דף מספר 2148
9/1/2015
דף מספר 2148
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2148

דף מספר 2148 י"ח בטבת תשע"ה 9 בינואר 2015

אתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

 

 

הודעות לדף

 

 

חוג העמקים לשבוע שבין 11-17/1

*

חוג בטחון

יום ב' 12/1 עין-חרוד-איחוד

 תא"ל מיל אודי דקל

האיומים האסטרטגים שהשתנו בשנה האחרונה

*

חוג יהדות

יום ד' , 14/1 גבע,

פרופ' יאיר זקוביץ – נקמנות במקרא

*

18.1 מועדון זמר – שרהל'ה שרון

************

 תודה לכל מנחמינו.

תודה על התמיכה והאהדה הרבה.

זאב נגע בלבבות רבים.

נודה לכל מי שרוצה לכתוב לזכרו.

ניתן לכתוב עד 14.1.2015

את הכתוב,נא לשלוח למייל veredklein46@gmail.com

או לתא הדואר של משפחת קליין.

ושוב תודה

משפחת קליין.

************************

 

התרמת דם

ביום שני הבא 12/1/15 תתקיים התרמת דם בחדר האוכל

בואו למלא את חובתכם

משולחן המזכירות - צלילה


משולחן המזכירות

א.       אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום ג' 13.1.15, בשעה: 16:30 במועדון (שימו לב לשעה)

 סדר היום:

1.      אישור תקציב אחזקות קב' גבע

(אסיפת קב' גבע היא אסיפת הבעלים של תאגיד האחזקות)

חוברת התקציב – ניתן לקבל במזכירות אצל עדנה (מזכירה טכנית)

פירוט והסבר בדף "משולחן מרכז המשק"

*******************************

מישיבות המזכירות

ב.        בישיבת המזכירות נידונה (פעם שנייה) תוכנית תקציב הקהילה לשנת 2015.

הועלו הצעות התייעלות לגבי סעיפים שונים כשהיעד שהציבה המזכירות הוא הפניית כל חיסכון בעלויות, לטובת השקעות בבניה.

צוות מתוך המזכירות יעבוד עם איציק מור, מנהל הקהילה לבחינת כל פעילות לפרטיה ויגבש הצעה כוללת.

בנוסף, יערך דיון בתוכנית השקעות בקהילה, לאחר שכל יחידה הציגה בפני מנהל הקהילה את בקשתה להשקעות .

רק בתום כל דיוני המזכירות, הן בתוכנית ההתייעלות והן בתוכנית ההשקעות, תובא לדיון באסיפה הצעה כוללת לתקציב קהילה  ותוכנית השקעות 2015.

שבת שלום, צלילה לקס

משולחן מרכז משק - רענן פרנס

משולחן מרכז משק

לחברים שלום,

לקראת אישורו של תקציב שנת 2015 באסיפה, מספר הבהרות ודגשים:

השנה זו הפעם הראשונה בה מוצג התקציב בהתאם למבנה הארגוני -התאגידי החדש.הפרדת העסקים מהקהילה.

התקציב הוצג ואושר בכל אחת מההנהלות : חקלאות, מכון שקדים, בקרה ולאחר מכן הוצג ואושר בוועד הנהלת "אחזקות גבע" בישיבה שהתקיימה ב- 30/12/2014.

בקרהתכנית המכירות צופה גידול של כ- 7%, שמירה על שעור הוצאות הדוק ותוכנית רווח נקי לפני מס הגדולה באופן משמעותי משנת 2014.

בקרה קיבלה על עצמה תכנית אסטרטגית שמטרתה לייצר צמיחה לאורך זמן, האתגרים גדולים גם בשוק המקומי וגם בשווקי חו"ל.

עיקרי תכנית ההשקעות : רכישת חברת הבת בארה"ב ומעבר של מחלקת מתקנים (פרופילים) למבנה שקדיה הישן.

מכון שקדיםתכנית המכירות היא פועל יוצא של כמות הפרי המגיע לקילוף ופיצוח. התוכנית צופה טיפול באותו מספר לקוחות, של השנתיים האחרונות, אשר יביאו כמות פרי הגדולה מהכמות של שנת 2014 ב- 22%,בעיקר, כתוצאה מכניסה להנבה של מטעים צעירים ויבול גדול יותר במטעים המניבים הוותיקים.

תכנית ההוצאות דומה לשנים האחרונות כך שהרווח המתוכנן גדול משנת 2014.

באשר לתוכנית ההשקעות: השלמת בניית מחסן, כתוצאה מפינוי חלק משקדיה הישנה לטובת בקרה.

