דף מספר 2121
3/7/2014
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
שער דף 2121

דף מספר 2121 ו' בתמוז תשע"ד 4 ביולי 2014

ילדי בר- המצווה

יותם ברג, זיו לנדסמן,רועי רובינשטיין, ערן ידין, תגל שבילי, נעמה חרפ, גלי דנצינגר, יערה ענבר

צילום: שי אלוני

עריכה והדפסה: נעה ידין ועדנה לנדאו

עריכה לאינטרנט: טל גולן, אייל אורן

הודעות לדף

 

מזל טוב

לאלה קארו וליותם בן-אהרון

לנישואים

ברכות לשלומית ומיכה

לסבתא עליזה  ולכל המשפח

 

מזל טוב

לנאוה ואבישי ווינר

לג'ניס ואבשי בן-יהודה

ולכל המשפחה

להולדת הבן-הנכד-אלון

 

 

מזל טוב

לרחל ויאיר קארו

לנדב וסמדר

ולכל המשפחה להולדת

הנכדים – התאומים

יונתן   ונטע

********

לידיעת הציבור:

מספר מוקד הוט הוא:

1-800-106-161

גזור. ושמור

 ********

קבוצת גבע

משתתפת בצערה של

שרסטין רם והמשפחה

על מות אימה

THYRA CARLIN                 ׁ(טירה קרלין)


שעות פתיחת הבריכה יולי 2014

שעות הפתיחה בבריכת שחייה יולי 2014

יום

ראשון – עד חמישי: 06:00 – 13:00, 15:00 – 20:00

שישי: 06:00-18:00

שבת: 8:00-19:00

רחצה לילית בחודשים יולי - אוגוסט ימי שלישי פתוח עד 21:00!

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי  קב' גבע נערכה ביום ג' 1.7.2014.

בסדר היום היו הנושאים הבאים:

1. אישור רשימת לומדים (ממשיכים ומתחילים) לשנת תשע"ה. הגישה ו. השכלה. 

הרשימה אושרה באסיפה.

2.      תקנון עבודת-חוץ , הגיש אלון קרל יו"ר מש"א.

האסיפה מעבירה את אישור התקנון לקלפי.

מועד ההצבעה: יום שישי, 11.7.2014.

אסיפת קב' גבע תיערך ביום ג', 8.7.2014, בשעה 20:00. בחדר-האוכל

סדר היום:

1.      דוחות מבוקרים של גבע ליום 31.12.13 – ע"י ברית פיקוח. מציג, אלי מזרחי.

ההצבעה לאישור הדוחות, תהיה באסיפה.

2.      " פני גבע לאן" – הליך ברור.

הגשת מסמך סיכום מפגשי שיח והצגת דרך פעולה לדיון באסיפה.

מציג אהרון ארז מחברת "אבני דרך". (פירוט בהמשך)

מישיבות המזכירות

מזכירות קב' גבע דנה בישיבתה השבועית (1.7.2014) בשלושה נושאים:

א.                נוהל דירות אירוח. (מצורף דף) שאושר ע"י המזכירות.

ב.                 הצעה להסדר משקפים. הצעת ו. בריאות והצעת המזכירות.

הנושא יובא בפירוט לקראת אסיפה שבה יהיה חלק מסדר היום.

ג.                   "פני גבע לאן", מסמך סיכום שהוצג ע"י אהרון ארז ונידון בשתי ישיבות, לקראת הבאתו לאסיפה.

שבת שלום, צלילה

פני גבע לאן- הליך בירור

 

"פני גבע לאן" – הליך בירור

מבוא

השלב  הראשון של הליך הברור בנושאים של ערכים ואורחות חיים בקבוצת גבע, כלל: מפגש היכרות של המנחים מחברת אבני דרך,עם חברים ובעלי תפקידים, לאחר מכן קיום שמונה מפגשי שיח עם חברים, שכללו 125 חברים.

החומר שנאסף גובש למסמך שהוצג למזכירות ע"י אהרון ויוצג בפני האסיפה לדיון ואישור בקלפי.

השלב השני להמשך התהליך, אם יאושר המסמך לאחר דיון:

1.בחירת צוות היגוי ע"י הציבור.

2.צוות ההגוי בוחר את מרכז הצוות.

3.הצוות, בשיתוף עם המנחה מחברת הייעוץ, בונה תוכנית עבודה בעלת יעדים ואופן פעולה.

4. מוגדר תקציב לכיסוי עלויות הפעילות.

5. סיכומי השלב השני מוצגים לציבור ומובאים לאישור.        

להלן פירוט המסמך:

מסמך סיכום מפגשי שיח והצגת דרך פעולה

לדיון באסיפה ואישור בקלפי

גבע, יוני 2014

א.      הנחות עבודה:

1.     קיבוץ גבע בעל תשתית כלכלית חזקה,

2.     בקיבוץ כ 290 חברים, מהם למעלה מ 80 גמלאים ותוך עשור שיעור הגמלאים יגדל באופן משמעותי

3.     רוב בני הקיבוץ בוחרים לא להצטרף לקיבוץ כדרך המשך לחייהם.

