דף מספר 2264
10/4/2017
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2264 פסח

דף מספר 2264 י"ד בניסן תשע"ז 10 באפריל 2017

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוחל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

 

 


 

מודעת החג

 


בחדר-האוכל

ה"סדר" יחל בשעה: 19:00

*******************

 

יתקיים בחג – יום שלישי 11/4

בשעה: 17:30 בשדה שממזרח לעליה לגבע


משלחן מרכז המשק - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

 

פסח 2017

שנה חדשה, אביב בפתח, חג הפסח, אנו שוב כבכול שנה עוסקים בסיכומים השנתיים בענפים ובתאגידים. ענפי החקלאות סיימו שנה טובה, הענפים עמדו בתחזיות וביעדים השנתיים והתוצאות בהתאם.

הגד"ש והמטעים מתמודדים עם שינוי חוק המים שהעלה את מחיר המים השפירים. עבורנו זו עליה של כ 30% לשנה זו, צפויה עליה נוספת בשנה הבאה.

בגד"ש -אתגרי הענף גדולים מאוד : מחירי הגרעינים בעולם נמוכים ופוגעים ברווחיות של תבואות השדה.בנוסף, פתיחת יבוא ירקות קפואים פוגעת במחירי ירקות לתעשייה.

במטעים - מחירי השקדים בעולם יציבים בחצי שנה האחרונה, הפריחה הייתה טובה, וכך גם הערכת היבול הראשונית טובה (בזהירות המתבקשת), כמו לפני שנה.  בזיתים, זו שנה שלישית שאנו שותפים בשיווק שמן זית המשותף למספר קיבוצים ונקרא "הר ועמק",לאחרונה השמן זכה מקום שני בתחרות בין לאומית ביוון (אפשר לקנות בכלבו). גידול הזיתים היא פעילות משלימה בענף המטעים ואנו מחזקים אותה ע"י הגדלת שטחים סביב הבית.

ברפת – הענף שומר על יציבות, "מחיר המטרה" עלה על פי רפורמת החלב. הדגש הוא לייצר חלב קיץ שמניב מחיר גבוה יותר. היקף הייצור הכולל מגיע ל 5 מיליון ליטר וקצב גדילת המכסה הוא של כ 2% בשנה. לפיכך אנו נערכים להגדלת הסככות בעתיד הקרוב.

בדיר - הדיר עובר תקופה טובה. מחירי הבשר והחלב טובים, הענף צומח. הביקוש הארצי לחלב ובשר עולה, ייצור הבשר בעדר יעיל ומתחרה ביבוא מסיבי של טלאים מרומניה. אנו נערכים לגדילת העדר בשל המשך ביקוש לחלב ובשר .

בלול - הענף אינו מאפשר עבודה עצמית, מאחר והסכמות על היקפי הייצור אסורות ע"י הממשלה. לכן אנו קשורים באינטגרציית "עוף טוב" הנותנת יציבות כלכלית בתמורות צנועות. הכוונה היא לפתח את הקשר ולהגדיל יחד עם "עוף טוב" את הפעילות.

במכון השקדים הסתיימה שנה טובה. כמויות הפיצוח גדלו כמצופה ותוספת הציוד והמכונות עזרה לסיים את העונה בזמן. גם השנה נוסיף מכונות כדי לענות על כמות השקדים הצפויה לגדול בשנים הקרובות.

במוסך הרכב הייתה שנה פחות רווחית משנה קודמת, בעיקר בשל ירידה בפעילות רכבי גבע וצה"ל.

חשמל וחשמל סולארי - סיימנו שנה שניה של ייצור חשמל סולארי. קצב הייצור עומד בתחזית ובתקופה הקרובה נתחיל בהקמת מערכת נוספת על גגות הרפת במנגנון "מונה נטו" (צריכה עצמית).לאחר הפסח נעבור לצרוך חשמל בהנחה משמעותית מיצרן פרטי בהסכם שנחתם למספר שנים.

בקרה צמחה במעט בשנת 2016 ושיפרה באופן משמעותי את הרווח. במהלך השנה הושלמה רכישת חברת הבת בספרד. ההתקדמות למול המתווה האסטרטגי בעיצומו והתהליכים האירגוניים גדולים.

לסיכום, שנת 2016 הסתיימה בתוצאות כלכליות טובות. האתגרים בענפים ובמפעלים גדולים ואנו נמשיך בתכניות העבודה, בדגש על צמיחה בתעשייה ומימוש מיטבי של אמצעי הייצור בענפים.

חג שמח,  רענן

 

צילום: דני פלג

משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

לקראת פסח: חמץ, קטניות ועדכונים

פסח מתקרב חג האביב חג החירות ולכן ראשית לכל ברכה לשגשוג ובריאות ושמחת חיים בכל – לו יהי.  

מתיחת פנים אביבית : לאחר דיאלוג מול המועצה אושרה בקשת גבע למימון לצורך הסדרת אספלט באזור הכביש המערבי הבלתי סלול.

נקבע סכום של 40,000 ש"ח לעניין זה וביצוע עצמי על ידי קבלן שיופעל על ידי גבע. נקווה  שבמהרה השטח המחורץ הזה ילבש צורה נאה יותר.

מתיחת פנים קיצית: לאחר דיאלוג  מול המועצה  נקבע ביקור  בחודש מאי של בכירים ממשרד התחבורה כדי להוציא לפועל , במימון המשרד, חידוש  מקטע מהכביש העולה לגבע עד ההיסעית וחזרה דרך " הלולאה על שם ניקה ברזק". נקווה שגם זה יסתייע  והשער הצהוב יראה אספלט שחור ורך.

יקירי המנהל - התקבלה פניה ראשונה להפקעת קרקעות גבע ליד צומת מולדת  , לצורך העברת צומת מולדת 400 מטר מערבה.  ההיקף, הפרטים,  מועד התשלום , הכל בראשיתו כחלק מהערכות המדינה לשנת 2018 להמשך פיתוח כביש עפולה בית-שאן.   הדינמיקה – כן  - הדינמיקה.

זמנים ומועדים בהקשר לחלופת האגודה – ככל הידוע כרגע.

המפגשים הציבוריים עם גורמי חוץ הגיעו לפי שעה לסיומם לאחר המפגש המרתק עם "צמד הדגנים " – דגן לוין  ודגן יראל.  

לפנינו  - אסיפה מיוחדת לנושא ההצבעה על חלופת האגודה יום ג' 18.4.2017  20.00 מועדון לחבר.

לפנינו – מתוכנן מפגש צעירים 20.4.2017  בשעה 20.00 מועדון לחבר.

לפנינו  - קלפי חלופת האגודה 28.4.2017 .

נוסח להצבעה על חלופת האגודה ונוסח האשרור ( המתווה הכפול ) .

המזכירות אשרה בישיבתה 4.4.2017 להעביר הנוסח הבא לאסיפה המתוכננת ל - 18.4.2017 ,  כנוסח ההצבעה על חלופת האגודה.

הנוסח הוכן על ידי עורכי הדין המלווים על מנת שיעמוד בדרישות להגשה לרשם האגודות השיתופיות.

