דף מספר 2169
5/6/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2169

 

דף מספר  2169  י"ח בסיון תשע"ה  5 ביוני 2015

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

לראשות המועצה הצבעתם? מי שהצביע השפיע

 

ראש המועצה גלבוע הנבחר עובד נור

עובד נור, בן 44 מגן נר, ניצח בבחירות לראשות המועצה האזורית גלבוע עם 47% מהקולות. הוא גבר על גילי עוז שקיבל 30% מהקולות ועל מוטי כהן עם 23%. נור יחליף את דני עטר, שנבחר לכנסת מטעם מפלגת המחנה הציוני. נור כיהן בעבר כיו"ר ועד היישוב גן נר בהתנדבות וכן כמנהל היישוב תמרת שבעמק יזרעאל.

הודעות לדף

              

 

בערב שישי – ה- 5/6 תתקיים מסיבת פתיחת הקיץ. בשעה, 22:30 בחניה שמתחת לפאב.

המסיבה מיועדת לכל חברי גבע, צעירים ומבוגרים כאחד.

כמו-כן באותו ערב הפאב יהיה סגור.

בנוסף אנו מצטערים מראש אם יגרם רעש לתושבים באזור וכמובן שננסה להימנע מכך.

מזמינים את כולם לחגוג איתנו את פתיחת הקיץ במסיבה רטובה

בשאלות ובעיות מוזמנים לפנות לבארי נחשון 0546633817

**********

תוכנית חוג העמקים

 

חוג ספרות, בעין-חרוד איחוד

ביום א' בשעה  19:30

יאיר קידר עם סרטו החדש על המשוררת זלדה.

החוג יתקיים בבית-שטורמן בליווי סרט – סיום העונה

*

מועדון זמר עם שרהל'ה שרון

יום א' 14/6 , שעה, 20:45

סיום העונה

*************

התרמת דם


התרמת דם תתקיים  ביום שני 8.6  בחדר-האוכל בין השעות: 16:00-19:00

אני מחפשת מספר מתנדבים/ות  לעזרה קלה לרוחלה באירגון לפני, במשך ובסוף ההתרמה. בשעות  15:30 – 20:00 (אפשר בחלקי שעות לא ברצף)

תודה , נא לפנות אלי.

***********************

נפתחת קבוצה פנימית לשומרי משקל ללא עלויות

המעוניינים מוזמנים לפנות אלי להרשמה

פרטים בהמשך

בברכה  אמירה

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 26.5.15

באסיפה הוצגו דו"חות כספיים של שנת 2014 ע"י רוא"ח של ברית פיקוח.

האסיפה אישרה את הדו"חות.

מישיבת המזכירות

1.      מנהל הקהילה, איציק מור הציג בפני המזכירות דו"ח רבעוני (ינואר-מרץ)  של 2015.

2.      המזכירות דנה בנושא הרשאה (טלפונית) לפתיחת השער הראשי בגבע.

הציגו את הנושא אסף גוריון (רב"ש) ורן לוסטיג (אחראי לתקינות השערים).

כיום מצויות 2,200 הרשאות (מספרי טלפונים) לפתיחת השער. מצב זה מקשה על "סינון" הבאים לגבע.

תיערך ע"י אסף גוריון, בדיקה מחודשת לגבי כלל המשתמשים בשירות זה, במטרה לצמצם את מספר המורשים לפתוח את השער.

השער פתוח בשעות 05:30-17:30.

בקשות מיוחדות לאישור פתיחת השער (שלא ע"י המארח) יש לפנות  לאסף גוריון

שבת שלום, צלילה

***************************************

בני הגיל השלישי מטיילים  ( פגישה עם מוקי צור בעין גב)

 

צילום: דן פלג

סיכום פעילות שנת 2015 - רענן פרנס ויהודה בכר

חברים שלום,

לפני שבוע קיימנו אסיפה שנתית לאישור הדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת גבע לשנת 2014, אלו הם הדוחות המאחדים את סך הפעילויות והתאגידים של גבע.

