דף מספר 2166
15/5/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2166

 

דף מספר 2166 כ"ו באייר תשע"ה 15 במאי 2015

עריכה והדפסה: נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


הודעות לדף

 

 

ביום שני הקרוב 18.5 יתקיים קונצרט של מקהלת העמקים, אשרחברות בה נעמה מלכי וג'ניס בן יהודה. הקונצרט יערך בחדר אוכל בשעה 20:30. כולם מוזמנים!

************

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין 17-22/5

 

י ום ג' 19/5 – קפה תרבות – מושב ברק

רנן אשכנזי- סיפורו האישי עם

מחלת האלצהיימר של אשתו

*

יום ד' 13/5 חוג יהדות – גבע

הרב יצחק בן-דוד – ארץ ישראל

ועם ישראל וקדושת ארץ-ישראל

***********************

 

נלקח שלט של מריפוסה

(באירוע של בקרה (ליד האסם)

כל מי שיודע או שברשותו השלט

מתבקש להחזירו לעדה רון

***********************************

ממערכת הבריאות

עד להודעה חדשה  נעמה הפיזיותרפיסטית הפסיקה את עבודתה אצלינו בשל בעיות בריאות.

(אנחנו מחפשים פיזיותרפיסט אחר).

כיום  אין בגבע פיזיותרפיה וניתן לפנות לקופת חולים עם מכתב מהרופאה

פרטים אצל רותי פורת 

בברכה, אמירה ידין

***********

התנצלות

בשבוע שעבר פורסם בדף שיר שנכתב ע"י עדי קיסר והופיע בידיעות אחרונות .השיר היה בוטה מאד ומספר חברים לא קטן נפגע עמוקות מפירסומו של השיר בדף. הם ראו בו (להבנתם) הטפת מוסר לא מוצדקת, הטחת אשמה וביזוי של הקוראים אותו.

אני מתנצלת על שיקול הדעת המוטעה.

נעה ידין

**********

   טוב מאוחר מלעולם לא...

בס"ד

"המדליק מנר לנר זה נהנה וזה אינו חסר " (מדרש רבה י"ג ה)

לוותיקי הגבעתרון היקרים !

באמצע חג האביב ,חג החרות ,חג הפסח ,הנעמתם לנו בשירתכם המופלאה ובהגשה חמה ומלבבת .

מודים לכם על ערב קסום ותרומתכם הנדיבה לעמותת "שי אשר" עמותה לילדים עם צרכים מיוחדים שאומצה על ידי חברי שלוחות .

אסיים בדברי רבי נחמן מברסלב :"צריך שכל אדם ידע ויבין ,שבתוכו דולק נר, ואין נרו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אורו ברבים  ולעשותו אבוקה ולהאיר את העולם כולו".

מקווים שגם אתם נהנתם ומאחלים לכם עוד שנים רבות של שירה ורינה והרבה שמחה ובריאות.

בשם חברי שלוחות .

בברכה וכל טוב, אורה בן יהושע

*************************

ליום ירושלים החל בכ"ח באייר 17/5

 


תגובה לפרסום של מירי סלע - חברי המזכירות

לחברים

חברי המזכירות שנבחרו ע"י חברי גבע לייצגם בקבלת ההחלטות הנוגעות לכלל ההתנהלות השוטפת של גבע, מביעים להלן באופן פומבי את שאט הנפש והתסכול הגדול המלווה את כולנו, נוכח הנושאים שבהם נדרשים אנו לעסוק, לצערנו בתדירות הולכת וגוברת, הולכת ומתעצמת.

נכון כתבה מירי סלע בתחילת דבריה: "בעקבות ריבוי משמעותי של העסקת עורכי דין בהתנהלות הקיבוץ...." אכן עסוקים אנו באין ספור תביעות ובקשות לבוררות של חברים שזו דרכם למחות ולהתגונן נגד התקנונים ואורחות החיים, אותם קבלנו ברוב גדול בקלפי. מיכה ניצח במשפט בשל אי הלימה בין תקנון הקיבוץ ותקנון העבודה. טועה מירי ומטעה כאשר היא מייחסת את ניצחונו של מיכה "בהתנהלות בלתי הולמת של המזכירה".