במסגרת הדיון באסיפה המתוכננת  18.4.2017 יימסר פירוט/הסבר על נוסח זה ונוסח האשרור .  

הצעת החלטה לאסיפה ולקלפי

אימוץ החלטה מספר 1488 ("חלופת האגודה") של מועצת מקרקעי ישראל

1.      קיבוץ גבע מקבל בזאת החלטה לביצוע עסקה לרכישת מגרשי המגורים בקיבוץ בהתאם למתווה החלטה 1488 של מועצת מקרקעי ישראל או כל החלטה שתעדכן אותה (להלן: "חלופת האגודה" ו- "העסקה").

2.      אסיפת הקיבוץ/ קלפי  מנחה את ועד ההנהלה לקדם ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לביצוע העסקה, לרבות מול הרשויות החיצוניות.

3.     אסיפת הקיבוץ/קלפי תהיה רשאית להקפיא ו/או לעכב ו/או לבטל החלטה זו טרם ביצועה בפועל (ביצוע העסקה), וכן תהא רשאית לקבוע תנאים לאשרורה בטרם ביצועה.

4.      לא יראו בקיבוץ כמי שהתחייב לביצוע העסקה – בוודאי שלא כלפי כל רשות או גורם חיצוני – בטרם תיחתם העסקה על-ידי הקיבוץ בפועל.

5.      במועד קבלת החלטה זו הקיבוץ מסווג כקיבוץ שיתופי. לפיכך - הענקת זכויות חכירת משנה או אחרות לחברים במגרשי המגורים, אם וככל ותוענקנה, תוענקנה אך ורק לאחר קבלת החלטה על-כך באסיפה/קלפי, ובכפוף לחתימת הסכם חכירת משנה בנוסח שייקבע לעניין זה ברשויות הקיבוץ.

6.     החלטה זו כשלעצמה אינה מהווה התחייבות מצד הקיבוץ בדבר הענקת זכות חכירת משנה בפועל.

נוהל לאשרור ההחלטה לביצוע עסקה בהתאם להחלטה 1488 (חלופת האגודה) ומתווה רכישת אופציית השתתפות למשפחות חברים

1.                 ככל שתתקבל ההחלטה לאימוץ חלופת האגודה, הרי שלפני חתימת "העסקה" לרכישת המגרשים בין הקיבוץ לבין רמ"י, תובא ההחלטה על ביצועה לאשרור נוסף.

2.                   טרם האשרור יובאו בפני האסיפה הפרטים הבאים:

א.     הצגת היקף המגרשים הנרכשים בשלב הראשון.

ב.     התכנית הכלכלית למימון העסקה.

3.                 אשרור ההחלטה ייעשה בהצבעה בקלפי ברוב רגיל מבין המצביעים בעד ונגד.

הסדרת אופציית השתתפות למשפחות חברים ( כולל הורשה)

בעקבות פניות רבות בקשנו לקבל כעת מתווה ראשוני של הסדרת אופציות השתתפות ( רכישת זכויות ) הניתנת להורשה.

המתווה מנוסח בשפה משפטית מכבידה, מטעמי זהירות, ויש לראותו כמתווה ראשוני שיצריך עדכונים בהמשך ככל שהטיפול בחלופה יתקדם.   

המזכירות אשרה בישיבתה 4.4.2017 את המתווה הזה כבסיס להמשך – אך בשלב זה מעבר להצגתו בפני הציבור ורשום הערות , אין הוא עובר הלאה להצבעה בשל היותו ראשוני בלבד.  במסגרת הדיון באסיפה המתוכננת  18.4.2017 יימסר פירוט/הסבר על נוסח זה ויירשמו שאלות להמשך טיפול.   

הסדרת אופציות השתתפות / הורשה.

1.                  א. במועד קבלת החלטה זו קיבוץ גבע הינו קיבוץ שיתופי. לפיכך - וכפי הקבוע בהחלטה לאימוץ חלופת האגודה - אין באימוץ ההחלטה כשלעצמה להעניק כל זכות לחברי הקיבוץ בטרם תתקבלנה החלטות מתאימות לצורך זה.

2.                 ב. ככל ובעתיד תושלם עסקת רכישת המגרשים במתווה "חלופת האגודה" והקיבוץ יבקש לשנות את תקנונו באופן שיסווג כקיבוץ מתחדש, הרי שיהיה ניתן - בכפוף להחלטות הקיבוץ שתתקבלנה לענין זה – לאפשר הענקת זכויות לחברים במגרשי המגורים בישוב בדרך של הענקת זכות חכירת משנה.

3.                  ג. הקיבוץ מעוניין לייצר מנגנון אשר יאפשר למשפחות חברים המעוניינות בכך להסדיר רכישת אופציית השתתפות בתהליך הענקת הזכויות לחברים.

4.                  ד. משפחת חברים אשר תסדיר רכישת אופציה כאמור, יובטח לה כי היא (או יורשיה) תשתתף בתהליך הענקת זכויות לחברים - אם וככל ויושלם התהליך – ותוענק לה (או ליורשיה) זכות חכירת משנה במגרש מבין מגרשי הקיבוץ (להלן: "האופציה").

5.                  ה. כל משפחת חברים בקיבוץ (יחיד או זוג המקיים משק בית משותף) רשאית להסדיר רכישת אופציה אחת בלבד. רכישת האופציה תיעשה כנגד תשלום סכום השתתפות אשר ייקבע על-ידי מזכירות הקיבוץ על-פי תחשיב עלות מגרש ממוצע (בהתייחס לעלות המגרשים הכלולים בעסקת חלופת האגודה).

6.                  רכישת האופציה תתבצע בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:

א.     תשלום סכום ההשתתפות.

ב.     חתימה על מסמך הסדרת רכישת האופציה שינוסח על-ידי המזכירות.

ג.       ביצוע עסקת רכישת המגרשים על-ידי הקיבוץ בפועל.

ד.       ככל והעסקה לא תצא לפועל ותבוטל החלטת הקיבוץ להשלמתה יושב סכום ההשתתפות למשפחה.

7.                 מובהר כי אין בהסדרת האופציה להוות התחייבות למועד אפשרות מימושה,

8.                  ובכל מקרה חתימת חוזה לחכירת משנה עם המשפחה או מי מטעמה תיעשה אך ורק לאחר התקיימות כלל התנאים הבאים (להלן: "מועד המימוש"):

1.שינוי סיווג הקיבוץ מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש.

2.קבלת החלטה על-ידי אסיפת הקיבוץ ביחס למתן זכות חכירת משנה, תנאיה, וצורת הענקתה.

3.יישום ההחלטה ביחס לכלל החברים באופן ייקבע במסגרתה (חתימת הסכמים, תשלומים, וכו').

4.עמידת רוכש האופציה (או יורשיו), בכללים שייקבעו ביחס לכלל החברים ו/או היורשים.

9.                 * מימוש האופציה בדרך של הענקת זכות לחתימת הסכם לחכירת משנה, תתאפשר רק לחברי הקיבוץ, או מי שיתקבל לחברות בקיבוץ.

