דף מספר 2160
3/4/2015
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דך 2160 - פסח

דף מספר 2160 י"ד בניסן תשע"ה 3 באפריל 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

חג חירות שמח לכל בית ישראל!

"פסח. עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפרעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי ביטוי עממי אשר לא יפסח על כל נפש בישראל, על כל נפש עניה ומרודה! מאבות אל בנים, דרך כל הדורות, נמסר דבר יציאת מצרים כזכרון אישי, אשר איננו מחוויר ואיננו דהה. "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות של יחיד וכלל - ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות - גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. אינני יודע יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים. ואינני יודע שום זיכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד, שכולו סמל להווה שלנו ולעתינו כ"זכר ליציאת מצרים"."

ברל כצנלסון,

 

מודעה לחג


 

קציר העומר- בשעה 17:30 בשדה המזרחי בעלייה לגבע

סדר פסח- 19:00 התכנסות בחדר אוכל

בערב חג שני 9.4 (יום חמישי) - מופע "אין לי גבע אחרת"

 

הודעות לדף


מענף המזון

אביב הגיע-פסח בא!!!

בערב פסח התשע"ה, ה3.4.15, י"ד בניסן, לא תוגש ארוחת צהריים.

בערב חג שני, יום חמישי ה 9.4.15, כ' בניסן, ארוחת הערב בהגשה עצמית

בשבתון של חג שני של פסח, ה10.4, כ"א בניסן (יום שישי):

עקב הכנות לארוחת הערב לא תתקיים ארוחת בוקר וצהריים!

*************

לאחרונה נוספו 10% למנה כפי שהיה כתוב בחוברת הפרטת המזון.

ישנם מוצרי יסוד מסוימים (ירקות, בשר, דגים וכו'...) שנקבע עליהם מחיר קבוע ועד היום המחיר לא שונה.

במהלך אפריל הקרוב אנו נעדכן מחירים של מוצרים אלו ולאחר מכן מחירי כל המזון יקבעו לפי מחיר הקניה.

(כפי שכתוב בדף מספר 5 בחוברת הפרטת המזון).

בברכת חג שמח

יואב גלילי וצוות ענף המזון

********************************

בקשה

מעין חרוד איחוד מבקשים לא לקטוף אבוקדו במטע שלהם!

לאחרונה רבו המקרים שחברים מגבע קוטפים אבוקדו ללא רשות

ואף אוספים בשקיות...

**************************

חבלה מכוונת!

ביום ג'(31/3/15) בשעות הערב המאוחרות, חיבל משהו במזיד, במתקן הפיקוד של מחסום שיכון "יפה נוף"  ושבר את הרמזור המסמן לפתיחת המחסום.

עלות התיקון יקרה מאד!

הרינו להזכירכם- בעלי הרכבים של אזור השיכון הצפון מערבי, כי מגרש חניה גדול מאפשר חניה מסודרת, בטוחה עבורכם ועבור הילדים המתרוצצים בין הבתים.

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות


אסיפת קב' גבע נערכה ביום ג' 31.3.2015.

בסדר היום הייתה הצגת שמונה חברים, המתמודדים על תפקיד נציג ציבור במזכירות.

נחוצים ארבעה נציגים חדשים להחליף נציגים שתקופת כהונתם הסתיימה. יבחרו אלו שיקבלו את מירב הקולות ויותר מ50% ממספר המצביעים.

****************

מישיבת המזכירות 31.3.2015

א.               חברי המזכירות ערכו סיור באורוות גבע ושמעו סקירה מקיפה מגלעד רם לגבי האורווה, מגוון הפעילויות בתחומה ובהם: בי"ס לרכיבה, בית גידול לסוסי ספורט וסוסי תצוגות ערביים, פנסיון, אירוח ואחסון, אימון, אילוף ושיקום ועוד.סביב מוסד זה פעילים גם רבים מילדינו ונערינו, שלל גביעים בארון מעידים על ההישגים שהושגו במהלך השנים בתחומי תחרויות הרכיבה השונות.

עם זאת האורווה הוא מוסד גירעוני מבחינה כלכלית לאורך שנים. לאחרונה הוטלה על האורווה ארנונה של כ-50,000 ₪ ע"י המועצה (הנושא בטיפול).

מנהל הענף נדרש לעשות את ההתאמות והשינויים הנדרשים הן בתחום המקצועי  והן בתחום הניהול על מנת להביא את המקום לידי איזון,בשנת 2015


ב.     המזכירות ממשיכה לעסוק בנושא טיפול בקרנות ובקופות של עובדי חוץ.

חג שמח, צלילה לקס

משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

פסח 2015


חג הפסח, חג החירות, חג האביב – הניצנים נראו בארץ והכל מלבלב ופורח.

בימים אלו אנו עסוקים באישור הדוחות הפיננסים לשנת 2014. לאחר שנאשרם בהנהלות התאגידים, נקיים ישיבה של ההנהלה הכלכלית לסיכום הדוחות השנתיים של  ה"אחזקות" . כמובן שהציבור יוזמן לישיבה.

זו שנה ראשונה בה אנו פועלים במבנה התאגידי החדש המורכב בעיקרו משלושה תאגידים: בקרה, מכון שקדים וחקלאות. התוצאות הכלכליות היו סבירות, הרווח בבקרה היה נמוך במעט משנה קודמת בשל פעולות חד פעמיות, מכון שקדים שמר על רווחיות בהשוואה לשנה קודמת ובחקלאות התוצאות טובות .

 

השנה, חג הפסח הוא גם סיכום שנה ראשונה שלי בתפקיד.

אסקור את עיקרי האתגרים שעמדו לנו השנה.

לראשונה עסקנו ביישום תהליך הפרדת העסקים מהקהילה, שכלל בניית ההנהלות והסדרת דפוסי עבודה מובנים, והטמעת תהליך עבודה המבוסס על דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים .

במקביל, כפועל יוצא של ההחלטה להפרדת הקהילה מהעסקים ושמירה על קהילה נקייה מהתחייבויות נדרשנו להסדרת מבנה החוב.כלומר,העברנו את כול ההתחייבויות מהקיבוץ לאחזקות גבע. בימים אלו סיימנו את התהליך, הקהילה נקייה מהלוואות , אחזקות גבע נטלה את התחייבויות הקהילה במלואן,

 מפעל בקרה ומכון השקדים משרתים את התחייבויות שלהם באופן ישיר. תאגיד החקלאות כרגע נקי מהתחייבויותיו. בשנים הקרובות נפעל לבניית והגדלת ההון עצמי שלו.

