דף מספר 2102
28/2/2014
דף מספר 2102  כ"ח באדר א' תשע"ד  28 פברואר 2014


עריכה והדפסה: נעה ידין, עדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: אייל אורן, טל גולן
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
שער


מוקי ידין נפרד מהגזברות אחרי 12 שנה

בחברת עובדי המזכירות בטיול בכאוכב

צילום: דן פלג

 

 

הודעות לדף

מזל טוב לדבורהל'ה  וצקו גפן

ליונה ודליה

לעינב וארז

ולכל המשפחה – להולדת

הנכד-הנין-הבן – תלם

 

לשבוע שבין   2-8/3

*

חוג בטחון

יום שניי,  3/3 שעה, 20:30 ע-ח-א

פרופ' אסא כשר- הקוד האתי של צה"ל

*

חוג יהדות

יום ד'  5/3/14, גבע, 20:30

פרופ' עלי יסיף – יפת באוהל שם.

(פאוסט ואורפאוס בסיפור היהודי של ימי הביניים)

 

 

 אתר גבע החדש

בשבוע הקרוב יושק האתר החדש באותה הכתובת שהיה האתר הישן. על היום והשעה תבוא הודעה.

התהליך יקח מספר שעות שבהן לא תהיה גישה לאתר.

אי לכך - מומלץ להוסיף את אתר סידור רכב למועדפים.

האתר הישן יהיה בכתובת אחרת ויש אליו קישור מהאתר החדש. מהשבוע הדף השבועי יועלה לאתר החדש בלבד.

בנוסף – עדכונים לתורנויות / משקעים וכו' יתבצעו רק באתר החדש.

תודה, צוות האתר

*******************************

מחסן פורים

המחסן יפתח ביום א' 2/3/14

מבוקשים תורנים (הרשימה על לוח המודעות) אנא הרשמו

על מנת שנוכל לפתוח את המחסו כל יום לשרותכם.

תודה שרה מזור

משלחן המזכירה

משולחן המזכירה

אסיפת חברי קבוצת גבע תיערך ביום ג' 4/3/14 בשעה 20:30 במועדון

בסדר היום

1.                  זוהר ברג לריכוז מערך החינוך המשלים (כיתות א-י"ב) – הצעת ועדת חינוך

2.                  עקרונות מינוי ואיוש תפקידים – מגיש אלון קרל-מש"א. מצורף פירוט.

3.                   נוהל קליטה לבית תינוקות בגבע – מגישה מורן רז – רכזת הגיל הרך. מצורף פירוט

מהחלטות המזכירות

למרות טיפול מסור של הועדה לטיפול בחובות החברים החוב של חברי גבע לקבוצה גדל ועומד כעת על סך 2.520.000 ₪ (גובה החוב ביולי 2013 עמד על 1.757.500 ₪ )

נדרש טיפול יעיל, נמרץ והחלטי בבעיה.

להלן החלטות מזכירות בנושא. 

א. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪ לא יוכל לקבל צ'קים בקופת הבית. במקרה חריג , לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

ב. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪  לא יוכל להוציא מהקופה או בכרטיס אשראי יותר מסך 1000 ₪ בחודש.

חבר שימשוך יותר מסכום זה, ייסגר כרטיס האשראי באופן מיידי.

במקרה חריג, לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

תוצאות משאלים

1.                  רענן פרנס נבחר לריכוז משק ברכות לבחירה ואיחולי הצלחה בתפקיד.

2.                  אושרה בניית כלבו / מרכולית עפ"י מתווה שהוגש ע"י רשות הבינוי. 

הבניה תעשה במהלך 2014

3.                  העברת תקציבי חברים לבנקים לא אושרה.

שבת שלום, צלילה

*************************************

ברצוני להודות לחברי גבע על בחירתי לתפקיד מרכז המשק.

תהליך החפיפה יתקיים במהלך חודש מרס

בברכה רענן

נוהל קליטה לבית תינוקות - מורן רז

נוהל קליטה לבית התינוקות בגבע תשע"ד-

הקדמה

א.    שנת החיים הראשונה הינה שנה משמעותית ורבת השפעה על הילד ועל הוריו.

הכניסה לבית התינוקות מסמנת מעבר מחוויה של הורות טוטאלית ובלעדית, להורות הנדרשת להתחלק בטיפול בילד עם עוד גורמים.

מעבר זה דורש התייחסות ייחודית ותשומת לב בשל מורכבותו ורגישותו.

   ב. מערכת הגיל הרך של גבע מתחייבת בראש ובראשונה לתת מענה, לילדי גבע ולהוריהם.

הדרישה לבית התינוקות שלנו מהורי חוץ רבה מאוד.

המערכת  נדרשת לאזן בין צרכים חינוכיים לבין מציאות כלכלית.

ג. בשנים האחרונות יותר אימהות מאריכות את חופשת הלידה. צורך זה נתמך גם ע"י מערכת החינוך.

הכנסת התינוקות לבית ,בהתחשב רק במועדים האישיים של ההורים מקשה מאוד על תכנון כוח האדם הנדרש, ותכנון התקציב.

המפגש בין צורכי ההורים לצורכי התארגנות המערכת, הוליד את עקרון הפעימות:

במהלך השנה ייקבעו שלושה מועדים, בהתאמה המרבית לקליטת התינוקות לאותה השנה, המועד השלישי, לא יאוחר מסוף חודש מאי.

ההורים יוכלו לכוון עצמם לפעימה המתאימה לצורכיהם והמערכת תוכל להתארגן ולהתכונן בהתאם.

נהלים:

·        .ע"פ תקנון העבודה של גבע נקבע: הארכת חופשת הלידה תתאפשר בתנאים

         הבאים:

1. ליולדת ולבעלה נצברו מספיק ימי חופש.

2.  דחיית  החזרה לעבודה לא יוצרת קושי במקום העבודה והוא מאשר את הארכת 

      חופשת הלידה של היולדת.

3. התאריך המיועד עולה בקנה אחד עם צורכי בית התינוקות.

4. צרכים הוריים מיוחדים. לידת תאומים, בעיות בריאות וכד'.

לאחר הלידה ההורים ידווחו למנהלת הגיל הרך על המועד הצפוי לכניסת תינוקם למערכת ויחתמו עמה על חוזה התחייבות.

·        הורי חוץ שלא יעמדו בחוזה, ישמר להם מקום רק על בסיס מקום פנוי+דמי שמירת מקום .

·        עלות שמירת מקום בבית , 50% מהתשלום החודשי.

·        סדר העדיפויות לשמירת מקום:

1) הורי גבע 

 2) הורי חוץ המחזיקים ילד נוסף במערכת

  3) עובדים שכירים הנדרשים למערכת.

****************************

 

מכרזים / אלון קרל מש"א

קב' גבע – משאבי אנוש gevamasha@kvgeva.org.il

טלפון ‏: 04-6535107, פקס : 04-65353

 

לדף גבע

על הנעשה במחלקת משאבי אנוש.

 

בימים אלו סיימנו להכין ולהעביר לאישור המזכירות מסמך עקרונות לבחירת בעלי תפקידים ונושאי משרה.

בנוסף על העקרונות נערכה טבלה הכוללת בפירוט כל תפקיד, ועדה ומועצת מנהלים וכן נציגי ציבור בועדות.

לכל אחד מאלו מופיע מי אחראי לבחירה, היכן נבחר, מאושר, קלפי, רוב לבחירה, אורך קדנציה ועוד נתונים.

הנושא עלה ומובא כהצעה לאסיפה ולקלפי, לאחר שחברי ועדת מינויים הגיעו למסקנה והחלטה כי התנאים אינם מאפשרים להם לעמוד במטלות התפקיד. חלק מאותם תנאים הם שינויים בהתנהלות ונהלים וחלקם שינויים ביכולת או הרצון להתנדבות לטובת איכות ורמת החיים, קשיים בהתמודדויות כחבר הועדה, תפיסות חיים שונות ועוד גורמים שתרמו לכך שסך התנאים והיכולת להצליח בתפקיד ועדת מינויים היו כנגד הסיכויים.

לפיכך שילבנו כוחות למצוא ולהציע דרך התנהלות שתביא להמשכיות ושמירה על קיום של תהליכי מידע, נגישות, שוויון הזדמנויות, בחירה, מקצועיות ופיקוח על בחירת בעלי תפקיד ומשרות בקיבוץ.

 

בהנהלת עובדי חוץ אנו עוסקים בקידום עידכון נוהל עובדי חוץ שהתקבל ב- 2007, לפני כמעט 7 שנים. הכוונה היא להחזירו להיות רלוונטי ושמיש וכזה שעוזר לקדם את הענף\קבוצת עובדי החוץ ומאפשר לייצר התנהלות סדירה ועדכנית. לכשנסיים נציגו לעובדי החוץ להערותייהם ושאר תובנות ומשם לאישורו, כמקובל.

תזכורת! לכל עובד החוץ: להביא את התלושים מיד אם קבלתם למשרד חשבות שכר, כנ"ל טפסי 106, כנ"ל דוחות קרנות פנסיה והשתלמות.

בימים אלו אנו שוקדים על כל נושא הפנסיה ואקטואריה לעניין זה ומיידע בדבר קרנות פנסיה הינו בעל חשיבות רבה להסדרת פנסיות מכובדות לחברים בכלל ובתוכם חברים עובדי חוץ, לדורותייהם.

 

בהנהלת משאבי אנוש אנו עוסקים בהכנות לאכיפת תקנון העבודה לעניין יתרות ימי חופש, כפי שהוחלט בתקנון העבודה ב- 2013.

תזכורת! בכל חודש בדוח שעות העבודה, בתחתית הדף, מופיע מצב ימי חופש. במידה ומוצאים שיש ביתרות טעות חשוב להגיע למש"א לבדיקה והסדרה של מצב ימי החופש, כזכור קיים תשלום עבור חוסר בימי חופשה הנובע מחוסר בשעות עבודה במהלך השנה, וכל חודש בחודשו.

 

ולסיום, להלן מפורסם מכרז לתפקיד אחראי תחום ביטוח לאומי בקיבוץ. (במקומו של מנחם מזור)

 

מכרז פנימי

מבוקש! חבר\ה לתפקיד אחראי\ת תחום ביטוח לאומי.

אחריות לטיפול הכולל בנושאי ביטוח לאומי בקיבוץ, כולל נושא מיצוי זכויות.

עבודה משרדית בעיקרה

קשר עם רשויות ומשרדי ביטוח לאומי.

הכנת טפסים ותביעות לקצבאות.

מעקב ופיקוח על תקבולים מהקצבאות.

יכולת קריאה וכתיבה כולל התנסחות טובה.

עבודה מאורגנת ומסודרת.

דיסקרטיות, מעל הכול.

תינתן הכשרה הן בחפיפה עם מנחם מזור והן בקורס\ים מתאימים.

היקף המשרה הינו חלקי וגמיש, יום יומיים בשבוע.

המעוניינים במשרה או בפרטים נוספים מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש.

 

אלון קרל, מש"א

קבוצת גבע

מכרז פנימי למרכז בניין - אלון קרל

 

מרכז/ת בניין – פברואר 2014

תיאור כללי של התפקיד:  אחריות מקצועית וכלכלית לכל תחומי הבניה ותשתיות, כולל: שיפוצים ואחזקה במשק ובאזור המגורים וביצוע מדיניות רשות הבינוי.

תחומי אחריות:

·                    בניה, שיפוצים תיקונים ותחזוקה.

·                    ארגון ופיקוח על עבודת בעלי מקצוע.

·                    עמידה ופיקוח תקציב הענף.

·                    מכרז קבלנים ופיקוח.

·                    מנייה ורישום אנרגיה. (חשמל, מים, גז)

דרישות התפקיד:

·                    ניסיון בתפקיד ניהולי-ציבורי במערכות הקיבוציות- יתרון. 