·                    *במקרה של משפחת חברים שכלל יחידיה (שני בני הזוג) הלכו לבית עולמם, והסדירו קודם לכן את רכישת האופציה בהתאם לאמור בנוהל זה, הרי שמימוש הזכות תתאפשר ביחס ליורש אחד בלבד שיתקבל לחברות בקיבוץ בהתאם לתנאים והחלטות הקיבוץ שיחולו באותה העת. בחירת היורש וההסדרים הנובעים מכך, יעשו בין היורשים לבין עצמם ולקיבוץ לא תהיה כל מעורבות בכך.

הקיבוץ יהיה רשאי לקבוע כללים לפיהם חלף הענקת זכות חכירת משנה תמומש האופציה ביחס ליורשים בדרך של פדיון כספי בלבד. ערך הפדיון הכספי יהיה בשווי שוק של חכירת משנה של מגרש (ממוצע) בקיבוץ בהפחתה של עלויות אשר הייתה משפחת חברים (או היורשים) נדרשת לשאת בהן לצורך השלמת רכישת זכות חכירת המשנה.

*פסקה חברותה של משפחת חברים אשר רכשה אופציה, למעט עקב פטירה, טרם מימוש האופציה, תפקע זכאותה של המשפחה והיא תהא זכאית להחזר סכום דמי ההשתתפות בלבד.

מלאו אסמינו בר – השער הצהוב נסגר – וכל שלנו נותר -  שהשמש  תזרח גם מחר .

חג שמח – יאיר קארו

 

מפגש חלופת האגודה - מיכה קארו

א. מפגש חלופת האגודה האחרון בחדר אוכל / ב. לחברה
בעקבות הפגישה בח"א עם 2 בעלי תפקיד בכיר בתק"צ:
בפגישה זו הובהרו מספר דברים מעל לכל ספק :
1. נושא המימון- עדיין לא הובהר לפרטי פרטים (גופים מסייעים, קמ"ע, בנקים וכ"ו). נאלץ להמתין.
2. עיתוי - ככל שנקדים להחליט בחיוב בהצבעה הראשונה מצבנו ישתפר בסעיפים הבאים:
* עמדתה המשפטית של גבע מול המנהל גם אם היה ויחליט להפר הבטחתו.
(העיתוי המוקדם לתשובה יש חשיבות גדולה ביותר) כמו כן, היה ויצליח המנהל
לשבש את" החלופה" , הרי נשארנו במצב של היום כלומר ללא נזק נוסף.
* מספר הוותיקים בקיבוץ עד 2007 – למספר זה, יש חשיבות רבה בנושא ההנחה. לדאבוננו מספר
זה יכול רק לקטון. יתר על כן, גם אם הקיבוץ יעבור בעתיד הרחוק לקיבוץ משתנה, הרי החבר
זכאי לרכוש "אופציית השתתפות" הניתנת להורשה!
3. מימוש ה"חלופה" -כפי שנאמר במפורש - הצבעת חברי גבע ברוב 2/3 בעד "החלופה"
בהצבעה הראשונה אינה מחייבת את קבוצת גבע לממש את חלופת האגודה וניתן לחזור
ולא לבצע כלל הסכמה ראשונית זו !!!!
מסקנה חד משמעית מהנ"ל וכפי שנאמר- כל מטרת ההצבעה הראשונה אינה רק ובלבד לשם "רכישת זמן" שערכו רב ביותר לקבוצת גבע הכולל גם את סעיף 1- " מימון".
אי רכישת זמן זה ובחינם, כן ב ח י נ ם (וסלחו לי על המילים) הוא בגדר חלמאות שאין דומה לה
הגובלת בחוסר אחריות והגינות אישית! חלמאות מובן, אך למה חוסר אחריות והגינות?
כי הבריחה מידיעת העובדות הבלתי ידועות כרגע עד תומן, ע"י מניעת בדיקה , היא מעשה חמור
ולא רק בהקשר "החלופה". לעומת זאת, הצבעה בעד או נגד "החלופה" בהצבעה השנייה
והקובעת ולאחר ידיעת העובדות, תקינה לחלוטין (תמצית הדעה החופשית).
*****************************
לפני כחודש הגבתי לרשימתך שדווקא הצדיקה לחלוטין את קיום חלופת האגודה בניגוד לדעתך.
כעת לדעתי, הבאת אסופה "מהגורן ומהיקב" חלקה נכון חלקית, חלקה יכול להטעות וחלקה שגוי.
אנסה להעמיד חלק מהדברים על דיוקם:
1. האם שמעת, או מי מחברי גבע שמע את מנהל הקהילה או מזכיר הקיבוץ מתבטא כנגד קליטה
ובמיוחד של צעירים ? התשובה אני מניח ידועה לך ואף הפוכה לכך, למיטב ידיעתי.
היה ושמעת שטות זו מחבר הנהלה זה או אחר, הרי ראוי לציין זאת.
2. הדיווח על מצבנו ומגבלותינו הכלכליות, לדאבוני אכן נכון ואהיה אחרון להכחיש זאת. אך
ראשית בין אם נאמר בנזיפה או לא זהו דיווח נכון (שמשמעותו שקיפות). אך שוב, האם שמעת
נזיפה מפי הנ"ל או אולי שוב מדרגי ביניים שאכן אינם נקיים כלל מהגעתנו למצב זה, אך אל
תיפטרי ציבור לא קטן מאחריות לאי המשך הבנייה, כאשר התעלמו ביודעין מהמתרחש ואף
חלקם "תפסו צד" בניסיון "לשפר עמדות" ולא אפרט כאן.
ככלל מכל הקטע הראשון אני מסכים עימך בנושא העקרוני: גבע תידרש לבדוק ואכן בודקת
את נושא המימון! (נרשם מספר פעמים).
אבל, כשאת טוענת מדוע אין בדיקה, או אולי מעלימים בדיקות מהציבור (ואכן היו בעבר
אירועים שכאלה ואף נכחתי יחד איתך ב 2 אירועים רבי משתתפים שכאלו) , האם נאטמו
אוזניך / עיניך שדווקא כעת פונים אליך ולציבור לאפשר בדיקה. ואת עצמך אינך מאפשרת
בדיקה בהתנגדותך להצבעה המאפשרת בדיקה קפדנית יותר ע"י "קניית זמן" לטובת גבע.
איך ניתן להבין זאת? אני פשוט לא מבין.
אני מבין את הצעתו של מנחם בנושא ההצבעה, אך התרשמותי שאינך נמצאת שם כלל ואולי
אני טועה?.
שאלה קטנה בנושא "השקעה צרכנית" כפי שרשמת- האם ע"פ הגדרה זו את כוללת גם את
ההשקעה בפנסיה / גמל כהשקעה צרכנית או יצרנית ? או אולי אלה כולן, השקעות ארוכות
טווח להגנה על אוכלוסיית גבע לעתיד (קליטה, פנסיונרים וכ"ו)?
3. בנושא "גבע לאן"- שוב, כיוון שלשמחתי היית בצוות הפנסיונרים אני מתפלא על כתיבתך .
וארענן את זיכרונך.
"צוות הפנסיונרים" עסק אמנם כדבריך בנושא "קיום הבטחות", אך בזווית שונה לחלוטין !:
הצוות היה בחרדה כנה ואמיתית דווקא מקיום ההבטחות של "גבע לאן" .
לסיכום- דאגתך מובנת היטב, לכן גם אני אחליט סופית לאחר שיהיו בידי מרב הפרטים.
איש לא ישכנע אותי להצביע נגד דעתי שתקבע לפני ההצבעה השנייה והסופית.
4. ובעוד חלקנו סבור "שגבע לבדה תשכון ובמנהל לא תתחשב", הרי למיטב ידיעתי, תוכנית כביש
עפולה/צומת מולדת תפקיע מידנו (כמובן ע"י המנהל..) כמה עשרות דונם!
כל טוב
מיכה
***************
נ.ב. ולאחר כל אלה
בהזדמנות זו תודה לצוות שאם איני טועה, כלל את שוש וישראל זיק, דובי ודן פלג ואולי עוד
שארגנו טיול מאד מוצלח ב "חירייה".
אתר מרשים! אורגן היטב כולל הדרכה ע"י מדריכה קרובת משפ. אבן צור, שנולדה בשנות
החמישים "מתחת להר" שהיה כמפלצת ... שנתנה מבט נוסף מזווית ילדותה ואחרון וחשוב
לא פחות, מזג אוויר מעולה שקיבל את פנינו בברכה..