חקלאותתכנית 2015 של הענפים נבנתה מלמטה: כל מרכז ענף בנה את התוכנית עלפי סעיפי ההכנסה וההוצאה, התוכניות הענפיות רוכזו לתוכנית תאגיד החקלאות.בענפים בהם אנו נעזרים במדריכים מקצועיים, המדריכים שותפים מלאים לדיונים ולאישור התוכנית.

רפת- תכנית שמרנית, עם שולי חריגה מינימליים, בהתאם למדיניות מועצת החלב. שמירה על ההוצאות, דגש על שיפור בשומנים וחלבונים.

תכנית ההשקעות: תוספת מדרך בסככה י"ד.

דיר תכנית אתגרית ואינטנסיבית בהשוואה לשנת 2014, דגש על גידול תפוקת טלאים לבשר ושמירה על היקף ייצור חלב. מחיר החלב והבשר סבירים כך שאנו צופים שיפור משמעותי ברווח.

תכנית ההשקעות: בניית סככת טלאים במקום "לול הורביץ" שנדחה משנת 2014.

לול התקציב מתוכנן, ביחד עם עוף טוב, כחלק מהאינטגרציה. כמות האפרוחים לגידול נקבעת על פי ההסדר בענף. אנו צופים רווחיות מסוימת, לאחר תקופה חלשה בשנתיים האחרונות.

תכנית ההשקעות: החלפת גג ללול 3 .

גד"שתכנית דומה לשנה שעברה, בהיקף ההכנסות וההוצאות . רווחיות דומה לשנה קודמת עם אפשרות לשיפור, במידה והשנה הגשומה תאפשר גידולי סתיו.

תכנית ההשקעות: הוספת קו-נוע לבלוק 4 שיאפשר לממש את מחזור הזרעים ודו גידול.

מטעיםתכנית השקדים צופה גידול ביבול לדונם של כ- 15% מעל שנת 2014, בזיתים יבול כפול משנת 2014 בשל הסירוגיות. בפרדס ובתמרים פעילות כספית קטנה. ההוצאות דומות לשנת 2014 כך שהרווח המתוכנן גבוה משנה קודמת.

תכנית ההשקעות:התחלת תהליך שנטוע למטע וותיק, החלפת טרקטור ומרסס ישנים, שההוצאות בגינם גבוהות.

ק.ג חשמל המעבר לרכישת חשמל פרטי הקטין את התוכנית בגובה החיסכון וכך גם חיובי החשמל לצרכנים.

תכנית ההשקעות: המשך של שיפור תשתיות בדגש על נושאי בטיחות כחלק מהתחייבות הרגולציה של מחלק חשמל וכולל התחלה של בניית מערכת קריאה מרחוק.

מוסך רכב שמירה על היקף הכנסות דומה לשנים עברו, דגש על גידול בלקוחות משרד הביטחון וירידה בהכנסות (פנים) מלקוחות גבע. בהוצאות , יוטל על המוסך חיוב דמי שימוש בקרקע ובציוד. האתגר הוא שמירה על רווחיות הדומה לשנים האחרונות.

לסיכום,תקציב שנת 2015 של אחזקות גבע,מאגד את רווחי התאגידים המועברים לתאגיד האחזקות  כמקורות. (שכר העבודה ודמי השימוש מועברים ישירות לקהילה), רווחים אלו משמשים להקטנת חובות תאגידים ושל הקיבוץ והעברת דיבידנדים לקהילה.

חשוב לציין, שמכיוון שהקהילה אינה מסוגלת לשאת בהוצאותיה ממקורותיה בלבד, מועברים אליה כדיבידנד 85% מהרווחים של תאגיד החקלאות ומכון השקדים, וכמובן חלק משמעותי מרווחי בקרה. מנגד, תאגידים אלו ייקחו הלוואות למרות שאינן נדרשות לפעילותם, לשם העברתן לאחזקות ומשם לקהילה. בעתיד הקרוב אנו מתכננים שהקהילה תתנהל באופן עצמאי והתאגידים לא ילוו כספים, כדי לממנה.

מדובר באתגר מורכב הדורש התייעלות מדוקדקת בכל אחת מפעילויות הקהילה. בחינה מחודשת של כל מרכיב בענפי השירות, שיובילו לצמצום הוצאות. אנו מתכננים שבמהלך השנים הקרובות נוכל להתייצב על שעור העברת רווחים  מן התאגידים של 50% .

בברכה

רענן פרנס
מש"א - אלון קרל

משולחן משאבי-אנוש

והפעם בסימן שנה אזרחית, חדשה! 2015, הודעה וקריאה לציבור להגשת מועמדות

למספר תפקידים.