·                   השכלה בתחום הבניין- יתרון.

·                  ניסיון בתחום רלוונטי.

·                  גישה ויכולות טכניות.

·                  יכולת ארגון ועמידה בלחצים.

·                  ניהול עובדי בניין, חשמל, אינסטלציה וקבלנים חיצונים.

·                  עבודה על מספר משימות, בו-זמנית.

·                  יחסי אנוש טובים, סבלנות וסובלנות.

·                  ניהול מו"מ עם ספקים, קבלנים ובעלי מקצוע רלוונטים.

כפיפות: יו"ר רשות הבינוי

היקף משרה:   משרה מלאה.

בחירה לתפקיד: בקלפי, ברוב רגיל

משך קדנציה :           4 שנים.

מועד כניסה  לתפקיד:          מיידי!

המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש.

אלון קרל, מש"א, קבוצת גבע

ט.ל.ח

 

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים - אלון קרל

 

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים

 

מבוא

בחודש אוגוסט נערכה פגישה של ו.מינויים שעניינה ,בחינת המשך העבודה של הועדה.

סיכום אותה ישיבה, בעיקרו: יש צורך לבצע התאמות בין עבודת הועדה והנהלים לבין השינויים השונים שפקדו את הקיבוץ והחברים בו:

·                      מידת מוטיבצייה למלא תפקיד או להיות חבר ועדה,

·                       שינויים בתחום התעסוקה של החברים- ע.חוץ,

·                      מידת הרלוונטיות של ועדות שונות.

המסקנה הייתה כי יש לבחון דרך שונה לפעילות של מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ, וכי ייתכן שניתן להעביר חלק מסמכויות ו.מינויים למש"א וגורמים נוספים במערכת.

בהמשך לזאת להלן הצעה: עקרונות מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ גבע.

הגדרות

"תפקידים": שם כללי לכל מי שמנהל ענף או פעילויות, רכזי וועדות, נציגי ציבור בועדות, בין  שנבחר בקלפי ובין שלא.

"בעל תפקיד" : מנהל שעבודתו כוללת אחריות למגזר או אשכול ענפים (מזכיר, מ.משק, יו"ר, מ.קהילה, גזבר, מ.מש"א, ....)

"מנהל פעילות" : מנהל ענף או רכז ועדה או אחראי פעילות אחרת.

"נציג ציבור" : חבר בהנהלה או ועדה, בין שנבחר ובין שלא.

עקרונות לבחירה ואיוש תפקידים, מנהלי פעילות ונציגי ציבור

1. איוש "תפקידים"  - באחריות מנהלי המגזרים השונים: יו"ר, מרכז-משק, מנהל קהילה,    מזכיר חברתי, מנהל-תאגיד (על פי תקנון התאגיד). באחריות המנהלים לקיים הליך בחירה תקין, במועד הנדרש על פי סיום קדנציה או החלטה ניהולית אחרת.

2. בחירת "בעלי תפקידים" -  באחריות הנהלת המגזר הרלוונטי או יו"ר המגזר.

3. בחירה ואיוש "תפקידים" בתאגידים -  תהיה על פי תקנון התאגיד תוך שמירה על עקרון עדיפות לחברים מהקיבוץ. (לעניין זה "חברים" כולל מועמדים, בני משק, במ"ש ובלבד שיהיו מתאימים לדרישות התפקיד)

4. בכל תהליך גיוס ואיוש "תפקידים" תהיה : הגדרת עיסוק\תפקיד, כישורים נדרשים, הגדרת הגורם המראיין, מי הגורם מקבל ההחלטה ולו"ז לכל התהליך.

5. הבחירה ל"תפקידים" תהיה בדרך של מכרז – באמצעות מש"א או ועדת איתור. ייערך פרסום התפקיד באמצעים המקובלים כולל העמדת לו"ז לקבלת פניות\מועמדים, מיון מועמדים, ראיונות, הפנייה לאבחון חיצוני- לפי החלטת הצוות המראיין.

6 . סיום תפקיד במהלך קדנציה -  באחריות מנהל והנהלת הפעילות ועל פי נוהל עבודה.

7. קדנציות יהיו קבועות ל – 4 שנים. (למעט אם הוגדר אחרת, בתקנון תאגיד או בטבלה מצ"ב)

8. בחירה לתפקיד תובא רשימה של "תפקידים" שבחירתם בהנהלות הפעילות וזו תאושר באסיפה. (מצ"ב)    

9. בעל תפקיד\מנהל\רכז פעילות המעוניין להעמיד עצמו לבחירה מחדש - בהמלצת הגורם האחראי לבחירה, יתקיים הליך בחירה במשאל ציבורי או הנהלה רלוונטית. הנושא בתפקיד יובא לבחירה כמועמד יחיד. היה ולא נבחר, לא יוכל להעמיד את עצמו לבחירה מחדש, לאותו תפקיד ועבור אותה קדנציה.

9.1. בכל מקרה, בחירה לקדנציה שלישית תהיה ברוב מיוחס, 60%. או 65% למי שנבחר ב- 60%.  

9.2. מקדנציה שנייה ומעלה, בענפי העסק, יאושר בהנהלה כלכלית ומזכירות.  

10. מנהל משאבי-אנוש אחראי לסייע לתהליכים של איוש ובחירת "תפקידים" - באחריותו פיקוח ובקרה על מערך ה"תפקידים", כולל התראה למנהלים לגבי סיום קדנציה וקיום מכרז לתפקידים.

11. מנהל משאבי-אנוש יסייע להכנת התשתית  - לכל תהליך איוש וגיוס "תפקידים" ויהיה שותף לתהליך.     

12. איוש משרות שאינן מוגדרות "תפקידים" -  יהיה עפ' נוהל איוש משרה מתפנה, כפי שמופיע  בנוהל העבודה, יולי 2012.

תפקידים, האחריות לבחירה ודרך הבחירה, כללי

תפקידים בתאגידים - על פי תקנון כל תאגיד.

יו"ר הנהלה כלכלית – באחריות מזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מזכיר – באחריות המזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים

מנהל ענפי קהילה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מרכז משק – באחריות יו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

גזבר – באחריות מזכיר ויו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל משאבי-אנוש – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל ענף במגזר העסקי – באחריות מרכז משק, בחירה בהנהלה כלכלית.

מנהל ענף במגזר הקהילה – באחריות מנהל קהילה, בחירה באסיפה.

רכז ועדה – באחריות מזכיר, בחירה באסיפה.

רכז ועדה של תחום רחב – (ביטחון סוציאלי, ועדת ביקורת, רשות הבינוי, בריאות ורווחה, חינוך, פרט, קליטה, קלפי וכן רכז ועדה הממונה ע"י האסיפה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי.

נציגי ציבור במזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון תאגידים, גופי חוץ, בחירה בקלפי.

אלון קרל, מש"א

 נספח

ברכה למוקי - עפר ברזק

ברכה למוקי עם סיום עבודתו כגזבר גבע

בתמונות –הסיור בכאוכב צילם דני פלג

לפוזמק* ידידי –

 הנה אנו עומדים כאן סביב השולחן כל עמיתיך מהמזכירות ובני משפחתך ,כדי לציין בטיול בארץ ותקרובת יום בחייך, לסיום תפקיד ציבורי ארוך שנים.כבר יותר מ- 30 שנה אתה בתפקידים ציבוריים בגבע ברצף , גזברות , ריכוז משק, בנין ושוב גזברות .

בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת דחפנו יחד  עם מיכה אפרתי את "קופות הגמל" לכל חברי גבע, ואח"כ בשנות ה- 2000 יחד עם יפתח רונן הכנסתם את הפנסיה. הטיפול בקרנות לביטחון סוציאלי היה אחד הדברים להם הקדשת זמן ומחשבה יותר מכל נושא.

בימים אלה העברת את הגזברות לאלי מזרחי ונשארת לטפל בקטע שכל כך חשוב לך -

הקרנות לביטחון סוציאלי. אני חושב שגבע חייבת לדעת ולהכיר לך תודה על כך.

אני יודע שאתה סוליסט , אבל תקבל בהבנה ובסבלנות, שהצוות שנבחר בתאום אתך

לנווט את "הר השקלים " שיצרו כל הקופות יחד ,בא לקראתך ורוצה רק לעזור.

אז פוזמק – אתה כבר בן 65, סבא, תוריד הילוך, תבלה עם המשפחה , תטייל בארץ ובחו"ל כפי שאתה מאד אוהב ותשמור על הבריאות.

עד 120 !!!

ממני - הג'ינג'י  עפר ברזק.   

* פוזמק – הכנוי של מוקי מימים רחוקים                                                    

                                    

המתנדבים - ברנדה

המתנדבים

המתנדבים השבוע בסמינר

מתנדבים ממשיכים להגיע לארץ מכל העולם. יש בערך 30 קיבוצים שמקבלים מתנדבים, לרוב קיבוצים שיתופיים. בחודשים האחרונים עבדו בגבע בממוצע 20 מתנדבים. לפעמים יש ביקוש ליותר.

הם באים מהרבה ארצות. ב14 החדשים האחרונים היו לנו צעירים וצעירות נהדרים מקנדה, ארצות הברית , שוודיה, דנמרק, שוויץ, אנגליה, סקוטלנד,הולנד, אקוודור, מקסיקו, גרמניה, אטליה, קוריאה הדרומית, יפן סינגפור ודרום אפריקה.

היום הגיל הממוצע של המתנדבים הוא 21-22.

הרוב עובדים  בענף המזון, חדר האוכל, מטבח, ובבקרה. חוץ מזה כמובן ברפת, נוי, מתפרת תאים, אורווה . המשוב מהענפים מצוין.

פעילויות

פעם בשבוע נערכת פגישה במועדון שלהם בנושא  ענייני היום. הפגישות האלה תמיד מתקיימים אחרי בדיקת החדרים והסביבה, וחלוקת ה funny money, כסף הכיס שרחל שלו מכינה לנו כל שבוע.

חידשנו את שעורי העברית, בדרך כלל בימי ג. יש הרבה התעניינות.

כמו כן נתנות להם הרצאות על כל חג.

אנו עורכים פגישות פרידה וקבלה של מתנדבים. במפגשי הפרידה מתנדב מקבל תעודה ושיר.  הם מקבלים גם  חולצת T מגבע.

המתנדבים מבקרים במוזיאון גבע ומתרשמים מאד מהתצוגה

טיולים וסמינרים

השנה 2014 היינו "ביד ושם", לסיור והדרכה. זאת הייתה חוויה מיוחדת. היוזמה לביקור בזה בא מהמתנדבים עצמם.

אנו מתכננים  טיול לאילת , מצדה, שדה בוקר ועוד בהתחלת מרץ.

השבוע היה סמינר על  ישראל והפלסטינים של 3 שעות. כל המתנדבים ביקשו המשך.

לידיה אייזנברג מקבוץ משמר העמק, (עובדת בגבעת חביבה) העבירה הנושא בצורה מרתקת, ותאמינו או לא עם המון הומור!!

כששואלים את המתנדבים מה הם מקבלים מתקופת התנדבות בקיבוץ , חלק גדול מהם מציינים שזאת הייתה התקופה הכי משמעותית בחיים שלהם. הם נהנים מהמפגש עם צעירים מתרבויות שונות, מדרך החיים של הקבוץ וכמובן מישראל היפה.

צוות המתנדבים ,ברנדה, ליאור, והני.

ברנדה

החיים בורוד / ארנון לפיד

החיים בוורוד

 

מתוך עיתון ידיעות הקיבוץ  21.2 – ארנון לפיד

 

תגידו מזל טוב לדבורהלה בן-יהודה מגבע: השבוע מלאו לה שבעים, והסיכום: החיים טובים כמו פעם רק הקצב אחר.