4.     בעת האחרונה החלו תהליכים של הפרטות (מזון, מים ואנרגיה וממשיכים)

5.     נראה שיש הסכמה לגבי הצורך לקדם מהלכי שינוי, אשר יבטיחו המשך קיומו של קיבוץ גבע, תוך שמירה על ערכים, קיום עקרונות ונושאים המוערכים ע"י הציבורכחשובים והחזרת תחושה של גאוות יחידה, יצירתהמשכיות וצמיחה דמוגרפית,

6.     אין הסכמה רווחת ביחס לפתרון הרצויולמהלכים הנכונים.

נראה שיש הסכמות רחבות ביחס לערכים המשותפים, תוך הבנה שיש מקום וצורך לשנות את ההסדרים, הכללים, השיטות, אורחות החיים וכדומה ,כך שיתנו מענה עדכני ונכון למימוש ערכים אלה.

ב.       הצעת החלטה לאסיפה:

האסיפה מטילה על צוות היגוי להכין הצעה מפורטת להסדרים ואורחות חיים ,תוך שמירה על התחומים הבאים:

1.     ערבות הדדית שתכלול את המרכיבים הבאים:

א.      קיום פנסיה ראויה לכלל החברים.

ב.      שמירה על מערכות סיעוד ורווחה לאוכלוסיית הגיל השלישי.

ג.        שמירה על סל בריאות ורווחה ברמה גבוהה ,לכלל האוכלוסייה.

ד.      המשך המחויבות לבעלי צרכים מיוחדים.

ה.      סיוע לחברים במצבי מצוקה חריגים.

2.     התפרנסות

א.      מחויבות אישית להתפרנסות.

ב.      שמירה על ערבות הדדית ,כך שמי שמקיים חובת ההתפרנסות, יובטח שיוכל לקיים רמת חיים ואיכות חיים כמוסכם בגבע,לרבות היכולת לחנך את ילדיו במסגרות המקובלות בגבע, להשתמש בשירותי הבריאות,הרווחה והסיעוד בגבע.

ג.        הגדלת עצמאות החברים ביחס להתפרנסות ,תוך מתןיכולת להשפיע על הגדלת המקורות האישיים והקטנת התלות במוסדות למימוש צרכי הפרטוהמשפחה.

3.     מערכות השירותים והצריכה

א.      שמירה על מערכות החינוך, הבריאות והרווחה כמערכות משותפות ,ברמה גבוהה.

ב.      שמירה על ערכי התרבות, לרבות מסורת גבע ומועדי ישראל וחגים, שמירה על ערכי איכות סביבה, טבע ונוי .

ג.        מערכות השירות לחבר יעוצבו באופן שיספק את צורכי החבריםוייתן מענהלערכים חברתיים וציבוריים המובנים במערכות אלו.

ד.      יש לקבל החלטה לגבי אופן הצריכה במערכות השירות לחבר.(שירות מלא ע"ח המערכת המשותפת, שירות ברכישה מלאה או שירות מסובסד)

4.     ההון המשותף ופירותיו

א.      תיווצרנה זכויות כספיות לחברים שמקורן בהון המשותף, על מנת לתת ביטוי נוסף לערך התרומה רבת השנים של חברי גבע ,ביצירת הרכוש המשותף, לרבות היכולת להוריש.

ב.      איתנות כלכלית של גבע לאורך זמן ,,תהיה יעד חשוב במרכיבי קבלת ההחלטות.

ג.        ההון המשותף ופירותיו ימשיכו להיות מקור למימוש חלק מהתחומים המשותפים לעיל.

 

ד.      הקיבוץ יבצע מהלכים של הסדרת פערים שנוצרו,נוכח עיכובים בביצוע החלטות, תוך קביעת הסדרים מתאימים לעניין זה (לרבות סוגיית הדיור).

ה.      ישמר העיקרון של בעלות הכלל על הרכוש והנכסים המשותפים.

5.     תהליכי שינוי עתידיים וקבלת החלטות

א.      כחלק מההחלטה יקבעו דרכי השינוי של תחומים בעתיד.

ב.      חלק מהתחומים יש "לקבע" ולהבטיח קיומם בדרך שתקנה לחברים ביטחון ארוך טווח ביחס לקיומם.

ג.        בחלק מהתחומים יש לאפשרשינויים ברמת ההשתתפות הציבורית, בעתיד.

ד.      השינויים הרלוונטיים יעוגנו  במסגרת שינויי תקנון נדרשים.

ה.      המבנה הארגוני ומסגרת קבלת ההחלטות ,תותאם למערכת ההסדרים החדשה שתיווצר.

6.     כללי

א.      תתבצע בדיקת ייתכנות כלכלית למכלול ההחלטות שתתקבלנה.

ב.      תתבצע בדיקת ייתכנות משפטית למכלול ההחלטות .

ג.        ההחלטות תותאמנה לאפשרויות מימוש ולמסגרות החוק לרבות תקנות הסיווג

7.     דרך העבודה לביצוע ההחלטה:

א.      לימוד ראשוני של המצב בגבע באמצעות שיחות חתך, ראיונות עם מגוון אנשים (בוצע)

ב.      מפגשים בקבוצות קטנות (מעגלי שיח) עם  כלל האוכלוסייה בקבוצות דיון הטרוגניות ו/או הומוגניות, הנחייה ע"י אנשי מקצוע (בוצע, השתתפו כ 125 חברים)

ג.        הכנת מסמך אשר ירכז את התובנות שנוצרו במהלך הדיונים ואת האופן בו יוכל לשמש לבניית תכנית להמשך, המסמך יובא לאישור האסיפה כמנדט להכנת תכנית להמשך

ד.      יבחר צוות היגוי,לביצוע ההליך המאושר.. הצוות יכלול חברים המביאים איתם מגוון דעות וקבוצות התייחסות בקיבוץ.