הגשת מועמדות לנציגי ציבור במזכירות קבוצת גבע.

בחודש פברואר – 2015 יסיימו קדנציה ותפקיד שלושה (3) חברי מזכירות, יוחאי רז, יאיר עמית, צקי גפן. הודעה זו הינה פתיחה למכרז וקריאה לציבור להגיש מועמדות לתפקיד נציגי ציבור למזכירות.

המעוניינים בתפקיד המוצע מתבקשים לפנות למשאבי-אנוש, או לצלילה.

קדנציה של נציגי ציבור הינה שלוש (3) שנים.

הבחירה לתפקיד, ברוב רגיל בקלפי.

הנציגים נדרשים לעמוד במחויבות של הופעה לישיבות, אחת לשבוע. (ימי שלישי ב- 08:00)

הנציגים נדרשים לשמירה על דיסקרטיות כלל הנושאים הנידונים במזכירות.

הבעת דעה חופשית ושמירה על מקצועיות וניטרליות.

רצון להשפיע ולקדם את ענייני הקבוצה.

יוחאי רז ויאיר עמית מעוניינים להמשיך לקדנציה נוספת ויועמדו לבחירה בקלפי.

רצוי שיובאו לבחירה בקלפי מספר גדול מ – 3, כך שבמידה וחבר מזכירות פורש, מכל סיבה, ייכנס הבא ברשימה, שעבר קלפי.

מזכיר\ת קבוצת גבע

לידיעה ושיקול המעוניינים! בסוף שנת 2015 תסתיים הקדנציה של מזכירת הקבוצה, צלילה לקס. על מנת לבצע חילופי תפקיד באופן מסודר ובחפיפה מאורגנת וכניסה לתפקיד מורכב וחשוב זה ולאפשר למחליף\ה התארגנות אישית ומקצועית (ביצוע קורס מזכירים או דומה) בחרתי לפרסם ולפנות לציבור ולציבור המעוניינים בפרט, כבר בזמן זה. במידה וימצא חבר מתאים לתפקיד, הכוונה להביא לבחירה ולהתחיל בשילוב של המחליף\ה עוד בשנה זו. לברורים, שאלות ועוד, ניתן לפנות למש"א.

מרכזת ועדת אבלות – חדש!

בהמשך לסיום התפקיד של יעל זיו ופניות לציבור, יעל ברקין נאותה להתנדב ולקחת על עצמה את האחריות ולרכז את ועדת אבלות.

נאחל ליעל שלא תהיה לה פעילות רבה בתפקיד וטיפול מסור ואוהד בעת קרות אירוע מצער.

אבקש מחברים להיות קשובים באם יגיעו פניות לעזור, כשיידרשו לכך.

כנס הסברה ורישום לקורסים, בחינם!

תזכורת לגבי יום חמישי 29.01.15 שעה 18:00 במקום המועדון לחבר. ייערך כנס הסברה ורישום לקורסים המופיעים ב 'ברושור' שחולק בתאי הדואר של החברים. למעוניינים ללמוד על האפשרויות הנוספות והרבות ללימודים ובחינם, ניתן להיכנס לאתר – מעגלים בתעסוקה,  www.magalim.org.il

פרטים נוספים ונענה לשאלות, בכנס בקיבוץ, כאמור לעיל

סף שבוע נעים וחמים ושבוע טוב לאחריו

אלון קרל

זווית ראיה - נחמן רז

מי יודע? מי ישיב?

לפני כמה שבועות התפרסמה ב"דף" שלנוּ רשימה בענייני התקנוֹן ובו הערוֹת אחדות כמתבקש לגבי דברים הקשורים לחיי כולנוּ.

ציפיתי שמישהוּ מיודעי הדברים ישיב ויסביר, אך מאומה לא קרה! כאילו איש לא שאל, איש לא התעניין, עניין שולי לגמרי. . .

לזה קוראים בעברית: "דבר אל הכותל!" וכן גם לגבי צוות השכירים במטבח.

כיוון שזה לא מקובל עלי, וודאי גם לא על עוד חברים, אני פונה ושואל שוב ( את מי): כמה היוּ ההוצאות הכרוכות בהקמת מערכת חלוקת המזון. כמה היו הנתונים שהופיעו בהצעת התקציב שפורסמה לפני הביצוע ועליה הצבענו.

שאלה כזו הייתה גם לגבי  ההוצאות על הקמת המתקן הגדול המשותף, הכולל את המרכולית והכלבו, ושוב שתיקה!

שני עניינים חשובים אלה הנוגעים לכל אחד מאיתנו , אינם זוכים לתגובה.