אנו חברי המזכירות מוחים על הסגנון והמתקפה האישית כנגד ממלאי תפקידים, שכל "פשעם" הוא ניסיון להגן, ליישם ולפעול על פי התקנונים וההחלטות שקיבלנו- אנו חברי גבע, ברוב גדול בקלפי.

מסקנתה של מירי – "עד מתי נמשיך לממן עורכי דין, עקב מהלכים שגויים של המזכירה"? מקוממת ובלתי לגיטימית. כל ההחלטות בנושאים של מחלוקות בין החבר לקיבוץ, ואחרות מתקבלות ע"י חברי המזכירות ולא על דעתה הפרטית של המזכירה. לצערנו, רובן בעת האחרונה, עוסקות במתקפות ומחלוקות עם קומץ חברים שבחר ל"בעוט" באורחות החיים כפי שנוסחו עד כה ותוך כדי כך לשפוך את התינוק עם המים...

אנו מקווים שבמהרה נשוב ונקיים פה חברה מתוקנת ובריאה שעסוקה בחיים, בצמיחה  ומושתת על יחסי אמון מכבדים וחבריים .

חברי המזכירות:

ענת נצר, שרסטין רם, ענת לוין, סמדר פרנס, בועז ענבר, איתי לב, יעל זיו, אמירה ידין.

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

 

אסיפת חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 12.5.15.

בסדר היום: דיון כולל בהצעות לארגון תחום הבינוי בקב' גבע

(רשות הבינוי וענף הבניין).

נידונה הצעת המזכירות והנהלת רשות-הבינוי (יאיר קארו משך את הצעתו).

החברים הרבים (כ-50) הוסיפו הצעות לתוכנית המוצגת.

נערכה הצבעה לגבי כל הצעה, אלו שהתקבלו ישולבו בהצעה הכוללת, המפורסמת בדף.

ביום שישי 22.5.15, יערכו שני משאלים בנושא:

א –הצעה כוללת, כמפורט בדף.

ב – הגדרת כפיפות רשות הבינוי, כולל נוהל ערעור כמפורט בזאת.

(לאחר התייעצות משפטית).

כפיפות רשות-הבינוי

הצעה א' -  הרשות כפופה ישירות לאסיפה.

נוהל ערעורים: שלב ראשון – להנהלת הרשות, שלב שני – לאסיפה.

הצעה ב' – הרשות כפופה (ככל גוף ציבור-נבחר) למזכירות.

נוהל ערעורים: שלב ראשון – להנהלת הרשות, שלב שני – למזכירות

שלב שלישי – לאסיפה.

ההצעה שתתקבל תצורף להצעה הכוללת

שבת שלום

צלילה

הצעה למבה ארגוני של תחום הבינוי - המזכירות

מבנה ארגוני וניהול תחום הבנוי בגבע

הצעת אסיפה לקראת משאל (12.5.15)

הגדרה כללית:

** נוהל זה מובא לציבור להחלטה

** הנוהל מגדיר :מבנה ארגוני, הגדרת רשות הבינוי ופעילותה והגדרת ענף הבניין ופעילותו.

**  ההצעה יוצרת בהירות ושקיפות ציבורית בתחום הבינוי בגבע ומגדירה סמכות, אחריות וכפיפות.

**  יצירת מבנה ארגוני המאפשר לעמוד במשימות המוטלות על ענף הבינוי באופן מקצועי ויעיל. 

**הצעה זו מחליפה את תקנון רשות הבינוי (1995)

מבנה ארגונירשות הבינוי


1. כללי

1.1רשות הבינויהינה גוף ציבורי נבחר.