ה.      הצוות יקים צוותי משנה, שכל אחד מהם יעסוק באחד מהתחומים לעיל,ויצרף אליו חברים נוספים בעלי עניין... ידע... רצון להשתתף... ייצוג של קבוצת עניין וכיוב'.

ו.        הציבור ישותף במידע, בתוצרי ביניים ובהתלבטויות ,לאורך הכנת המודל ,בדרך שתאפשר קבלת משוב מהציבור ,על מנת שההצעה שתובא לדיון בהמשך, תתאים לרצונו וצרכיו ככל שניתן.

ז.       מועמדים שאינם בעלי זכות בחירה, ישותפו בדיונים הכלליים

ח.      צוות ההיגוי יכלול 25 חברים. תהליך בחירת צוות היגוי בקלפי:

*הדף להצבעה יכלול את שמות חברי הקיבוץ בחלוקה לקבוצות גיל, גברים ונשים.

*כל חבר יסמן 25 שמות המועדפים כחברי צוות ההיגוי.

*25  החברים שיקבלו את מירב הקולות, יהוו את הצוות.

*אם לא יוכל מי מהם לכהן בצוות, יבוא במקומו חבר אחר בהתאם למיקומו בספירת הקולות.

הסדר חדרי אורחים

הסדר חדרי אורחים בגבע

יולי 2014

מבוא

גבע מעמידה לשימוש חבריה שתי דירות אירוח.

לניהול הנושא נקבע/ת אחראי /ת מטעם הקבוצה.

מצב של שתי דירות בלבד, מחייב הסדרת נהלי הזמנת הדירות ונהלי השימוש בהן.

1.     דירה א'– קבלה על פי מועד ההזמנה אצל האחראית (המקדים להזמין, זוכה)

2.     דירה ב'– על פי סדר עדיפויות:

א.       אורחי הקבוצה

ב.       אורחי חברים הנמצאים בבית סביון.

ג.        חברים ומועמדים במקום.

3.     משך האירוח: ניתן להזמין דירת אירוח לתקופה שלא תעלה על שבועיים.

4.     ניקיון ותחזוקה: ניקיון הדירות יעשה ע"י מנקה שכירה. בעלות הניקיון יחייב מזמין הדירה.

5.     יש אפשרות של ניקוי ע"י החבר, ללא עלות. יש לציין זאת בעת הזמנת הדירה.

6.     במקרה של אובדן ציוד, נזקים לאחר השימוש ופגיעה בציוד,יחויב החבר, מזמין הדירה ע"י האחראי.

רצוי לבדוק את הדירה לפני קבלתה לאירוח.

7.צוות מערכתי לדירות אירוח: אחראי/ת, מנהל קהילה.

 

מש"א - אלון קרל

 

משולחן משאבי-אנוש.

השבועות חולפים מהר והנה עוד אחד מתחלף.

במרכז סקרנות – פרסום דרוש\ה לתפקיד ניהול מערך השיווק ומשרד.

בעקבות החלטתה של  הילה לנדאו  לקדם קריירה בתחום ההוראה ובתוך כך להשתלב בבתי ספר ובהמשך להיות חלק מעובדי משרד החינוך, מתפנה משרתה בסקרנות. להלן עיקרי הדרישות לתפקיד:

הגדרה : שיווק וייזום מהלכים להרחבת חוג לקוחות ושיתופי פעולה, בכל אמצעי המדיה ובאופן אישי, ניהול משרד וכל הקשור בו.

תפקידים

·                    שיווק במדייה האינטרנטית, הן באתר ייעודי והן רשתות חברתיות השונות..

·                    תפעול אתר סקרנות, כולל כתיבת תוכן ועדכון באתר.

·                    בניית קשרים ושיתופי פעולה עם פעילויות דומות במקומות שמחוץ לגבע.

·                    גיוס מורים מוסמכים הנותנים שירותים לסקרנות והגדלת קהל לקוחות החוץ.

·                    אחריות לנושאי תחזוקה ורכש.

·                    אחריות לרישום ומעקב נוכחות, גיבוי למערכת שעות.

·                    נוכחות בשעות הפעילות (גם אחה"צ והערב)

כישורים נדרשים

·                    שליטה טובה בתחום המחשוב והרשתות החברתיות.

·                    יכולות משרדיות- סדר, ניקיון, תיוק.

·                    כישורי התבטאות בעל פה ובכתב.

·                    תקשורת בינאישית טובה.

·                    בעל/ת יוזמה ויכולת הובלת תהליכים.

·                    נחישות, רגישות, אינטואיציה ואוריינטאציה חינוכית.

היקף משרה: מלא. (ניתן לבחון משרה חלקית, 75%) כניסה לפעילות, אוגוסט – 2014

נהג בית והסעות עובדי חוץ

בימים אלו החלה חפיפה בין ריצ'רד למחליפו, חיים גוטהרד.

חיים הוא בעל רישיונות וניסיון נהיגה רב בשנים, בנוסף פעל כשוטר מתנדב מספר שנים. מצאנו את חיים כאדם נעים הליכות, אחראי ומסור. כחבר קיבוץ מרחביה חיים מכיר ומודע למורכבויות של התפקיד. מספר הטלפון – גבע של חיים הוא 054-6633707.