ועולה השאלה האם זה במכוון? מה השיקול המניע שלא להגיב ולא לפרסם.

"שהכלבים ינבחו והשיירה תעבור". (סליחה על הסגנון). אבל התיקון חייב לבוא לטובת כולנו. . . כי אם לא כך משתלטות בציבור כל מיני שמועות על גירעונות כספיים, ועל חובות גדלים, ואנשים מתחילים להתמלא באי-בטחון לגבי העתיד.


החיים בחוץ זה לא קיבוץ... - רחלי וייס

החיים בחוץ זה לא קיבוץ.......

 

מה שמוכר כסיסמת מחאה נגד יוקר מחיה וגובה השכר בישראל, הופך למציאות מעוגנת בנתונים מספריים על פי דו"ח מצב המדינה לשנת 2014 שמפרסם מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.כותרות מהעיתונות

אלה ממדי האוברדראפט: 80% מהמשפחות הישראליות מוציאות יותר משהן מכניסות

דו"ח מקיף של מרכז טאוב ממחיש כמה מעט ממשקי הבית בארץ גומרים את החודש. הפער הממוצע: כ-1,000 שקל. מה שמדאיג הוא כי האוברדראפט הלאומי אינו נחלתו של מעמד כלכלי מסוים או של מגזר מסוים: למעט "החמישון העליון" (20% מהאוכלוסייה )כל משקי הבית מוציאים יותר משהם מכניסים.

 

שורדים בזכות סבתא, בן 36 חזר לאמו

עמוס ומרגלית שולפים כספים שצברו לצורך מימון שכר הדירה של ילדיהם, יונתן עובד בשתי משרות אך בגיל 36 שב לבית אמו, וירון וזוגתו נושאים במשרות בכירות, אך צברו חובות כבדים. על סף 2015 בני גיל הזהב תומכים בילדיהם.

 

ההורים באשפוז סיעודי, והילדים קורסים: "לקחנו הלוואות כי לא זורקים את אימא"

מאז שאביה של אורלי אושפז, היא ובעלה משלמים יותר מ-8,000 שקלים בחודש. אמה של מ' שילמה 20 שנה לביטוח והבת נאלצה לקחת הלוואות. גם מי שקיבל "קוד" אשפוז ישלם אלפי שקלים. הביטוח סיעודי הקבוצתי יתבטל ופתרון אין. ישראל תשליך גם אתכם לעת זקנה 

 

אחד מכל שלושה ילדים: 2.5 מיליון עניים בארץ

דו"ח העוני האלטרנטיבי של עמותת "לתת" משרטט תמונה עגומה מזו שנחשפה בדו"ח המוסד לביטוח לאומי: יותר קשישים ויתרו על תרופות וטיפולים, יותר ילדי נתמכים נאלצו לעבור לפנימיות ויותר ילדים עבדו כדי לסייע להוריהם בפרנסת המשפחה

 

ואצלנו? כן צריך להתייעל אבל.... ברוך השם.  אז אולי השיטה השיתופית בכל זאת לא כל כך גרועה...והיא זו שאפשרה ומאפשרת לכולנו, בכל הגילאים לחיות חיים של כבוד תחת השמיכה השיתופית.

                                           הביאה לדף רחלי וייס

ספרים חדשים בספריה

ספרים חדשים בספרייה – דצמבר-ינואר 2015

ספרות עברית

הבשורה על-פי יהודה - עמוס עוז


בחורף של שנת 1959 עולמו של שמואל אַש הצעיר מתהפך עליו: חברתו עוזבת אותו, הוריו פושטים רגל, והוא נאלץ לקטוע את לימודיו באוניברסיטה. לאחר ייאוש הוא מוצא לו מפלט ופרנסה בבית אבן ירושלמי נושן, ששָׁם עליו לשמש איש שיחה לזקן נכה ושנון. כשהוא מגיע לביתו החדש פוגש שמואל אישה יפה ומושכת ושמה עתליה אברבנאל, המבוגרת ממנו כמעט פי שניים, והיא רומזת לו שמוטב שלא יתאהב בה, פן יסולק מן המקום כמו קודמיו.

כך מסתגרים להם שלושת גיבורי הספר בבית האבן שבקצה העיר, ונדמה שהם שוקעים בשגרה שקטה. אבל שמואל הביישן והעדין סוער מבפנים. התשוקה והסקרנות שעתליה מעוררת בו נהפכות אט-אט להתאהבות נואשת. גם המחקר שזנח, על ישו בעיני היהודים, שב לרתק אותו, ושמואל הולך ונשאב אל סוד דמותו המקוללת של יהודה איש קריות, התגלמות הבגידה והשפלות. בהדרגה נחשפים בפניו הסודות הרודפים את הבית וקושרים את דייריו בעבותות של חושך. בבית המסוגר והמבודד מהלכות לפעמים מעין רוחות רפאים.

