דף מספר 2114
22/5/2014
דף מספר 2114 כ"ג באייר תשע"ד 23 במאי 2014
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2114 - הודעות


 


הבריכה בהכנות נמרצות לעונה

נערכים תיקונים בטיחותיים ושיפוצים הכרחיים.. המצילים רעננים והדשאים מוריקים..

אם הכול יתנהל כמתוכנן הפתיחה המיוחלת תהיה בשבת ה 31/5

על אירועים, שעות פתיחה ושאר מנהלות נספר בהמשך..

הנייד שלי - 0585030479

רם רון.

***********

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין 25/5-31/5

*

חוג ספרות

 

יום א 25/5, שעה, 19:30, עין-חרוד-מאוחד

סרטו של יאיר קידר – ח.נ.ביאליק ספור חייו של גדול משוררי ישראל, נפרש דרך

קריינות שלו עצמו. שיריו ומיטב פרשני ביאליק וחוקריו

*

מועדון הזמר עם שרהל'ה שרון

יום א' 25/5, שעה, 20:45, חדר-אוכל, עין-חרוד-אחוד

 

***********

קבוצת גבע משתתפת באבלה

של ליהי נחשון ובני ביתה

על פטירתו של אביה

עוזי (עוזיאל) צינאדר ז"ל

מודעה לחג שבועות

"וְחַג שָׁבֻעֹת תַּעֲשֶׂה לְךָ, בִּכּוּרֵי קְצִיר חִטִּים" (שמות, ל"ד, כ"ב)


השנה נקיים את טקס הביכורים במוצאי חג השבועות,

ביום רביעי ו' סיוון תשע"ד, 4.6.2014

ועוד בתכנית פינות יצירה, תצוגה חקלאית וקפה ומאפה.

פרטים בהמשך...

חג שמח

 

משולחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת חברי קבוצת גבע תיערך ביום ג', 27.5.14, בשעה 18:00, במועדון.

שימו לב לשעה!

סדר יום:

1.יח' מש"א – הצגת מועמד לניהול ענף הבניין. המועמד הוא רז לבני. (פרטים בהמשך).

2. הצעת המזכירות – עדכון תקנון חריגות מתקציב אישי.(פרטים בהמשך).

פירוט:

1. איוש תפקיד מרכז בניין.

בזמן האחרון עסקנו בבחירת מרכז בניין. צוות האיתור כלל  את יעל, רענן, איציק ואלון .

 שמנו לנו למטרה לאייש את התפקיד במי שיוכל להתמודד עם מורכבות התפקיד: בנושא התקציבי, ניהול צוות, ניהול מו"מ ,יחסי אנוש ועוד. הושם דגש על כך שיהיה זה חבר קיבוץ.

לאחר שלא נמצא חבר שיוכל לאייש את המשרה, פנינו במכרז לגיוס חיצוני. במכרז החיצוני

פנה ונמצא מתאים חבר במושב רם און, רז לבני.

לרז השכלה והסמכה של הנדסאי בניין ומפקח בנייה. ניסיון מקצועי ותפעולי של למעלה מ- 15 שנה ובנוסף ניסיון במגוון של פעילויות בתחום: תחזוקה, שיפוצים, בנייה פרטית, בנייה תעשייתית .לרז היכרות טובה עם מצאי קבלנים ובעלי מקצוע .

הצוות התרשם מרז וקיבל המלצות מאנשים איתם עבד בעבר הרחוק והקרוב ,כי מדובר באיש נעים הליכות, בעל יכולת יצירת קשרים טובה, חביב לבריות ,מקצועי ומסוגל לנהל עבודה ולהתמודד עם התפקיד בצורה טובה.

המשך התהליך יהיה כמקובל, רז יוזמן לאסיפה ומשם יועבר להצבעה בקלפי, להחלטת החברים.

אני מאחל לו בהצלחה במילוי התפקיד ומאמין כי ביחד עם רז נוכל לממש את תוכניות העבודה בבינוי ובאחזקה השוטפת של המבנים.