    1.2באחריות הרשות כל נושאי בינוי ותשתיות בגבע(תשתיות - מים, ביוב, חשמל, תקשורת ודרכים)

    1.3 צוות איתור באחריות מש"א, הכולל אנשי מקצוע ושלושה נציגי ציבור, יציע את המועמד/ת לתפקיד.

    1.4 חתימת 10% מחברי הקבוצה תאפשר הגשת מועמד/ת מטעמם, ישירות לאסיפה/קלפי.

2. הרכב הרשות

2.1 יו"ר רשות הבינוי– נבחר בקלפי לארבע שנים.

2.2נציגי ציבור ברשות– שמונה (8) חברים הנבחרים באסיפה לתקופה של ארבע שנים.

2.3מתוקף תפקיד – מנהל קהילה ומנהל בניין.

 2.4אחד/ת מנציגי הציבור ברשות, ימונה על ידה כנציב פניות הציבור.

2.5יו"ר הרשות יעסוק בענייני הרשות כחלק מעבודתו ועל פי מסגרת הזמן שימצא לנכון.

3.תפקידי הרשות

3.1התווית תכנית מתאר של גבע.

3.2 יצירת אסטרטגיה כוללת של כיווני התפתחות מבני המגורים בגבע: צרכים,מיקום, מרחב, צורה, שטח-מבנה, בניה חדשה ו/או שיפוצים.

3.3 קביעת קריטריוניםלזכאות חברים לבניה חדשה, שיפוץ והרחבתדירות ויישומן בפועל. קריטריונים אלו יאושרו ע"י האסיפה.

3.4 תכנון אדריכלי ותקציבי של המבנים השונים שבתחום אחריותה בעתבניה חדשה או שיפוץ.

3.5 פיקוח על ביצוע הפרויקטים בהתאם לתקציב מוגדר.

3.6  קביעת סטנדרטים שונים בתחום הדירה והבניה.

3.7  מתן מענה למשאלות, בקשות חריגות וכו' המועלות ע"י החברים.

3.8  הקצאת דירות בתחומי הקהילה.

   3.9הקצאת דירות תיעשה ע"י צוות מתוך חברי הרשות. בראשו יעמוד אחד מנציגי הציבור.

4. כללי פעולה

4.1  ה"רשות" תמסורבמחצית שנה ובסוף שנה (בנפרד מהדיון על תכנית הקהילה) דו"ח לאסיפה על פעולותיה, ותבקש את אישורהאסיפהלתוכנית השקעות עתידית.

   4.2  ה"רשות" תפעל במסגרת תקציב השקעות שייקבע כחלק מתכנית הקהילה השנתית.

5.ממשק רשות הבינוי וענף הבניין

** (ממשק – דרך שיתוף הפעולה והעבודה המשותפת)

5.1  בנייה חדשה, הרחבות ושיפוץ גדול.

5.2  מעברים בין דירות.

5.3  תיאום בעבודות תשתית– חשמל, מים, ביוב, דרכים, תקשורת.

5.4  יו"ר הרשות, מנהל הבניין ומנהל הקהילה יקיימו ישיבות קבועות לתיאום כלל העבודות בתחום.

5.5 מובהר כי תתקיים הפרדת רשויות בין רשות הבינוי וענף הבניין. הענף, אינו כפוף לרשות הבינוי.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ענף הבניין

הגדרה כללית:

** ענף הבניין הינו ענף קהילה המהווה זרוע ביצועית של קב' גבע לעבודות בניין ותשתית ומתן שירות ללקוחותיו.

** לרשות הענף יועמדו העובדים והציוד המתאימים לביצוע המטלות.

** ענף הבניין כפוף למנהל הקהילה.

** ניהול ענף הבניין יופקד בידי מנהל מקצועי. המנהל יבחר בקלפי, לקדנציה של ארבע שנים .

** צוות איתור באחריות מש"א, הכולל אנשי מקצוע ושלושה נציגי ציבור, יציע מועמד/ת לתפקיד.

**בחתימת 10% מחברי הקבוצה, נתן להגיש מועמד/ת מטעמם, ישירות לאסיפה/קלפי.

**בכל פרוייקט שיפוץ/בניה,ילווהמנהלהבניין את הדיירים ויסייע להם בייעוץ מקצועי ופירוט זכאויותיהם בפרוייקט.

1.כישורים נדרשיםלמנהל ענף הבניין.