עד ה- 15/08 ריצ'רד ימשיך בתפקידו.

 

קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיות

בהמשך לפרסום בנושא מחודש יוני, בדף גבע. עד היום ובשנת 2014 נפדו קופות גמל וקרנות השתלמות בסכום של  782,308 ₪.

אנו ממשיכים בטיפול בפדיון הקופות "הבשלות". יש עוד מספר פניות בתהליך, למול החברות והבנקים המחזיקים בכספים ועוד יגיעו פניות לחברים בנושא.

אנו במש"א נמשיך להיות לעזר, הן לעניין התזכורת הן למילוי הניירת הנדרשת והן להכוונה ואף לביצוע הפעולות הנדרשות למשיכת הכספים המגיעים לקיבוץ.

נשמח להמשך שיתוף פעולה מצד כלל החברים, אשר להם קופות וקרנות ונעדכן לציבור.

 

שבת שלום, סוף שבוע נעים ושבוע טוב, בהמשך,

 אלון קרל

******************* 


דיווח מהרפואה המשלימה - רותי פורת

דיווח מהרפואה המשלימה והפיזוטרפיה

1.                  בעקבות השינויים בפיזוטרפיה והן ברפואה המשלימה, ברצוננו ליידע את הציבור, הן בשינויים בכח אדם והן בגישה ההוליסטית.

-         עלא הפיזיותרפיסט שעבד אצלנו מסיים אחרי 3 שנים את עבודתנו אצלנו. נאחל לו הצלחה ותודה על עבודתו.

מחליפה אותו  נעמה-גל המתגוררת בבית-השיטה.  נעמה עובדת כפיזיותרפיסטית בבית-שאן בסניף של מכבי, במכון האורטופדיה והתפתחות הילד. בעבר עבדה וצברה ניסיון במקומות שונים. היא מאמינה בכל ליבה, בכלים שמקנה עולם הפיזיוטרפיה לריפוי, אבל כדי שיושג שיפור והטיפול יצליח, על המטופל להיות שותף לטיפול. לקחת אחריות על גופו ולבצע את מה שביכולתו כדי לסייע בהצלחת הטיפול. אם בתרגול, מנוחה, טיפולים משלימים ופעילות גופנית ותזונה נכונה.

היא  מתייחסת לכל הרבדים המרכיבים את האדם השלם. היא תעשה כמיטב יכולתה לתת מענה ולהפנות לגורמים נוספים אם יש צורך בכך. נעמה שותפה לראייה ההוליסטית של כולנו הרואה את האדם כולו ולא רק את הכאב, ובכך אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה מלא. אנו מבקשות מהציבור להיות סבלני.

אני רותי פורתקיבלתי על עצמי לרכז את הפיזוטרפיה והרפואה המשלימה.

אני מבקשת להפנות אלי את כל הבקשות וגם התלונות.

בעקבות השינויים החלטנו ליצור יותר פעילות במרכז.

בתוכנית: לקראת הסתיו נקיים ערבי בריאות ומיסטיקה, ניפתח אותם גם לציבור באזור. (הערבים יהיו בתשלום).

החלטנו לקבל קבוצות שבין 15-25 איש ליום חוויתי שיכלול אלמנטים של בריאות והיסטוריה.

כרגע עובדות במרכז:

ניבה רובינשטיין יומיים בשבוע – רפלקסולוגיה.

שלומית לימור , 4 ימים – כוסות רוח, דיקור ושיאצו.

רותי פורת ,       5 ימים – דיקור, חטה, הילינג, קריוניוסקרל, שיאצו, כוסות רוח, E.FT.I.

פיזיותרפיסטית שתעבוד בין 7-8 שעות בימי ראשון ושלישי, תקבל ילדים במידת הצורך.

-         יש אפשרות לרכוש שומנים המופקים מצמחים (ארומתרפיים) לבעיות ומכאובים וכן לקראת החורף להצטננות והתקררויות לילדים ומבוגרים.

-                     בכוונתנו ליצור אווירה חמה ומקבלת, כשבתכנון צביעת הקירות, לרכוש עוד כיסאות ולסדר את החלק החיצוני של המבנה.

נעמה מתחילה לעבוד ביום שלישי 8.7 . נאחל לכולנו בריאות והגשמת כל התוכניות

להתייעצות נא לפנות לרותי פורת

בברכת צוות הרפואה המשלימה

זווית ראיה - נחמן רז

 

פרשת החוטפים, הנחטפים והלקחים

רבים ראוּ אתמול בהתרגשות את תמונות הלוויה מרובת המשתתפים של 3 בחורים, מתלמידי הישיבה בגוש-עציון. לאחר 19 ימים של אי-ידיעה אודות גורלם ופרטי חטיפתם, מתחילות להתפרסם עוד ועוד ידיעות ופרטים אודות נסיבות המקרה הכאוב ההוא. יש להניח כי בימים הבאים יפורסמו עוד ועוד.

ובינתיים אין ספק שלציבור הרחב הייתה התנהגותם של ההורים, אמהות ואבות כואבים וחרדים, דוגמא ומופת לאופי-אנושי הראוי לכל שבח: איפוק, תרבות וגילוי-לב תוך הבעת אמון במאמצי הגורמים המופקדים על הטיפול במקרים קשים אלה.