2. תקנון חריגות מתקציב אישי

תקנון חריגות מתקציב אישי נידון ואושר בשנת 2009. באותה תקופה החל לפעול הצוות לטיפול בחריגות בתקציב.

לנוכח הגידול המשמעותי בחובות חברים( 2,300,000 ₪ כיום) נדרשה המזכירות לבחינת האמצעים  העומדים לרשות הצוות לטיפול בנושא ועדכונם כך שיהיו יעילים ויסייעו  הן לחבר, לכיסוי חובותיו והן לקבוצה (החייבת במימון החוב, ריביות לתשלום וכד')

העדכון המובא בזאת בא לקדם את הנושא.

מאחר והתקנון המעודכן ערוך שונה מהתקנון הישן, לא יכולנו להדפיסם זה מול זה, באותו דף. ניתן למצוא את  התקנון הישן באתר גבע – תקנונים, או לקבלו מודפס אצל עדנה במזכירות.

שבת שלום, צלילה לקס

תקנון טיפול החריגות מתקציב אישי - הצעת המזכירות

הצעת המזכירות

תקנון חריגות מתקציב אישי- עדכון  2014

מטרות התקנון

1. הסדרת נושא חובות קיימים בתקציבי החברים בהתאם לתקנון הקיבוץ .

2. קביעת אמצעים לטיפול בחובות חברים ויצירת התנהלות שוטפת ותקינה של התקציב האישי.

הערות:  התקנון מתייחס לכל מי שמקבל תק"א ( "תקציב כולל") בגבע.

מבוא

מרבית חברי גבע מנהלים את התקציב האישי באופן תקין וללא חובות.

תקציב הקהילה אינו ערוך למימון חובות פרטיים בהיקף הקיים כיום. חובות הממומנים מכספי הציבור, באים על חשבון קיום וטיפוח השירותים המשותפים לכולנו!

חובות בהיקפים גדולים עולים לגבע בהוצאות מימון גבוהות ויוצרים חסר בתזרים השוטף.

טיפול בהסדרת חובות החברים ,תוך ניסיון לשיתוף פעולה עם בעלי החוב, באופן שווה לכולם ובהליך עקבי ,עשוי לצמצם את היקף הבעיה באופן משמעותי ולהביא את החברים לניהול נכון של תקציבם לאורך זמן.

לרשות חברי גבע עומדים (מטעם קב' גבע) מספר מקורות כספיים לשימוש אישי:

1.תקציב אישי המחולק באופן חודשי.

2.קופת גמל אישית /קרן השתלמות ,הנצברת לזכות החבר.

א. עקרונות טיפול

1. הטיפול בחובות חברים, יעשה בידי צוות הנבחר ע"י האסיפה.

2. הצוות יביא להידברות עם בעלי החוב, תוך פרישת אפשרויות לסגירת החוב (פרוט בהמשך התקנון).

3. יערך מעקב חודשי של הצוות, אחר מצב חובות החברים.

4. תוטלנה על בעלי החוב הגבלות, כאמור בהמשך תקנון זה, במקרה הצורך.

ב .טיפול בחובות קיימים

1. לא תאושר מחיקת חובות.

2. חברים בעלי חוב יקבלו מכתב התראה בנידון .

3. כל חוב יישא הפרשי ריבית והצמדה. גובה הריבית יקבע מעת לעת

4. חברים שקיבלו התראה ולא הגיבו עליה, יוזמנו לשיחה אישית עם הצוות, בה יידון ויוסכם הסדר החזרת החוב.

ג. טיפול שוטף

1.התקציב האישי השנתי מחולק ל12 חודשים.

2. במקרה של חוב (ליחיד ו/או בית אב) העולה על סך חודש אחד של תקציב:

2.1. לא יינתנו צ'קים בקופת הבית או ע"י הגזבר.

2.2. כרטיס האשראי יופקד בקופת הבית עד שיוחזר החוב במלואו. והיה ויעשו בכרטיס המופקד עסקאות חדשות כלשהן, ייסגר הכרטיס לאלתר.

2.3. פעם בחודש יוכל החבר להוציא כסף בקופת הבית, עד לסך 1000 שח'.