לקנא בה (ותמיד להתפקע מצחוק): אם השתנה משהו בחייה של דבורהל'ה בן-יהודה מקיבוץ גבע, מאז פרשה לפנסיה (והתראיינה כאן, בדצמבר 2008)- אז רק לטובה. "התפוגגו החששות והפחדים, הכל נעשה וורוד", היא אומרת. "אחרי 37 שנים כעובדת סוציאלית, כל כך טוב להתעורר בבוקר בלי צרות של אחרים על הכתפיים, ולתמוך במי ומתי שאני בוחרת. רשת התמיכה שלי ושל אישי אבנר – זו אני עצמי, הוא תמיד תומך בי, ושנינו יחד תומכים בנכדים ובילדים. בקיצור: החיים כפנסיונרית הם המשך לחיים הטובים שהיו לי פעם, רק הקצב השתנה".

השבוע מלאו לה שבעים (מתוכננת מסיבת הפתעה? "פחחח. . . נראה לך? רק אם אפתיע את עצמי"),, ובגאווה היא חולקת מחמאה שקיבלה – לא, לא מבעלה אבנר, אלא מילד אחר, שכאשר ראה אותה משתוללת עם נכדה בבריכה, שאל את אמו אם דבורהל'ה היא אישה או ילדה.

שלושה מרכיבים לאושר שלה: הזוגיות, המשפחה, ובעיקר הסבתאות, שהיא "חוויה שלא כתובה בספרים. בעבר התייחסתי בזלזול לחברות שלי, שהפכו את הנכדים למרכז עולמן, ופתאום אני מוצאת את עצמי בדיוק באותו מצב, עם כל האהבה, הדאגה, הביקורת, הכעסים. . ."

ביקורת וכעסים?

דבורהל'ה בן יהודה: בוודאי. לא על הנכדים, הם מושלמים. על ההורים שלהם. כשהיו ילדים לא כעסתי עליהם. עכשיו, כשמגיע להם, הם שומעים ממני. הסבתאות זה הדבר הכי טוב שקרה לי, ודבר שני – העצמאות. אני מלכה לעצמי, עושה הכל מבחירה".

היום (מבחירה) מתחיל אצלה בטרם שחר, "בין שתיים לארבע, תלוי אם ומתי אבנר מעיר אותי",

ב.  צפייה במשחקי האן-בי-איי בטלוויזיה. "מה אתה כל-כך מופתע? אני אשמה שהשעון באמריקה לא כמו שלנו? היום למשל, ראיתי את המשחק בין פיניקס למיאמי, שהתחיל בארבע, אבל לא הגעתי לסוף, כי ברבע לשש אנחנו נוסעים לסחנה".

רגע, עוד לא סיימנו  עם האן-בי-איי, "תשמע, בשבילי כדורסל אמריקני זה כמו הופעת מחול. כשהם זורקים לסל, זה לא כמו השחקנים בארץ, עם כל הכבוד".

קבוצה מועדפת? שחקן מועדף? "אני לא אוהבת את הטובים שמנצחים כל הזמן, כמו  מיאמי, שמזכירים לי בשחצנות שלהם את מכבי תל-אביב. עד עכשיו אהבתי את אינדיאנה, שעלתה מלמטה. גם את סן-אנטוניו אני אוהבת. על השחקנים אני לא מדברת, למרות שאני מכירה, כי אני כל כך משבשת את השמות שלהם, והילדים שלי עושים על זה בדיחות".

את גם צועקת תוך כדי צפייה? "לפעמים".

ואיך מגיב אבנר? "תלוי. לפעמים אומר: לא הערתי אותך כדי שתעירי אותי".

טוב עכשיו לסחנה. "אז אחרי צ'י-קונג קצר, ברבע לשש, בכל מזג-אוויר, אנחנו נוסעות, כמה חברות, ופותחות את המקום, שוחות להנאתנו. אני שוטפת את הצרות, מדברת עם הדגים, וכשחוזרים לקיבוץ, אני קצת מעלעלת בעיתון, בעיקר מתעדכנת אם הפועל תל-אביב הפסידה או ניצחה.

אילו צרות את שוטפת בסחנה? "היה לנו כאב לב גדול לפני כחודשיים: אחותי הבכורה, נעמי ,

  נפטרה בגיל 87, והשאירה אותנו עם חור בלב. היא הייתה דמות כל-כך משמעותית בחיינו, ובגבע בכלל.  עד החודשיים האחרונים עוד הייתה מלאת חיוניות, עבדה ב'בקרה', שחתה בבריכה. ופתאום התגלה סרטן בלבלב. היא שמעה את הבשורה בבית-חולים אמרה 'לא נורא', וחזרה הביתה. לא רצתה שום טיפול, מלבד גראס רפואי ומורפיום לשיכוך הכאבים. לא הסכימה שנהיה עצובים. היא אמרה לנו:"'חבר'ה, אני לא מפסידה כלום, רק מרוויחה. מה שעוד מחכה לכם. . ' ביום שהחליטה שהיא רוצה למות,תיאמה עם הרופאה והאחיות ואפילו את השעה, וקראה לכולנו אליה הביתה. עמדנו סביבה, וכשהבת שלה שאלה:' מותר לי כבר לבכות?, היא ענתה:"מה יש לבכות? תבכי בחוץ". זה היה כל כך מהר ולא צפוי, וזה עדיין נורא קשה לכולנו.. " ויש להבדיל, כאב נוסף:" נורא עצוב לי מה שקורה בגבע, הורינו השאירו לנו בירושה פנינה, ואנחנו לא השכלנו לשמור עליה, ואין לנו מה להוריש לילדינו. אני זוכרת איך בילדותי חשבתי שזה המקום הכי נפלא בעולם, והשם 'גבע' עורר בי המון גאווה. וכששמעתי על משברים בקיבוצים מסביב, ואמרו לי:"חכי, גם אליכם זה יגיע",  גיחכתי. לא האמנתי שזה יקרה. גבע הוא עדין בית חם ואוהב, ואני לא זזה מכאן, אבל עצוב לי שאני לא עצובה שהילדים שלי בחרו לחיות במקומות אחרים. בזמנו, אבא שלי רעד מפחד שמא אעזוב. וכששתי אחיותיי עזבו, הוא עבר משבר. יש לי בת נשואה בכפר-יחזקאל, בת נשואה נוספת במשמר-העמק- השומר הצעיר, ובן נשוי, גם הוא לא בקיבוץ. הם עובדים קשה, וחיים נכון. קצת כואב לי, כי גבע הוא מקום נפלא לחיות בו, אבל ההרגשה שלי היא שאנחנו לא כל-כך חיים אותו נכון".

חיפשתי אותך בפייסבוק. "במה? תשמע, יש לי שריטה רצינית: מבחינת הטכנולוגיה, אני במאה הקודמת. כל החברים שלי אמיתיים, לא מהפייסבוק. כשאני עוברת ליד חדר המחשב בבית, אני מפנה את הראש לצד השני; עכבר, מבחינתי, זה יצור כזה עם זנב ארוך שצריך לברוח ממנו, מכתבים אני שמה במעטפה, מלקקת את הבול ושולחת בדואר, ועם החברות אני מדברת בטלפון ישן של בזק. אבל רישיון נהיגה יש לי, למרות שאני לא נוהגת, ואני מקפידה לחדש אותו כל שנה. תשאל למה? למה? "למקרה שחס וחלילה, טפו טפו, אבנר יחלה, או ימות, או יחליט להתגרש ממני".

זה עולה לפעמים על הפרק?"חלילה. משנה לשנה אנחנו נשואים יותר"

מבזקי התנועה

מועצת התנועה מחזקת את ישובי עוטף עזה

ביום שלישי הקרוב 25.2 תתכנס מועצת התנועה הקיבוצית להכרעות ודיונים חשובים בקיבוץ בארי. מצורף במייל קישור להזמנה

חלקאות והתיישבות גרסת 2014

מאות משתתפים ביקרו בשבוע האחרון בשתי וועידות חשובות שהתקיימו במרכז הכנסים "אווניו" הנמצא במתחם "אירפורט סיטי".

וועידת ישראל לתעשייה והתיישבות בארגונם של משרד רואי החשבון זיו האפט-BDO ומשרד עורכי הדין EKT הביאה ביום רביעי האחרון  לאולם הכנסים מאות רבות של חקלאים, תעשיינים, חברות וחברי קיבוצים, אנשי התנועה המושבית ועוד. שר החקלאות, יאיר שמיר דיבר בפתיחת הכנס וסיפר על חזון משרדו להביא את החקלאות הישראלית לקדמת הבמה והחדשנות. הוא פירט את האתגרים הרבים העומדים הן בפני החקלאי הבודד והן בפני הקיבוצים והביע את תמיכתו ודאגתו לנושאים הבוערים העומדים על הפרק. איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית חזר והדגיש כי "אם אין התיישבות אין ציונות, ואם אין חקלאות לא יכולה להתקיים התיישבות. המדינה חייבת להבין שהחקלאות היא משימה ראשונה במעלה ולטפח אותה ולהעניק לעובדים בה יכולת להתפרנס בכבוד".  מספר ימים אחריה, באותו אולם בדיוק קיימה קבוצת "משוב" את וועידת החקלאות זו הפעם הרביעית, הוועידה אופיינה גם היא בקהל רב אשר בקיאותו בבבעיות ובאתגרים אפשרה לדיונים ולפאנלים להיות רלוונטיים ומעניינים.

המאבק על הבית

מטה המאבק של התנועה הקיבוצית ממשיך במשא ומתן עם גורמי הממשלה ובעיקרם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון על מנת להביא להסדר הקבע אשר יסדיר את שאלות הבנייה והצמיחה בקיבוצים. בימים הקרובים יתקיימו פגישות מכריעות בנושא. הצוות יעדכן את מזכירויות הקיבוצים בנעשה. ייתכן מאד ובימים הקרובים תעמוד התנועה הקיבוצית בצומת דרמטית בה לכל אחת ואחת מחברות וחברי הקיבוץ תהיה אחריות מכרעת. אנו מקווים שברגע האמת נצליח לעמוד כקיבוצים ותנועה ולהיאבק על מה שראוי וצודק עבורנו ועבור חיינו.מצורף במייל לינק בו ניתן לקרוא את מכתבו של איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית לחברות וחברי הקיבוצים.

מחלקת חינוך ממשיכה בקצב מסחרר

לאחר כנס מוצלח של רכזי מערכות חינוך בנושא הגיל הרך שהתקיים בשפיים לפני שבועיים הגיע תורן של עובדות החינוך, הגננות, הסייעות והמטפלות בגיל הרך להיפגש גם הן.