אתגרים נוספים הם בדגש על הגדלת מקורות ההכנסה עבור הקהילה.אני פועל להגדלת ההכנסות הפסיביות,שהכנסותיהן קבועות ויציבות לאורך זמן. חשמל סולארי- פרשנו מערכות בהיקף הכנסות של 1/2 מיליון ₪ לשנה למשך 20 שנים.תוך מספר שנים נחזיר את ההלוואה ונהנה מההכנסה .

אנרגית רוח- התקשרנו עם חברה יזמית להקמת טורבינות רוח בשטחי בלוק4 , במיזם אנו פאסיביים והתמורות יהיו כנגד שימוש בקרקע .


השכרת נכסים- ניצול מבנים בעיקר בצד המשקי והשכרתם לשימושים שונים,עם התמקדות בשוכרים - בעלי פעילות מינורית, כך שהחיכוך עם הפעילויות יהיה מינימאלי.

הנושא דורש התמחות ספציפית וטיפול שוטף . במהלך השנה נשקול למנות חבר לניהול השכרות.

ברצוני לקרוא לחברים לשתף פעולה לראות את טובת הקהילה ולגלות בגרות , מפעם לפעם נדרש להתאמות שונות ופינוי מחסנים.

עם פרוס החג, ברצוני לברך שנוכל לברר לעצמנו מה אנחנו באמת רוצים, שנבחר בפעולה הדרושה לשם כך, ונתחיל ליישם אותה כבר היום, למען המחר.

 

חג שמח, רענן פרנס
מש"א - אלון קרל

משולחן משאבי-אנוש


בסוף חודש מרץ סיים רז  לבני – מנהל הבניין, את עבודתו בגבע.

רז פעל בתפקיד במשך כ- 10 חודשים. בתקופה בה פעל רז נעשתה עבודה מרובה בתחום השיפוצים, הרחבות, בנייה, תשתיות ועוד. עבודתו הייתה במרץ רב וקודמו פרויקטים רבים בקיבוץ.

על כל אלו ועל ההשקעה האישית, המקצועיות בתחום הבינוי והרצון הטוב שהראה ונתן, אני מוצא לנכון להודות לרז ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו מקצועית ובכלל.

בתקופה הקרובה ועד למינוי מחליף לרז, ניהול הבניין הוטל על יעל זיו ובתחום העסקי יהיה

רענן פרנס הכתובת וכן גיבוי מקצועי כללי לענף.

בהמשך לסיום תפקידו אנו פותחים בחיפוש ממלא מקום בתפקיד מנהל הבניין בגבע, להלן עקרים לתפקיד:

תיאור כללי של התפקיד:  ניהול מערך בנייה בגבע:  כולל: שיפוצים ואחזקה, בנייה, תשתיות ומניעת שבר במשק ובאזור המגורים וביצוע מדיניות רשות הבינוי. אחריות מקצועית, כלכלית וניהולית בתחום.

תחומי אחריות:

·                    ארגון ופיקוח על עבודת בעלי מקצוע.

·                    עמידה ופיקוח תקציב הענף.

·                    מכרז קבלנים, ניהול רכש ופיקוח.

דרישות התפקיד:

·                  השכלה בתחום הבניין- יתרון.

·                  ניהול סדרי העבודה והעובדים וקבלנים.

·                  רישום ודיווח עבודה וחלפים וניהול חיוב לקוחות ומוסדות.

·                  יחסי אנוש טובים, סבלנות וסובלנות.

·                  ניהול מו"מ עם ספקים, קבלנים ובעלי מקצוע רלוונטים.

כפיפות: יו"ר רשות הבינוי

בחירה לתפקיד: בקלפי, ברוב רגיל

מועד כניסה  לתפקיד:    מיידי!

המעוניינים להגיש מועמדות מוזמנים לפנות למשאבי-אנוש

חג  שמח, אלון קרל ואיציק מור

מנהל קהילה - איציק מור

 

לחברי קבוצת גבע חג פסח שמח

אנו בפתחו של האביב  תחילת  פריחה ולבלוב בטבע אני מקווה ,כי גם בגבע ימשיך תהליך התחדשות והתפתחות כלכלית וחברתית.

שנת 2015 התחילה כשנת פעילות חדשה בדגש על תקציב קהילה מאוזן ותוכנית השקעות כולה כרובה לשיפוצים ובניה חדשה.

קדמה לתוכנית עבודה קשה של בדיקת חמץ- ניקיונות, שיפוץ ,חידוש וארגון .עלינו לשלב ידיים להצלחת התוכנית.

חסכון בקהילה יופנה להשקעות. גם במידה ולא תהיה יכולת ביצוע במלוא התקציב יועברו היתרות כתוספת לשנת 2016 בניגוד לשנים הקודמות.

במהלך השנה נדון במזכירות בפעילות יזמית בקהילה וכבר החלנו בדיון ב"סקרנות " ובאורווה. הדיון כולל סיור בענף, דיון בתוצאות שנים קודמות ומבט על העתיד. המשך הדיונים יעשה על המחלבה, היקב ויזמויות אחרות. במטרה ליצור פריחה ושגשוג בכל אחת מהיזמויות לרווחת קהילת גבע.

עוד מעט נחגוג את ליל הסדר.

ולנו נהיה מסובים כל החברה,

סבא, סבתא, אמא, אבא, אחים, אחיות, דודים, דודות.

רק על הגיבוש הזה צריך להודות.

הרי מתי יש לנו כזאת הזדמנות

להיות ביחד נטולי אגו ושחצנות,

להשאיר את כל המרורים בצד,

ולהפוך אותם לזר של שוקולד.

ללחוץ האחד לשני ידיים,

ולהביט באהבה אל תוך העיניים.

לספר את סיפור יציאת מצריים,

לשתות ארבע כוסיות לחיים.

אבל באמת תגידו - השתנה או לא השתנה?

הרי אם לא יצאנו ממצריים

איך היינו חוגגים תשעים שנה?!

ותראו, תראו איזו קהילה

אז אם תרצו "אין זו הגדה"...