ברומן מסעיר זה חוזר עמוס עוז אל המרחב של אחדים מספריו האהובים ביותר, ובהם "מיכאל שלי" ו"סיפור על אהבה וחושך": ירושלים החצויה של אמצע המאה העשרים. סיפור האהבה העדין והצובט לב אפוף נופים של העיר החורפית ובאירועים משלהי תקופת בן גוריון. יחד עם גיבוריו בוחן עוז באומץ את עצם ההחלטה להקים מדינת יהודים ואת המלחמות שבאו בעקבותיה, ושואל אם אפשר היה לבחור בדרך היסטורית אחרת לגמרי, דרכם של המוקעים כבוגדים

את לבדך תביני- מכתבי חנה סנש 1944-1935

מנגד - יעל דיין

בעלי לא בבית- מירב הלפרין


זהו ספר מהיר ועצבני, מצחיק מאוד, שאי אפשר לעזוב באמצע אלא כדי לצחוק בקול .הגיבורה היא עורכת דין במשרד גדול, שעשתה כל חייה רק את הדבר הנכון – עד שיום אחד בעלה עזב אותה לטובת אישה מבוגרת ממנה, והעולם התמוטט על ראשה. ללא רחמים ובהומור כובש מגולל הספר את סיפורה של הגיבורה, שהוא בעצם סיפורו המתוסכל של דור הנשים הראשון שהבטיחו לו שאפשר הכול – גם זוגיות, גם ילדים, גל קריירה וגם להיראות כמו מאריסה מאייר, או לפחות להרוויח כמוה. תחת עטה הזריז של מירב הלפרין נברא בכישרון רב עולמה של אישה שיש לה הכול ואין לה דבר. היא מגדלת שני מתבגרים ואם – דיווה מזדקנת – ומנסה לנהל קריירה מוצלחת, להתאושש מגירושים ולמצוא אהבה – כל אלה בלי שיראו עליה את המאמץ, ובלי שחולצת המעצבים שלה תתקמט. היא מתמודדת בכל החזיתות ונכשלת בכולן אבל אין לה אלוהים. היא מעיזה לדבר על הדברים שכולם מסתירים: למה ילדים לא גורמים לאושר, איך נראית שגרת הסקס עם הבעל, איך חיים עם בגידות, מה נשים מוכנות להקריב למען זוגיות ומה גברים מוכנים לעשות בשביל סקס זהו ספר מהיר ועצבני, מצחיק מאוד, שאי אפשר לעזוב באמצע אלא כדי לצחוק בקול .

תשמעו סיפור - בשביס-זינגר


לכל דבר אפשר להתרגל," טענה הדודה שלי ינטל. ברגע שאמרה את המילים האלה, ידעתי שהיא מתכוונת לספר סיפור.

מהשטעטל עד לתאטרון היידי בניו יורק, מבית הכלא הוורשאי עד ספינת פאר המפליגה לדרום אמריקה, ממעשיות מקובלים עד הטראומה של השואה - סיפוריו של בשביס-זינגר מקיפים עולם ומלואו; והדמויות - נשות עיירה, תלמידי חכמים, גנבים קטנים ואנשי עסקים - מלאות חיים, רגשות, יצרים וספקות, וחדורות אותה רוח מפוכחת של חוכמת הדורות היהודית

חצי חליל - מוקי צור

ספרות מתורגמת

המיילדת מוונציה - רוברטה ריץ'

בורחסטיין - ביסיו סרחיו

שקיעת העולם - פולט קן

דיוקנה של מרגלת - סילבה דניאל

ריקוד הצללים המאושרים – מונרו אליס

 

נערה צעירה זוכה להצצה בלתי צפויה לעברו של אביה; סוכן מכירות, כשביום קיץ אחד באמצע נסיעת מכירות שגרתית הוא עוצר לבקר את אהובת נעוריו; אישה נשואה חוזרת הביתה אחרי מות אמה החולה, ומנסה לשחרר את אחותה שנשארה מאחור לטפל בה; הקהל ברסיטל פסנתר של ילדים מקבל שיעור מפתיע אשר לכוחה של אמנות לחולל שינוי כשתלמידה פגועת נפש מנגנת לפניהם במוזיקליות בלתי צפויה.