מעל 400 משתתפות גדשו את האולם ברמת אפעל בכנס שעסק בנושא "דיאלוג עם מחנכים – המבוגרים המשמעותיים כמחנכים". חלי זלינגר, מנהלת מדור הגיל הרך בתנועה הקיבוצית מספרת "יום העיון התקיים באפעל ועסק בדיאלוג עם ילדים. כ-400 אנשי ונשות חינוך מילאו את האולם. פתחנו את היום עם מיריק שניר, סופרת הילדים, בהרצאה צבעונית ומשובבת נפש. מיריק שיתפה אותנו בחוויותיו של הילד, תוך סיפור והפעלת קהל המשתתפים, הרצאתה עוררה בקרב כל הנוכחים את ה'ילד' וה'ילדה' שבכל אחד ואחת מאיתנו. המשכנו עם הרצאתה של רוית רוזנפלד, דוקטורנטית בייעוץ חינוכי במרכז בייקר- בר אילן, בנושא גישת התיווך עם ילדים. רוית תארה את תהליכי הלמידה אותם חווה הילד ונעזרה בדוגמאות מתוך ההרצאה שקדמה לה (מיריק שניר). בהמשך ד"ר נירה ואלה, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ובסמינר הקיבוצים, שוחחה איתנו על מקומה המשמעותי של המטפלת בזמני מעברים תוך דגש על סוף יום בגן ובפעוטון. סוף היום בגן אף הוא דורש התייחסות פדגוגית בו ניתן לקיים  פעילויות חברתיות בלתי פורמאליות, משחק וסיפור. את יום העיון קינחנו עם תמר מור סלע, סופרת ועיתונאית אשר העלתה למודעות כולנו את חוסר השלמות אליה שואפת כל אם. אותו אידיאל 'האמא הטובה' בתפיסה החברתית שלא ניתן לקיים ומכן, אין לשפוט אם זו או אחרת על אופן אימהותה"


בית הקברות הקיבוצי: המקום הכי יפה ועצוב בקיבוץ

מנהגי אבלות ייחודיים והתאמתם לרוח הקיבוצית המתחדשת וליצירת תרבות יהודית מודרנית עמדו במרכזו של יום עיון ייחודי שהתקיים ביום שני האחרון בבית התנועה הקיבוצית. "המנהגים הקהילתיים הקשורים באבל התפתחו בקיבוצים בעשרות צורות שונות לאורך השנים, רצינו לתת נקודות למחשבה וכלים נכונים לבניית הגשר הנכון בין המשפחה לבין הקהילה ברגעים קשים כל כך" מספרת ריקי רז האחראית על מטה התרבות בתנועה הקיבוצית. הכנס נוצר מתוך שיתוף פעולה בין מטה התרבות וארגון  "הוויה" שעיסוקו העיקרי הוא חידוש טקסים ומסורות יהודיות ברוח ימינו אנו. אחת המרצות בכנס הייתה אורלי כהן גפן מקיבוץ נען ששימשה ראש יחידת איתור נעדרים בצה"ל וסיפרה מנקודת מבטה על המפגש עם המשפחות והשכול.

שתהיה לכולנו שבת שלום!

עופר נוימן, דובר התנועה הקיבוציתשיר שחלמתי על גילניצה - רבקה תפארת חקק

זה היה לפני שנתיים, ב-24 בפברואר 2012: יצאנו משלחת סופרים לביקור בפולין. ביקרנו במרכזים ללימוד עברית, נפגשנו עם סופרים באגודת הסופרים הפולנית וגם ביקרנו במחנות ההשמדה. אך עבורי הביקור היה קודם כל סגירת חשבון עם ילדותי שנשארה בליגניצה. נולדתי בוורוצלב, אך גדלתי והתחנכתי עד גיל 10 בליגניצה. גרנו ברחוב טטרסקה 4, ולא רחוק משם מֵעבר לַגן הירוק עמד בית הספר היסודי שבו למדתי. ביקרתי בבית שבו גדלתי, ובַּפּתח עמד דלי הפחמים, כמו חיכה לי. הלכתי לבית הספר וביקשתי לשבת בכיתה ד' במקום שבו ישבתי בשנת 1957, ימים ספורים לפני העלייה ארצה. בארץ השתקעה משפחתי בקיבוץ גֶבע, ושם צריכה הייתי לשכוח את ליגניצה ולהיות כמו ה"צברים" של הקיבוץ... אך החלום לחזור לליגניציה נשאר בי. לאחר שחזרתי משם, הקצוות הפרומים של הקשר עם ליגניצה נקשרו ונסגרו לתמיד.

יומן מסע של תפארת  לפולין לפני שנתיים:

http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-69571-00.html

שיר שחלמתי על ליגניצה /   רבקה -תפארת חקק

לִיגְנִיצָה הָיְתָה אִתִּי מִיַּלְדוּת

שֵם מֵעוֹלָם אַחֵר, שֵׁם שֶׁבַּקִּבּוּץ לֹא קַיָּם

אַךְ לִוָה אוֹתִי  גַּם בְּפִינַת הַחַי

וְגַם בְּתַרְגִּילֵי הַמָּחוֹל בָּאוּלָם.

כְּשֶׁיַּלְדֵּי הַקִּבּוּץ דִּבְּרוּ אִתִּי

לֹא דִּבַּרְתִּי עַל לִיגְנִיצָה

מֵעוֹלָם.

בַּקִּבּוּץ רָצִיתִי לִהְיוֹת צַבָּרִית חֲדָשָׁה

עִם מִכְנָסַיִם קְצָרִים בָּנוֹת וּבָנִים.

הִגַּעְתִּי לְשָׁם יַלְדָּה בַּת עֶשֶׂר

מִלִּיגְנִיצָה שָׁם חָיוּ יְהוּדִים יְשָׁנִים.

בַּלֵּילוֹת זָכַרְתִּי אֶת לִיגְנִיצָה

אֶת הַגַּנִּים שֶׁלְּיַד

וְרָצִיתִי תָּמִיד לְהַגִּיעַ שׁוּב לְשָׁם

כְּתַיֶּרֶת עִם תִּיק צַד.

כְּשֶׁהִגַּעְתִּי לְלִיגְנִיצָה הֵבֵאתִי לְשָׁם

אֶת יַלְדּוּתִי כִּשְטָר שֶׁלֹּא נִפְרָע

הַבַּיִת חִכָּה לִי סָגוּר, גָּרָה שָׁם מִשְׁפָּחָה

לְיַד הַדֶּלֶת חִכָּה דְּלִי הַפֶּחָמִים

כְּאִלּוּ עָזַבְנוּ מַמָּשׁ לִפְנֵי יָמִים.

בֵּית הַסֵּפֶר חִכָּה לִי וְגַם הַכִּתָּה

וַאֲנִי לֹא שָׁכַחְתִּי אֶת קֶסֶת הַדְּיוֹ הַשְּׁפוּכָה.

הִיא שָׁפְכָה זֹאת הַיְּהוּדִיּה,

הִצְבִּיעָה לְעֶבְרִי הַיַּלְדָּה הַפּוֹלָנִיָּה.

רַעַד עָבַר בִּי כְשֶׁרָאִיתִי שָׁם

מִבַּעַד לַשְּלָטִים הַכְּחֻלִּים בְּפוֹלָנִית בְּרוּרָה

אֶת יַלְדּוּתִי  שֶׁנִּשְׁאֲרָה

שָם

וְאוֹתִי בַּת עֶשֶׂר בַּחֲלִיפַת מַלָּחִים מוּזָרָה.

וְגַם לְאַחַר שֶׁחָזַרְתִּי מִשָּׁם

מְנַסָּה לִשְׁכֹּחַ אֶת פּוֹלִין בִּשְׁנָתִי

הַשִּׁיר שֶׁחָלַמְתִּי עַל לִיגְנִיצָה

נִמְצָא  תָּמִיד אִתִּי.

קיבלנו במייל****************

בדרכם להתחתן, זוג צעיר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית.

בני הזוג מצאו את עצמם יושבים מחוץ לשערי גן עדן.

כאשר המלאך גבריאל הגיע הם שאלו אותו אם הם יכולים להתחתן בגן העדן.

המלאך גבריאל אמר, "אני לא יודע. זוהי הפעם הראשונה שמישהו מבקש. תנו לי ללכת לברר"

והוא עזב.

בני הזוג ישבו וחיכו לתשובה מספר חודשים.

המלאך גבריאל סוף סוף חזר, עייף ומרוט במקצת.

"כן," הוא הודיע לזוג, "אתם יכולים להתחתן בגן העדן".

"נהדר!" אמרו בני הזוג, "אבל אנחנו רק תוהים, מה קורה אם הדברים לא יסתדרו..

האם אנו יכולים גם להתגרש בגן העדן?"

המלאך גבריאל כולו אדום מכעס, זרק את הלוח שלו על הקרקע.

"מה קרה??" שאלו הזוג המבוהל

"נו, באמת!" צעק עליהם המלאך גבריאל "לקח לי 3 חודשים למצוא בגן עדן רב!

 יש לכם מושג, כמה זמן ייקח לי כדי למצוא כאן עורך דין???"

 

השפה המתפתחת

יֵשׁ מִילִים שֶׁנֶעֶלְבוּ

וְיֵשׁ שֶׁהִשְׁתַּקְמוּ,

יֵשׁ מֶהֵן שֶׁהִשְׁתַּלְבוּ

וְיֵשׁ שֶׁנֶעֶלְמוּ.

הָיֹה הָיְיתָה טַיַארָה

הַיּוֹם הִיא עֲפִיפוֹן,

אֲבָל נוֹתְרָה סִיגָרְיָה

לֹא כֵן הַגְּרַמוֹפוֹן.

הָיָה צָרִיךְ פְּרוֹטֶקְצְיָה

כְּדֵי לְהָזִיז הָרִים,

הַיּוֹם לִתְּפּוֹס קָדֶנְצְיָה

אֶפְשָׁר עִם קְצָת קְשָׁרִים.

מַסּוֹק הוּא בָּאָפְנָה

בִּמְקוֹם הָהֵלִיקוֹפְּטֶר

כְּרָזָה בְּהַאִידְנָא,

הֶחֱלִיפָה אֶת הַפּוֹסְטֶר.

שָׁמַעְתָּ פַּעַם פִידְבֵּק

הַיּוֹם תִּשְׁמַע מָשׁוֹב,

רָאִיתָּ אֶת הַקִיטְבֶּג

עַל גִּיּוּסְךָ חָשׁוֹב.

בִּמְקוֹם צִלְצוּל הַטֶּלֶפוֹן

שָׁמַעְתָּ נְעִימוֹן.

הַיּוֹם הַפְּרוֹמוֹ לֶהָמוֹן

קוֹרְאִים אוֹתוֹ קְדִימוֹן.

אִם יְדִידְךָ הוּא יְדוּעָן

דְּהַיְינוּ אִם הוּא סְלֵבְּ,

אָז יֵשׁ לְךָ וַדַּאי מִשְׁעָן

וְקַל לְךָ לְהִשְתַּלֵב.

הוּא הִרְגִישׁ כְּמוֹ בְּקוֹמֶדְיָה

וְעָלַץ לְלֹא תּוּגָה,

כִּי זָכָה הוּא בִּסְטִיפֶּנְדְיָה

זָכָה הוּא בְּמִלְגָּה.

נָסַעְנוּ אָז בְּטַקְסִי

הַיּוֹם זוֹ הַמּוֹנִית,

הוֹרַדְנוּ אֶת הַמַּקְסִי

לָבַשְׁנוּ אִימוּנִית

הֵם חָמְקוּ מֶהַפְּלִילִים

כִּי נֶחֱשֶׁבוּ דְּפֶקְטִים

הַיּוֹם יֵשְׁנָם פַּעֲלוּלִים

שֶׁאָז הָיוּ אֶפֶקְטִים.

עַד הַיּוֹם הַג'וּנְגֵל

הוּא יַעַר גְּדוֹל מִידַה,

אִם תֹּאכְלוּ בּוֹ קוּגֵל

תֹּאכְלוּ מִין פַּשְׁטִידָה

וְאִם יוּשְׁמַע גַּם גִ'ינְגֵל

יוּשְׁמַע זָמְרִיר, פִּרְסוּם מֵידַע.

 לָרוֹפֵא נָכוֹן לָגֶשֶׁת

וְלֹא לִהְיוֹת מוּנְשָׁם,

כִּי אֶלֶרְגְּיָה זוֹ רַגֶּשֶׁת

והרֶצֶפְּטְ... הִינוֹ מִרְשָׁם.

יֵשׁ לִי יָדִיד... עָמִית

כְּפַּג הָיָה בְּאִינְקוּבָּטוֹר,

הַיּוֹם פַּגִים בְּחֲמָמִית

וּמִשָׁם יָשָׁר... לִפְסִיכִיָאטוֹר.