3. הטיפול בחוב העולה בגובהו על סך של ארבעה חודשי תקציב:

ההסדרים המצוינים בסעיף זה הם בנוסף להסדרים בסעיף 2 לעיל.

3.1. במצב בו אין הסדר להחזרת החוב, החבר חייב למשוך באופן מידי, מקופת הגמל, סכום שיכסה את חובו, ויעבירו לגבע.

3.2.ניתן לעשות הסדר פריסה עד תקרת חוב של 34,000 ₪ בהחזר חודשי של 1000 ₪, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.

3.3.כל סכום מעבר ל- 34,000 ₪, יפרע באמצעות משיכה מקופת הגמל.

לחילופין, אם לא נצבר סכום בקופה, הסכום המיועד לפדיון יוקטן בגובה החוב.

3.4.במצב בו יש הסדר פריסה, ניתן יהיה למשוך מקופת הגמל את סכום יתרת החוב ולהעבירו לגבע ובזאת לכסות את החוב.

3.5. בכל הסדר, התקציב השוטף (תקציב כולל) חייב להיות ביתרת זכות.

4. במצב של הסדר עם בעל חוב,  תידחינה הפקדות בקופת הגמל/קרן השתלמות, ככל שניתן.

5. במצב של חוב העולה על סך ארבעה חודשי תקציב או במצב של אי הסדרת חוב, תיעשה הקפאת הזכויות המפורטות בזאת, עד לפירעון מלא של החוב, על פי שיקול דעתו של צוות הטיפול בחובות.

5.1. שיפוץ/בניית דירה,

5.2. יציאה ללימודים,

5.3. נסיעות לחו"ל ע"ח הקבוצה (ביקור בנים-הורים),

5.4.  תשלומים פרטיים דרך גבע וחיוב בתקציב (כמו חוגי העשרה לילדים במימון פרטי ועוד),

5.5..תוגבל הקניה במוסדות הצריכה במשק (הסכום שיינתן לשימוש יהיה בתלושים),

5.6. ייסגר כפתור הרכב,

5.7. יוגבל הטלפון הסלולרי.

5.8..כל מענק או הוצאה מיוחדת מכספי הקבוצה.

5.9  הקפאה או עיכוב זכויות נוספות על פי שיקול דעתו של הצוות האחראי  ובאישור המזכירות.

5.10. כל האמור לעיל אינו גורע מזכותו של הקיבוץ לקזז את שיעור החוב מכל זכות המגיעה לחבר ו/או למי מטעמו, ו/או לגבות את החוב בכל דרך חוקית העומדת לרשות הקיבוץ.

5.11. כאשר יוחזר החוב במלואו לגבע, יוסרו כל ההגבלות .

6. טיפול בחובות תלמידי תיכון:

6.1.נערים/ות עד י"ב הינם באחריות הוריהם ואינם רשאים לחרוג מתקציבם.

6.2.הורים לנערים/ות עד סוף י"ב, המעוניינים שבניהם ינהלו תקציב נפרד, יידרשו לחתום על כתב התחייבות ואחריות לגבי תקציב זה. במידה ונוצר חוב בתקציב הנער/ה, יוחזר תקציבו/ה לתקציב הוריו והחוב יתנהל מול ההורים .

8. חובות צעירים, מסלול צעירים עד גיל 30.

8.1 .טיפול בחובות צעירים- באחריות ו. צעירים .

8.2. סטודנטים במסלול צעירים: על פי תקנון לומדים במסלול, במהלך שנת הלימודים יכולים להגיע לחוב עד 7000 ₪. עליהם לפרוע את חובם תוך שנה. באם לא פרעו את החוב, ניתן להפעיל ערבות הורים או לקזז מדמי עזיבה במידה ויעזבו את הקיבוץ (פירוט, בתקנון מסלול צעירים)

8.3. צעירים בעצמאות כלכלית: כאשר חשבונם בהנה"ח בגבע, ביתרת זכות, יוכלו להשתמש בשירותי גבע ובכרטיס אשראי מטעם גבע.