אין טעם לבוא ולבקר ולפשפש באיכותם של נאומי ההספד שנאמרו שם ע"י אלה העומדים בראש המערכת המדינית.

מה שמעלה המחשבה בהקשר לאירועי הקשה הזה הוא שלפתחנו- מונחת התפתחות מדינית וצבאית ארוכה וסבוכה מאד.

איך להגיב – בפגיעות המוניות? בהריסת בתים של חשודים? במאסרים רחבי-היקף של מסוכנים?

הרגשות והריגושים בעניינים כאלה הם יועצים רעים לשיקולי בטחון ולתוצאות ארוכות טווח. דבר אחד ברוּר מאוד: הדרך להשלמה עם קיומנו כאן, עוד ארוכה, ארוכה. והמטרה של חיי שלום ובטחון הדדי, תוך הסכמות, רצופה חתחתים ואכזבות. לא מעט גם מסיבה זו שלפעמים אין מנהיגות מקובלת, סמכותית, מוכרת שלהחלטותיה הכל מצייתים. כל מיני קבוצות וחבורות לוקחות זכות לעצמן לפעול למען מטרותיהם מרחיקות הלכת שעיקרן, חיסול ישראל.

על כן – כל כך נחוצות בימים שכאלה תכונות של שיקול-דעת, סבלנות, ראיית-הנולד ולא תגובות "כהרף-עין".

כי הקושי אינו רק ביחס לערבים, אלא גם ביחס לגורמים שונים בתוך ישראל עצמה.

דבר אחד, לפחות, נראה ברור: חייב לקום, בצד המתוּן, של הציבור והפוליטיקה שלנוּ

כֹח-מאוחד ומלוכד, נטול, ככל האפשר, נטיות לאומניות שיתייצב בראש העם ויוביל אותו בימים קשים אלה. לבקש פשרה ולשמור על העיקר.

תולדותינו כבר ידעוּ לא פעם מצבים כאלה, ועל-פי-רב נמצאו הכוחות האלה. וכשלא נמצאוּ קרה אסון. מזה יש להימנע ואת זה יש למנוע.

 

מבזקי התנועה - עופר נוימן

הבנייה בקיבוצים – ישיבה מכריעה של מועצת מקרקעי ישראל ב9.7

הצוות העוסק בנושא מטעם התנועה הקיבוצית ובו נציגי הארגונים הכלכליים, הקיבוץ הדתי, מטה התנועה הקיבוצית, ראשי מועצות, נציגי מזכירות התנועה, חברי כנסת לשעבר ועוד, ישב השבוע לדיונים אחרונים יחד עם משרדי ייעוץ אסטרטגי, משפטי ותקשורתי מהשורה הראשונה בישראל במטרה לפתור את הסוגיות שעוד עומדות במחלוקת אל מול משרדי הממשלה והיועץ המשפטי. ביום ראשון הקרוב תיערך ישיבה רבת משתתפים עם נציגי משרד השיכון, רמ"י והתנועה הקיבוצית אצל היועץ המשפטי לממשלה. ישיבת הכנה לישיבה זו התקיימה ביום רביעי השבוע אצל המשנה ליועץ ובה הגיעו המשתתפים לכדי הבנות ברוב הנושאים שהקשו על העלאת החלופות להצבעה. אי לכך ובהתאם לזאת העלו ביום רביעי בערב אנשי משרד השיכון את החלופות לסדר היום הרשמי של ישיבת המועצה הבאה. מוזמנים לקרוא שתי חוות דעת משפטיות שתומכות ומסבירות באופן מעמיק את הדילמות העומדות בפני מערכת המשפט והוצגו השבוע ליועץ המשפטי לממשלה: חוות דעתו של פרופסור ברק מדינה – לשעבר דיקן הפקולטה למשפטים באוני' העברית  בנוסף, חוות דעת מטעם משרד עורכי הדין – גולדפרב זליגמן מטעמו של יו"ר המשרד – עו"ד אלי זהר.

מבצע "שובו אחים"

ביום רביעי האחרון השתתפו עשרות נערות ונערים מהתנועה הקיבוצית, בהובלתן של מחלקות המשימות והחינוך במיזם מעגלי שיח של משרד החינוך ועמותות נוספות, בו השתתף גם הנשיא הנבחר – מר ראובן (רובי) ריבלין. השיחות בשולחנות הדיון עסקו בשאלות של סולידריות וחיבור בתוך החברה הישראלית והדיונים היו מרתקים. באותו יום הגיעו מספר מתנדבות ומתנדבי שנת שירות מהתנועה הקיבוצית יחד עם רכז מחלקת המשימות, גיל מושקוביץ, לביקור הזדהות ותמיכה אצל משפחת הנער החטוף נפתלי פרנקל ביישוב נוף אילון.

ימי עיון חשובים ומרתקים במסגרת "יד טבנקין"

במשך כל ימות השנה מתקיימים ב"יד טבנקין" (בהובלתה של יונה פריטל) שברמת אפעל ימי עיון העוסקים בנושאים שנושאים שונים ומגוונים בחייה של התנועה הקיבוצית והחברה הישראלית. לאחר שני ימי עיון מרתקים שעסקו בתכנון ובנייה בקיבוצים התקיים השבוע מפגש לבוגרי הסמינר הדו-שנתי של התנועה הקיבוצית שהיה הניסיון המעמיק ביותר לקיום השכלה גבוהה מטעמה של התנועה הקיבוצית במהלך ההיסטוריה.