בחמישה עשר סיפורים קצרים, אליס מונרו משרטטת חיים רגילים בראייה חדה כתער, ומפגינה את הכישרון יוצא הדופן שזיכה אותה בפרסים כה רבים. הסיפורים שלה מתרחשים בחוות, ליד מישור הנהר, בעיירות המבודדות ובפרברים החדשים של מערב אונטריו, ומפנים את תשומת הלב לרגעים שבהם מבליחה ההתגלות מתוך ההתרחשויות היומיומיות ביותר, מתוך החיים הרגילים ביותר

אוזקי רות ל' - סיפור זמני

איש ושמו אובה - בקמן פרדריך

מספרת הסיפורים - ג'ודי פיקו

קיבלנו במייל


שיר לגברת

חברת הכנסת פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו)  יזמה הקמת ועדות פרלמנטריות לחקירת מקורות המימון של עמותות  שמאלניות העוסקות בעיקר בעניני זכויות האדם.

 פָּאִינָה, שֶׁשְּׁמֶךָ מֵעוֹלָם לֹא שָׁמַעְנוּ,

לְפֶתַע בַּכְּנֶסֶת – אוֹתָךְ שָׁם מָצָאנוּ.

הִרְקַעְתְּ לִמְרוֹמֵינוּ, בְּרֶגֶל רָמָה,

וּמִיַּד הִתְיַצַּבְתְּ בְּמֶרְכָּז הַבָּמָה,

מָטִיפָה מִשְּׁנָתֶךָ – גִזְעָנִית, חֲשׁוּכָה,

כְּמוֹ אַרְצֵנוּ, עַד כֹּה, מִצָּרוֹת חֲשׂוּכָה.

פְּעִי-נָא פָּאִינָה, שְׂאִי דְּבַר אֲדוֹנֵךְ:

זְרִי שִׂנְאָה וּמָדוֹן עֲלֵי כָּל סְבִיבֵךְ,

הֲנִיפִי דִּגְלֵךְ, הַקּוֹרֵא לְמַגֵּר

כָּל מִי שֶׁבְּעֵינַיִךְ נֶחְשָׁב לְ"אַחֵר".

"אַחֵר" הִנּוֹ גֶּזַּע, אִידֵאָה אוֹ דָת,

שֶׁיָּעוּף מֵעֵינַיִךְ, לְ – קיבינימאט.

בַּנִּיבוֹן שֶׁבְּפִיךְ,מִן הַסְּתָם  לֹא קַיָּם –

הַמֻּשָּׂג אֲשֶׁר שְׁמוֹ הוּא – זְכֻיּוֹת הָאָדָם.

אֶצְלֵךְ: "אִם תִּרְצוּ" – זוֹ אֵינָה אַגָּדָה

בִּשְׁבִילֵךְ זוֹ קְרִיאָה : "נַעַּשׂ נָא אֲגוּדָה,

בְּרִית נִכְרוֹתָה, יַחְדָּיו נִרְדְּפָה אֶת הַשְּׂמֹאל"

(בְּחָטְמֵךְ כְּבָר עוֹלָה בָּאֳשַׁת קוֹמְסוֹמוֹל).

הִקְהַלְתְּ כּוֹס, תִּנְשֶׁמֶת, אַיָּה וְדַיָּה,

רַחַם וְשָׁלָךְ וּמָרַת עָזְנִּיָה,

וַעֲדָה שֶׁכֻּלָּהּ צִפֳּרִים מִן הָאֹפֶל

כְּמוֹ הִרְכִּיב לָךְ אוֹתָהּ – הַיּוֹעֵץ אֲחִיתֹפֶל.

מֵאֵלֶּה הֵקַמְתְּ וַעֲדַת חֲקִירָה

לִמְקוֹרוֹת הַמִּמּוּן שֶׁל הַשְּׂמֹאל הַנּוֹרָא:

לַחְקֹר וְלִסְכֹּר אֶת מְקוֹר מָמוֹנָם

פֶּן יוֹצִיאוּ הֵם לָנוּ – שֵׁם רַע בָּעוֹלָם.

עֲמֻתּוֹת הַיָּמִין? מְבֹרָךְ כָּל עָמִית –

לְפָּאִינָה מְקוֹר גַּאֲוָה לְאֻמִּית.

פָּאי-נָא, אַתְּ פָּאִינָה, מִן "קִישׁ" שֶּׁעַד תֹּם

מֵחָפְזָה – לֹא אָפַהוּ, יוֹצְרוֹ – הַנַּחְתּוֹם!

כְּמָעָה בְּלָגִין, קִישׁ-קִישׁ אַתְּ קַרְיָא

וְצוּרָה יֵשׁ לַכְּנֶסֶת כְּמוֹ חַד-גַּדְיָא.