אסיים בברכת חג שמח

לכל חברי קבוצת גבע

איציק מור, מנהל קהילה

 
חדשות מבקרה - יפתח רונן

 

פסח בבקרה.

בפעילות בקרה אין משמעות מיוחדת לחג הפסח, אנחנו לא פעילות חקלאית המתעוררת אחרי תרדמת חורף,  בקרה כמובן גם אינה מפעל מזון המגביר מכירותיו לקראת החגים.

בבקרה הפעילות הנה סביב השנה והחגים מהווים מעט קושי שכן בתקופת החגים חסרים לנו ימי עבודה להשלמת התחייבויות ללקוחותינו.

בשנה שעברה סגרנו את המפעל בחול המועד לאור צבר הזמנות נמוך באותה עת. השנה: נעבוד ארבעה וחצי ימים בחול המועד, מן הסתם בקצב איטי יותר עקב חופשות של עובדים בכל מערכי המפעל.

צבר ההזמנות שלנו גדל בשוק המקומי כמתוכנן, ומדשדש מעט ביצוא, כך גם תוצאות המכירות ברבעון הראשון, בכל מקרה – מוקדם מדי להסיק מסקנות, אנו בעיצומה של פעילות שיווקית נמרצת בשווקי הייצוא ומאמינים שהתוצאות יגיעו כבר בחודשים הקרובים.

בתחום האנושי אנחנו מפעל מלבלב לאחר קליטתם של שני בני משפחת לב : ניצן לב שהצטרפה למערך ת"פי המפעל, בתפקיד מתאמת למערך הסניפים בשוק המקומי

ועומרי לב שהצטרף למחלקת היצוא וממשיך דרכי הורים, מחכים גם לשובה של גיתית לב מחופשת לידה .. ומאחלים ברכות לעטרה רצין שיצאה לחופשת לידה.

בימים הקרובים, יחלו עבודות שיפוץ  במבנה מפעל שקדיה, שיהפוך בסופו לחלק ממפעל בקרה.

שיפוץ זה יאפשר לנו התארגנות מחדש של מחלקות הרכבה ומחסנים הנדרשת לנו מאד לאור שנויים שונים בפעילות והתנאים הגרועים בהם אנו מאחסנים היום חלקים גדולים מהמלאי שלנו.

שיהיה לכולנו חג שמח.

יפתח.

 

ביקור יו"ר הנהלת הבנק דוד ברודט ב"בקרה"  2/2015

***************

 

ברכת עובדי הרפת - צור פלג

ברפת

רפת גבע בדהירה מתמדת, איננה עוצרת, וממשיכה לקפוא על השמרים.

לאחרונה אף חידשנו, לרווחת הצוות, את המטבח הוותיק המתפורר במטבח משומש אך ישן יותר.

בכוונתנו לחשוף בקרוב את טפחות העץ  הישנות ממערב, ולהחזיר את איצ'ו לסבב השאיבה השבועי עם הביובית. הוא כבר נרתם ברצון לכך.

מי גבינה עתירי חלבון וזבובים יוחזרו מהמחלבה וישובו לזרום לשקתות האמבטיה המשוכללות היישר ממכלית ה – LEYLAND""  הירוקה כחדשה – רפתני השכבה הבוגרת טל גולן ודרור קורן אמונים על ניקיון הפילטר במהלך חופשת הפסח, ועל כך תודתנו להם.

 

יעל בן- יוסף וברק נחשון דור ההמשך

ולמרות מצב זמני של "תת השקעות"

(מושג שגור לאחרונה בין כותלי תאגיד החקלאות) שגרם לפרץ הנוסטלגיה בפתיחה -

שנת 2014 זה עתה סוכמה והתבררה כקצת טובה יותר מקודמתה הן מקצועית והן כלכלית. הרווח לליטר חלב השתפר (כ – 55 אגורות רווח תפעולי לליטר חלב מיוצר), וחל שיפור בעוד מספר מדדים כגון: פוריות קיץ, חלב קיץ, וגידול.

שנת 2014 הניבה כמות שיא של חלב – כ -4.9 מיליון ליטרים – כולל נעמה, ואלמלא השוק "הריח" כבר ביוני אשתקד עצירת ייצור ומשטר מכסות אדוק בשנת 2015 – היינו עוברים את קו 5 מיליון הליטרים. נגזרת מכך אף כמות שיא מקומית לפרה חולבת – 12210 ק"ג בממוצע לשנה זו, תוך ייצור מרבית החלב בחודשי הקיץ.עקב מדיניות הזרעות ארוכת שנים אנו מנסים להתיישר לפי תכתיבי השוק, ומייצרים מדי שנה יותר ויותר חלב בקיץ באמצעות דחיקה איטית של מירב ההמלטות לחודשים ינואר – אפריל.

אולם, אין די בכך, ובכל שנה אנו מתפשרים על משך צינון הפרות בקיץ, וגורם זה הינו בעוכרינו. לאור העידוד הגובר לייצור בקיץ על חשבון החורף, נדרש בעתיד הקרוב להוסיף סככת צִנונים נוספת, או להגדיל את חצר ההמתנה הנוכחית, שכבר צרה מלהכיל ונותנת מענה מוגבל בין החליבות לעדר הגדל בהתמדה.

השקעה זו תאפשר לנו להגביר משמעותית את משך הצינון לכל פרה ובאמצעות כך להניב יותר בקיץ, תוך התעברות משופרת.

החלפת השופל הישן, לצד ההשקעה הנ"ל הינם בראש סדר העדיפויות לקראת שנת 2016.

השנה, מסיבות מגוונות (המביאות עימן גם ירידה במחירי הבשר), הינה שנת מכסות קשיחה ביותר, מרוסנת, ומעבר לרצועה קטנה מאד – לא כדאי לייצר חלב עודף כרגע.

כידוע, הקיץ והמציאות הכלכלית הנוכחית מהווים נעלם גדול, וייתכן כי הקערה תתהפך על פיה וחוסר יורגש עוד השנה. אנו עם האצבע על הדופק ובנקודת זינוק המאפשרת לנו להגיב.

לצערנו, מחיר המטרה ירד ברבעון השני, וצפוי לרדת עוד במהלך החציון - בעיקר בעקבות שנת הגשמים והיבולים הברוכה שתביא עמה ירידה במחירי המזון הגס.