הצגת הדוחות וניתוח המגמות בין השנים נעשה ע"י רו"ח סילביה רוטברט- ברית פיקוח.

הדוחות משקפים מגמות שחלקן חיוביות וחלקן משקפות התנהלות בעייתית . על מנת לשמר את חוסננו הכלכלי, עלינו לפעול להגדלת ההכנסות ובה בעת, להתאים את רמת החיים שלנו לרמת ההכנסות בפועל ולבצע התאמות בהוצאות המשותפות.

המגמות החיוביות :

1.     המשך מגמת ירידה בחוב הכולל משנת 2013. הירידה היא גם בחוב הקהילה. את עיקר הירידה תרמו בקרה ומכון השקדים.

2.     חוב הקיבוץ סולו גדל (בנטרול ההשקעה בחשמל הסולרי), קטן במקצת .

ההשקעה בחשמל הסולארי עתידה להגדיל את הכנסות הקהילה ב 500,000 ₪ כל שנה, למשך 20 שנה.

המגמות השליליות:

1.     ההפסד הכולל ב 2014 הסתכם בכ 0.5 מיליוני ₪ לעומת רווח של כ 1.1 מיליוני ₪ בשנת 2013.

ההפרש ברווחיות מוסבר:

·        ירידה ברווחיות בפעילות העסקית של הקיבוץ ותאגידיו בסך של כ 1.4 מיליוני ₪ לעומת שנת 2013.

·        ירידה בהכנסות עובדי חוץ וגמלאות בהיקף של כ 0.7 מיליוני ₪ .

·        עליה בהוצאות הנהלה וכלליות בקיבוץ בהיקף של כ 500 אלפי ₪, שעיקרן הוצאות משפטיות.

2.     עליה ברמת החיים - בסך של כ 2.1 מיליוני ₪ לעומת שנה קודמת.

·        גידול בתקציבים אישיים עקב הפרטת חדר האוכל (בניכוי קיטון בעלויות חדר האוכל)- כ 700 אלפי ₪.

·        גידול בהוצאות חשמל, מים וארנונה בסך של 700 אלפי ₪ עקב שינוי במחיר התקן ע"י מוסדות המדינה.

·        גידול בתקציבי חברים בסך של כ 300 אלפי ₪ עקב הצמדת התקציבים למדד של שנת 2013.

·        גידול של כ 300 אלפי ₪ בהוצאות שכר לשכירים במסגרת הוצאות הקיום.

חשוב להדגיש, שאילולא מקור הכנסה חד פעמי של 2 מיליוני ₪ מהפקעות קרקעות לטובת כביש 71. הינו מתקשים להתמודד עם הגדלת ההוצאות המפורטות לעיל.

מגמה מדאיגה נוספת היא המשך ירידה בהכנסות מעבודה, בשנת 2014 בקרה שינתה את חישוב תמחור העבודה והשינוי הגדיל את העברות בגין עבודה באופן משמעותי. ללא השינוי, יש ירידה משמעותית מעבודת חברים, מגמה הולכת וגדלה.

הירידה בהכנסות מעבודת חברים, מדאיגה ומעמידה בסימן שאלה גדול את עתידנו הכלכלי. קהילה/חברה/ משפחה צריכה בראש ובראשונה לבסס את הוצאות הקיום (רמת חיים) שלה, על הכנסות מעבודה. השענות ארוכת שנים  על העברת הכנסות מעסקים, שוחקת את יכולת העסקים להתפתח  ולצמוח.

רענן פרנס

ישיבת הנהלה כלכלית לסכום רבעון ראשון לשנת 2015–06–04

ביום ג' 9/6 תתקיים במועדון בשעה 07:30

חברים המעוניינים מוזמנים להצטרף

רענן פרנס  יהודה בכר
סיכום רבעון ראשון 2015 בקהילה - איציק מור

משולחן מנהל הקהילה

לחברים שלום,

סיכמנו את  תקציב הקהילה לרבעון הראשון של שנת 2015 (ינואר- מרץ).