1.1 ניסיון רלוונטי בתחום הבינוי.

1.2 השכלה בתחום – יתרון.

1.3 יכולות ניהול וארגון עבודה במספר עבודות במקביל.

1.4 יחסי אנוש טובים.

2. תפקידים ומשימות מנהל ענף הבניין ועובדיו

2.1 מנהל ענף בניין  -(יועסק במשרה מלאה)

ניהול הענף: עובדים, קבלנים, תקציב, ציוד, ספקים, לקוחות, פיקוח על פרוייקטים של שיפוץ, הרחבות, בנייה חדשה ותשתיות.בכל פרוייקט בנייה/שיפוץ מורכב, ימונה מפקח בנייה חיצוני מטעם ענף הבניין.

2.2 עובדיענף הבניין

ביצוע תיקונים ואחזקה בבתי חברים וענפים, על פי מומחיותם, להפחתתשכירת בעלי מקצוע חיצוניים וצמצום עלויות.

   2.2 חשמלאי –

ביצוע עבודת חשמל בבתי חברים וענפים, להפחתתשכירת בעלי מקצוע חיצוניים וצמצום עלויות.

הערה : תשתיות החשמל בגבע הן באחריות ק.ג.חשמל.החשמלאי כפוף למנהל ענף הבניין.

2.4 עובד משרד –  עוזר למנהל הבניין

** מרכז את שירות לקוחות בכל הקשור באחזקה בבתי חברים ,במוסדות וענפים.

 **קבלת פניות ומתן תשובה לפונה.

** סיווג הפניות לבעלי מקצוע/עובדיהענף,בתיאום עם מנהל הבניין.

** קביעת סדר יוםלביצוע העבודות ותיאום מול הלקוח. ליווי עובדים חיצוניים למקום ביצוע העבודה. 

** עבודות משרד כלליות : רישום עבודה, איסוף חשבוניות והגשתן להנה"ח, לאחר אישור מנהל הענף.

** ניהול מחסן : קבלת סחורה,  בדיקת תעודות משלוח, רישום, סידור במחסן.

** קריאת מוני מים וחשמל.

3. אופן התנהלות ענף בניין– שירות לקוחות

3.1  קבלת פנייה לתיקון

** רישום התקלה והודעה ללקוח על קבלתה.

** בחינת התקלות על ידי מנהל הענף וזיהוי בעל מקצוע מתאים.

** תיאום מועד לביצוע התיקון, למול לקוח ובעל מקצוע.

** ריכוז תקלות בעלות אופי\תחום דומה והפעלת בעל מקצוע מתאים.

3.2  נהלים ותקנונים

** בעבודות בהן יש חיוב חבר\ענף, יש לפרט את מרכיבי העבודה והעלויות ללקוח.

 ** יש לקבל אישור וחתימת הלקוח, טרםתחילת עבודה.

3.3  עבודות מורכבות

 **לפני תחילת ביצוע נדרש תיאום של מנהל ענף הבניין עם כל הנוגעים בדבר: יו"ר הרשות, לקוחות, מנהל הקהילה, נוי וגורמים נוספים כפי שיידרש.

3.4  הפעלת בעלי מקצוע חיצוניים -  באחריות מנהל הענף

  ** ככלל יש לאזן בין יכולת ביצוע בטיב גבוה ועלות השירות.

**  העסקת בעלי מקצוע קבועים רצויה.

**  ייבדקו מידי שנה הסכמי שירות עם בעלי מקצוע, בהתאם לביצוע.

**  ליווי ופיקוח העבודות והחיובים בגינן, בגמר העבודה.

**  הכנת סדר עבודות בענף, ליווי ופיקוח על ביצוע

יתרונות

1.יצירת מבנה ארגוני המאפשר הסתכלות כוללת על מערך הבינוי והבניה.