גמר אליפות כדורשת לנשים – יום שבת 5.7 ביום שבת ה5.7 יתקיים גמר אליפות "מאמאנט" והתנועה הקיבוצית בכדורשת נשים. המשחקים יתקיימו בקיבוץ רמת הכובש ויחלו בשעה 10:30. הקהל הרחב מוזמן להגיע ולהינות מספורט קיבוצי ותנועתי.

התיישבות, כלכלה ומיסוי –שני ימי עיון חשובים של החטיבה להתיישבות ושל משרד רו"ח BDO-זיו האפט

השבוע השתתפו אנשי התנועה הקיבוצית בשני כנסים חשובים של גופים הנמצאים בעשייה משותפת ויום יומית עם התנועה ועם קיבוצים רבים בתוכה. בכנס הראשון, של משרד רואי החשבון BDO זיו האפט עסקו המשתתפים בשאלות של צמיחה כלכלית, מיסוי ייחודי הנוגע לחיי הקיבוצים ונושאים כלכליים נוספים כגון שמאות ובנייה. הכנס השני, אותו ארגון מחוז הצפון של החטיבה להתיישבות עסק בנושא "המרחב הכפרי בסדר היום הלאומי – על רקע המחאה החברתית ומצוקת הדיור".

חנתון – סיפור יציאה ממשבר

ביום רביעי האחרון הגיע רשם האגודות השיתופיות, עו"ד מירון הכהן, ליום שלם בקיבוץ חנתון שבגליל התחתון. יחד עם הרשם הגיעו גם מזכ"ל התנועה הקיבוצית, איתן ברושי ומלווה הקיבוץ מטעמה, עוזי שמש. מטרת היום הייתה לחתום ולקדם את יציאתו של הקיבוץ לדרך חדשה של צמיחה והתקדמות מתוך משברי העבר. האורחים ציינו בהתפעלות את פעילותם של חברי וחברות הקיבוץ בתוך התהליך ואת העובדה כי ללא המחויבות וההתמדה שבה התמודדו עם התהליך לא היה ניתן להביאו בצורה טובה לכדי מיצוי.

שר הביטחון ביום עיון של משרד הביטחון: "צריך לשמור ולהעמיק את מסלול הנח"ל"

איתן ברושי, מזכ"ל התנועה, אנשי מחלקת המשימות בהובלתו של גיל מושקוביץ, מזכ"לי תנועות הנוער,מפקדי חיל חינוך וחטיבת הנח"ל ורבים נוספים הגיעו ביום חמישי ליום עיון מרתק בנושא מסלול הנח"ל שקיים האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון, בראשותו של חבר בית השיטה, מר עמיקם סבירסקי.. שר הביטחון, מר משה (בוגי) יעלון, שהגיע ליום העיון סיפר על החשיבות הגדולה שהייתה לנח"ל ולתנועת הנוער בעיצוב דרכו בחיים וקרא לשמירה איתנה על קיומו של המסלול החשוב.

הקיץ מתקרב : רפסודיות מחלקת המשימות בפתח רפסודיות הנוער והצעירים מתקרבות בצעדי ענק! לפרטים והרשמה: http://www.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/item?131927

שבת שלום ושבוע טוב, עופר נוימן

דובר התנועה הקיבוצית


יחי החופש הגדול

יחי החופש הגדול

לתולדות חוברות לימי החופש כמרכיב הכרחי בחינוכו של צבר עברי

מאת: ד"ר חיים גרוסמן

חוקר תרבות ישראלית

תל אביב

 

"קרא את הקטע בעיון. על מי מדבר בקטע__, תן שם מתאים לתמונה__, מה היה לפי המתאר בקטע המצב בארץ?__", "מי אמר אל מי? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ¬¬___ אל __". "אילו שני אוקינוסים נפגשים בכף התקוה הטובה__", "יום אחד עגנו בנמל תל אביב 9 אניות. 4 מהאניות הפליגו לנמל חיפה. בנמל תל אביב נשארו___ אניות".

כל אלה ועוד, היו חלק משיעורי בית שנעטפו באריזה חגיגית מאוירת של "חוברות לימי החופש", ושמשו כמרכיב של חינוך ולימוד בית ספרי, נושא לדיאלוג אינסופי בין הורים לילדיהם ומרכיב הכרחי בסדר יומם של תלמידי ישראל בחופשת הקיץ.

"שעורים לימי החופש"

"שיעורים לימי החופש" נדפסו כבר בשנות ה - 40 על ידי הוצאת ספרים "שטיבל", במחיר 25 מא"י. חוברות רבות יותר נדפסו בשנות ה - 50 וה - 60. תחילה רק חוברות עברית, חשבון והנדסה, מסווגות לפי כיתות ואחר כך גם במקצועות תנ"ך, היסטוריה, מולדת וגיאוגרפיה, טבע ואנגלית. החוברות הוכנו בידי מספר מורים בעלי יוזמה, שהיכרותם את ספרי הלימוד, תכני הלימוד וקהל התלמידים והוריהם, הקלה על הכנתם והדפסתן המהירה מדי שנה.  