כרגיל, מחיר המטרה יורד הרבה לפני שאנו נהנים מההוזלה בפועל, אך זהו המחיר שגובה אתו משק מתוכנן, ונקווה שכך זה ימשיך.

 

לסיום, ברכות חמות לטל ברעם ולאוריה לב שהצטרפו לאחרונה לצוות במסגרת שנת הבית, ונטמעו היטב ובקלות.

נאחל לכולנו – חג פסח שמח ומהנה, והרבה בריאות.

בשם צוות הרפת – צור פלג.

במטעים - אבשי

אביב הגיע פסח בא...גם למטעים

השאלה אותה אני נשאל כמה פעמים ביום בחדר האוכל ועל גבי המדרכות היא:

 מה יהיה השנה בשקדים? אז זאת ההזדמנות להשיב לכולם את תשובתי הבאה. ומכיוון שכידוע הנבואה מאז חורבן בית המקדש ניתנה לשוטים בלבד אסתפק בהערכה בלבד.

 

הסימנים המעידים הראו על שנה טובה: הרבה פקעי פריחה מנות קור סבירות והרבה גשם. הבעיה התחילה בזמן הפריחה: גשמי ברכה ירדו ברחבי הארץ ובזמן שכל עם ישראל חגג ובירך נראו השקידרים מודאגים והסיבה: כידוע זני השקד השונים הם עקרים לעצמם וחיבים הפריה ע''י זן שקד אחר ואת ההפריה הזאת חיבות לבצע הדבורים. והדבורים כידוע אינן יוצאות מהכוורות בגשם ואינן מבצעות את העבודה שלשמה הובאו למטע בעבור כסף רב.

כשקלו המים ויכולנו לצאת לשטח ולבחון את המצב הזן העיקרי במטעים (כשני שליש מהשטח הנטוע) היה כבר הרבה אחרי שיא הפריחה ובהחלט הסתמנה בעיה.

היום כשאני מסייר בשטחים אני מופתע לטובה והמצב לדעתי פחות גרוע מכפי שהערכתי והסיבה כנראה: מה שקובע כנראה את כמות הפרי בכל זן הוא מצב הפריחה שהגשם תפס בו את הזן המסוים מה שקבע את ההפריה ובנוסף חלונות של אין גשם תוך ימי הגשם ויציאת הדבורים

הרעבות לעבודה. לכן לדעתי היבול

כנראה יהיהבינוני מינוס והמחיריםשהם גבוהים במיוחד השנה יביאו אותנו למצב סביר.

בזיתים הפריחה כבר מסתמנת אבל טרם התחילה אבל מסתמנת שנת יבול טוב כשהמחירים אינם ידועים עדיין ותלוים הרבה בהתנהלות הממשלה בקשר למדיניות יבוא שמן הזית.


פרדס האור עתיד לתת השנה את היבול הראשון. הפריחה החלה ונראית נהדר והחברים מוזמנים לבוא לטייל להתרשם ובעיקר להשתכר מהניחוח.

נאחל לכל בית גבע ועם ישראל פסח שמח וכשר.


בשם צוות הנוטעים, אבשי

בגד"ש

קציר העומר תשע"ה

מה חדש בגד"ש ?

חג האביב הקדים ובא .. ושוב יש תיאום בין הלוח העברי לנעשה בשדה.

חודש מרץ היה יבש לאחר שמכסת הגשמים נגמרה בסוף פברואר אך בסך הכל כמות המשקעיםכפולה משל הבצורת אשתקד.

 

תחמיץ במטווחים

קצרנו בימים האחרונים שליש משטח החיטה - לתחמיץ (1000 דונם)

למרכזי המזון באזור. 2000 דונם נותרים ימלאו גרעינים עד חג הביכורים.

המחירים נמוכים (תלוי את מי שואלים) בגלל שנת שמיטה והגשמים נקוה לפיצוי ביבולים.

 

קטיף אפונה

חלקת האפונה שסבלה מהגשם והקור נקטפה ביבול בינוני והאפונים הקפואים כבר על המדפים.אחרי החג נתחיל בנחת לקצור את השחת.

 

מאגר גבע בדרך כלל יבש

הצוות עסוק בהשקיה ,דישון,ריסוס וקלטור בגידולי הקיץ:עגבניות ,תירס מתוק, חמניות , גרעיני אבטיח וחלקה אחת של כותנה (כן כן לאחר הפסקה של 5 שנים ) שחזרה להיות גידול אלטרנטיבי ובגלל המחירים גם אטרקטיבי.

ממתינים להגעת הקונוע המחוגי מנברסקה  לבלוק 4 שיגביר את האינטנסיביות בשלחין.

מקבלים אדמה טובה מהקבלן שמרחיב את הכביש הראשי ומייעדים אותה לתוכניות שימור קרקע ומניעת סחף וערוצים בשדות.

כמו בכל שנה נצרף הזמנה לקציר העומר בשדה החיטה בעלייה לגבעה.. ואם גשום או יש בצורת אסור לוותר על המסורת ... ואת המספרים נשאיר לחג הביכורים ...

נ.ב. אם בחגים עסקנו אז המון תודה לקבוצת החיילים שהתנדבו הקדישו הרבה סופי שבוע לארגן, לנקות, לקשט, להסריט ולהפיק מסיבת פורים לחברי גבע .


צוות הגד"ש של חקלאות קבוצת גבע 2012 אגש"ח בע"מ

מאחל לכולם חג חירות שמח ובהצלחה בבחירות הבאות..

אביב בנוי

אביב הגיע לנוי

שנת 2015 שהתחילה בחורף משובח עם כמויות גשמים טובות , לא מנעה מצוות הנוי החרוץ והמסור: יעל ברקין, נרי רבי, יובל בן יוסף, המתנדבים (זואי ופלוריין), ונערי הזח"ט והשכבה  לעמוד בכל היעדים:

טיפול בעשביות, גיזומי עצים ומניעת שבר, עזרה בגינות פרטיות וגינות וותיקים, חידוש פינות ישיבה, הוספת גינות פורחות, שיקום פינות מוזנחות, נטיעות טו בשבט עם ילדי הגיל הרך, ועוד .