2. ריכוז כלל הסמכויות והאחריות לפעולה ביחידה מקצועית, אחת.

3.מבנה ארגוני "רזה" המותאם להיקפי העבודה וכמות הפרויקטים.

4. צמצום בירוקרטי– מנהל אחד לענף הבניין, מיעוט עובדים, 'זרימת' פעולות פשוטה.

5. גמישות ויעילות בביצוע – באחריות מנהל ענף הבניין המופקד על היישום והפיקוח.

6. נגישות לפניית לקוחות – מבנה ארגוני המאפשר מיון פניות על פי הגדרת תפקיד.

7.צמצום עלויות–כפועל יוצא מארגון יעילשל ענף הבניין.

8.יעילות בהקצאת משאבים – משרד, מחסן, כלי רכב, כלי עבודה, חלפים, עבודה.

9.  מניעת כפילויות בביצוע עבודות – ראייה כוללת של כלל העבודות לביצוע.

מוגש על ידי : רשות הבינוי ומזכירות גבע

דו"ח מצב חובות חברים - יאיר עמית

דו"ח מצב טיפול בחובות חברים.

לחברים שלום.

בתקופה האחרונה פעלה הועדה לטפול בחובות חברים בתקציב אישי באינטנסיביות רבה ולהלן סיכום המצב נכון ל – 30.4.15 .

החוב ירד מסך של – 2.600,000 מיליון ₪   ל– 972,649 אלף ₪ נכון לסוף אפריל 2015 .

להלן פרוט מבנה החוב.

120,444 אלף ₪ - חוב שותף בתקציב אישי.

על פי התקנון, חבר/ משפחה יכולים ליצור חוב לתקופה מוגבלת עד גובה סכום תקציב של חודש אחד. לכן חוב זה דינמי מאד ומשתנה כל חודש. רוב החברים סוגרים החוב מהר מאד.

544,813 אלף ₪ - חובות בהסדר החזר חודשי.

עיקרו ,הלוואות שקיבלו חברים/משפחות בגין מעבר לבתים חדשים ולכולם הסדר חתום להחזר חודשי שכולם עומדים בו בכבוד.

307,393 אלף ₪ חובות לא מוסדרים מסיבות שונות הנמצאים בטיפול מסור של הועדה והמזכירות.

ס"ה התוצאות טובות ונמשיך בסבלנות ובסובלנות לצמצם את מצבת החוב עד למינימום.

בברכה, יאיר עמית והצוות.


דיון: סדרי עדיפויות בקליטת ילדים בחינוך - סיכמה מורן שבילי רז

משולחנה של ועדת חינוך שהתקיימה ב10/5/15:

בועדת החינוך האחרונה נידונה סוגיית סדרי העדיפויות לקליטת ילדי חוץ למערכת הגיל הרך:

בשנה האחרונה, ישנן פניות רבות של בני משק שעזבו את גבע, הבאים לגור בקרבת הוריהם (מחוץ לגבע) ומבקשים להכניס את ילדיהם למערכת הגיל הרך בגבע.

עד לשנה זו לא היה קושי לתת מענה לילדים/נכדים אלה במערכת.

 בד"כ היחידות אכלסו פחות ילדים מהתקן הנדרש, על צוות שהיה גדול יחסית, וקיבלנו בשמחה נכדים אלה למערכת.

בשנתיים האחרונות מערכת הגיל הרך עוברת שינויים רבים הנגזרים מדרישה להתייעלות, ועבודה מדויקת יותר על פי תקנים וחיבור לתקציב.

הפועל היוצא מכך, שקבוצות הילדים, כבר מבית התינוקות- גדולות יותר, והצוות קטן יותר (יש להדגיש-בהתאמה לתקנים הרצויים והמותאמים חינוכית!).