נתוני ביצוע  התקציב , נבדקו והובאו לידיעת מנהלי הפעילויות.

הסיכום נדו ןבמספר מסגרות:

·        במסגרת כל מרכז ענף באופן פרטני, תוך דיוןבביצועי הרבעון ותכנון המשך שנת הפעילות.

·        בישיבה משותפת עם מנהלי הפעילויות.

·        הצגת תוצאות הרבעון ודיון עם חברי המזכירות.

יש לקחת בחשבון, שהרבעון הראשון אינו משקף את חלקו היחסי בשנה (אינו רבע מהתקציב).

הכנסות והוצאות אינם שווים לאורך השנה.

עם זאת, סיכום הרבעון הראשון מצביע על עמידה בתוכנית  התקציב השוטף ותקציב  השקעות. הובהר : שישנם סעיפים בהם יש אי עמידה בתוכנית עקב חריגה בהוצאות, לעומת סעיפים אשר בהם קיים חסכון.

מקורות הקהילה

·        קיימת ירידה בהכנסות הנובעות מעבודה של עובדי חוץ עקב מהפסקת עבודה של מספר חברים ויציאה לגמלאות ובנוסף   יציאת חברים  לחופשה  מגבע. לעומת זאת, עלתה ההכנסות מהפנסיה של חברים.

סעיפים שקיים חיסכון-

1.     חינוך גיל רך וא-י"ב-חלק מהוצאות אינם זהות לאורך השנה העודף ינוצל בחלקו, במהלך השנה.

2.     ענף המזון-מצביע ברבעון על עמידה בתקציב עם עודף קטן , שינוצל בהמשך לשיפורים ותחזוקה.(כחלק מדוח המבקר ,בוצע שינוי מבני בענף, העברת משרד מנהל הענף למבנה המרכולית)

סעיפים שחרגו מהתוכנית-

1.תשתיות- חשמל ומים , אינם ממוינים ונמדדים בהתאם למשתמשים, הטיפול המתבקש הכנסת מונים, נעשית בדיקה ותובא הצעה בנושא.

2.סיבסוד רכב- שימוש מוגבר  של רכבי הסידור (הקהילה משלימה את  מחיר חיוב החבר).

3.הוצאות מזכירות- עלויות ליווי משפטי גבוהות.

השקעות

·        ברבעון זה המשכנו בשיפוצים הקטנים של בתי החברים, סיימנו את שיפוץ בית 150 והתחלנו בשיפוץ גדול (בית 140).תוכנית ההשקעות עומדת עדין לפני ביצוע ואני מקווה שנוכל לעמוד במשימה של ביצוע התוכנית ככל שניתן עד סוף השנה.

פעילויות נוספות שנעשו –תחזוקת כבישים לאחר חורף קשה שעבר.

תחזוקת מבנה "צבר" .

ועוד.

תודה לחברים העוסקים במלאכה היום יומית למתן שירות לחברי הקבוץ.

חברים המעוננים לקבל את סיכום הרבעון יפנו למנהל הקהילה.

בברכה, איציק מור

מנהל קהילה קבוצת גבע

הקרנת סרט לשבוע הספר העברי

"ככל שהספר טוב יותר, כך הוא משאיר יותר מקום לקורא"   / ה. ג'קסון


ביום ה' 11/6/15 כ"ד בסִיוָן במועדון לחבר

 יוקרן הסרט

"שליחותו של הממונה על משאבי אנוש"