בַּכְּנִיסָה... הָיָה שְׁטִיחוֹן

הַיּוֹם מוּנַחַת אַסְקֻפִּית,

וָפֶל אֵין בַּמִּטְבָּחוֹן

הַיּוֹם יֶשְׁנָהּ הָאֲפִיפִית.

כַּמוּבָן הַוֶנְטִילָטוֹר

שֶׁהָפַךְ לִמְאַוְורֵר

וְהָאַדְמִינִיסְטְרָטוֹר

שֶׁהַיּוֹם הוּא משְׁנוֹרֵר

וְכָל אֶחָד שֶׁמִתְעוֹרֵר

פִּתְאוֹם הוֹפֵךְ לִמְשׁוֹרֵר.

מִילִים אֲשֶׁר הָרֹאשׁ זִימֵן

אוֹתָן אֲנִי רוֹשֵׁם,

גַּם מֶהֵן וְדוֹמֵיהֶן

נוֹסִיף וְנִתְבַּשֵׂם.

כָּזוֹ הִיא הַשָּׂפָה

מְבוּלְבֶּלֶת וְיָפָה.

תרבות בעמק

תרבות בעמק

חודש מרץ במשכן לאמנות:

1/3   11:30 וילפריד ישראל - המציל מברלין סרטו של יונתן ניר-באודיטוריוםמירוןסימה

8/3   11:30 שש פעמים-סרטם של התסריטאית רונה סגל והבמאי יונתן גורפינקל-באודיטוריוםמירוןסימה

29/3   11:30 קונצרט-"הדואטים הבלתי נשכחים"-באודיטוריוםמירוןסימה

תערוכות מוצגות:

דוד פרלוב | רישומים, תצלומים, סרטים   עד סוף מאי

חנא פרח כפר בירעים | חששות                              עד15/3

רן הררי                                                                     עד 5/4

תוספות | נשים מציירות תלמוד

משכן לאמנות עין חרוד, ע"ש חיים אתר

Museum of Art Mishkan Le'Omanut, EinHarod

עין חרוד18965

04-6486038,04-6485701,

04-6486306 FAX

museum@einharodm.co.il

www.museumeinharod.org.il

משכן לאמנות עין חרוד בFacebook

שעותפתיחה:

א - ה : 09:00 - 16:30

שישי וערבי חג: 09:00 - 13:30

שבתות וחגים: 10:00 - 16:30

Museum hours:

Weekdays, 09.00 am - 4.30 pm

Fridays and holiday eves, 09.00 am - 1.30 pm

Saturdays and holidays, 10.00 am - 4.30 pm

**********


 


דברים טובים

ערוגת הגינה


מילים::חיים נחמן ביאליק לחן: מנשה רבינא

 

בַּעֲרוּגַת הַגִּנָּה
מִסָּבִיב לֶחָבִית
עָמְדוּ לְרַקֵּד
כְּרוּב עִם כְּרוּבִית.

זֹאת הַסֶּלֶק רָאָה
וְהִנֵּה גַּם הוּא בָא,
אִתּוֹ עַגְבָנִית
וְהַשִּׂמְחָה רַבָּה!

לָה לָה לָה,
לָה לָה לָה,
לָה לָה, לָה לָה לָה,
אִתּוֹ עַגְבָנִית וְהַשִּׂמְחָה רַבָּה!

רַק הַפּוֹל הַמִּסְכֵּן
עָמַד לוֹ בָדָד,
הוּא נִשְׁעַן עַל מַקְלוֹ,
לֹא נָע וְלֹא נָד.

אֵיךְ אוּכַל לִשְׂמֹחַ,
אֵיךְ אוּכַל לִרְקֹד,
וְתַרְמִילַי כֻּלָּם,
כֻּלָּם רֵיקִים עוֹד?

בַּעֲרוּגַת הַגִּנָּה
מִסָּבִיב לֶחָבִית
עָמְדוּ לְרַקֵּד
כְּרוּב עִם כְּרוּבִית.

 

בוקר אחד התעורר הסלק וגילה שהוא לא עוד ירק שולי, אהוב על מתי מעט, שביאליק עשה לו טובה בשירו הידוע, וזיווג אותו עם עגבנית אדמונית (ר.לעיל), אלא מלך! מחוזר על ידי מיטב אשפי המטבח  והם עושים בו מטעמי מטעמים.ובניגוד לדעה המקובלת שסלק חייבים לבשל , הם לא רק מבשלים אותו על פי מסורת ארוכת שנים, אלא גם בעודו חי חותכים בעדינות ושמים בסלטים ובשאר תבשילים. פתאום התגלו תכונותיו התרומיות ואתה מוצא אותו בעשרות מתכונים חדשים בצורות הכנה כמותן לא הכרנו. אז הבאנו סלט אביבי בו הוא מככב  ונרא כי טוב!

סלט סלק, עלים ירוקים ופקאן גרוס ברוטב רענן

המרכיבים

 

3 יחידות סלק טרי

3 גבעולי סלרי + עלים מ"לב" הסלרי 

250 גרם גבינת מוצרלה

1 חבילת פקאן סיני גרוס

4 כפות תרכיז רימונים

4 כפות שמן זית

2 שִנֵי שום                                                                                                                                           

3 כפות סוכר דמררה (חום)

מלח לפי הטעם

פלפל גרוס לפי הטעם

3כפות חומץ בלסמי

               

אופן ההכנה


הכנת הרוטב

בצנצנת סגורה לערבב יחדיו עד למרקם אחיד את המרכיבים לרוטב:

 תרכיז רימונים, שמן זית, חומץ בלסמי, שום כתוש, סוכר דמררה, מלח ופלפל שחור גרוס

 

 הכנת הסלט

לקלף את הסלק, ולחתוך לגפרורים דקים להשרות במי קרח לקבלת פריכות

לחתוך את הסלרי לגפרורים דקים בקערה

 לערבב את גפרורי הסלרי והסלק

להוסיף כדורי מוצרלה ואת הרוטב ולערבב יחדיו לספיגת טעמים.

 לפזר למעלה פקן גרוס ולהגיש.

אפשר להוסיף לסלט גם אגוזי מלך


 

שער


מוקי ידין נפרד מהגזברות אחרי 12 שנה

בחברת עובדי המזכירות בטיול בכאוכב

צילום: דן פלג

 

 

הודעות לדף

מזל טוב לדבורהל'ה  וצקו גפן

ליונה ודליה

לעינב וארז

ולכל המשפחה – להולדת

הנכד-הנין-הבן – תלם

 

לשבוע שבין   2-8/3

*

חוג בטחון

יום שניי,  3/3 שעה, 20:30 ע-ח-א

פרופ' אסא כשר- הקוד האתי של צה"ל

*

חוג יהדות

יום ד'  5/3/14, גבע, 20:30

פרופ' עלי יסיף – יפת באוהל שם.

(פאוסט ואורפאוס בסיפור היהודי של ימי הביניים)

 

 

 אתר גבע החדש

בשבוע הקרוב יושק האתר החדש באותה הכתובת שהיה האתר הישן. על היום והשעה תבוא הודעה.

התהליך יקח מספר שעות שבהן לא תהיה גישה לאתר.

אי לכך - מומלץ להוסיף את אתר סידור רכב למועדפים.

האתר הישן יהיה בכתובת אחרת ויש אליו קישור מהאתר החדש. מהשבוע הדף השבועי יועלה לאתר החדש בלבד.

בנוסף – עדכונים לתורנויות / משקעים וכו' יתבצעו רק באתר החדש.

תודה, צוות האתר

*******************************

מחסן פורים

המחסן יפתח ביום א' 2/3/14

מבוקשים תורנים (הרשימה על לוח המודעות) אנא הרשמו

על מנת שנוכל לפתוח את המחסו כל יום לשרותכם.

תודה שרה מזור

משלחן המזכירה

משולחן המזכירה

אסיפת חברי קבוצת גבע תיערך ביום ג' 4/3/14 בשעה 20:30 במועדון

בסדר היום

1.                  זוהר ברג לריכוז מערך החינוך המשלים (כיתות א-י"ב) – הצעת ועדת חינוך

2.                  עקרונות מינוי ואיוש תפקידים – מגיש אלון קרל-מש"א. מצורף פירוט.

3.                   נוהל קליטה לבית תינוקות בגבע – מגישה מורן רז – רכזת הגיל הרך. מצורף פירוט

מהחלטות המזכירות

למרות טיפול מסור של הועדה לטיפול בחובות החברים החוב של חברי גבע לקבוצה גדל ועומד כעת על סך 2.520.000 ₪ (גובה החוב ביולי 2013 עמד על 1.757.500 ₪ )

נדרש טיפול יעיל, נמרץ והחלטי בבעיה.

להלן החלטות מזכירות בנושא. 

א. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪ לא יוכל לקבל צ'קים בקופת הבית. במקרה חריג , לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

ב. כל בעל חוב, יחיד או בית אב, שחובו עולה על 10.000 ₪  לא יוכל להוציא מהקופה או בכרטיס אשראי יותר מסך 1000 ₪ בחודש.

חבר שימשוך יותר מסכום זה, ייסגר כרטיס האשראי באופן מיידי.

במקרה חריג, לקבלת אישור, יש לפנות לוועדה לטיפול בחובות חברים.

תוצאות משאלים

1.                  רענן פרנס נבחר לריכוז משק ברכות לבחירה ואיחולי הצלחה בתפקיד.

2.                  אושרה בניית כלבו / מרכולית עפ"י מתווה שהוגש ע"י רשות הבינוי. 

הבניה תעשה במהלך 2014

3.                  העברת תקציבי חברים לבנקים לא אושרה.

שבת שלום, צלילה

*************************************

ברצוני להודות לחברי גבע על בחירתי לתפקיד מרכז המשק.

תהליך החפיפה יתקיים במהלך חודש מרס

בברכה רענן

נוהל קליטה לבית תינוקות - מורן רז

נוהל קליטה לבית התינוקות בגבע תשע"ד-

הקדמה

א.    שנת החיים הראשונה הינה שנה משמעותית ורבת השפעה על הילד ועל הוריו.

הכניסה לבית התינוקות מסמנת מעבר מחוויה של הורות טוטאלית ובלעדית, להורות הנדרשת להתחלק בטיפול בילד עם עוד גורמים.

מעבר זה דורש התייחסות ייחודית ותשומת לב בשל מורכבותו ורגישותו.

   ב. מערכת הגיל הרך של גבע מתחייבת בראש ובראשונה לתת מענה, לילדי גבע ולהוריהם.

הדרישה לבית התינוקות שלנו מהורי חוץ רבה מאוד.

המערכת  נדרשת לאזן בין צרכים חינוכיים לבין מציאות כלכלית.

ג. בשנים האחרונות יותר אימהות מאריכות את חופשת הלידה. צורך זה נתמך גם ע"י מערכת החינוך.

הכנסת התינוקות לבית ,בהתחשב רק במועדים האישיים של ההורים מקשה מאוד על תכנון כוח האדם הנדרש, ותכנון התקציב.

המפגש בין צורכי ההורים לצורכי התארגנות המערכת, הוליד את עקרון הפעימות:

במהלך השנה ייקבעו שלושה מועדים, בהתאמה המרבית לקליטת התינוקות לאותה השנה, המועד השלישי, לא יאוחר מסוף חודש מאי.

ההורים יוכלו לכוון עצמם לפעימה המתאימה לצורכיהם והמערכת תוכל להתארגן ולהתכונן בהתאם.

נהלים:

·        .ע"פ תקנון העבודה של גבע נקבע: הארכת חופשת הלידה תתאפשר בתנאים

         הבאים:

1. ליולדת ולבעלה נצברו מספיק ימי חופש.

2.  דחיית  החזרה לעבודה לא יוצרת קושי במקום העבודה והוא מאשר את הארכת 

      חופשת הלידה של היולדת.

3. התאריך המיועד עולה בקנה אחד עם צורכי בית התינוקות.

