצאתי גם את התפילה הבאה, שהתאימה אז לרוח הזמן והמקום: ברכה כשקונים עבדים. כשקונה ישראל עבד צריך לברך עליו ויאמר המברך: רַחוּם רַחֵם וּזְכוֹר אֲדוֹן הָעֶבֶד הַזֶּה לִשְׂמוֹחַ בְּמַעֲשָׂיו וּלְהִשְׁתַּעְבֵּד בּוֹ וּבְבָנָיו אַחֲרָיו כָּאָמוּר [ויקרא, כ"ה] 'וְהִתְנַחַלְתֶּם אוֹתָם לִבְנֵיכֶם אַחֲרֵיכֶם לָרֶשֶׁת אֲחוּזָה לְעוֹלָם בָּהֶם תַּעֲבוֹדוּ'. בָּרוּךְ אַתָּה ה' הַטּוֹב וְהַמֵּיטִיב."

 רוח הזמן והמקום באמסטרדם של המאה ה-17 כללה סחר מפותח בעבדים, שנוהל גם על ידי בני עמנו, ובטקסט המצוטט שורה רוחו של חוק העבד הכנעני מן התורה, המציע לנו לעשות שימוש בעבדים "מאת הגויים אשר סביבותיכם" (ויקרא כ"ה 44). אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, האל הרחום, על פי דעתו של בעל התפילה, נקרא לרחם לא על העבד כי אם על בעל הבית, לאפשר לו לרְוות נחת מביצועיו של המשועבד לו, לזַכּותו אף בשירותיהם היעילים של בניו אחריו ולהרוויח ביושר את ברכת "הטוב והמיטיב", אותה יעניק לו, בתודה, "אדון העבד".

 

כשם שדיני התורה בדבר עבד (כנעני או עברי) הם חלק מן ה"יהדות", כך אף ברכה זו מאמסטרדם של המאה השבע עשרה. מנקודת מבטי, היום, יש בה יסוד מתועב, אך אין פירושו של דבר שאני מכחיש את יהדותה. יהדות, נשוב ונאמר, היא הצעה לסדר, ולהיות יהודי פירושו ללמוד את הסדרים, להבינם, לקבלם או לשנותם. אל תאמינו למי שמציעים לכם סדר נוקשה, קפוא, שניתן למשה בסיני. אל תלכו שולל על ידי מי שמציעים לכם להתייאש ולפרוש מן הסידור היהודי. זכרו: קרובים אליכם הדברים מאד, בפיכם ובלבבכם לעשותם.

בארי צימרמן

תרבות בעמק

 

 

משכן לאמנות עין חרוד   אודיטוריום מירון סימה

 

ידידים יקרים, אנו שמחים לארח את זמרי להקת "קולן", יוצאי גיאורגיה, אשר כבשו את הקהל הישראלי

לפני למעלה מעשור, ולאחרונה עושים קאמבק מרגש. בתכנית: רפרטואר מגוון של שירי פולקלור מרחבי העולם,

שירים נפוליטנים, שירי עם גיאורגיים, רומנסות רוסיות וזמר ישראלי, בביצוע משובח ובהרמוניה קולית נדירה.

בין השירים: "גוגולי גוגולי", "פוניקולי פוניקולה", "לילות מוסקבה", ועוד.

שבת  31.10.15   שעה 11:30.  כרטיסים : 75 ₪ במכירה מוקדמת, 95 ₪ ביום הקונצרט.

 טל. 04-6486038  04-6531670 .ימים א'-ה' 9:00-16:00.  לאור הביקוש, אנא הקדימו הזמנת הכרטיסים!

בתום הקונצרט: אתם מוזמנים לבקר במוזאון. בחצר הפסלים - קפה וארוחות קלות.

שלכם, צוות המשכן 

 

דברים טובים

 

 הוא כבר כאן, הסתו-חורף תש"עו וכך הוזז השעון, וב5 אחה"צ כבר כמעט חושך  ואז אפשר להתנחם בכל מיני מרק ונזידים,  וככל שהכנתם קלה, קצרה והתוצאה טעימה- כן ייטב.. מצאנו מרק אפונה שעומד במירב התנאים:הכנתו קלה והחלטנו לנסות

מרק אפונה מהיר

לפניכם מונחת קערה מהבילה של מרק אפונה לוהט, מעוטר בחזה אווז או נקניק המעניק לאפונה טעמים מעושנים ומשדרג את המרק הירקרק בכמה רמות.


המצרכים

2     כפות שמן זית

קבנוס חתוך לעיגולים או קוביות קטנות

3 בצלים יבשים קצוצים דק

4 שיני שום קצוצות

5 גבעולי סלרי חתוכים לפרוסות קטנות

שורש פטרוזיליה קלוף, חתוך לקוביות קטנות

2 תפוחי אדמה בינוניים חתוכים לקוביות קטנות

400 גרם אפונה ירוקה קפואה שהופשרה

5 כוסות מים

כפית מלח

פלפל שחור

כפית זרעי כוסברה טחון טרי( אופציה)

כפית כמון

להגשה

באגט, שמן זית , פטרוזיליה

אופן ההכנה

מטגנים בסיר בצלים 8 דקות תוך כדי ערבוב. מוסיפים שום ומטגנים עוד דקה.

מוסיפים קוביות סלרי, שורש פטרוזיליה, תפוחי אדמה, מטגנים עוד כדקה תוך בחישה. מוסיפים מים. (לא מתבלים עדיין), מבשלים כ1/2 שעה.

. מוסיפים אפונה, מבשלים עוד כחצי שעה. מרסקים הכל בבלנדר מוט מוסיפים מלח פלפל ותבלינים, מסננים את המרק (לא חובה).

מגישים : מוזגים מרק לצלחת. מפזרים קוביות קבנוס ומניחים בצד פרוסת באגט. מזלפים מעט שמן זית ומקשטים בעלה פטרוזיליה

 

העתקת קישור