 "שעורים ציוניים"

לצד המקצועות עברית, חשבון ואנגלית לכל הכיתות, הופיעו חוברות תנ"ך, היסטוריה, גיאוגרפיה וטבע, רק לכיתות הגבוהות, ואיתן גם חוברות מיוחדות של "הכנה לסקר" ? מבחן די מפחיד שקבע גורלות בהפניית התלמיד לבית ספר תיכון עיוני או מקצועי. התלמיד נדרש לחזור ולשנן "ידע כללי" רב שנתפס כראוי בעיני המבוגרים. גיבורים של ספרות ילדים "קלאסית", לקחי משלים מפורסמים, אירועים היסטוריים מפורסמים, אתרים מוכרים למן פלאי העולם העתיק ועד ערי בירות, צבעי הדגל, סוג המטבע וגודל האוכלוסיה בארצות העולם. ארסנל ידע דומה שימש בישראל עולם מוצרי ילדות רחב ומגוון של עטיפות נייר מסטיק, כרטיסי איסוף למיניהם, משחקי קלפים וספרי חידות ומשחקים, ככלי שהזין את השכפול בחוברות החופש וכביטוי לתפיסה המקובלת של סוגי הידע הנחוץ לחינוכו של הדור הצעיר.

"כיצד יבלה ילדך בחופש"


"כיצד יבלה ילדך בחופש"? שאלה נעמי מדרשי, עורכת "ספריה להורים" בהוצאת מחלקת החינוך של עיריית תל אביב-יפו. "... אמנם החופש הוא חופש, אבל בכל זאת אין לשכוח מה שנלמד... , אלו תכליתן של החוברות הניתנות לילדים למשך החופש...." קבעה והבהירה. "בדרך כלל נקוטות שתי דרכים בידי הילדים: "לגמור" אותן בימים הראשונים של החופש ולומר "ברוך שפטרנו", או לדחות את המלאכה לימים האחרונים של החופש, ולעשותן אז בחיפזון". לא כך ולא כך ראוי: "הכוונה היא שהילד יעבוד עבודה עצמאית באופן רצוף וסדיר... כאן תפקידם של ההורים לתכנן כראוי את עבודתו של הילד...", קבעה והפכה גם את ההורים, לשותפים רבי משמעות במבצע מילוי החוברות לחופש של ילדיהם.

 "מחצית השעה מדי יום"

כל ילדה וילד נדרשו כמובן לאחריות, רצינות, רהיטות וכתיבה נאה של דפי החוברות. הדפים, שהיו עשויים נייר מאיכות זולה, נטו לעיתים להיקרע לנוכח מחיקות אינסופיות של תשובות, שלא השביעו רצון אמאות קפדניות במיוחד. לא בכל בית נשמרה כמובן "משמעת חוברות" ראויה וילדים לא מעטים השלימו משימתם בלית ברירה ובאי חשק בתוך מספר ימים אחרונים של סוף החופש הגדול. אלה גם אלה, מצאו להם מעט מזור בהנאת ההתבוננות באיורים החביבים שעיטרו את דפי החוברות. אלה נמסרו בראשית השנה לידי המורה שסימנה בכתב ידה את ה"יפה" המיוחל.

היום שוב אין מוטלת כמעט משימת מילוי חוברות לחופש, אלא רק בחלק מכיתות נמוכות בחינוך הממלכתי דתי, המבקש להמשיך ולקיים מסורת לימוד ושינון של ידע מוגדר גם בימי החופש. בעידן הפוסט מודרני שוב אין תפיסה חינוכית קנונית אחת, אלא ריבוי של דרכים ודעות לפיהן ראוי לאפשר לילדים להגיע בעצמם לגילוי ומיצוי תחומי עניין וידע, ואולי ראוי לנצל את החופש למנוחה ולעיסוקים אחרים...

***********************************

תגובות:

חוברות השעורים לחופש היה סיוט של כל תלמיד בשנות ה - 40 וה - 50 במיוחד בימים שלפני תום חופשת הקיץ. סיוט זה היה נפתר בחלקו ע"י הסתייעות בילדים החרוצים שמילאו את החוברות הזוועתיות הללו בתחילת החופש. לעיתים גם אחים גדולים היו נרתמים למשימת ההצלה של הילד הקטן מידי המנהל או המורה "המרושעת" שלרוב לא ויתרה על בדיקת החוברת. אם מנהג החוברות הללו עבר מהעולם. הרי מה טוב.

דן קלצ'בסקי

pinchi1@walla.co.il

אנחנו זכרנו בשמץ געגוע את חוברות החופש הגדול. סתם, בגלל נוסטלגיה? געגועים לילדות? זכרונות מהמורים וחברים של ימים רחוקים רחוקים... וקצת הצטערנו על העלמותן של החוברות שהיה להם ריח של קיץ ...

והנה מה רואות עיני היום קיץ2014 ? שפע של הצעות ברשת לחוברות עבודה, דפי עבודה ושאר ירקות. הפעם לא על פי דרישת בית הספר אלא הצעות פתוי להורים  כאלה שיעסיקו את הילדים המשועממים בחופש הארוך הגדול והחם הזה.

מעניין מה קהל היעד הצעיר והשובב חושב על יזמת ההורים והמוציאים לאור של שלל ההצעות וה"פיתויים"

  כבר רכשתם חוברות עבודה לחופש הגדול ?

מעולה, המגרה מודה לכם !

הורים יקרים,

החופש הגדול זה ה-זמן לתרגל, לשפר, לצמצם פערים, ללמוד ולהעשיר את עולמם של הילדים.