תצפית "חירייה"
ידיד החולות - דורון חורב

ידיד חולות

שוכני ההר והגבע אולי אינם מכירים, ושוכני שפת הים רק מעטים מכירים, את ידיד-חולות.

ידיד חולות הוא צמח דגני רב-שנתי, אשר פיתח הסתגלויות ייחודיות לתנאי בית-גידול של חולות נודדים. אם נתאר את הצמח במילים, אזי יש לו קנה-שורש זוחל, הוא ירוק כל השנה, עליו גלולים, אשונים, ראשם מחודד,בעל קני שורש ארוכים, מתפשט מקני השורש ומשתרש מהמפרקים.

אם נמנה את תכונותיו, הוא עמיד לחשיפת שורשיו ברוח, ולכיסוי אבריו בחול, והוא עמיד לרוחות עזות הנושאות עמן חול ותמלחת.

אם נמנה את מנגנוני ההתאמה שפיתח, אזי לעליו בלוטות להפרשת המלח אותו סופג ידיד חולות באמצעות שורשיו. גבישי המלח שהופרש,בלילההם סופגים טל ומטפטפים רכז מלח לאורך הגבעולים ואל בית השורשים, תמיסת מי מלח המרווה את הצמח.יש לו קנה שורש שתנודות החול וכיסוי מפרקיו, "מגרה" אותו להוציא נצרים ולהתרבות.

למעשה,ידיד-חולות תלוי בתנועת החול ובנדידת חולות המצע שלו, והוא מתנוון עם עצירת החולות. ויש לזכור, ידיד חולות מתמחה בקשירת חולות נודדים, וחול קשור אינו נודד.כך שלמעשה, דרכו של ידיד-חולות לכליה, אם לא ידע למצוא בכל פעם מחדש את התנאים המאפשרים לו לשגשג ולפרות.

ולמה צריך ידיד-חולות לעניין מי מאתנו?

כי כמו ידיד חולות, גם אנחנו נאחזים בקרקע והקרקע משחקת ומהתלת בנו, נעה ונשמטת תחת רגלנו, ואנחנו ממשיכים ודבקים בה.

כי כמו ידיד חולות, גם אנחנו סיגלנו תכונות המאפשרות לנו לספוג את הרוחות הרעות המאיימות לשבור אותנו. תכונות כמו חוסן פנימי, הומור, קורטוב ציניות, מעורבות ולמידה.

כי כמו ידיד חולות, גם אנחנו פיתחנו מנגנוני התאמה, שיאפשרו לנו לגדול, לצמוח ולפרות.

מנגנונים כמו אסיפה, נכסי קהילה משותפים, ערבות הדדית, בנייה וחינוך לדורות הבאים.

כי כמו ידיד החולות, עלינו לזכור שלקשור, לכבול ולקבע מצב לאורך זמן, מסכן אותנו ויוביל אותנו לכליה. על כן, כמו ידיד חולות, עלינו למצוא בכל פעם מחדש את התנאים המאפשרים לנו לשגשג, לפרוח ולפרות, עלינו ללמוד להשתנות, ועלינו ללמוד להתאקלם בסביבה המשתנה ובתנאים המשתנים.

שלעולם נדע לשנות ולהשתנות, כדי שנוכל לשמר את חיינו, וכדי ליצור לנו עתיד של חיים חדשים.

אני שולח איחולים לבביים, לחג אביב שמח, להתפתחות, התקדמות ותקווה,

לקהילת בית גבע, לחיילנו אי שם, לחברינו על מיטת חוליים, ולבנינו וחברינו אשר מחוץ לגבולות הקיבוץ.

דורון חורב, מנהל קהילה

 

מבקרה - יפתח רונן


"הרהורי ליל הסדר, מה נשתנה, שאלנו

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.

ורובנו גדלנו ולא נשאל עוד ואחדים

ממשיכים לשאול במשך כל חייהם, כמו ששואלים

מה שלומך או, מה השעה וממשיכים ללכת

בלי לשמוע תשובה.... " ( יהודה עמיחי )

 

בתחילת השנה השקנו בבקרה תכנית חדשה הנקראת " מפנה 2017 " .

מטרת התכנית פיתוח משמעותי בסדרי גודל , של פעילות בקרה על ידי הגדרת חזון, מטרות ויעדים, כניסה לתחומי פעילות חדשים, רתימת כלל העובדים לתכנית.

צעדים משמעותיים שכבר בוצעו בהקשר זה : הוגדר מבנה ארגוני חדש בכלל בקרה עם דגש על התאמת מערך השיווק לצרכי השוק הפוטנציאלי עבורנו.

כלל עובדי בקרה נחשפו לתכנים ולמהות של התכנית במפגשים מחלקתיים. נערכו מפגשי סדנאות מונחות לכלל עובדי החברה לצורך לגיבוש שפה וחיבור העובדים לחזון החברה.

 סקר שביעות רצון עובדים (ממוחשב)בוצע בכלל בקרה ו 220 עובדים לקחו בו חלק, כמעט באופן מיידי יצאנו לפעולה לאור הנקודות שעלו מהסקר.

אחרון חביב , חתימה על הסכם קיבוצי ראשון בבקרה עם ועד העובדים והסתדרות העובדים הלאומית.

כל אלו הנם הבסיס לרוח חדשה ורעיונות חדשים שאנו מנחילים בחברה כמו גם אנשים חדשים שהצטרפו לאחרונה.

בערב הפסח של שנה זו מתאים מאד לדבר על שנוי לאו דווקא פיזי, אלא יותר מחשבתי, עיסוק של כל אחד מאתנו עם עצמו , עם חבריו לעבודה ועם שאר חלקי החברה בשאלות של רצון, של מה חוסם אותנו? מה יאפשר לנו להשתחרר מקיבעונות, מהרגלים משתקים?

ממש כמו בחג הפסח המקראי, השחרור הפיזי למסע במדבר, הנו בראש ובראשונה שחרור מחשבתי שאמור להוביל אל הארץ המובטחת, גם אם המסע יקח אי אלו שנים.