4. צרכים הוריים מיוחדים. לידת תאומים, בעיות בריאות וכד'.

לאחר הלידה ההורים ידווחו למנהלת הגיל הרך על המועד הצפוי לכניסת תינוקם למערכת ויחתמו עמה על חוזה התחייבות.

·        הורי חוץ שלא יעמדו בחוזה, ישמר להם מקום רק על בסיס מקום פנוי+דמי שמירת מקום .

·        עלות שמירת מקום בבית , 50% מהתשלום החודשי.

·        סדר העדיפויות לשמירת מקום:

1) הורי גבע 

 2) הורי חוץ המחזיקים ילד נוסף במערכת

  3) עובדים שכירים הנדרשים למערכת.

****************************

 

מכרז פנימי למרכז בניין - אלון קרל

 

מרכז/ת בניין – פברואר 2014

תיאור כללי של התפקיד:  אחריות מקצועית וכלכלית לכל תחומי הבניה ותשתיות, כולל: שיפוצים ואחזקה במשק ובאזור המגורים וביצוע מדיניות רשות הבינוי.

תחומי אחריות:

·                    בניה, שיפוצים תיקונים ותחזוקה.

·                    ארגון ופיקוח על עבודת בעלי מקצוע.

·                    עמידה ופיקוח תקציב הענף.

·                    מכרז קבלנים ופיקוח.

·                    מנייה ורישום אנרגיה. (חשמל, מים, גז)

דרישות התפקיד:

·                    ניסיון בתפקיד ניהולי-ציבורי במערכות הקיבוציות- יתרון. 

·                   השכלה בתחום הבניין- יתרון.

·                  ניסיון בתחום רלוונטי.

·                  גישה ויכולות טכניות.

·                  יכולת ארגון ועמידה בלחצים.

·                  ניהול עובדי בניין, חשמל, אינסטלציה וקבלנים חיצונים.

·                  עבודה על מספר משימות, בו-זמנית.

·                  יחסי אנוש טובים, סבלנות וסובלנות.

·                  ניהול מו"מ עם ספקים, קבלנים ובעלי מקצוע רלוונטים.

כפיפות: יו"ר רשות הבינוי

היקף משרה:   משרה מלאה.

בחירה לתפקיד: בקלפי, ברוב רגיל

משך קדנציה :           4 שנים.

מועד כניסה  לתפקיד:          מיידי!

המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש.

אלון קרל, מש"א, קבוצת גבע

ט.ל.ח

 

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים - אלון קרל

 

עקרונות מינוי ואיוש תפקידים

 

מבוא

בחודש אוגוסט נערכה פגישה של ו.מינויים שעניינה ,בחינת המשך העבודה של הועדה.

סיכום אותה ישיבה, בעיקרו: יש צורך לבצע התאמות בין עבודת הועדה והנהלים לבין השינויים השונים שפקדו את הקיבוץ והחברים בו:

·                      מידת מוטיבצייה למלא תפקיד או להיות חבר ועדה,

·                       שינויים בתחום התעסוקה של החברים- ע.חוץ,

·                      מידת הרלוונטיות של ועדות שונות.

המסקנה הייתה כי יש לבחון דרך שונה לפעילות של מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ, וכי ייתכן שניתן להעביר חלק מסמכויות ו.מינויים למש"א וגורמים נוספים במערכת.

בהמשך לזאת להלן הצעה: עקרונות מינוי ואיוש תפקידים בקיבוץ גבע.

הגדרות

"תפקידים": שם כללי לכל מי שמנהל ענף או פעילויות, רכזי וועדות, נציגי ציבור בועדות, בין  שנבחר בקלפי ובין שלא.

"בעל תפקיד" : מנהל שעבודתו כוללת אחריות למגזר או אשכול ענפים (מזכיר, מ.משק, יו"ר, מ.קהילה, גזבר, מ.מש"א, ....)

"מנהל פעילות" : מנהל ענף או רכז ועדה או אחראי פעילות אחרת.

"נציג ציבור" : חבר בהנהלה או ועדה, בין שנבחר ובין שלא.

עקרונות לבחירה ואיוש תפקידים, מנהלי פעילות ונציגי ציבור

1. איוש "תפקידים"  - באחריות מנהלי המגזרים השונים: יו"ר, מרכז-משק, מנהל קהילה,    מזכיר חברתי, מנהל-תאגיד (על פי תקנון התאגיד). באחריות המנהלים לקיים הליך בחירה תקין, במועד הנדרש על פי סיום קדנציה או החלטה ניהולית אחרת.

2. בחירת "בעלי תפקידים" -  באחריות הנהלת המגזר הרלוונטי או יו"ר המגזר.

3. בחירה ואיוש "תפקידים" בתאגידים -  תהיה על פי תקנון התאגיד תוך שמירה על עקרון עדיפות לחברים מהקיבוץ. (לעניין זה "חברים" כולל מועמדים, בני משק, במ"ש ובלבד שיהיו מתאימים לדרישות התפקיד)

4. בכל תהליך גיוס ואיוש "תפקידים" תהיה : הגדרת עיסוק\תפקיד, כישורים נדרשים, הגדרת הגורם המראיין, מי הגורם מקבל ההחלטה ולו"ז לכל התהליך.

5. הבחירה ל"תפקידים" תהיה בדרך של מכרז – באמצעות מש"א או ועדת איתור. ייערך פרסום התפקיד באמצעים המקובלים כולל העמדת לו"ז לקבלת פניות\מועמדים, מיון מועמדים, ראיונות, הפנייה לאבחון חיצוני- לפי החלטת הצוות המראיין.

6 . סיום תפקיד במהלך קדנציה -  באחריות מנהל והנהלת הפעילות ועל פי נוהל עבודה.

7. קדנציות יהיו קבועות ל – 4 שנים. (למעט אם הוגדר אחרת, בתקנון תאגיד או בטבלה מצ"ב)

8. בחירה לתפקיד תובא רשימה של "תפקידים" שבחירתם בהנהלות הפעילות וזו תאושר באסיפה. (מצ"ב)    

9. בעל תפקיד\מנהל\רכז פעילות המעוניין להעמיד עצמו לבחירה מחדש - בהמלצת הגורם האחראי לבחירה, יתקיים הליך בחירה במשאל ציבורי או הנהלה רלוונטית. הנושא בתפקיד יובא לבחירה כמועמד יחיד. היה ולא נבחר, לא יוכל להעמיד את עצמו לבחירה מחדש, לאותו תפקיד ועבור אותה קדנציה.

9.1. בכל מקרה, בחירה לקדנציה שלישית תהיה ברוב מיוחס, 60%. או 65% למי שנבחר ב- 60%.  

9.2. מקדנציה שנייה ומעלה, בענפי העסק, יאושר בהנהלה כלכלית ומזכירות.  

10. מנהל משאבי-אנוש אחראי לסייע לתהליכים של איוש ובחירת "תפקידים" - באחריותו פיקוח ובקרה על מערך ה"תפקידים", כולל התראה למנהלים לגבי סיום קדנציה וקיום מכרז לתפקידים.

11. מנהל משאבי-אנוש יסייע להכנת התשתית  - לכל תהליך איוש וגיוס "תפקידים" ויהיה שותף לתהליך.     

12. איוש משרות שאינן מוגדרות "תפקידים" -  יהיה עפ' נוהל איוש משרה מתפנה, כפי שמופיע  בנוהל העבודה, יולי 2012.

תפקידים, האחריות לבחירה ודרך הבחירה, כללי

תפקידים בתאגידים - על פי תקנון כל תאגיד.

יו"ר הנהלה כלכלית – באחריות מזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מזכיר – באחריות המזכירות, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים

מנהל ענפי קהילה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מרכז משק – באחריות יו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

גזבר – באחריות מזכיר ויו"ר כלכלי, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל משאבי-אנוש – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי, בחירה ברוב 60% מכלל המצביעים.

מנהל ענף במגזר העסקי – באחריות מרכז משק, בחירה בהנהלה כלכלית.

מנהל ענף במגזר הקהילה – באחריות מנהל קהילה, בחירה באסיפה.

רכז ועדה – באחריות מזכיר, בחירה באסיפה.

רכז ועדה של תחום רחב – (ביטחון סוציאלי, ועדת ביקורת, רשות הבינוי, בריאות ורווחה, חינוך, פרט, קליטה, קלפי וכן רכז ועדה הממונה ע"י האסיפה – באחריות מזכיר, בחירה בקלפי.

נציגי ציבור במזכירות, הנהלה כלכלית, דירקטוריון תאגידים, גופי חוץ, בחירה בקלפי.

אלון קרל, מש"א

 נספח

ברכה למוקי - עפר ברזק

ברכה למוקי עם סיום עבודתו כגזבר גבע

בתמונות –הסיור בכאוכב צילם דני פלג

לפוזמק* ידידי –

 הנה אנו עומדים כאן סביב השולחן כל עמיתיך מהמזכירות ובני משפחתך ,כדי לציין בטיול בארץ ותקרובת יום בחייך, לסיום תפקיד ציבורי ארוך שנים.כבר יותר מ- 30 שנה אתה בתפקידים ציבוריים בגבע ברצף , גזברות , ריכוז משק, בנין ושוב גזברות .

בסוף שנות השמונים של המאה הקודמת דחפנו יחד  עם מיכה אפרתי את "קופות הגמל" לכל חברי גבע, ואח"כ בשנות ה- 2000 יחד עם יפתח רונן הכנסתם את הפנסיה. הטיפול בקרנות לביטחון סוציאלי היה אחד הדברים להם הקדשת זמן ומחשבה יותר מכל נושא.

בימים אלה העברת את הגזברות לאלי מזרחי ונשארת לטפל בקטע שכל כך חשוב לך -

הקרנות לביטחון סוציאלי. אני חושב שגבע חייבת לדעת ולהכיר לך תודה על כך.

אני יודע שאתה סוליסט , אבל תקבל בהבנה ובסבלנות, שהצוות שנבחר בתאום אתך

לנווט את "הר השקלים " שיצרו כל הקופות יחד ,בא לקראתך ורוצה רק לעזור.

אז פוזמק – אתה כבר בן 65, סבא, תוריד הילוך, תבלה עם המשפחה , תטייל בארץ ובחו"ל כפי שאתה מאד אוהב ותשמור על הבריאות.

עד 120 !!!

ממני - הג'ינג'י  עפר ברזק.   

* פוזמק – הכנוי של מוקי מימים רחוקים                                                    

                                    

המתנדבים - ברנדה

המתנדבים

המתנדבים השבוע בסמינר

מתנדבים ממשיכים להגיע לארץ מכל העולם. יש בערך 30 קיבוצים שמקבלים מתנדבים, לרוב קיבוצים שיתופיים. בחודשים האחרונים עבדו בגבע בממוצע 20 מתנדבים. לפעמים יש ביקוש ליותר.

הם באים מהרבה ארצות. ב14 החדשים האחרונים היו לנו צעירים וצעירות נהדרים מקנדה, ארצות הברית , שוודיה, דנמרק, שוויץ, אנגליה, סקוטלנד,הולנד, אקוודור, מקסיקו, גרמניה, אטליה, קוריאה הדרומית, יפן סינגפור ודרום אפריקה.

היום הגיל הממוצע של המתנדבים הוא 21-22.

הרוב עובדים  בענף המזון, חדר האוכל, מטבח, ובבקרה. חוץ מזה כמובן ברפת, נוי, מתפרת תאים, אורווה . המשוב מהענפים מצוין.

פעילויות

פעם בשבוע נערכת פגישה במועדון שלהם בנושא  ענייני היום. הפגישות האלה תמיד מתקיימים אחרי בדיקת החדרים והסביבה, וחלוקת ה funny money, כסף הכיס שרחל שלו מכינה לנו כל שבוע.