 

תודה ענקית לצוות הוותיק ליורם ונירקה לרוחל'ה ורזיה שלא מפספסות אף פינה

אנו בפתחה של עונת אביב קיץ כשלפנינו תחילת עונת השקיה ארוכה, בקרוב נחל בתיקונים וסידורי השקיה במקומות שניזוקו בחודשים האחרונים. וכל זאת ע"י צוות מקומי בלבד שנכון לעזור ולעמוד בכל משימה תוך מתן שרות על הצד המקצועי והטוב ביותר לכל התושבים .

לאחרונה פנו אלינו מ.המשק ומזכירות גבע בדרישה להקטין מאד את מחסן הנוי על מנת להשכיר את השטח לגורמים חיצוניים לצערי מזכירות גבע לא רואה את החשיבות והצורך במחסן מסודר  ובסביבת עבודה טובה ומקצועית כדבר המשפיע ישירות על היכולת לשרת ולתת את מירב למען הקהילה , וכן את הרווח החינוכי ממקום הפותח את דלתו לנוער ומעניק להם מקום עבודה וגם בית ( עם פינת קפה וספות ) לבוא אליו בחופשות ובחגים .

למרות זאת לפנינו עבודה רבה  ואנו נמשיך לעשות אותה על הצד הטוב ביותר .

לסיום:

נוי גבע ידוע בכל הארץ ביופיו, וצוות הנוי רואה חשיבות גדולה בהמשך קיום הענף למען כל הקהילה בתקווה שגם בימים שיש אי וודאות על המשך הדרך וכשכל עלה וענף נמדד בשקל כסף , לא נשכח שסביבה יפה מטופחת ונקיה גורמת לאריכות ימים והרגשה טובה .

 

ערן גל וצוות הנוי

זווית ראיה - נחמן רז


על החטא הקדמון

אף כי עברו 3 שבועות מאז הבחירות, ממשלה עוד אין, דיונים, מניפולציות, פרובוקציות, ציפיות ושברונן עוד לא התאוששנו מתוצאותיהן. (המערכת)

תוצאות הבחירות שהתקיימו לאחרונה הִכוּ בהלם ובאכזבה את מרבית האנשים. הכל נראה בלתי צפוי, להפך. כל הסקרים שנִסקרו, כל ההערכות שנערכו, הכל ניבא תוצאה הפוכה. אלמלא חזרה התוצאה של מוצאי-יום-הבחירות עצמוֹ, בו-ביום, ואחר-כך נאספו עוד ידיעות שרק אישרו והגבירו את ממדי המפנה.

אנשים נשארו המומים פשוטו-כמשמעו. לא זכור כדבר הזה בבחירות אחרות. לא קרובות ולא רחוקות.

ואז התחילה מערכת הפירושים, שעתם הגדולה של הפרשנים והמומחים: מדוע קרה מה שקרה?

מה היוּ הסיבות למפנה הזה? איש לא חזה תוצאות כאלה ומדוע?

למראה החוגגים, שנראו כיוצאים מדעתם כשהגיעו שוב ושוב ידיעות על תוצאות הבחירות ועל המפלה הכל-כך לא צפויה שלנוּ, של "המחנה הציוני", כפי שנקראוּ אלה שבעבר נקראוּ "מפלגת העבודה" וכיוצא בזה. לאחר ההלם הראשוֹן החלו ניסיונות ההסברה והפרשנות למפנה המדהים הזה. מה קרה? על מה התחרטו אנשים רבים כל-כך? מדוע פרצוּ גילויי השמחה על התוצאות, על כשלון "המחנה-הציוני"? הרי כלל לא הוא היה בשלטון. בצהלות הקהל שצולמו והוקרנוּ היוּ כאיזה מין שמחה-לאיד. תחושת-נקמה ועשיית צדק. למי? כנגד מי? ומה?

כל ניסיון לתת הסבר הגיוני – לא יצלח. הרי מה שמאפיין את הלך-הרוחות שאפשר היה לחוש בו לפני הבחירות, עוד מאז התקיימו הפגנות-המחאה הגדולות כנגד הממשל ומדיניותו השלטונית: השתלטות טייקונים על משאבי-טבע, על מחירי המזון, על מחסור הדיור לזוגות צעירים, על כל מיני שחיתויות של בעלי-מעמד וכֹח בחברה בישראל, על שימוש לרעה בסמכות של ממלאי תפקידי-שירות, בבריאות, בחינוך, ברפואה, בביטחון. הכל כמוֹ פצע וחבורה ומכה טרייה, והטענות הופנו כלפי השלטונות, כלפי אלה המופקדים על שמירת החוק והסדר, והנה – שוב נִיתָן הכח לאותן מפלגות ואותם אנשים שהיו מופקדים על שמירת החוק ועל אספקת השירותים לאזרחי-המדינה, על ביקורת ועל שמירת החוק והצדק – ומי היו אלה? הרי שליחיהן של אותן מפלגוֹת עצמן ששוּב בחרו בהן. כנראה שנעשוּ בעבר דברים כל-כך איומים שמרחק הזמן אינו מוחק את הכאב שהן גרמו לאנשים רבים. כפי שקוראים  להם ! ה"עדות" (המזרחיים) ושוב אותם האנשים באותן העמדות ושוב יחזרו ויישמעו אותן טענות כנגד אותו החטא הקדמון. חטא הקיפוח, האפליה, הפגיעה-הכבוד ולשאר עלבונות ופגיעות שאינם נשכחים ואינם נסלחים. נחוץ כנראה זמן ארוך ללא גבול כדי שדברים יישכחו ואנשים יוכלו להתבונן במציאות בעיניים פקוחות ושכל-מבין. וזה בודאי יגיע! מישהו יודע אימתי?

וישנם כבר כאלה שמצפים כי השינוי המיוחל יבוא מקרב המפלגות הערביות שקבלו מעמד חשוב לראשונה בפעם הזאת. האמנם? הן תקרבנה את השלום?

אשרי המאמין! ואשרי המקווים לניסים.


בנותינו בתקשורת

בנותינו בתקשורת

 

בכתבה "אוכפים מצטיינים" שהתפרסמה בידיעות העמק ב13/3 הופיעו  נוי חרפ ואורטל לב

 

ספורט הסוסים באיזור הולך וגדל בשנים האחרונות והתוצאות בהתאם.: יותר ילדים, בני נוער ומבוגרים מצטרפים לענף ויש גם יותר אלופים. רוכבים מוכשריםומצליחים מהעמק אמנם לא זוכים לחשיפה גדולה, אך ממלאים את ארון ההישגים בהרבה מדליות וגביעים. על ההקרבה, ההשקעה והחלומות, פרוייקט מיוחד.