המשמעות של הדבר, שאם מבית התינוקות עוברים לפעוטון 16 פעוטות, ניתן לקלוט בשנה החדשה רק עוד שני פעוטות חדשים בהתאם לתקן.

אם עברו בשנה החדשה כל הילדים מהפעוטון לגנון, שיכול להכיל מקסימום     18 ילדים, אין אפשרות לקלוט בכלל עוד ילדים חדשים.

עובדה זו מייצרת מצב חדש, שבו על המערכת לסרב לעיתים, בלב כבד, לבני קיבוץ שעזבו ורוצים להכניס את ילדיהם למערכת, ולסבים שרוצים את נכדיהם במערכת שלנו/שלהם.

ומעט נתונים, נכון לשנת תשע"ו:

התפלגות ילדי המערכת לתחילת שנת תשע"ו עפ"י פנים וחוץ33

בתי אב לילדי גבע

סה"כ

47

ילדים

47.0%


37

בתי אב לילדי חוץ

סה"כ

43

ילדים

43.0%


7

בתי אב להורי חוץ בני גבע

סה"כ

10

ילדים

10.0%


 

100

 


נכון לשנה הקרובה- תשע"ו, נוכל לקבל פניות של נכדים רק לבית התינוקות (בהתאם למספר הילדים מגבע) ואחים של ילדי חוץ שכבר נמצאים במערכת

ושלהם אנו מחויבים על פי סדר העדיפויות לקליטה, עליו הוחלט בועדת חינוך ועבר את אישור המזכירות.

סדר העדיפויות לקליטת ילדים למערכת:

1.     ילדי חברי גבע

2.     ילדי חוץ להם אחים במערכת

3.     ילדים של עובדות במערכת

4.     ילדים של בני משק שעזבו להם סבים בקיבוץ

5.     ילדי חוץ חדשים.

הועדה דנה שוב בסדרי עדיפויות אלו והחליטה ברב קולות, שלא לשנות אותם, למרות ההבנה האמיתית לליבם של סבים הרוצים לראות את נכדיהם במערכת שלנו.

הטיעונים להחלטה זו הם:

§        ילדי החוץ הנמצאים כבר במערכת מהווים היום יותר מ50% ובזכותם מתאפשר לנו לקיים מערכת על פי עקרון השנתונים של 5 יחידות. בלעדיהם היינו מקיימים מערכת של בין שתיים לשלש יחידות המאוד לא מותאמות לצרכים החינוכיים של הילדים (לידה- 3, ו3-6) עלינו ללכת לקראת הורי החוץ ולאפשר להם לקלוט גם את האחים לתוך אותה המערכת, פיצול משפחות בין מערכות בקיבוצים שונים מקשה מאוד על המשפחות ולא רצויה.

§        מערכת הגיל הרך בגבע טורחת רבות לשמור על רמה גבוהה, אמינות ומקצועיות, במידה ונחליט להוציא ילדי חוץ בכל פעם שבן משק שעזב יבקש להכניס את ילדיו על פניהם, יפגע מאוד המוניטין של המערכת.

הטיעונים שמנגד היו:

§                            יש לתת לסבים ליהנות מהנכדים שלהם, נכדים קודמים לילדי חוץ אחרים.

§                            סבים שהשקיעו בקיבוץ את כל עבודתם וחייהם ובזכותם הקיבוץ מאז ומתמיד סיבסד את המערכת הזו, זכותם שנכדיהם יתחנכו במערכת על פני ילדי חוץ אחרים.

בדיון עלתה שוב ושוב ההזדהות הרבה עם הסבים וההבנה לליבם, שהיו רוצים לראות את נכדיהם מתחנכים במערכת שלנו. יחד עם זאת הטיעונים החינוכיים והמערכתיים גברו על טיעונים אלה והוחלט להשאיר את ההחלטה על סדרי הקליטה כשהיו.