 על פי ספרו של אברהם ב. יהושע

ב 19:30 כיבוד קל

ב 20:00 יוקרן הסרט

מומלץ להגיע! צוות הספריה

"ספרים הם ידידים, שלעולם לא יאכזבוני" ת. קרלייל

 על הסרט


יוליה, עובדת זרה מרומניה שבאה לעבוד בישראל, נהרגת בפיגוע בירושלים. גופתה נותרה ללא דורש בחדר המתים. לפי חפציה התברר שעבדה במאפיה ירושלמית, ועיתונאי של מקומון ירושלמי (גורי אלפי) מאשים את בעלת המאפיה (גילה אלמגור) באדישות לגורלה. בעלת המאפיה מורה לממונה על משאבי אנוש (מארק איווניר) להביא את המנוחה לקבורה במולדתה. הסרט עוקב אחר מסעו של הממונה על משאבי אנוש מירושלים אל עיירת הולדתה של המנוחה, עד להבאתה לקבורה. הסרט - עיבוד לספרו של א.ב יהושוע הנושא את אותו שם - זכה בפרסי אופיר לסרט, הבמאי והתסריט הטובים ביותר. 

בימוי :   ריקליס ערן                               

צילום: Klausmann Rainer

מוזיקה: Morin Cyril

ספר / מחזה מאת: יהושע, א.ב.

תסריט: סטולמן נח

משחק: אלמגור גילה קמבוס רוזינה איווניר מארק אלפי גור אמסלם ריימונד שדה יגאל Negulesco Julian Stanoevitch, Bogdan E. Panduru Papil Petrescu Irina סמו דנה קורן רוני

כדורסל בנות - גונן פירסטנברג

כדור סל בנות

 

בשקט בשקט בלי יחצ"נות ורעשים מסביב הסתיימה לה עונת הכדורסל.

מגבע משחקות 4 נערות: ניצן ענבר, עינב ענבר, נעמי שבילי ועדי פירסטנברג.

הן מייצגות אותנו בכדורסל הנשים בעמק, בנבחרת ביה"ס עמל-עמק-חרוד, קבוצת נערות א' ונערות ב' בליגת העל נשים. ולא סתם כאם ברמה הגבוהה ביותר.

נבחרת ביה"ס עלתה השנה לליגת העל לבתי-ספר והצליחה להגיעה לפלייאוף העליון ולהתמודד בכבוד עם נבחרות חזקות מרעננה, ראש"לצ וחולון.

כנ"ל בנערות א' שבה משחקות: ניצן, נעמי, עינב ועדי עלתה הקבוצה לפלייאוף העליון והגיעה למקום ה-4.


בנערות ב' – משחקת עדי פירסטנברג וגם בליגה זו הגיעו למקום הרביעי המכובד.

רק לידיעה: בליגות הנ"ל יש רק שתי קבוצות של מועצות-אזוריות: גלבוע ויזרעאל (כבוד למגזר).

התוצאה הזאת מגיעה מתהליך ושינוי גישה בכדורסל נשים בגלבוע שזה – מקצוענות שכולל הבאת מאמנים ברמה גבוהה ועבודה קשה מאוד של הבנות במהלך השנה.

כמעט שכחנו שגם קבוצת הבנות הבוגרות של גלבוע עלתה השנה לליגה הלאומית.

יישר כח לבנות והצלחה שוב בשנה הבאה.

גונן פירסטנברג

אבא גאה

תודות לשבועות - נעמה רז

שבועות- תודות

 

לכל מי שלקח חלק, קטן כגדול להצלחת החג- תודה גדולה.

למשתתפי הטקס והתהלוכה וכמובן לציבור החוגגים שהגיע מקרוב ומרחוק.

תודה לצוות החג: הילי לוי, מענית ברעם, ערן גל, עדי שור ורז יעקבסון.

תודה גם למורן שבילי-רז ואנדי גרייצר על העזרה בקפה חוץ, ולכל מי שהתגייס לעזור בעיצוב, סידור ופינוי.

לרותם ענבר ולילך רז על המודעה המקסימה.

לנעה רב ונטע דנצינגר על החלון היפה.

למאיר רם על חבילות החציר והחמניות.

לכל מי שעזר בסידור ובפינוי תודה ענקית, ואם שכחתי מישהו זה ממש לא בכוונה.

