דף מספר 2230
19/8/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2230

דף מספר 2230 ט"ו באב תשע"ו 19 באוגוסט 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

מסיבת

 

תתקיים ביום שישי 19/8 ברחבת קפה חוץ

קפה,עוגה וגם יין  ב 20:30

   הופעה של גֶדי רונן ב 21:00 

 

אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה-עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלם יוצאין בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו....ובנות ירושלם יוצאות ומחוללות בכרמים. ומה היו אומרות: שא נא עיניך, בחור, וראה מה את בורר לך; אל תתן עיניך בנוי – תן עיניך במשפחה.

נחצ'ה היימן איננו

נחצ'ה איננו !

 חופים הם לפעמים געגועים לנחל. 

ראיתי פעם חוף 

שנחל עזבו 

עם לב שבור של חול ואבן. 

והאדם, והאדם הוא לפעמים גם כן יכול 

להישאר נטוש ובלי כוחות 

ממש כמו חוף. 

גם הצדפים 

כמו חופים, כמו הרוח 

גם הצדפים הם לפעמים געגועים 

לבית שתמיד אהבנו 

אשר היה ורק הים 

שר לבדו שם את שיריו. 

כך בין צדפי ליבו של האדם שרים לו נעוריו.


חי ונפטר כמו צמח בר: ירדנה ארזי והגבעטרון שרים לזכרו של נחצ'ה היימן

יום הילד

 

יתקיים ביום ה' 25/8

החל מהשעה 17:00

מתקנים שמחה מוזיקה וכיף

כולם מוזמנים


ארוחת ערב במקום

מי שמעוניין- יוכל לקנות במקום פלאפל (10ש"ח למנה)

או להתארגן בכוחות עצמו

 

לקראת האסיפה - יאיר קארו


לקראת אסיפה:

ביום שני הקרוב   22.8.2016  שעה 20.00 תתקיים אסיפה במועדון לחבר.

סדר היום  :

1.      שאילתות והודעות.

2.      הודעה על שינוי מתכונת ארוחות חג ומועד ( ראש השנה / חג גבע / מוצאי כיפור ) .

3.      מועמדים/נציגי ציבור  לוועדות שונות אישור אסיפה להצבעה בקלפי.   

4.      תשלום למשרתים בשירות צבאי/לאומי/אזרחי.

5.      הסדר שימוש במתקנים ציבוריים.

פרטים מלאים  ( כולל על מה דרושה הצבעה ) ניתן לקרוא בהמשך.

שבת שלום

יאיר קארו

*********

לקראת אסיפה – וביתר פירוט.  

באסיפה שתתכנס ביום שני הקרוב יעלו בין השאר מספר נושאים שהטיפול בהם הצריך זמן  , בדיקת נתונים וייעוץ משפטי.

אלו הם בעיקר נהלים שהשתנו ברבות השנים ולא עברו סקירה ובדיקה מקיפה והחלו להופיע מוטציות שמצריכות הסדרה ברורה.

1.       תשלום למשרתי צבא סדיר – שירות לאומי.

במשך שנים רבות נהגה גבע להשלים התשלום של הצבא לסכום קבוע ( שהבסיס שלו עבר מספר שינויים)  וכיום עומד הסכום להשלמה על  900 ₪ לחודש.

מדינת ישראל קבילה בינתיים החלטות על תעדוף שירות משמעותי ויצרה כנגד שירות שונה תשלומים שונים על פי 3 קריטריונים עיקריים  לוחם – תומך לחימה  - אחר.

המהלך הזה שיצא לדרך ב – 1.1.2015  יצר מצב שבו לוחם מקבל תשלום-מדינה ( בקירוב ) 1600 ₪ לחודש , תומך לחימה  ( בקירוב ) 1200 ₪ ומשרת אחר מקבל סכום הנמוך מ – 900 ₪ לחודש.

אותו גבע ממשיכה להשלים לסכום חודשי של 900 ₪ .   

לאחר דיון  ראשוני בועדת-צעירים ועל פי המלצתה קיימה המזכירות דיון בנושא שכלל גם חוות דעת משפטית והחליטה להמליץ בפני האסיפה על שימור הנוהל לפיו נוהגת גבע מאז החלטת המדינה על תיעדוף.