הגדת החסרונות - בארי צימרמן

הגדת החסרונות / באֵרי צימרמן

 בסיפור ידוע מאד של ר' נחמן מברסלב, "מנורת החסרונות" כינויו, מתקין אומן-גיבור, הנחשב על ידי אביו כמומחה גדול בתחומו, נברשת (שאנדליר, "מנורה התלויה") לדוגמא. כל עושי-הנברשות האחרים מוצאים בה, לדאבון לבו של האב, שלל פגמים, אך הבן מפיס דעתו של אביו בספרו לו כי "בזאת המנורה נמצאים החסרונות של כל אחד" מן היוצרים האחרים, "ועשיתי מנורה זאת מחסרונות לבדם, להראות לכולם שאין להם שלמות ויש לכל אחד חיסרון, כי מה שיפה בעיניו הוא חיסרון בעיני חברו". "אבל באמת", סיכם הבן את דבריו, "אני יכול לעשות כתיקונו".

 בהתאמה לסיפורו של ר' נחמן אני רוצה להציג כאן, לפניכן ולפניכם, לכבוד חג הפסח, פיסות קטועות מתוך מה שניתן לכנותו הגדת החסרונות, העשויה אף היא "מחסרונות לבדם". אין זו "הגדה" פיסית, לא תמצאוה בחנויות או על שולחנות ה"סדר", אך יש לה קיום רוחני, בהיותה אוסף של זכרונות חברות וחברי קיבוצים – משתתפי ה"סדר" הקיבוצי במשך עשרות שנים – אודות חוויות הפסח שלהם בילדותם ובנעוריהם בגולה. הגדת החסרונות מפגישה אותנו עם מנהגים וריחות וטעמים ומראות, שמכוחם ונגד כוחם זינקו הזוכרים אל הגשמה חלוצית ציונית בקיבוץ הארצישראלי, מקום בו יצרו לעצמם ולילדיהם הגדרה אחרת ומתוכה גם "הגדה" אחרת ופסח אחר. הזיכרונות נרשמו על ידי עורכי עלונים, פעילי תרבות בקיבוצים או על ידי הזוכרים עצמם, ונאספו במשך שנים רבות בארכיון החגים שבבית השיטה. בשבתנו בארצנו עם ה"הגדה" הקיבוצית, על גווניה השונים, או עם ה"הגדה" הכלל-יהודית , או עם כפל-קולותיהן, הנה נפתחת בנו הדלת וריח גלויות רחוקות, על קהילותיהן ומשפחותיהן, עולה ומציף. 

לוילי מגבעת השלושה, שעלה מרומניה, חג הפסח של ילדותו לא היה חסר בכלל. "אותי אל תשאלו על פסח", סח למראייניו ב 1970, "פסח היה בשבילי עינוי. אני לא אוהב מצות, תמיד סחבתי לחם, וקיבלתי בשביל זה מכות מסבא שלי. ה'סדר' נמשך תמיד המון שעות, והיתה בעיה שכל הנכדים היו נרדמים על הכסאות, באיזו שהיא שעה היו מעירים אותנו, לגנוב את האפיקומן, ואחר כך היינו שוב נרדמים עד הבוקר. את שארית הפסח הייתי אוכל אצל השכנים הגויים. ככה שחוץ ממכות ולחם, אני לא זוכר שום דבר...".

אחרים היו פני הדברים אצל רחמים ממשמר העמק. "כשהגיע תורי לשאול את הקושיות", סיפר ב-1961 על ליל הסדר בבגדד,   "קשרו לי את האפיקומן (כשהוא מוכנס לתוך כאפיה) על השכם, מתחת לבית-השחי. היתה זו כעין צידה לדרך. ואני עמדתי על כסא גבוה ובערבית שאלתי את המסובין: – מאין אתם באים?  ענו לי: ממצרים. – לאן אתם הולכים?   ענו לי: לירושלים. 

         והיכן הצידה שלכם ל דרך?  ענו לי: הא לחמא עניא".

          כשיחיא מרביבים מספר, ב-1980, על ליל הסדר של ילדותו במרוקו, הטון שלו רך ונפעם: "ליל הסדר. הבית היה מואר אורות רבים ונדף מריח הצבע והסיד. השולחן ערוך כהלכתו וכולנו מצפים לבואו של אבא מבית הכנסת - - - עם תחילת הקריאה כשהמסובים היו פותחים בשירת ה'בבהילו [ = בחיפזון] יצאנו ממצרים', היתה אמי מרימה את הטס הכבד [קערת הפסח], עוברת מאחורי המסובים וסובבת את השולחן, נעמדת ליד כל אחד מן היושבים ומסובבת את הטס מעל לראשו ומניחה אותו בעדינות על קודקודו, תוך כדי קולות שמחה מרוקאיים (גלגול הלשון בפה). ברגע זה, כשאמי היתה נעמדת מאחורי ומסובבת את הטס מעל לראשי, היתה נשימתי נעתקת עד שהייתי חש את מגע הטס על ראשי, ורק אז הרשיתי לעצמי לנשום לרווחה."

האב הקיבוצי לא חוזר מבית הכנסת לקריאת-"הגדה" משפחתית – הוא יוצא עם משפחתו אל בית-הכינוס (חדר האכילה) לקריאת-"הגדה" קהילתית. ובכל זאת, במחילות הזיכרון, עדיין ניצבת האם מאחור, נסתרת ונוכחת; הנשימה נעתקת ממקומה; הטס נוגע; הלב חוזר לתיקונו – הנה הם רכיבי החסרונות.   פתיחת הדלת לאליהו הנביא (החסרה, בדרך כלל, ב"סדר" של חדר האכילה הקיבוצי) עדיין שבה ונפתחת בזיכרונם של הנזכרים.