וכיוון שבסופו של יום אנו עוסקים בעסקים ובמספרים, ופטור בלא כלום אי אפשר, אפרט תוצאות ראשוניות של הרבעון שהסתיים לפני מספר ימים:

מכירות בארץ : גידול של 6% מול התקופה המקבילה אשתקד.

מכירות בחו"ל : גידול של 21% מול התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ המכירות : גידול של 10.6% מול התקופה המקבילה אשתקד.

הרווחיות בבקרה בחודשים ינואר – פברואר , על פי התקציב.

וכיוון שגם בתחום הפיזי אנו מתחדשים, ברצוני לציין את השלמת שלב א' של פרויקט המבדקה החדשה במבנה היונקיה לשעבר, מבדקה זו מחליפה את המבדקה הישנה שנבנתה בבקרה בשנת 1994 והגיעה לסוף דרכה.

 

 ואחרי

בשנתיים החולפות ביצענו השקעה משמעותית בתשתיתהמשלבת פתרונות יחודיים לבקרה ביחד עם מערכות תוכנה ובקרה חדשניות, ובהזדמנות זו ברצוני להודות לבן גבע יקר ( יוסי שמחוני ) שליוה את הפרויקט כפרויקטור נמרץ, מסור חסר פניות וחסר פשרות.

תודות ישלחו גם לכל הרבים והטובים מבקרה מחוץ לה, שהתגייסו ועשו. הפעלת המבדקה החדשה תאפשר לנו בעתיד, יכולות בדיקה מורכבות ורחבות של מוצרים שונים בתחום בקרת הזורמים ומהווה נדבך חשוב ביכולתנו לפרוץ בעתיד לתחומים בהם לא פעלנו עד היום.

ברצוני לאחל לכול עובדי בקרה ולכל חברי גבע ומשפחותיהם – חג שמח.

יפתח.

מהרפת - צור פלג

מהנעשה ברפת– והפעם – אחד קצר בלי חפירה.

רפת גבע, כמו אחיותיה בכל הארץ,ובדומה ל"בקרה", נמצאת בצמיחה מתמדת.

למרות הכול-העם היושב בציון מאמין בתוצרת המקומית, והביקוש מקביל לגידול באוכלוסייה, ואף יותר.

השנה זכינו שוב לתוספת מכסה, ומרבית הסיכויים כי נחצה את קו ייצור חמשת מיליוני הליטרים, הכוללים כ-  4.5 מיליון ליטרים במכסה + חריגת קיץ מאסיבית + מחלבת בוטיק משפחתית קטנה ומטריפה בשוליים.

נראה כי ה- בֶּנְצְ'מַרְק (מושג אהוב על נערי האוצר בגבע, בוגרי "דה-מרקר") שלנו לגדילה עצמית בקצב ובמתקן הקיים הוא טוב  יחסית, ואפשר להתמיד במגמה זו תוך השקעות מתונות ופתיחת "צווארי בקבוק" הנגזרים מהעונתיות שמביא אתו הביקוש לחלב בקיץ.

 

במסגרת תכנית ההשקעות הצנועה בחקלאות ובתאגידים השנה, גם הרפת חסה על הקופה הציבורית, ורכשה מקרב מזון קטן ויעיל. כל חברי/ות הצוות מרגישים בטוחים לנהוג בו: ???

כל זאת, כמובן, עד לגבול מסוים (6 מיליון ליטרים לכל היותר להערכתנו), או אז נידרש שוב לדיון "רפת גבע, לאן?", אך בניגוד ל - "פני גבע, לאן?", מדובר בצרות טובות.

מחירי הבשר מצויים כרגע בשפל, ובכל זאת אנו תקווה כי תהה זו שנת ייצור מקצועית וכלכלית לא-פחות טובה מקודמתה, על אף שלל הגזירות והאיומים על הענף והחקלאים להם כולנו נחשפים כל הזמן.יש לזכור כי "מתווה לוקר" הסתיים זה עתה, ולאחר 4 שנים בהם נשחקנו, המגזר הקיבוצי, כ "צד המשלם" בלבד, חזר מנגנון מחיר המטרה למתכונתו הרגילה.

ולסיום - השבוע הובא למנוחות ידידנו השר לשעבר אברהםשריר ז"ל. "אברשה חזור הביתה!" קרא לו יצחק שמיר לאחר כישלון "התרגיל המסריח" עליו הצטער עד יומו האחרון.

 השבוע גם נבראו חיים חדשים בדמותה של בר הרלינגבת לאיריס וליאור. לפני מספר חודשים הגיח לאוויר העולם–עיטם, בן להגר וניצן מזור. רפתן ורפתנית עם פוטנציאל ואומדני הורשה מבטיחים באו לעולמנו. המון מזל טוב מצוות הרפת להורים המאושרים.וברוח קריאתו הפומבית של שמיר לאברשה,הגר ואיריס, אנא: "חיזרו הביתה!". הכוח הנשי חסר לנו מאד ברפת.

ובברכת – בורקסים וקרואסונים–OUT, לחם מלא, גבינות, ירקות ופירות - IN. מבאס, אבל אין ברירה.

חג פסח שמח והרבה הרבה בריאות לכולנו,

בשם צוות הרפת, צור.

 

************

רץ ברשת. לא ניתן לזה לקרות

פָּרָה, פָּרָה
עַל רֹאשׁ הַגִּבְעָה, גוֹסֶסֶתֶ פָּרָה
שֶּׁכְּבָר לֹא תִּפְתַּח וְתִסְגוֹר חֲזָרָה.
מֵת הַּזַּרְזִיר, קָמַל הַגָרְגִיר
וְאֵין גַּם שׁוּם זֶכֶר לַשׁוֹמֶר הַצָּעִיר...
גַּם לֹא לְאוֹטוֹ גָּדוֹל וְיָרוֹק
(שֶׁהֵסִּיעַ אֶת 'תְּנוּבָה' לַמִּזְרָח הָרָחוֹק).
אֶרֶץ "זָבַת" בְּלִי חָלָב, בְּלִי פָּרָה,
מַה עוֹד תְבַקֵּשִׁי מְאִיתָנוּ מְכוֹרָה?


ציור של דודו גבע

אביב במטעים - אבשי בן יהודה

אביב במטעים

עם פרוץ האביב בבת אחת צריך לבצע אין סוף עבודות: ריסוסים נגד מזיקים השקיה כולל תיקון אין סוף נזקים שהצטברו במשך החורף הכנסת והוצאת כוורות כיסוח עשביה ריסוסי עשביה שמירה נגד גנבים ועוד ועוד. הצוות הקטן מתמודד בגבורה עם שלל העבודות כאשר ישנו סדר עדיפויות ברור ועבודות שהן בסדר עדיפויות נמוך נדחות להמשך.

המצב נראה כדלהלן:

 

בשקדים הייתה פריחה שופעת ולכבודה על מנת להפרות מה שיותר פרחים הכנסנו מעל 700 כוורות למטע והשנה חידוש...הכנסנו גם עשרות רבות של כוורות של דבורי הבמבוס זאת דבורה שעובדת בתנאי מזג אוויר קיצוניים ואמורה לכסות פערים של ימים גשומים או קרים כולל גיחה מוקדמת לעבודה בשעות שדבורי הדבש עדיין מתחממות בכוורת.