סיכמה: מורן שבילי רז.

 

צילום אבשי בן-יהודה

אירועי חג שבועות

 "וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ, בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים" (שמות, ל"ד, כ"ב)

 

השנה נקיים את טקס הביכורים בחג השבועות, ביום ראשון ו' סיוון תשע"ה, 24.5.2015

אירועי החג יחלו במגרש הכדורגל בשעות אחה"צ (בהתאם למזג האוויר) בהפנינג קישוט כלים חקלאיים, קלנועיות, עגלות ילדים ועשיית זרי חג.

לאחר מכן יחל הטקס בתהלוכת ביכורים חגיגית ממגרש הכדורגל לעבר דשא חדר אוכל וימשיך בהבאת ביכורי ענפי הייצור והחקלאות.

פרטים נוספים בהמשך...

חג שמח

 

ביום שבת בצהריים, ה23.5.15, לא תוגש ארוחת צהריים

בשבת בערב, ערב החג, תוגש ארוחת ערב חג חגיגית ועשירה- התשלום בקופות.

ביום ראשון , ה24.5.15, שבתון שבועות: תוגש ארוחת צהריים בלבד בין השעות 11:30-13:00

איכות, סביבה ומה שביניהם - אורי ברזק

13/5/2015

על סביבה חקלאית על איכות ועל מה שביניהם

יש נושאים שיישוב חזק יכול לדאוג להם בעצמו. יש תחומים בהם גם היישוב החזק ביותר זקוק למועצה האזורית שלו. בשניים מהתחומים האלה אני רוצה להתמקד הפעם: חקלאות ואיכות סביבה.

חקלאי כשהוא לעצמו תמיד נמצא במקום חלש ופגיע. לא בחינם הוא זורע בדמעה ומתפלל לכוחות עליונים שהקציר יעבור עליו ברינה. הוא נתון לפגעי מזג אוויר אשר משפיעים על כמות התוצרת שלו ועל איכותה. כשהתוצרת כבר בידיו הוא יוצא לשוק אשר מושפע ממחירים עולמיים, לרוב במועד שבו כל שכניו יוצאים עם אותה התוצרת ממש ובהם הוא מתחרה מול חברות שיווק נשכניות.

לאורך מאה השנים האחרונות, חקלאים בארץ למדו להתארגן ביניהם וליצור מערכות תיאום, שיתוף ידע, שיווק ועזרה הדדית. אולם, ככל שהלכה מדינתנו והפריטה עצמה, כך הלכו הארגונים הללו ונחלשו. מצבם של רבים מהחקלאים בארץ הולך ורע משנה לשנה וביטחונם הולך ומתערער. באין ארגון מרכזי, נפתח בפני המועצה האזורית מרחב פעולה גדול וחשוב עבור החקלאים שחיים בה.

מועצה אזורית שרואה לה למטרה לשמר את השטחים הירוקים שבה תשקיע בחקלאים שמתגוררים בה. מועצה אזורית שרואה בציבור החקלאים המגוון שבה ציבור שראוי לטפח אותו ולשמר אותו גם מבחינת פרנסה, גם מבחינה דמוגרפית וגם מבחינה תרבותית, יכולה לעשות המון למען החקלאי – יהודי כערבי, מושבניק כקיבוצניק. היא יכולה לדאוג להעברת ידע. היא יכולה לקדם פרויקטים בתשתיות החקלאיות. היא יכולה לעודד שווקי-איכרים לתוצרת חקלאית מקומית ולקצר את פערי התיווך בין המגדל לשולחן האוכל של תושבי אותה המועצה.

כדי שכל זה ייקרה צריך בראש המועצה אדם שרוצה לשרת את תושביו. שרואה בכך ייעוד. הוא צריך לאסוף סביבו אנשי מקצוע שיודעים לקדם את הנושאים למען כלל הציבור.