אַף שְׁ"מֶּלַח הָאָרֶץ" כִּנִית אֶת עַצְמֵךְ

אַתְּ צִיַּת יְשִׁימוֹן, נֶטַע זָר בִּמְקוֹמְךְ.

אִיעָץ לְךָ, בֵּינֵינוּ, לִפְנֵי שֶׁאַתְּ רוֹמֶסֶת:

נִרְאֶה לֹא מוּבָן לָךְ תַּפְקִיד שֶׁל הַכְּנֶסֶת,

כְּנֶסֶת טִיבָה – שֶׁחֻקִּים הִיא קוֹבַעַת

וְגַם מְכַוֶּנֶת רְשׁוּת מְבַצַּעַת.

וּמַצִּיעַ אֲנִי, שֶׁתִּקְחִי בִּדְחִיפוּת,

מִסְפַּר שִׁעוּרִים בְּהִלְכוֹת אֶזְרָחוּת.

הֲנִיחִי, אֵיפֹא, מְשִׂימוֹת חֲקִירָה

לְמִשְׂרָד הַמִּשְׁפָּטִים וְלְחוֹקְרֵי הַמִּשְׁטָרָה.

מִפִּיךְ גַּם שָׁמַעְתִּי, הִטְעָמְתְּ אֶת הַטּוֹן,

דְבָרִים בְּשִׁבְחָהּ שֶׁל שְׁקִיפוּת הַשִּׁלְטוֹן.

הִצָּעַתְּ כִּי תֻּּחַל הַשְּׁקִיפוּת קוֹדֵם כָּל

עַל גּוּפִים שֶׁקְּשׁוּרִים אֶל הַצַּד שֶׁמִּשְּׂמֹאל.

כְּשֶּׁשְׂקִיפוּת בְּעֵינַיִךְ – חָזוּת פְּנֵי הַכֹּל,

תִּהְיִי אֶת גַּם אֵם, גַּם הָאָח הַגָּדוֹל –

עוֹד תּוֹבִילִי לְחֹק הַ"בְּחִירוֹת הַשְּׁקוּפוֹת":

יִכָּתֵב שֵׁם מַצְבִּיעַ עַל מַעֲטָפוֹת,

הַבּוֹחֵר יַעֲשֶׂה בְּחִירָתוֹ בְּכָבוֹד –

לֹא נִסְתָּר כְּמוּג-לֵב אַחֲרֵי הַפַּרְגּוֹד –

אֶת פִּתְקִית הַבְּחִירָה הוּא יַצִּיג בְּפֻמְבֵּי

בִּפְנֵי פוֹרוּם חַבְרֵי וַעֲדַת הַקַּלְפֵּי.

כִּי אֶצְלֵךְ הַדְּבָרִים פְּשׁוּטִים וּבְרוּרִים:

"בִּשְׁבִיל זֶה הוֹשִׁיבוּנִי" בְּבֵית נִבְחָרִים.

לְסִיּוּם הַפַּתְשֶׁגֶן – דַּרְכֶּךְ דֵּי בְּרוּרָה:

תַּכְלִיתֵךְ – לְהָקִים מְדִינַת מִשְׁטָרָה.

בְּחֹשֶׁךְ חָדָשׁ כָּאן תִּזְרַח בְּשָׁמֵינוּ

תְּנוּעֲתֵּךְ – "יִשְׂרָאֵל [מְעַרְעֶרֶת] בֵּיתֵנוּ".

דברים טובים

 

במסגרת שטוטי ברשת בעקבות המצוד שאנחנו עורכים אחרי מתכוני חורף למיניהם נתקלנו באחד שלגבי דידנו מתאים לכל עונות השנה אבל מכיוון שמצאנו את המתכון תחת הכותרת הנ"ל נכנענו גם בגלל קלות ההכנה שהיא כידוע נר לרגלינו ואנו מביאים את המתכון כלשונו.

עוגיות שוקולד צ'יפס עם אגוזים

 

חומרים לכ-30 עוגיות

2 ביצים

כוס ורבע + קמח

חצי כוס- סוכר חום

חצי כוס סוכר לבן

150 גרם שוקולד צ'יפס

100 גרם אגוזים קצוצים גס

כפית מחוקה מלח

כפית סודה לשתיה

כוס שמן זית (מכיון שאיננו יודעים את מידת המרירות של שמן הזית-אם ישנה כזאת,לשם יתר בטחון הייתי משתמשת בשמן קנולה)

אופן ההכנה:

1. מערבבים בקערה גדולה את כל היבשים (קמח, סוכר, שוקולד צ'יפס, אגוזים, מלח וסודה לשתיה).