התוצאות נראות טוביות ובהערכה זהירה ומוקדמת אנחנו מעריכים שתהיה לנו שנת יבול לא רעה. המחירים צפוים להיות דומים לשנה שעברה ככה שאנחנו מצפים לשנה ברוכה בענף.

בזיתים הפריחה בזמן כתיבת שורות כמעט התחילה וגם היא נראית מבטיחה.

בנוסף אנחנו מגדלים חלקת זיתים צעירה שנראית מבטיחה.


בפרדס האור הקטן מסתמנת פריחה שופעת שאו טו טו מתחילה.

כידוע שנת הגשמים הנוכחית אצלנו איכזבה גם מכסת המים קוצצה והמחירים עלו ואנחנו מקווים שנוכל לעמוד בכל תוכניותינו.

יש לנו תכנונים לנטיעת מטעים נוספים שיוכלו להגדיל את היבולים וההכנסות בענף המטעים אבל מימוש התוכניות לא תלוי בנו ואנחנו מחכים להחלטת השלטונות בענין.


בשם צוות הנוטעים אני מאחל לבית גבע שנת שפע והצלחה וחג שמח וכשר, אבשי

גידולי שדה

גידולי שדה

העמק הופך מירוק לצהוב במהירות סימן שקציר העומר לפנינו..

שנת בצורת נוספת נפלה בגורלנו שוב והגשם ירד בעיקר בדצמבר ..

מייחלים לשנה רגילה עם משקעים בזמן ..

כבר נקטפה האפונה בהצלחה יחסית לשימורים וקפואים ביכין ופרי הגליל..

חלקות השחת נקצרו בימים אלו באיכות טובה ויכבשו בסבלנות בקרוב. השנה יש פיצוי כלשהו

במחיר בשל מיעוט הגשמים בכל הארץ ובעיקר בדרום.

הסתיים גם קציר חיטה לתחמיץ , כאלף דונם נשלחו למרכזי מזון בכפר יחזקאל וברמת צבי.

את גידולי האביב צוות הגבונים המקומיים משקה , מדשן ומרסס במרץ..

כמעט חצי משטחי החיטה קיבלו השקיית עזר ומילאו גרעין יקצרו מיד לאחר יום העצמאות.

עוד בתפריט השנה : עגבניות , חומוס , תירס מתוק , חמניות ואבטיחים למאכל ולגרעינים.

נקווה שלא ניפגע מקיצוץ נוסף במכסת המים ושתערך חלוקה פנימית נכונה יותר של המים. .

נשתדל לעמוד בתוכניות כדי שנוכל לשלם בעיקר את הוצאות ההנהלה )השכירה( שלנו..קציר תחמיץ


קטיף אפונה


קציר בקיה ותלתן


מספר מערכות גשם שנעלמו


ניפגש בקציר העומר למחרת ליל הסדר... חג שמח מצוות הגד"ש

מרשות הבינוי

"נלבישך שלמת בטון ומלט..." מהנעשה ברשות הבינוי

על שולחנה של רשות הבינוי מונחים נושאים ועניינים רבים ומגוונים.

הוועדה הנוכחית פועלת כשמונה חודשים בהם הסתיימו שיפוצים ונעשו מהלכים שונים להשבחת דירות חברים, מועמדים, צעירים ומבני ציבור.  

*שיפוץ דירות בהתאמה לצרכי הגיל השלישי.

*שיפוץ ותחזוקת דירות של צעירים ונקלטים.

*מעברי דירות, שהצריכו גם הם עבודות שונות.

באסיפה שדנה בתקציב הקהילה בראשית ינואר הוחלט על תיקצוב רשות הבינוי שכולו מיועד להמשך תוכניות הבנייה והשיפוצים מ-2009.

המהלכים העתידיים בבנייה הם שיפוץ שתי דירות (גרייצר- גורן) ותחילת בנייה חדשה כולל טיפול בתוכניות ואישורים למיניהם.

שאר התקציב להשקעות הקהילה (כולל רשות הבינוי) הוקפא כרגע עד תחילת יולי.

נושאים נוספים שבהם רשות הבינוי מטפלת ומנסה לקדם הם-אמנת השירות של ענף הבניין, שיטת מכרזי הדירות, סל לדייר(כולל חשמל) ועידכונו, מגרשי החניות בטיפול עם מרכז המשק ונושאים יומיומיים כמו דודי חשמל, חיזוק וצביעת מרפסות ואחזקת דירות בשוטף.

רשות הבינוי וענף הבניין משתדלים לתת מענה לפניות הרבות, למרות מסגרת התקציב המצומצמת ונודה לחברים על סבלנותם.

בברכת חג שמח ואביבי, רשות הבינוי.

מן הארכיון ; תודות ליום האישה - נעמה רז

מן הארכיון.

מתוך ספר הביקורים של הארכיון.

כתבה את רשמיה דליה בהרב – סטודנטית לתואר שני המכינה עבודת מחקר על הגבעטרון

לאחר ביקור בארכיון .

עובדות הארכיון

28 במרץ 2017.

לרבקהלה , ניקה , רותי , ויואל – היקרים.

אפשרתם לי לחדור מעט אל זיכרונותיכם , צליליכם ,

היופי שבכם , והפתיחות המאפשרת.

תודה על השיח

תודה על הקפה והחלב

תודה על ההצעה לראיין גם את יואל

 תודה על שאתם

ובגללכם – יותר , והרבה יותר – טוב בעולם.

ממני   דליה בהרב

 

******************

 

לכל הנשים (והגברים) שעזרו להוציא לפועל את יום האישה.

צוות ההפקה: רחלי וייס, רותי פורת, איריס פלג, אפרת (לימור) גביש

וענת בן שמעון.

תודה גם ליונה רבי ויואב גלילי שעזרו לנו לסדר את חדר האוכל.

תודה למיכל גוריון על המרקים המעולים.

תודה לכל האופות.

תודה לנטע דנצינגר על העזרה עם עיצוב החלון, ולכל הנשים שהציגו את עבודותיהן.

היה ערב מוצלח עם הרבה כוח נשי.

נעמה רז

מכתב לגבעטרון

גבעטרון

השנה אנו נכנסים לשנת ה-70 להווסד הגבעטרון

 

הותיקים

כל שנה לקראת החג אנחנו נוהגים לדווח ולסכם תקופה הפעם ממש לא נעסוק בסיכומים אלא דיווח על שקורה עמנו בתקופה האחרונה.

התוכנית להופעה המשותפת של הגבעטרון עם הפילהרמונית שהתבשלה כמה שנים התבצעה בכמה ערבים מאוד חגיגיים ומוצלחים במהלך חודש מרץ.

כ – 16 שירים עובדו לתזמורת על ידי המעבד והמנצח רפי קדישזון, באותה תכנית אירחנו את אילנית ואת הזמר שי אברמסון (החזן של צה"ל) כל אחד ביצע שירים יחד עם הגבעטרון והתזמורת.