כניסה לגרעון בחשבון, תביא לסגירת כרטיס האשראי מידית ולביטול האפשרות להשתמש בשירותי גבע.

8.4. צעירים עד גיל 30 החיים בגבע כמועמדים, חלות עליהם הוראות תקנון זה והם בטיפול צוות טיפול (חובות ) של הקבוצה.

משולחן מנהל קהילה - איציק מור | צוות המטבח | מוניקה

משולחן מנהל הקהילה


מהנהלת המזון

 

1.מנות ממוחזרות- לאחר בדיקת הנושא מובהר ,כי אוכל שאינו ראוי למאכל אינו מוגש. במקרה של מזון ממוחזר יסומנו המנות  ומחירם, לפי שיקול דעת צוות המזון.

2.חברים שאוכלים בבית בימי ששי וערבי חג ,מתבקשים לבוא לקחת אוכל בצהרים על מנת להקל על צוות התורנים וציבור האוכלים בחדר האוכל.

3.חברים האוכלים בחדר אוכל ביום ששי בערב ונתקלים בטעויות חיוב מתבקשים להגיע עם החיוב ביום ראשון לכרמלה או יואב, ויקבלו מענה ל /  זיכוי.

החברים מתבקשים לגלות סובלנות עם צוות התורנים.

4."בוהריים"- צוות חדר האוכל יכין תוכנית פעולה ולאחר הכנתה יובא לדיון מחודש.

5. אנו חוזרים ומזכירים שאין כניסה למטבח (גם בשבת) ואין לקחת דברים ללא קניה ואישור מהתורנים.

6. השנה, טקס הבאת הביכורים יתקיים במוצאי החג (יום-רביעי).

בערב שבועות, 3.6 תתקיים ארוחת-ערב בהגשה עצמית -> קופות.

כדי שהמטבח יוכל להתארגן בהתאם על כמות המנות, אנו מבקשים להרשם על לוח המודעות בדף שיתלה מיום ראשון עד יום-שישי.

תודה – צוות המטבח

הנהלת-המזון ואיציק מור

********************************

תזכורת   מחודש 4/14 לא  יחולקו יותר דפי רכב.

לצפייה בדוח יש להיכנס לסידור רכב לניהול הזמנות- נסיעות .

בסוף הדף יש סיכום בדוח. מי שצריך זיכוי יש לעשות זאת בנסיעות במחשב באותו החודש.

תודה  מוניקה

מש"א - אלון קרל

משולחן משאבי-אנוש

 

מספר עדכונים תזכורות ושאר ירקות

רישום עבודה : פנייה חוזרת לחברים ולא פחות מכך ולמנהלי הענפים והפעילויות, לשים לב לרישום עבודה, חופש ומחלה, לימודים שאושרו ,באופן מסודר.

במידה ויש שאלות נא לפנות למש"א, לענת או אלי,להסדרה, הבהרה וארגון הנדרש.

בבקשה לא לחכות לסוף השנה .דפי העבודה מחולקים לחברים בכל חודש וניתן הסבר לגבי המופיע בהם, בדף גבע לפני שבוע.

&&&&&&&&

יש מספר תפקידים בהם ניתן להשתלב, בקיבוץ. היום אזכיר אחד מהם – נהג בית. בתוך כחודש ימים נזדקק לנהג בית, מחליף לריצ'רד שממלא את התפקיד בדרך טובה ואחראית. מדובר במי שמסיע עובדי חוץ למקום עבודתם ובחזרה, הסעות לגיל השלישי ועוד. מדובר בתפקיד המרכז את פעילות ההיסעים בקיבוץ וחוסך לא מעט כסף בפעילות זאת.  מעבר לכך, נותן שירות אישי ואמין לחברים ותשובות למצבים משתנים, ויש לא מעט מזה.

ההחלפה בתפקיד נדרשת מ- 20 ביוני במשרה מלאה של יום ארוך הכולל הפסקות, פה ושם.

סוף שבוע נעים ושבוע טוב לאחריו, אלון קרל

 

העתקת קישור