לא עוד חוברות עבודה שהילד "עושה" כלאחר יד כדי לרצות אותנו, המבוגרים, אלא לומדה צבעונית ומהנה המיועדת לתלמידים מסיימי כיתות א' עד  ד' .

חוברות קיץ יש מגוון גדול, לפי התעודה ולפי היכרותם עם ילדכם, כל אחד מכם יוכל לבחור מה צריך לחזק. (כמו "זרעי -קיץ" לשפה, מי שצריך תרגול רב יש את המורה מאירה או מירי)

ילדים שחזקים בכל התחומים כדאי לקנות להם חוברת של שפה וחשבון מעורבת.(כמו כל-בו עופרים)

הדגש הוא לתרגל ולא להתיש, כדאי לבחור עם הילדים.

טיולי מאורות

למהירי החלטה - ההרשמה עד תאריך 09.07.14 בלבד! 

קרקס סירק דו סוליי(Cirque du Soleil)

או בתרגומו לעברית - "קרקס השמש"


 

לפני כחצי שנה הפנתה את תשומת ליבי אחת המטיילות שלונ שבאוגוסט יהיה בארץ מופע של קרקס השמש (סירק דה סוליי)

לאחר ברור קצר התברר שזה מופע מיוחד במינו (חלק מהתגובות לכתבות על המופע היו של צופים אשר נסעו במיוחד לחו"ל לראות את המופע - כל התגובות היו אוהדות ביותר)

אחרי המון ניסיונות הצלחתי להשיג כטיסים למופע.  מספר הכרטיסים מוגבל!!!

 

אחרי שביקרו כאן בקיץ  2012 והלהיבו את הקהל הישראלי עם המופע "אלגריה",  חוזר הקרקס לישראל , הפעם עם ההפקה עטורת הפרסים QUIDAM"" בה צפו כבר למעלה מעשרה מיליון צופים ברחבי העולם. הקרקס יגיע לעשרה מופעים בלבד שיתקיימו בהיכל נוקיה בין התאריכים 6-16 באוגוסט.

קרקס סירק דה סוליי נחשב לקרקס ייחודי בעולם הקרקסים ונבדל מהם הודות לסגנון המודרני שהוא מציג הכולל עלילה אחת ומחוברת, אלמנטים מיוחדים של ריקוד, שימוש במוסיקת רוק, בלט ואופרה ועוד. בנוסף, המוסיקה המלווה את המופע היא מוסיקה חיה המוגשת באמצעות תזמורת מלאה של נגנים.

מגוון רחב של דמויות שונות ומראות התפאורה העשירים מושכים את הקהל לתוך עולם הפנטסיה המוטרף של סירק דה ...לפרטים נוספיםסוליי.

 52 אקרובטים מ- 18 מדינות בעולם, יחד עם צוות שחקנים, מוסיקאים וזמרים המייצרים מופע מוסיקלי חי על הבמה, והופכים את החוויה למסע קסום אל תוך הדמיון העצמי. הצוות מתהדר ב- 250 תלבושות, 500 אקססוריז, 300 זוגות נעליים, ועשרות פאות.

להלן הפרטים :

תאריך: 07.08.14, יום חמישי

מקום: היכל נוקיה בתל אביב

שעת המופע: 20:30

כרטיסים ברמה 2 (מצורף קובץ עם מפת הישיבה)

מחיר:390 ₪ -כרטיסים ברמה 2 (לקהל הרחב הכרטיס עולה 320 ₪)  (כולל הסעה מהעמק, כרטיס למופע, ארגון ליווי ותאום)

למצטרפים בתל אביב:305 ₪ (מחיר כרטיס רגיל 320 ₪)

שימו לב! ניתן לרכוש כרטיסים רק עד תאריך 10.07.14  -

התשלום מראש (חיוב בתקציב האישי)

דברים טובים

 

תפוח-האדמה הוא אחד מהירקות שיש עליהם קונצנזוס עולמי, גלובלי, מונדיאלי- על טעמו המשובח  ואינספור אפשרויות של בישול, אידוי, צליה, קליה, טיגון, אפיה, מילוי ועוד כהנה וכהנה. מעטים מוותרים עליו והשאר "מתים" על טעמיו האינסופיים. אנחנו נמנים על האוהבים ושמחנו למצוא עוד סלט תפוחי-אדמה נוסף על הרפרטואר המוכר לנו, פרי כשרונו של השף חיים כהן.

 

סלט תפוחי אדמה עם בצל מטוגן

מרכיבים

2 תפוחי  אדמה גדול (רצוי מהסוג האדום)

1 בצל גדול קצוץ

   שמן לטיגון  

2 ביצים קשות

מלח

פלפל

מיץ לימון מחצי לימון

 

אופן ההכנה

מבשלים את תפוחי האדמה בקליפתם עד שהם רכים.

מוציאים וקולפים אותם בעודם חמים.

בזמן שתפוחי האדמה מתבשלים מחממים שמן במחבת ומטגנים את הבצל באיטיות ועל להבה נמוכה במשך כחצי שעה, עד שהבצל מקבל צבע שחום עמוק, אך לא נשרף.

חותכים את תפוחי האדמה לקוביות גדולות ואת הביצים לרבעים. מערבבים בקערה, מתבלים במלח, פלפל ומיץ לימון ומוסיפים את הבצל המטוגן, עם השמן של הטיגון. רצוי להגיש את הסלט בעודו פושר

 

העתקת קישור