בימים הקרובים נערוך סיכום והפקת לקחים לשנה הבאה. בינתיים, להערות, הארות ורעיונות אפשר בשמחה לפנות אלי.

נתראה בשמחות,

נעמה רז, ועדת תרבות.

 

מכינים את הקלנועית חגיגות ביכורים בחג השבועות עיתון הארץ. צילום אילן אסייג    

הביאה לדף ריה וייסמן

עדכונים ממרכז סקרנות

מרכז סקרנות

 

מרכז סקרנות נותן מענה לעזרה לימודית לילדי גבע ולילדי האזור כולו. אנחנו מאמינים ש'סקרנות' היא המניע הראשוני והמהנה של למידה כלשהי. בעזרת הסקרנות אנו מוצאים דרך אל ליבם של הילדים ואל הצלחתם בלימודים.

המנחים שבמרכז, באים לקראת הילד ולקראת צרכיו, ומקשרים אותם אל הדרישות ואל המטלות הנדרשות ממנו. הם מיומנים במציאת האסטרטגיות הנכונות, שמסייעות להצלחה בכל תחומי הלמידה, מגיל הגן ועד האוניבסיטה

מריחים כבר את הסוף - עוד רגע נגמרת שנת הלימודים - איך אתם מתמודדים?

טיפים להורדת רמת הלחץ ולהעלאת רף ההצלחה

אני בטוח הולכת להיכשל במבחן הזה", "אני לא מבינה שום דבר. מבחינתי החומר יכול להיות כתוב בסינית. יש לנו טונה של חומר למבחן ורק שבועיים להתכונן עליו. זה מטורף".

מי שיש לו מתבגר או מתבגרת בבית והוא לא מכיר את המשפטים האלה ועוד כמה... שירים יד. אז כן, עונת המבחנים בפתח! בגרויות, מכינות, מגנים והלחץ בשיאו. לפניכם מגוון טיפים אשר יסייעו להוריד את רמת הלחץ ולהעלות את רף ההצלחה.

 

חוק מספר 1: השלימו חומר

מי שלא הקשיב לאורך השיעורים, לא סיכם בכלל ולא הכין שיעורים - איך להגיד בעדינות - הוא בבעיה. הרבה יותר קשה להתחיל ללמוד למבחן אם לא נכחת או הקשבת בשיעור.

טיפ: אם לא סיכמת או לא הצלחת לסכם - בקש מהתלמיד/ה ה"חרשן" של הכיתה, לצלם את המחברת שלו/ה - היום מרבית המורים מעודדים לכך.

להמשך קריאת המאמר לחץ כאן:               

http://bit.ly/1Qc3iaz

סוף שנה - לשוחח עם הילדים על הקשיים

הורים יקרים,

סוף השנה מתדפק בשער!!!

ילדינו חווים עומס רב של סיכומים, עבודות, מבחנים - עייפות ... סוף...

לעתים נבחין בנפילה מוראלית שפוגעת בלמידה ובהתקדמות, דבר המביא לא אחת למתחים וחיכוכים בינינו לבין ילדנו.

האם וכיצד ניתן למנוע זאת?

קל מאד לתת עצות ולא קל ליישם אותן אך בכל זאת, כדאי לזכור כי לנו כהורים ישנם כלים ואמצעים לעזור ולעודד את ילדינו.

דרך פשוטה ולעתים קצת נשכחת מאיתנו היא השיחה מלב אל לב שנקיים עם ילדנו במטרה להקשיב לכל מה שירצו לשתף אותנו.

על מה נדבר? איך נדבר?  היכן נדבר? 

 להמשך קריאה לחץ כאן 

     http://bit.ly/1dz4au8

טיפים להורים כיצד לסייע לילדיהם לעבור את תקופת סוף השנה

 

סוף השנה מתקרב ועמו עומס רב של בגרויות, עבודות, ושאר מטלות. בתקופה זו מגלים הילדים לעתים עייפות וחוסר כוחות להתמודד .
כיצד נעזור לילדינו לעבור תקופה זאת?