חידשנו את שעורי העברית, בדרך כלל בימי ג. יש הרבה התעניינות.

כמו כן נתנות להם הרצאות על כל חג.

אנו עורכים פגישות פרידה וקבלה של מתנדבים. במפגשי הפרידה מתנדב מקבל תעודה ושיר.  הם מקבלים גם  חולצת T מגבע.

המתנדבים מבקרים במוזיאון גבע ומתרשמים מאד מהתצוגה

טיולים וסמינרים

השנה 2014 היינו "ביד ושם", לסיור והדרכה. זאת הייתה חוויה מיוחדת. היוזמה לביקור בזה בא מהמתנדבים עצמם.

אנו מתכננים  טיול לאילת , מצדה, שדה בוקר ועוד בהתחלת מרץ.

השבוע היה סמינר על  ישראל והפלסטינים של 3 שעות. כל המתנדבים ביקשו המשך.

לידיה אייזנברג מקבוץ משמר העמק, (עובדת בגבעת חביבה) העבירה הנושא בצורה מרתקת, ותאמינו או לא עם המון הומור!!

כששואלים את המתנדבים מה הם מקבלים מתקופת התנדבות בקיבוץ , חלק גדול מהם מציינים שזאת הייתה התקופה הכי משמעותית בחיים שלהם. הם נהנים מהמפגש עם צעירים מתרבויות שונות, מדרך החיים של הקבוץ וכמובן מישראל היפה.

צוות המתנדבים ,ברנדה, ליאור, והני.

ברנדה

מבזקי התנועה

מועצת התנועה מחזקת את ישובי עוטף עזה

ביום שלישי הקרוב 25.2 תתכנס מועצת התנועה הקיבוצית להכרעות ודיונים חשובים בקיבוץ בארי. מצורף במייל קישור להזמנה

חלקאות והתיישבות גרסת 2014

מאות משתתפים ביקרו בשבוע האחרון בשתי וועידות חשובות שהתקיימו במרכז הכנסים "אווניו" הנמצא במתחם "אירפורט סיטי".

וועידת ישראל לתעשייה והתיישבות בארגונם של משרד רואי החשבון זיו האפט-BDO ומשרד עורכי הדין EKT הביאה ביום רביעי האחרון  לאולם הכנסים מאות רבות של חקלאים, תעשיינים, חברות וחברי קיבוצים, אנשי התנועה המושבית ועוד. שר החקלאות, יאיר שמיר דיבר בפתיחת הכנס וסיפר על חזון משרדו להביא את החקלאות הישראלית לקדמת הבמה והחדשנות. הוא פירט את האתגרים הרבים העומדים הן בפני החקלאי הבודד והן בפני הקיבוצים והביע את תמיכתו ודאגתו לנושאים הבוערים העומדים על הפרק. איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית חזר והדגיש כי "אם אין התיישבות אין ציונות, ואם אין חקלאות לא יכולה להתקיים התיישבות. המדינה חייבת להבין שהחקלאות היא משימה ראשונה במעלה ולטפח אותה ולהעניק לעובדים בה יכולת להתפרנס בכבוד".  מספר ימים אחריה, באותו אולם בדיוק קיימה קבוצת "משוב" את וועידת החקלאות זו הפעם הרביעית, הוועידה אופיינה גם היא בקהל רב אשר בקיאותו בבבעיות ובאתגרים אפשרה לדיונים ולפאנלים להיות רלוונטיים ומעניינים.

המאבק על הבית

מטה המאבק של התנועה הקיבוצית ממשיך במשא ומתן עם גורמי הממשלה ובעיקרם רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון על מנת להביא להסדר הקבע אשר יסדיר את שאלות הבנייה והצמיחה בקיבוצים. בימים הקרובים יתקיימו פגישות מכריעות בנושא. הצוות יעדכן את מזכירויות הקיבוצים בנעשה. ייתכן מאד ובימים הקרובים תעמוד התנועה הקיבוצית בצומת דרמטית בה לכל אחת ואחת מחברות וחברי הקיבוץ תהיה אחריות מכרעת. אנו מקווים שברגע האמת נצליח לעמוד כקיבוצים ותנועה ולהיאבק על מה שראוי וצודק עבורנו ועבור חיינו.מצורף במייל לינק בו ניתן לקרוא את מכתבו של איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית לחברות וחברי הקיבוצים.

מחלקת חינוך ממשיכה בקצב מסחרר

לאחר כנס מוצלח של רכזי מערכות חינוך בנושא הגיל הרך שהתקיים בשפיים לפני שבועיים הגיע תורן של עובדות החינוך, הגננות, הסייעות והמטפלות בגיל הרך להיפגש גם הן.

מעל 400 משתתפות גדשו את האולם ברמת אפעל בכנס שעסק בנושא "דיאלוג עם מחנכים – המבוגרים המשמעותיים כמחנכים". חלי זלינגר, מנהלת מדור הגיל הרך בתנועה הקיבוצית מספרת "יום העיון התקיים באפעל ועסק בדיאלוג עם ילדים. כ-400 אנשי ונשות חינוך מילאו את האולם. פתחנו את היום עם מיריק שניר, סופרת הילדים, בהרצאה צבעונית ומשובבת נפש. מיריק שיתפה אותנו בחוויותיו של הילד, תוך סיפור והפעלת קהל המשתתפים, הרצאתה עוררה בקרב כל הנוכחים את ה'ילד' וה'ילדה' שבכל אחד ואחת מאיתנו. המשכנו עם הרצאתה של רוית רוזנפלד, דוקטורנטית בייעוץ חינוכי במרכז בייקר- בר אילן, בנושא גישת התיווך עם ילדים. רוית תארה את תהליכי הלמידה אותם חווה הילד ונעזרה בדוגמאות מתוך ההרצאה שקדמה לה (מיריק שניר). בהמשך ד"ר נירה ואלה, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית ובסמינר הקיבוצים, שוחחה איתנו על מקומה המשמעותי של המטפלת בזמני מעברים תוך דגש על סוף יום בגן ובפעוטון. סוף היום בגן אף הוא דורש התייחסות פדגוגית בו ניתן לקיים  פעילויות חברתיות בלתי פורמאליות, משחק וסיפור. את יום העיון קינחנו עם תמר מור סלע, סופרת ועיתונאית אשר העלתה למודעות כולנו את חוסר השלמות אליה שואפת כל אם. אותו אידיאל 'האמא הטובה' בתפיסה החברתית שלא ניתן לקיים ומכן, אין לשפוט אם זו או אחרת על אופן אימהותה"


בית הקברות הקיבוצי: המקום הכי יפה ועצוב בקיבוץ

מנהגי אבלות ייחודיים והתאמתם לרוח הקיבוצית המתחדשת וליצירת תרבות יהודית מודרנית עמדו במרכזו של יום עיון ייחודי שהתקיים ביום שני האחרון בבית התנועה הקיבוצית. "המנהגים הקהילתיים הקשורים באבל התפתחו בקיבוצים בעשרות צורות שונות לאורך השנים, רצינו לתת נקודות למחשבה וכלים נכונים לבניית הגשר הנכון בין המשפחה לבין הקהילה ברגעים קשים כל כך" מספרת ריקי רז האחראית על מטה התרבות בתנועה הקיבוצית. הכנס נוצר מתוך שיתוף פעולה בין מטה התרבות וארגון  "הוויה" שעיסוקו העיקרי הוא חידוש טקסים ומסורות יהודיות ברוח ימינו אנו. אחת המרצות בכנס הייתה אורלי כהן גפן מקיבוץ נען ששימשה ראש יחידת איתור נעדרים בצה"ל וסיפרה מנקודת מבטה על המפגש עם המשפחות והשכול.

שתהיה לכולנו שבת שלום!

עופר נוימן, דובר התנועה הקיבוציתשיר שחלמתי על גילניצה - רבקה תפארת חקק

זה היה לפני שנתיים, ב-24 בפברואר 2012: יצאנו משלחת סופרים לביקור בפולין. ביקרנו במרכזים ללימוד עברית, נפגשנו עם סופרים באגודת הסופרים הפולנית וגם ביקרנו במחנות ההשמדה. אך עבורי הביקור היה קודם כל סגירת חשבון עם ילדותי שנשארה בליגניצה. נולדתי בוורוצלב, אך גדלתי והתחנכתי עד גיל 10 בליגניצה. גרנו ברחוב טטרסקה 4, ולא רחוק משם מֵעבר לַגן הירוק עמד בית הספר היסודי שבו למדתי. ביקרתי בבית שבו גדלתי, ובַּפּתח עמד דלי הפחמים, כמו חיכה לי. הלכתי לבית הספר וביקשתי לשבת בכיתה ד' במקום שבו ישבתי בשנת 1957, ימים ספורים לפני העלייה ארצה. בארץ השתקעה משפחתי בקיבוץ גֶבע, ושם צריכה הייתי לשכוח את ליגניצה ולהיות כמו ה"צברים" של הקיבוץ... אך החלום לחזור לליגניציה נשאר בי. לאחר שחזרתי משם, הקצוות הפרומים של הקשר עם ליגניצה נקשרו ונסגרו לתמיד.

יומן מסע של תפארת  לפולין לפני שנתיים:

http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-69571-00.html

שיר שחלמתי על ליגניצה /   רבקה -תפארת חקק

לִיגְנִיצָה הָיְתָה אִתִּי מִיַּלְדוּת

שֵם מֵעוֹלָם אַחֵר, שֵׁם שֶׁבַּקִּבּוּץ לֹא קַיָּם

אַךְ לִוָה אוֹתִי  גַּם בְּפִינַת הַחַי

וְגַם בְּתַרְגִּילֵי הַמָּחוֹל בָּאוּלָם.

כְּשֶׁיַּלְדֵּי הַקִּבּוּץ דִּבְּרוּ אִתִּי

לֹא דִּבַּרְתִּי עַל לִיגְנִיצָה

מֵעוֹלָם.

בַּקִּבּוּץ רָצִיתִי לִהְיוֹת צַבָּרִית חֲדָשָׁה

עִם מִכְנָסַיִם קְצָרִים בָּנוֹת וּבָנִים.

הִגַּעְתִּי לְשָׁם יַלְדָּה בַּת עֶשֶׂר

מִלִּיגְנִיצָה שָׁם חָיוּ יְהוּדִים יְשָׁנִים.

בַּלֵּילוֹת זָכַרְתִּי אֶת לִיגְנִיצָה

אֶת הַגַּנִּים שֶׁלְּיַד

וְרָצִיתִי תָּמִיד לְהַגִּיעַ שׁוּב לְשָׁם

כְּתַיֶּרֶת עִם תִּיק צַד.

כְּשֶׁהִגַּעְתִּי לְלִיגְנִיצָה הֵבֵאתִי לְשָׁם

אֶת יַלְדּוּתִי כִּשְטָר שֶׁלֹּא נִפְרָע

הַבַּיִת חִכָּה לִי סָגוּר, גָּרָה שָׁם מִשְׁפָּחָה

לְיַד הַדֶּלֶת חִכָּה דְּלִי הַפֶּחָמִים

כְּאִלּוּ עָזַבְנוּ מַמָּשׁ לִפְנֵי יָמִים.

בֵּית הַסֵּפֶר חִכָּה לִי וְגַם הַכִּתָּה

וַאֲנִי לֹא שָׁכַחְתִּי אֶת קֶסֶת הַדְּיוֹ הַשְּׁפוּכָה.

הִיא שָׁפְכָה זֹאת הַיְּהוּדִיּה,

הִצְבִּיעָה לְעֶבְרִי הַיַּלְדָּה הַפּוֹלָנִיָּה.