 "אבא שלי היה יושב על מטה" – סיפר בעלון גבעת השלושה (1970), מי שהגדיר עצמו כנצר למשפחת רבנים פולניים ארוכת-ייחוס – "מוגבה ע"י שלושה כרים, זה על גבי זה, ישיבה של מלך, וסביבו ילדיו. אמי היתה חבושה מטפחת יפה, וסינור לבן חגור לה, שמלה ארוכה חגיגית, והיתה דומה אותה שעה למלכה יפהפייה. הילדים חבשו מגבעות שחורות ומעילים שחורים ארוכים. הסדר נמשך עד שלוש ארבע לפנות בוקר. כאשר הגענו בהגדה לקטע של אליהו הנביא, היה אבא מורה לפתוח את הדלת, כולם קמו ואמרו: 'ברוך הבא ר' אליהו הנביא'. הסתכלנו על הכוס הגדולה והמוכספת של אליהו, והיינו משוכנעים שהוא לגם טיפונת."  אבל עם תום תקופת התמימות, מספר הזוכר, "לאחר כמה שנים, כשכבר התחלתי מפקפק באמונה, כשנדרשתי ע"י אבא לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, אמרתי לאבא: 'אם זה באמת אליהו הנביא, מדוע שלא ייכנס דרך הארובה?' אבא היה ברוגז אתי אחר כך למעלה משנה".

 גם צבי באומר, בעלון נגבה (1992), מספר על הדלת הנפתחת לאליהו, אך אצלו היא אינה חורקת כל כך. על רקע  האגדה המפורסמת אודות אברם הילד, המחלץ מתרח אביו, מוכר הפסילים, הודאה בדבר רפיון-כוחם של אליליו, הוא נזכר: "הייתי קטן ורזה, אך שובב גדול. אחרי שסעדנו, מזג אבי יין-נשים לכוס של אליהו הנביא, ופתחנו לו את הדלת. אבי נרדם ואני שתיתי את היין." מה יארע כעת? "כולנו נהגנו בדרך ארץ", מוסר צבי, "אסור להעיר אבא משינה, רק במקרה של סכנת נפשות. כאשר התעורר אבי המשכנו בקריאת ההגדה. כשמגיעים לאליהו הנביא מביטים כולנו לכיוון הדלת הפתוחה. אז אבא גילה שהכוס של אליהו הנביא ריקה. אבא שאל: מי שתה את היין? אמרתי: אליהו הנביא. איך? מה, אתה מנסה לסדר אותי? השבתי: אליהו הנביא רואה ואינו נראה, בא ושתה את היין. במשפחה היו חיוכים מאופקים. אבא לא אמר דבר, מילא שוב את הכוס והמשיכו בהקראות ובשירה." 

אכן, לא אלילות עמדה כאן על הפרק, כמובן, אלא עצם יכולתם של היהודים להיצמד אל מנהגיהם העתיקים בלי להתחייב לעמידה אדוקה בדרישות-הַתקן העתיקות בענייני נסים ונפלאות. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לעבד.

 

 ונסיים בסיפורה המיוחד של חיה ק. מיחיעם (1984). "חג הפסח של ימי ילדותי", סיפרה חיה, "היה מנוהל בביתנו לפי כל כללי וחוקי המסורת, על ידי סבתי, שלא פסחה ולא ויתרה על שום פרט, ולו הקטן ביותר, הקשור להכנות לחג ולליל הסדר עצמו, ומעל לכל – הכשרות לפסח." "ובאחד מימי חג הפסח", ממשיך הסיפור, "ואני אז ילדה כבת שבע, באה אחת השכנות לשאול מאתנו תבנית אפיה, ואמי השאילה לה. כעבור זמן מה הוחזרה אלינו התבנית והמשיכה לשמש באפיית המאכלים הכשרים לפסח – כשרים למהדרין. באותו היום, אחר הצהרים, הוזמנתי לבית אותה שכנה, אשר פרסה לי פרוסה עבה מן העוגה אשר אפתה בתבנית, תוך כדי שהיא מספרת לי בגאווה רבה כיצד אפתה אותה, ומה שמה בתוכה. ואז התברר לי לחרדתי הרבה כי העוגה – עוגת חמץ היא, והתבנית – אם כך – שומו שמים! חוּללה כשרותה וכל אשר נאפה בה מאז – חמץ הוא!"

"הצלחתי", סיפרה חיה, "להיפטר בנימוס רב מן מהשכנה ופרוסת העוגה עדיין בידי. השלכתי את העוגה כל עוד רוחי בי אל מתחת לאחד השיחים ורצתי הביתה להזהיר את אמי וסבתי מפני חילול הכשרות. כשנכנסתי הביתה, ראיתי אותה, את התבנית המחוללת, כיצד מרוקנים אותה מכל מיני מאפה טעימים וכשרים לפסח ומעמיסים עליה מחזור נוסף של מטעמים לאפיה, ואמי וסבתי עומדות וטורחות ליד התנור. ראיתי בעיני רוחי את אשר יתרחש כאשר אספר את אשר ארע. סבתא תכעס על אמא ותשליך לפח את המטעמים. אמא תכעס על השכנה – כעס, רוגז, בכי, צער, השבתת החג."

מה יהיה עכשיו?

" 'ל א' " – אמרתי בלבי – 'לא אספר דבר'. כל אותם ימי החג בלעתי אך בקושי את מאכלי החג אשר נאפו באותה תבנית לא כשרה לפסח. הרגשתי כאילו צורבים הם את פי וגרוני, אך סודי – סוד כבד מאד לילדה בת שבע – נשאר עמי."

ואנו, באיזו תבנית אנחנו אופים היום את הפסח שלנו? מה חסר בה ומה מתקיים, מה מושך בה ומה מאיים? מה השתנה ומה עוד ישתנה בלילה הזה? לוּ יהיה לנו פסח כליל יתרונות, עשוי כתיקונו, ולא תישכח מלבנו גם הגדת החסרונות.

 

שמחות האביב - סקרנות

שמחה רבה, שמחה רבה אביב הגיע, פסח בא

פסח – פריחת האביב מביאה עימה גם ריחות של בחינות,  עבודות ומטלות לקראת סיום השנה.   אנו כאן, בסקרנות, נערכים לכך ומשתדלים להגביר קצב.

ומה היה לנו  עד עתה ? התלמידים שלנו, המתמידים, ראו ברכה בהשקעתם וההצלחות מוכיחות שוב ושוב שאין  "קיצורי –דרך" ולהשקעה יש תמורה.

המורים – כתמיד- מוכנים לסייע ולקדם כל תלמיד שיבוא להיעזר בכל תחום לימודי.