להלן מספר טיפים שיקלו עלינו כהורים לסייע לילדינו:

1. נשתדל לגלות אמפטיה- כלומר להבין את הילד/ה,להיות נוכח כאן ועכשיו בשבילו/ה,להגיב לעתים בהקשבה ובשתיקה ,לעתים במגע המביע תמיכה, וחיבוק ולעתים  במילות עידוד 

 2. נחפש הזדמנויות להקשיב - כי הקשבה נותנת לילד/ה אפשרות לאוורר את מה שבליבו/ה, מאפשרת ומעודדת העלאת רגשות ומחשבות נעימים יותר ונעימים פחות. להמשך קריאת המאמר:

http://bit.ly/1ckxUtj

מזכירים לכם שאנחנו כאן בשבילכם - בכל בעיה מוזמנים להתקשר ונשמח לעזור 04-6535997

 

תמונת נצחון

תמונת ניצחון – דניאל בן

ביום שלישי האחרון קרה דבר בגלבוע. חשוב לי להסיט את המבט משאלת המנצחים / מנוצחים, ולמקדו בשינוי העומק שמתחולל פה. לשם כך, בחרתי לצטט את אחד הגיבורים של המהלך הזה. אדם שרוב הגבעים אינו מכיר כי הוא גר אי שם מעבר להרי החושך – במושב דבורה. האיש הזה – דניאל בן ומשפחתו, יצאו כנגד כל הסיכויים ובאומץ גדול כנגד מנגנון שאיים עליהם בדרכים מגוונות. הם יצאו להילחם בטחנות הרוח של שלטון 'הפרד ומשול'. את הבשורה שהוא מביא אלינו עדיף שנקרא מפיו ממש - דברים שכתב יום לפני הבחירותהאלה ושנה וחצי אחרי שחש על בשרו ממש את הפסד הבחירות הקודמות[1]:

"מאז המצאת המצלמה ובכלל, בכל מערכה ועימות, מחפשים אנשים את תמונת הניצחון.

התמונה המצורפת, היא תמונת הניצחון. [כאן חסרה תמונה מאירוע ספורט משותף לכל האזור, שארגנו אנשי עובד נור כאן בגבע. לא הצלחתי להעתיק את התמונה ועמכם הסליחה – א.ב.]

אני מקווה שאני יודע מי ינצח מחר בבחירות בגלבוע.

אבל אין זה בהכרח קשור לכך שזו תמונת הניצחון.

זו תמונת הניצחון כי היא מסמלת את כל מה שניסינו להגיד כאן,

היא צולמה באירוע חברתי וספורטיבי בו השתתפו מכל יישובי הגלבוע – הכפרים המושבים והקיבוצים.

אני חייב להודות שמלבד התוצאה, משהו נוסף צרם לי בתוצאות הבחירות הקודמות. הגלבוע התחלק למגזרים. לא אהבתי את ההצבעה המגזרית – לא בקיבוצים, לא בכפרים ולא בתענך.

מחר זה יהיה אחרת, עובד נור צפוי לקבל רוב גם בתענך, גם בישוב הערבי וגם בישוב הוותיק.

אנחנו ננצח כי הצלחנו לגבש כאן נבחרת מגוונת להפליא שחפצה בעתיד טוב יותר לכולם, והפכנו כל פינה בגלבוע לבית פתוח חם, מקבל ואוהב. בסנדלה ובחפציבה, בטייבה ובגדיש, בגדעונה ובגן נר.

אנחנו ננצח כי הבנו, לטובת כולנו, שאסור שאינטרס אישי ייגבר על סדרי העדיפויות של הקהילה.

[...]זו מהפכה של ממש, מהפכה שקטה ונעימה. מהפכה של אנשים שאומרים, חינוך מעל הכל.