שני הקונצרטים עברו בהצלחה יתרה ובהנאה מרובה של כל יושבי היכל התרבות.

בשני הערבים נכחו בהיכל כ – 4000 איש.

אין ספק שזה היה אחד מהאירועים שיזכרו לכולנו כערבים מיוחדים במינם, לשיר את ים השיבולים בליווי התזמורת הפילהרמונית של ישראל על שמונים הנגנים בניצוחו של רפי קדישזון ועל הפסנתר אילן גלבוע, חוויה שתישאר אתנו שנים רבות.

בימים אלו עברנו הופעה מספר 90 של התכנית "הוי ארצי מולדתי" עם ירדנה ארזי.

התכנית הזו הוכתרה כהצלחה של שנת 2016.

אנו מתקרבים להופעת ה – 100 שתיערך בערב חגיגי במיוחד במשכן לאומנויות הבמה (בית האופרה) ייתכן שנארח בערב זה, אורח זמר מוכר וידוע.

כיום לוח ההופעות של תכנית זו מכור עד דצמבר 2017, ישנם אולמות שחוזרים ומזמינים פעם שלישית ורביעית.

הופעה יוצאת דופן הייתה לנו לפני כמה ימים ב אלון–שבות (מרכז גוש עציון), שזה לא בדיוק המגרש הביתי שלנו.

ההופעה הייתה מוצלחת במיוחד כשהכתה גלים בכל הגוש על ידי אלה שנכחו בה. לאחר קבלת הפנים החמה שלה זכינו התבקשה רחלי על ידי רכזת התרבות סימה, לכתוב מספר מילים לה ולצוותה על הערב הנ"ל.

 

לפניכם מכתבה של רחלי אל סימה ותשובתה של סימה לרחלי והגבעטרון.

סימה היקרה,

 שולחת לך מספר מילים מלב מעריך ומכיר תודה.

לכאורה זוהי עוד הופעה בשרשרת ההופעות שלנו, אומנם כבר הופעה מספר 91, אבל... פשוט עוד הופעה.    אז מה בכל זאת מביא אותי להתייחס אליה כיוצאת דופן עד כדי לשבת לכתוב אודותיה.   כמעט הכל וכבר מההתחלה.

נתחיל מהמיקום הלא כל כך שיגרתי מבחינתנו – הופעה בגוש עציון.

לא ניכרו סימני שאלה בקרב החברה האם להופיע רק שיחות רציניות במסווה של הומור על אלו אמצעי ביטחון כדי לנקוט כדי להגיע ולחזור בשלום.

ההפתעה האמיתית חיכתה לנו עוד בטרם התחילה ההופעה.

הובלנו אחר כבוד, לעבר חדר רחב ידיים במתנ"ס, אשר בו לתדהמתנו חיכתה לנו – לא פחות ולא יותר – ארוחת ערב. על זה נאמר: זר לא יבין זאת. לא תצליחו להבין את גודל פליאתנו, פליאה משום שזוהי הפעם הראשונה שבה נתקלנו בתופעה מרנינה שלא לומר משביעה שכזאת.

שולחן ארוך, ערוך בכל טוב ודבר לא חסר בו.

רק הושט ידך ומלא לך צלחת... ועוד אחת...ועוד אחת...

שולחן צבעוני מזמין, מלא בהיצע קולינרי מגוון אשר ניכר שידיים חמות ואוהבות טיפלו בו. כה טעים ומשביע – שאפילו הסנדוויצ'ים שלנו מאופרים ככל שיהיו, יחכו לנו לשעת לילה מאוחרת שלאחר ההופעה, כשנכרסם אותם באוטובוס בדרכנו צפונה בחזרה לעמק.

איננו מכירים את הצוות הפועל מאחורי הקלעים, אם כי שמענו את שמותיהם על הבמה ואולם מבחינתנו זוהי סימה.

אלו הפנים והשם אותם נזכור מן הביקור מחמם הלב הזה.

ועוד לא דיברנו על ההופעה – אבל על כך אתם תדברו – אם תרצו.

אהבנו להיות אצלכם.

אהבנו להיות אתכם ואוהבים אתכם.

תודה לך, סימה. מסרי תודתנו לאנשים אשר עמך.

רחלי גורדון, חברה בגבעטרון קיבוץ כפר החורש.

******************************

רחלי היקרה,

תודה על המילים החמות והאוהבות ועל הכתיבה המדהימה שלך. התרגשתי עד דמעות.

וכמובן שכבר שלחתי לכל חברי הצוות המשותף שלנו.

אנא מסרי לכל חברי הגבעטרון היקרים את תודתי העמוקה, בשמי ובשם כל תושבי גוש עציון רבתי, ואת אהבתנו הגדולה אל כולכם. הייתם גדולים מהחיים!!!

המופע שלכם לא מפסיק להדהד ברחבי גוש עציון והמשובים מהתושבים לא מפסיקים להגיע אליי, בכל דרכי המדיה האפשריות. "המופע היפה ביותר שהתקיים אי פעם בגוש עציון" – ציטוט מהקהל!!  יהי רצון שתמשיכו כולכם בבריאות טובה ובהרבה שמחה, לשיר ולשמוח ולשמח את כל עם ישראל באשר הוא. מחכים כבר למופע הבא.

חג שמח ואביב שמח ומלבלב.

בהוקרה ובאהבה,  סימה גל

מנהלת מרכז המוזיקה ותרבות יהודית, גוש עציון.

**********

ובעקבות העומס הרב על חברנו בגבעטרון החלטנו השנה לא לקיים את ההופעה כמנהגנו בערב חג שני של פסח.

נשאיר אופציה להזדמנות אחרת.

בשם כולנו,   יואל.

 

הרהורי חג - מתיתיהו שלם

לא אחת נתקלנו בסוגיית המסורת והפרתה בכל שנוגע לדרך בה אנחנו חוגגים את חגינו. להלן קטעים מדדבריו של מתתיהו שלם שלא התיישנו באותו עניין

הרהורי חג / מתתיהו שלם

שואל 

שמא עלינו לעורר את המחשבה לקראת באות, לאור השתלשלות מודעת יותר ובהתאם לפתיחות השוררת כיום לקראת השיבה למסורת. קיימת עתה שעת רצון.
עדיפה אם כן מסגרת מסורתית בת שורשים (אפילו תיראה בתחילה כמעטה חיצוני), על ניסוחים לצורך השעה, נעדרי סמכות כולשהי, שסופם להתדלדל במרוצת הזמן, כל חידושי החגים שנתחדשו משך עשרות השנים, עם כל ההערכה, שימשו יפה את תקופתם תקופת המעבר ודינם לחלוף. ערכם היה בצמיחתם הספונטאנית, ושירותם לשעה. האם אין לעבור אל דפוסי מסורת היסטוריים קיימים ובדרך זו להגשים את רציפות הדורות?

משיב:

מסורת, מסורת. היא נשמעת ונכתבת בזמן האחרון בלי הרף. אף אחד אינו מגלה אומץ לפרטה לפרטיה. היא נזרקת לעולמנו מעורפלת ורבת משמעויות. אולם כשהיא מוצגת בפני קיבוץ בעת מימוש חגו למעשה, לא ניתן יותר להשתמט מדיון מפורט, במקרה הקונקרטי אשר לפנינו חג הפסח לובשות השאלות בהירות יתר ואלה הן בתמציתן; סדר הלכתי או סדר חפשי; הגדה מסורתית או הגדה מחודשת; הבאת העומר רצויה או מיותרת?.