רַעַד עָבַר בִּי כְשֶׁרָאִיתִי שָׁם

מִבַּעַד לַשְּלָטִים הַכְּחֻלִּים בְּפוֹלָנִית בְּרוּרָה

אֶת יַלְדּוּתִי  שֶׁנִּשְׁאֲרָה

שָם

וְאוֹתִי בַּת עֶשֶׂר בַּחֲלִיפַת מַלָּחִים מוּזָרָה.

וְגַם לְאַחַר שֶׁחָזַרְתִּי מִשָּׁם

מְנַסָּה לִשְׁכֹּחַ אֶת פּוֹלִין בִּשְׁנָתִי

הַשִּׁיר שֶׁחָלַמְתִּי עַל לִיגְנִיצָה

נִמְצָא  תָּמִיד אִתִּי.

קיבלנו במייל****************

בדרכם להתחתן, זוג צעיר היה מעורב בתאונת דרכים קטלנית.

בני הזוג מצאו את עצמם יושבים מחוץ לשערי גן עדן.

כאשר המלאך גבריאל הגיע הם שאלו אותו אם הם יכולים להתחתן בגן העדן.

המלאך גבריאל אמר, "אני לא יודע. זוהי הפעם הראשונה שמישהו מבקש. תנו לי ללכת לברר"

והוא עזב.

בני הזוג ישבו וחיכו לתשובה מספר חודשים.

המלאך גבריאל סוף סוף חזר, עייף ומרוט במקצת.

"כן," הוא הודיע לזוג, "אתם יכולים להתחתן בגן העדן".

"נהדר!" אמרו בני הזוג, "אבל אנחנו רק תוהים, מה קורה אם הדברים לא יסתדרו..

האם אנו יכולים גם להתגרש בגן העדן?"

המלאך גבריאל כולו אדום מכעס, זרק את הלוח שלו על הקרקע.

"מה קרה??" שאלו הזוג המבוהל

"נו, באמת!" צעק עליהם המלאך גבריאל "לקח לי 3 חודשים למצוא בגן עדן רב!

 יש לכם מושג, כמה זמן ייקח לי כדי למצוא כאן עורך דין???"

 

השפה המתפתחת

יֵשׁ מִילִים שֶׁנֶעֶלְבוּ

וְיֵשׁ שֶׁהִשְׁתַּקְמוּ,

יֵשׁ מֶהֵן שֶׁהִשְׁתַּלְבוּ

וְיֵשׁ שֶׁנֶעֶלְמוּ.

הָיֹה הָיְיתָה טַיַארָה

הַיּוֹם הִיא עֲפִיפוֹן,

אֲבָל נוֹתְרָה סִיגָרְיָה

לֹא כֵן הַגְּרַמוֹפוֹן.

הָיָה צָרִיךְ פְּרוֹטֶקְצְיָה

כְּדֵי לְהָזִיז הָרִים,

הַיּוֹם לִתְּפּוֹס קָדֶנְצְיָה

אֶפְשָׁר עִם קְצָת קְשָׁרִים.

מַסּוֹק הוּא בָּאָפְנָה

בִּמְקוֹם הָהֵלִיקוֹפְּטֶר

כְּרָזָה בְּהַאִידְנָא,

הֶחֱלִיפָה אֶת הַפּוֹסְטֶר.

שָׁמַעְתָּ פַּעַם פִידְבֵּק

הַיּוֹם תִּשְׁמַע מָשׁוֹב,

רָאִיתָּ אֶת הַקִיטְבֶּג

עַל גִּיּוּסְךָ חָשׁוֹב.

בִּמְקוֹם צִלְצוּל הַטֶּלֶפוֹן

שָׁמַעְתָּ נְעִימוֹן.

הַיּוֹם הַפְּרוֹמוֹ לֶהָמוֹן

קוֹרְאִים אוֹתוֹ קְדִימוֹן.

אִם יְדִידְךָ הוּא יְדוּעָן

דְּהַיְינוּ אִם הוּא סְלֵבְּ,

אָז יֵשׁ לְךָ וַדַּאי מִשְׁעָן

וְקַל לְךָ לְהִשְתַּלֵב.

הוּא הִרְגִישׁ כְּמוֹ בְּקוֹמֶדְיָה

וְעָלַץ לְלֹא תּוּגָה,

כִּי זָכָה הוּא בִּסְטִיפֶּנְדְיָה

זָכָה הוּא בְּמִלְגָּה.

נָסַעְנוּ אָז בְּטַקְסִי

הַיּוֹם זוֹ הַמּוֹנִית,

הוֹרַדְנוּ אֶת הַמַּקְסִי

לָבַשְׁנוּ אִימוּנִית

הֵם חָמְקוּ מֶהַפְּלִילִים

כִּי נֶחֱשֶׁבוּ דְּפֶקְטִים

הַיּוֹם יֵשְׁנָם פַּעֲלוּלִים

שֶׁאָז הָיוּ אֶפֶקְטִים.

עַד הַיּוֹם הַג'וּנְגֵל

הוּא יַעַר גְּדוֹל מִידַה,

אִם תֹּאכְלוּ בּוֹ קוּגֵל

תֹּאכְלוּ מִין פַּשְׁטִידָה

וְאִם יוּשְׁמַע גַּם גִ'ינְגֵל

יוּשְׁמַע זָמְרִיר, פִּרְסוּם מֵידַע.

 לָרוֹפֵא נָכוֹן לָגֶשֶׁת

וְלֹא לִהְיוֹת מוּנְשָׁם,

כִּי אֶלֶרְגְּיָה זוֹ רַגֶּשֶׁת

והרֶצֶפְּטְ... הִינוֹ מִרְשָׁם.

יֵשׁ לִי יָדִיד... עָמִית

כְּפַּג הָיָה בְּאִינְקוּבָּטוֹר,

הַיּוֹם פַּגִים בְּחֲמָמִית

וּמִשָׁם יָשָׁר... לִפְסִיכִיָאטוֹר.

בַּכְּנִיסָה... הָיָה שְׁטִיחוֹן

הַיּוֹם מוּנַחַת אַסְקֻפִּית,

וָפֶל אֵין בַּמִּטְבָּחוֹן

הַיּוֹם יֶשְׁנָהּ הָאֲפִיפִית.

כַּמוּבָן הַוֶנְטִילָטוֹר

שֶׁהָפַךְ לִמְאַוְורֵר

וְהָאַדְמִינִיסְטְרָטוֹר

שֶׁהַיּוֹם הוּא משְׁנוֹרֵר

וְכָל אֶחָד שֶׁמִתְעוֹרֵר

פִּתְאוֹם הוֹפֵךְ לִמְשׁוֹרֵר.

מִילִים אֲשֶׁר הָרֹאשׁ זִימֵן

אוֹתָן אֲנִי רוֹשֵׁם,

גַּם מֶהֵן וְדוֹמֵיהֶן

נוֹסִיף וְנִתְבַּשֵׂם.

כָּזוֹ הִיא הַשָּׂפָה

מְבוּלְבֶּלֶת וְיָפָה.

תרבות בעמק

תרבות בעמק

חודש מרץ במשכן לאמנות:

1/3   11:30 וילפריד ישראל - המציל מברלין סרטו של יונתן ניר-באודיטוריוםמירוןסימה

8/3   11:30 שש פעמים-סרטם של התסריטאית רונה סגל והבמאי יונתן גורפינקל-באודיטוריוםמירוןסימה

29/3   11:30 קונצרט-"הדואטים הבלתי נשכחים"-באודיטוריוםמירוןסימה

תערוכות מוצגות:

דוד פרלוב | רישומים, תצלומים, סרטים   עד סוף מאי

חנא פרח כפר בירעים | חששות                              עד15/3

רן הררי                                                                     עד 5/4

תוספות | נשים מציירות תלמוד

משכן לאמנות עין חרוד, ע"ש חיים אתר

Museum of Art Mishkan Le'Omanut, EinHarod

עין חרוד18965

04-6486038,04-6485701,

04-6486306 FAX

museum@einharodm.co.il

www.museumeinharod.org.il

משכן לאמנות עין חרוד בFacebook

שעותפתיחה:

א - ה : 09:00 - 16:30

שישי וערבי חג: 09:00 - 13:30

שבתות וחגים: 10:00 - 16:30

Museum hours:

Weekdays, 09.00 am - 4.30 pm

Fridays and holiday eves, 09.00 am - 1.30 pm

Saturdays and holidays, 10.00 am - 4.30 pm

**********


 


דברים טובים

ערוגת הגינה


מילים::חיים נחמן ביאליק לחן: מנשה רבינא

 

בַּעֲרוּגַת הַגִּנָּה
מִסָּבִיב לֶחָבִית
עָמְדוּ לְרַקֵּד
כְּרוּב עִם כְּרוּבִית.

זֹאת הַסֶּלֶק רָאָה
וְהִנֵּה גַּם הוּא בָא,
אִתּוֹ עַגְבָנִית
וְהַשִּׂמְחָה רַבָּה!

לָה לָה לָה,
לָה לָה לָה,
לָה לָה, לָה לָה לָה,
אִתּוֹ עַגְבָנִית וְהַשִּׂמְחָה רַבָּה!

רַק הַפּוֹל הַמִּסְכֵּן
עָמַד לוֹ בָדָד,
הוּא נִשְׁעַן עַל מַקְלוֹ,
לֹא נָע וְלֹא נָד.

אֵיךְ אוּכַל לִשְׂמֹחַ,
אֵיךְ אוּכַל לִרְקֹד,
וְתַרְמִילַי כֻּלָּם,
כֻּלָּם רֵיקִים עוֹד?

בַּעֲרוּגַת הַגִּנָּה
מִסָּבִיב לֶחָבִית
עָמְדוּ לְרַקֵּד
כְּרוּב עִם כְּרוּבִית.

 

בוקר אחד התעורר הסלק וגילה שהוא לא עוד ירק שולי, אהוב על מתי מעט, שביאליק עשה לו טובה בשירו הידוע, וזיווג אותו עם עגבנית אדמונית (ר.לעיל), אלא מלך! מחוזר על ידי מיטב אשפי המטבח  והם עושים בו מטעמי מטעמים.ובניגוד לדעה המקובלת שסלק חייבים לבשל , הם לא רק מבשלים אותו על פי מסורת ארוכת שנים, אלא גם בעודו חי חותכים בעדינות ושמים בסלטים ובשאר תבשילים. פתאום התגלו תכונותיו התרומיות ואתה מוצא אותו בעשרות מתכונים חדשים בצורות הכנה כמותן לא הכרנו. אז הבאנו סלט אביבי בו הוא מככב  ונרא כי טוב!

סלט סלק, עלים ירוקים ופקאן גרוס ברוטב רענן

המרכיבים

 

3 יחידות סלק טרי

3 גבעולי סלרי + עלים מ"לב" הסלרי 

250 גרם גבינת מוצרלה

1 חבילת פקאן סיני גרוס

4 כפות תרכיז רימונים

4 כפות שמן זית

2 שִנֵי שום                                                                                                                                           

3 כפות סוכר דמררה (חום)

מלח לפי הטעם

פלפל גרוס לפי הטעם

3כפות חומץ בלסמי

               

אופן ההכנה


הכנת הרוטב

בצנצנת סגורה לערבב יחדיו עד למרקם אחיד את המרכיבים לרוטב:

 תרכיז רימונים, שמן זית, חומץ בלסמי, שום כתוש, סוכר דמררה, מלח ופלפל שחור גרוס

 

 הכנת הסלט

לקלף את הסלק, ולחתוך לגפרורים דקים להשרות במי קרח לקבלת פריכות

לחתוך את הסלרי לגפרורים דקים בקערה

 לערבב את גפרורי הסלרי והסלק

להוסיף כדורי מוצרלה ואת הרוטב ולערבב יחדיו לספיגת טעמים.

 לפזר למעלה פקן גרוס ולהגיש.

אפשר להוסיף לסלט גם אגוזי מלך


 

העתקת קישור