[...] בין אם השתכנעתם או לא, אני מפציר בכם ללכת ולהצביע. אני מאמין שאחוז הצבעה גבוה הוא מקור לגאווה המעיד על קהילה חזקה ומעורבת.
שיהיה לכולנו בהצלחה.

דניאל בן"

אלה דבריו של דניאל בן – גיבור מערכת הבחירות שלי. זהו הסדק הראשון בחומת הניכור בין חבל תענך לביננו, בין הכפרים הערביים לביננו. את החומה הזאת עלינו לפורר ולהפיל כדי ששוב לא יוכל פוליטיקאי זה או אחר, לנצלה למען עצמו. כדי שנוכל ללמד את ילדינו שאת שורש הגזענות אנחנו צריכים לעקור מתוך ליבנו שלנו. ורק כך ישוב הלב לפעום את מקצב ההתחדשות והצמיחה.

שיהיה בהצלחה לעובד נור במשימה קשה מאוד שלקח על עצמו. מאתנו, כל המאמינים שאפשר אחרת– שאפשר לעשות פוליטיקה, לא בפלגנות ובציניות מייאשת, אלא בשיתוף, בתקווה ובאמונה בטוב.    בברכה, אורי[1]מטעמי חסכון בדיו הרשיתי לעצמי לחתוך מעט מהטקסט המקורי, אותו ניתן לקרוא בדף הפייס-בוק של דניאל בן. [א.ב.]

תרבות בעמק

משכן לאמנות עין חרוד   אודיטוריום מירון סימה

 משכן לאמנות עין חרוד

שיח גלריה כמעט אחרון בתערוכות אריה אלואיל, הילה בן ארי, עודד הירש וחיים מאור

שבת 6.6 שעה 13:15בהדרכת גליה בר אור

שישי 5.6 שעה 11:30 בהדרכת אילה אופנהיימר

לבירורים: 046531670

****************

לידידינו שלום! אנו שמחים לארח שוב את הזמרת מיטל טרבלסי וד"ר מוטי זעירא – חוקר ומספר מרתק, בשילוב ייחודי של ניגון ומחשבה, קול וקשב. והפעם: על שירי רחל וסיפור חייה.

שימו לב לתאריך המעודכן:  שבת 6.6.15 שעה 11:30.    כרטיסים : 55 ₪ במכירה מוקדמת, 65 ₪ ביום הקונצרט.

טל. 04-6486038  04-6531670 .ימים א'-ה' 9:00-16:00. יש להזמין כרטיסים מראש!

בתום הקונצרט הנכם מוזמנים לבקר בתערוכות המוזאון. בחצר הפסלים – קפה מפנק וארוחות קלות. שלכם, צוות המשכן

 

*********

"עיניים" / של התאטרון הערבי עברי ביפו          

מופע מוזיקלי- תיאטרלי בעקבות שיריו של המשורר מחמוד דרוויש!

יום א' 7/6 בתאטרון בבית פוזנק גבעת המורה  

20:00-פתיחת דלתות עם קפה ועוגה

20:30- תחילת הצגה

 3 שחקניות, שחקן אחד ומצלמה אחת. מסע המטייל בין ילדות בגליל לגלות בלבנון. מסע הפוגש את אמו של המשורר,את המורה הנערצת שושנה ואת האהובה היהודייה ריטה.ההצגה מאפשרת להכיר את השירה הנפלאה של דרוויש ולפגוש את הנופים, הקונפליקטים והחוויות של החיים בארץ.


 בימוי: נורמן עיסא, מוסיקה מקורית ושירה: מירה עווד, שחקנים: מירה עווד, עינת וייצמן, ענת חדיד, דורייד לידאויי   (ההצגה בערבית ועברית עם כתוביות בשתי השפות)

 

עלות כרטיס- 30 ש"ח           מור ליפשיץ, "אֹהל"

 תנועת תרבות- עפולה 0502029918 

העתקת קישור