יש מועצות אזוריות כאלה לא רחוק מכאן. מועצה אזורית הגלבוע תהפוך לכזאת אם נבחר בעובד נור לעמוד בראשה. עובד ואנשיו שמו את פיתוח החקלאים כיעד חשוב ומרכזי לקידום.

בין עולם החקלאות לבין איכות הסביבה יש קשר הדוק ומורכב מאוד. החקלאות על שדותיה יכולה להביא רווחה גדולה לסביבה אך גם דורשת הקפדה של ממש כנגד זיהומי אוויר, קרקע ומים. השקעה באיכות הסביבה אינה יכולה להיות פרוייקט של אדם יחיד או של יישוב בודד. השקעה באיכות הסביבה היא עסק של מועצה אזורית.

הרווח מהשקעה באיכות הסביבה הוא בבריאות הציבור. בהנאה וברווחה שהוא יכול להפיק מחיים באזור כפרי. הרווח שיכולה להפיק מועצה אזורית המשקיעה באיכות הסביבה, הוא בביקוש הולך וגובר של תושבים חדשים להגר אליה ולבנות בה את ביתם. מצב הפוך יכול להפוך אזור יפה ומושך לאזור שאנשים בורחים ממנו. דוגמא מצויינת לכך היא חיפה שאחוז החולים בה מזיהום אוויר זכה לפרסום רב רק לאחרונה.

בשנה וחצי האחרונות הקימו תושבי המועצה גוף שנלחם למניעת הכנסת מפעל מזהם סביבה לאזור התעשייה החדש שקם בחבל תענך. היחיד מבין המתמודדים לראשות המועצה שקם לקידום המאבק הזה היה עובד נור. מאבק זה הגיע לכנסת וטרם הוכרע. מפעל זה לא יקום בעמק ולא יעכיר את האוויר שאנחנו נושמים אם נצליח יחד להביא את עובד נור אל ראשות המועצה. הוא היחיד שערב לנו מתחילת הדרך שהעוול הסביבתי הזה לא יקרה.

אנו עומדים בפני השבועות האחרונים של מערכת הבחירות ב'גלבוע'. רק כוח שבא מתושבי המועצה אשר רוצים בשינוי, יביא את השינוי המיוחל. רק אזרחים בעלי יוזמה, חזון ויכולת שמתאגדים סביב עובד נור מהכפרים, המושבים והקיבוצים יביאו את השינוי הזה.

לכן, ועוד יותר מבעבר, חברות וחברי גבע - הצטרפו למהפך ויחד נביא את תקווה לעמק הירוק, ולהר המשקיף עליו מלמעלה.

בברכה ובתקווה גדולה,

אורי ברזק

תרבות בעמק

 

משכן לאמנות עין חרוד

אודיטוריום מירון סימה

הסרט "גט" שבת 16.5 שעה 11:30

במאים: שלומי ורונית אלקבץ

סרט שלישי בטרילוגיית הסרטים: "ולקחת לך אישה" ו"שבעה". תלאותיה של ויויאן אמסלם, גיבורת שני הסרטים הקודמים, הנקלעת למאבק מתיש לקבלת גט מבעלה אלישע בבית הדין הרבני. ויויאן והטוען שלה זקוקים לעילה כדי לחייב את בעלה בגירושין וכשאין אחת כזאת, על ויויאן נגזר לחכות שנים.

פרסי אופיר על הסרט הטוב ביותר ועל שחקן המשנה הטוב ביותר (ששון גבאי) פסטיבל קאן - פרס חבב הקהל 2014. שלושה פרסי וולג'ין, פסטיבל ירושלים על הסרט הטוב ביותר, השחקן הטוב ביותר -מנשה נוי ופרס חביב הקהל

*************

האירועים הקרובים:

שיח גלריה כללי בתערוכות שישי 15.5 שעה 11:30

הסרט "גט" שבת 16.5 שעה 11:30

שיח גלריה עם האמנית הילה בן ארי בתערוכתה "נעמה" שבת 13:15 (אחרי הסרט גט)

 

העתקת קישור