מסורת פירושה, מסירה נוהגית רצופה. המסורת בה מדובר היא המסורת הדתית. חגים בנוסח מסורתי-דתי הם מסקנה טבעית להתנהגות דתית בחיי יום יום. ואפילו המדובר במועדים בלבד, גם אז הם לא ייתכנו ללא תפילה ובית תפילה, שהם חלק נכבד ובלתי נפרד מתוכנו של החג.

החדשנים אשר בקיבוץ התבססו על כל מקורות היהדות לאורך ההיסטוריה ההורה שבכתב והתורה שבע״פ, האגדה והמדרש, הפיוטים והתפילות, הרבה מתורת החסידות, מספרות ההגות ושירתה. כל האוצר הרחב והמגוון הזה משמש למילוי תוכן חגינו ועיטורם  הצורה, הנוהג, המתכונת הם אשר שונו

החדשנות הנמשכת גם היום, מלווה בלי ספק כוונות טובות אך גם נזק בצידה. היא נושאת בחובה פרשנות מסולפת, אף מעוותת דמותם של החגים כפי שנתגבשה במשך הדורות. וכי מי הם החדשנים ומה כוחם הסמכותי אשר נטלו לעצמם את הזכות לפרשנות משמעותית זו? חידוש טקס העומר, לדוגמה, אשר נתקבל במשקים, מבליט ברורות את סילוף המשמעות: טקס זה בימי בית ראשון ושני תוכנו תפילה והודיה לאלוהים, והבאת ראשית התבואה סמל ותרומה אל בית המקדש. עם חורבן הבית בוטל טקס זה ו״יום הנף׳׳ היה כולו אסור.

 

מה עשו חדשנינו? תוכו זרקו קליפתו אכלו. נוצרה תבנית של חגיגת אביב עליזה ותו לא. ואף זאת, משבוטל קציר העומר במרוצת הדורות, נותרה ונשמרה בקפדנות הספירה בלבד. ביום א׳ של פסח מתחילה ספירת העומר בבתי הכנסת ונמשכת ארבעים ותשעה ימים עד לחג השבועות. הספירה נערכת בדחילו, תוך עצבות, וגם מנהגי אבלות הונהגו במשך ימי הספירה, על מותם של תלמידי ר׳ עקיבא בין פסח לעצרת (שבועות), על הגזירות וההשמדות של קהילות ישראל בימי מסעי הצלב, ועוד נימוקים נוספים לחיזוק מנהגי האבלות, החדשנות מחקה במחי יד פרט יהדותי זה, שהוחלף בחגיגת טבע במשמעות זרה ליהדות מכל וכול.

 

קציר העומר שנות ה-50

אשר לטקס העומר על פי המקורות וודאי שהוא טקס דתי מובהק, כשם שכל ערכינו וחגינו צביונם דתי בעיקר, ואין להתכחש למשמעותם מנקודת ראות היסטורית. אולם החגים הכילו בתוכם בד בבד גם יסודות ארציים וחברתיים־עממיים, חגיגות-עם ושמחות־עם שלא פעם שימשו אירועים פוליטיים וממלכתיים. יעידו על כך העליות לרגל ירושלימה וההתרחשויות לצידן. על אף היותו טקס מנחה לאלוהים, היווה טקס העומר גם בימים הקדומים ההם עילה להתכנסות עממית גדולה, כדברי המקור: ״וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא נקצר בעסק גדול״ (מסכת מנחות י׳). הסמליות הרוחנית אינה מצויה אך ורק בנוהג הדתי. קיימים סמלים ויסודות רוחניים גם במשמעויות אחרות שמחוץ לדת

לידתו של הטקס המחודש באה כתוצאה ישירה מהמגע הראשון עם שדות יזרעאל. עם כיבוש עצמי לעבודת האדמה, עם היבול הראשון לו זכו ראשוני החלוצים עלה הצורך לביטוי טקסי זה. לפנינו רוחניות צרופה וחווייה עמוקה של ראשונים לאחר שנות אלפיים, בלי מרכאות!.

ומאידך, ספירת העומר בבית הכנסת בנוסח ״איכה״ ונוהג האבלות בימי הספירה שבין פסח לשבועות, וכי יש בכך שיא לתודעה היהודית שמצווה לדבוק בה? וכי חסרי אבלות אנחנו: אלא מאי, כאשר חלה ההינתקות מערכי תרבות הכפר שנוצרה לנו עם השיבה לעבודת האדמה ולארץ שאירשנוה מחדש, כאשר כל אלה חדלים להיות בימינו ערכי רוח מתרופף הבסיס. כדי למלא את החלל הריק ההולך ומתהווה, טוב להכריז השכם והערב על ״שיבה למסורת", על כל הערפול ואי ההתחייבות שבאמירה זו.


דברים טובים

 

עוגת השוקולד של פסח

עוגת שוקולד אפויה בעלת מרקם של מוס בזכות כמות ביצים מרשימה ושימוש בקורנפלור במקום קמח. כדי לקבל את אפקט המוס, חשוב לאכול את העוגה בטמפ’ החדר. אם רוצים, מגישים עם רוטב שוקולד זריז

 

החומרים

250 גרם חמאה                         

500 גרם שוקולד מריר קצוץ

8 ביצים גדולות מופרדות

100 גר (1/2 כוס) סוכר

40 גרם (1/3 כוס) קורנפלור

לשימון חמאה

אופן ההכנה

מחממים תנור ל-150 מעלות. מרפדים את תחתית התבנית בעיגול נייר אפייה  משמנים את הדפנות בחמאה

1.  מניחים חמאה ושוקולד בקערה גדולה וממיסים במיקרוגל. מערבבים למרקם אחיד

2.  בקערה נקייה מקציפים חלמונים עם מחצית מכמות הסוכר לתערובת תפוחה ובהירה. מנפים פנימה קורנפלור ומערבבים. מוסיפים לתערובת השוקולד ומערבבים

3.  מקציפים חלבונים עם הסוכר שנותר לקצף במרקם פסגות רכות (כשמרימים את המטרפה,

נוצרים “שפיצים” שנופלים בעדינות). מקפלים לתערובת השוקולד. יוצקים את הבלילה לתבנית

4. אופים 30 דקות עד שהעוגה תפוחה ורכה (היא נראית לא אפויה דיה, אך תתייצב עם הצינון). מצננים להתייצבות ושומרים במקרר עד 4 ימים. מגישים בטמפ’ החדר

 

רוטב שוקולד ב-5 דקות

הרוטב הזה הוא בעצם גנאש עם קצת יותר שמנת מבדרך כלל: מניחים 170 גרם שוקולד מריר קצוץ בקערה. מרתיחים מיכל שמנת מתוקה ויוצקים על השוקולד. ממתינים 5 דקות, מערבבים לקרם חלק ומגישים חמים. אפשר להכין מראש ולשמור במקרר עד שבוע.


העתקת קישור