2. בכלי נפרד, טורפים קלות ביצים ומוסיפים פנימה שמן זית ומערבבים.

3. יוצקים מעל לתערובת היבשים ומערבבים למסה אחידה.

4. מגלגלים כדורים בקוטר 3 ס"מ, משטחים קלות על משטח האפייה ואופים בחום של 180 מעלות כ7 דקות

*********************

נתקלנו גם במתכון הבא ונראה לי שסיפור המעשה שבעקבותיו יתאים לקוראי המדור הזה

ואולי יקל על מי שיחליט שהשתמש בו.

עוגיות שוקולד צ'יפס ב-250 דולר

 

הסיפור של העוגיות במתכון שלפניכם  הוא אחד ההזויים: האגדה מספרת על אב ובִתו, שלאחר סיבוב קניות ברשת כלבו גדולה בארה"ב, ישבו בקפיטריה והזמינו עוגיות שוקולד צ'יפס. האב, שהתלהב מהעוגיות מאוד, ביקש את המתכון אך נענה בסירוב. לאחר מכן שאל כמה יעלה לו לקנות את המתכון והתשובה הייתה two fifty (שניים וחצי). מה רבה הייתה הפתעתו, כשראה שחויב על המתכון ב250 דולר (!). כמובן שהוא התלונן על אי ההבנה, וביקש זיכוי, אך בית הכלבו סירב בטענה שהוא כבר ראה את המתכון. כאות נקמה (ופה אני מוכרחה לציין שזו נקמה מעולה) – האב שלח את המתכון לכל מי שהוא רק מכיר, וביקש להפיץ.

 ללא ספק העוגיות האלה נהדרות ומומלצות בפה מלא שוקולד. מה יכול להיות מתאים יותר במזג אוויר כזה, מאשר לפנות אחה"צ עם הילדים (או בלעדיהם) ולהכין איתם עוגיות – גם כיף ובטוח טעים!

עוגיות שוקולד צ'יפס ב250 דולר

200 גר' חמאה רכה

2 כוסות סוכר

2 ביצים

2 כפות תמצית וניל

2 כוסות קמח לבן

כפית אבקת אפייה

כפית סודה לשתייה

חצי כפית מלח (לא לותר!)

2 כוסות קוואקר (שיבולת שועל)

200 גר' שוקולד מריר קצוץ

כוס וחצי אגוזי מלך קצוצים

אופן ההכנה:

1.      בקערת מיקסר עם וו גיטרה מקרימים יחד חמאה וסוכר עד לקבלת תערובת קרמית ואוורירית. מוסיפים את הביצים אחת – אחת, את הוניל, ומעבדים עד שמתקבלת תערובת אחידה.

2.      מנפים פנימה את הקמח, אבקת אפייה, אבקת סודה לשתייה ומלח וממשיכים לעבד קצרות. מוסיפים (עוד לפני שהתערובת אחידה לגמרי) את הקוואקר, השוקולד ואגוזי המלך ומעבדים רק עד שמתקבל בצק אחיד.

3.      יוצרים כדורים קטנים בעזרת הידיים, 2 כפיות או כף גלידה קפיצית (מה שבא לכם), מסדרים על תבניות עם ניר אפייה, ומשטחים אותם מעט. מצננים את העוגיות כחצי שעה במקרר, ובינתיים מחממים תנור ל175 מעלות.

4.      אופים את העוגיות כ12-15 דק', עד שהשוליים מזהיבים והעוגיות מוכנות גם מלמטה.

5.      מצננים לחלוטין ושומרים בקופסא אטומה.

הערות, הארות ותוספות:

·         כמות הסוכר לטעמי אסטרונומית במתכון הזה, ואמנם הוא טעים מאוד גם ככה, אבל אפשר להוריד את כמות הסוכר לכוס וחצי, וזה מספיק לגמרי.

·         אני השתמשתי בשיבולת שועל אינסטנט ולא בשיבולת שועל שלמה (קוואקר) ובעיני זה מעולה.

·         אני הגדלתי את כמות השוקולד במתכון והפחתתי בכמות האגוזים (בעיקר מאחר ואנחנו חובבי שוקולד יותר מאשר אגוזים).

·         לטעמי אגוזי מלך הם האגוזים הכי פחות טעימים, ואני תמיד מעדיפה להמיר אותם באגוז אחר, כל אגוז יתאים: לוז, שקדים, פיסטוק וכו'. לדעתי השילוב של שוקולד ואגוזי לוז הוא מופלא!

·         את העוגיות שומרים בקופסא אטומה כשבוע (אפשר מעט יותר), לרוב הן נגמרות הרבה לפני.

 

העתקת קישור