 בחינות הבגרות כבר כאן ומתחילות בחודש מאי! ואכן, הזמן הקצר – וכדאי להיות נמלה ולא צרצר... להתחיל ללמוד באופן רצוף ולהיות מוכנים היטב לקראת המשימות האלה.   אצלנו לומדים גם בחופש ואנו נשתדל להיענות לכל בקשותיכם

הצלחתכם – הצלחתנו

*****************************

קבלנו במייל

בהמלצת אנשים רבים אני מנסה עכשיו לחפש חברים חדשים ללא הפייסבוק

אז יצאתי החוצה, צעקתי לכולם מה אכלתי היום, איך אני מרגיש, הראיתי למלא אנשים את התמונה של האחיינית שלי המתוקה, וכשראיתי אנשים שעושים משהו מעניין, צעקתי להם ״אהבתי״ וטפחתי על שכמם, צעקתי ״מהממת!״ לכמה נשים ברחוב, שביננו אני לא סובל את המראה שלהן, אבל כדי שירגישו טוב אפשר קצת לשקר... הרהרתי בקול על משמעות החיים ושיתפתי את כל העוברים והשבים במצב הרוח שלי ובמה אני מתכוון לעשות היום... 

מפה לשם, רק התחלתי ויש לי כבר 5 עוקבים שני שוטרים, פסיכיאטר אחד, עובדת רווחה אחת, ועוד אשה אחת עצבנית, לא יודע למה...

תרבות בעמק


משכן לאמנות עין חרוד

אביב שמח במוזאון

שיח גלריה בתערוכות ופעילות לילדים

כניסה חופשית בחוהמ"פ 5-8.4.15   בחסות בנק הפועלים

'הספרייה הניידת' מתארחת בימים ראשון עד רביעי 09:00 – 16:00

שעת סיפור מידי יום בשעה 11:00 / 13:00

 

הדרכה בתערוכות למבוגרים5-8.4.15

בשעה 12:00 ובשעה 14:00

אריה אלואיל: אות, דמות, נוף

הילה בן ארי: נעמה

עודד הירש: תכנית מגירה

חיים מאור: יהודי טוב

קפה ביקלס פתוח בחצר

פסח שמח

דברים טובים


אני לא יודעת מי מאיתנו שומרים בפסח על סילוק חמץ מהבית ומקפידים לאכול כשר לפסח בלבד.אני מניחה שמתי מעט,  אם בכלל.

בית הורי היה בית חילוני לגמרי אבל כמה מסממני מסורת נשארו בו- מחווה לבתי האב שלהם. אמא שלי, שכאמור היתה חילונית חניכת השומר הצעיר, שמרה בקנאות מצוות ביעור חמץ ואכילת כשר לפסח בלבד.    למרבית הפלא אני שחובבת חמץ אנוכי בכל ימות השנה, מקפידה על מצוות הכשר בפסח קלה כבחמורה. כל קרובי וידידי תוהים על קנאות זו מה היא עושה,  ואני בשלי.

 וכך גם המתכונים הבאים יהיו ברוח  החג. האחד עוגה והשני קניידלעך משודרגים.

עוגת שקדים טחונים ושוקולד

 

מרכיבים

250 גרם שקדים טחונים

200 גרם סוכר

6 ביצים מופרדות100 גרם שוקולד מריר (70 % מוצקי קקאו) מגורר בפומפיה

שמן זית

קמח מצה

לקישוט אבקת קקאו+ אבקת סוכר

אופן ההכנה

מערבבים את השקדים עם שתי כפות סוכר ומניחים בצד.

מקציפים את החלמונים עם יתר הסוכר עד שמתקבלת מסה תפוחה ובהירה. מוסיפים לחלמונים את השקדים והשוקולד ומערבבים.

מקציפים את החלבונים לקצף יציב ומקפלים אותו לתוך קציפת החלמונים. מסת השקדים והסוכר תהיה די סמיכה ולכן פעולת הקיפול עלולה להיות קשה. אפשר להתחיל בלישה ידנית של המסה, תוך פירוקה לפירורים ורק אז להתחיל לקפל פנימה את החלבונים.

משמנים תבנית "אינגליש קייק" בשמן זית. בוזקים עליה קמח מצה ומנערים עודפים. מעבירים את ה"בצק" לתבנית ואופים שלושת רבעי השה בתנור שחומם ל 160 מעלות. מניחים לעוגה להתקרר כחצי שעה בתנור כבוי עם דלת פתוחה.

מוציאים העוגה, מקררים עוד כחצי שעה לפני שמוציאים מהתבנית. בוזקים קקאו ואבקת סוכר

***************

קניידלעך ממולאים בשר

 

מרכיבים

2 כוסות קמח מצה

2 כוסות מים רותחים  

6 ביצים

10 כפות שמן קנולה לקניידלך

(אני השתמשתי בשמן של בצל מטוגן)

למלית

200 גרם בשר טחון

1 בצל קצוץ דק

3 כפות שמן קנולה

2 שיני שום מרוסקות

פלפל שחור

מלח

אופן ההכנה:

בקערה מערבבים היטב את הקמח, מים, שמן, מלח ופלפל ורק בסוף מוסיפים הביצים אחת אחת כדי שלא תתקרשנה מחום המים.

ממשיכים לערבב עד לקבלת תערובת אחידה.

עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר לשעתיים לפחות.

מטגנים בשמן את הבצל עד להזהבה, מוסיפים הבשר, מלח ,פלפל ושום. ממשיכים לבשל תוך ערבוב מתמיד עד שהבשר מאבד את צבעו האדם והופך לפירורים. (אני טחנתי את  פרורי הבשר עד שהתקבלה עיסה מחיתית(

מרתיחים סיר גדול עם מי מלח ובמקביל יוצרים הכדורים בגודל כדורי פינג פונג. בכל כדור עושים חור עם האצבע, ממלאים במעט בשר וסוגרים היטב תוך גלגול הכדור בין הידים.

מכניסים למים הרותחים ומבשלים, שהכדורים צפים ממשיכים לבשל עוד כ-10 דקות. (אני נוהגת לפתוח אחד ולראות אם אכן מוכן.)

מוציאים מהמים ומגישים מיד עם מרק עוף ובשר (מתכון באתר).


העתקת קישור