המזכירות החליטה , והנושא עובר לאסיפה, את ההחלטה הבאה :

א.    חייל/חיילת בדרג לוחם/ תומך לחימה יקבלו מגבע את התשלום שהמדינה קצבה להם ללא השלמה.

ב.     חייל/חיילת/שירות לאומי/שירות אזרחי  גבע תשלים להם הסכום שהם מקבלים להקצבה חודשית של 900 ₪ .  

2.      הסדרת שימוש במתקנים ושטחים ציבוריים.

מנהל מקרקעי ישראל – ובשמו החדש רשות מקרקעי ישראל ( רמ"י ) הוציא קובץ הנחיות המרעננות שימוש בשטחים שונים על פי ייעודם הרשמי.

בדיקה מול יועצים משפטיים וגורמי מקצוע בתחום המקרקעין מלמדת על הצורך להוציא נוהל ברור לשימוש בשטחים ומתקנים ציבוריים העומד בדרישות החוק ותקנות המנהל.

בדיקה מקבילה התקיימה גם מול שטחים "יצרניים"  - וגם שם נדרשת פעולה מצומצמת יחסית.

הנוהל המוצע כאן עומד בכל הדרישות ומאפשר נוחות ופשטות מרבית לחברי גבע לעשות שימוש במתקנים/שטחים  המפורטים על פי הנוהל.  

מוצע - תשלום דמי שימוש סמליים שישמשו לאחזקת המתקנים. הפעלת דמי שימוש סמליים מצריכה אישור בקלפי – על כן הנושא  מובא לאסיפה ולקלפי.

הנוהל המלא מפורט בנפרד – בדף גבע הנוכחי.   

3.      שינוי  - בהתנהלות ארוחות ראש השנה – חג גבע – מוצאי יום כיפור.

ועדת תרבות וצוות המטבח העלו שורת נימוקים לשינוי המוצע מטה , ובהם  חיסכון , נוחות בארוחה , הפחתת תורנויות ועוד.

א.    ארוחת ערב חג ראש השנה -  תיפסק הארוחה המוגשת לשולחנות . במקומה ארוחה על בסיס הרשמה מראש וחיוב לתקציב על סמך ההרשמה. הגשה רגילה ( אין קופות ) .

טקסי החג – אירוע אחד לפני הארוחה – אירוע שני אחרי הארוחה , לא יתקיים טקס במהלך הארוחה.

ב.     ארוחת ערב חג גבע ( חג המשק )   -  תיפסק הארוחה המוגשת לשולחנות . במקומה ארוחה על בסיס הרשמה מראש וחיוב לתקציב על סמך ההרשמה. הגשה רגילה

      ( אין קופות ) .

טקסי החג – אירועים לפני הארוחה/אחרי הארוחה באחריות ועדת תרבות , לא יתקיים טקס/אירוע במהלך הארוחה.

ג.       ארוחת ערב מוצאי יום כיפור.  הארוחה בסיומו של צום יום הכיפורים המוגשת  בחדר האכול תיפסק עקב מספר משתתפים דל.  מטבח גבע יספק מנות לארוחה זו יום קודם.  

המזכירות אישרה הצעה זו. במידה וחברים יבקשו להעלות השגות ,  ניתן יהיה לעשות זאת באסיפה ביום שני.

4.      מועמדים לתפקידים שונים – בחירות אחרי מכרזים.

א.        לרשות הבינוי  נציגי ציבור:  עופר שוורצמן,  חגית גוריון, אורטל יעקבסון, דליה זבולון, יוחאי לימור, אילן לב,  ענת נצר, מתי לוסטיג, אופיר אורן.

9 מועמדים על  8 מקומות.  כל מועמד צריך רוב רגיל  , השמונה שיצברו את מירב הקולות וכל אחד מהם לפחות זכה ברוב רגיל  יהוו את נציגי הציבור לרשות הבינוי.

בשל רגישות נושאי הבינוי והרצון ליצור הצבעה רבת משתתפים  – המזכירות ממליצה לבצע הצבעה בקלפי ( למרות שהתקנון מאפשר הצבעה באסיפה ).

ב.         הנהלת מוסך נציגי ציבור – זהר ברג , יואב גלילי :  שני מועמדים על מקום אחד.  הבחירה מצריכה רוב רגיל והזוכה במירב הקולות יבחר ( אסיפה  - קלפי ) .  

הנהלת מש"א  : נציג ציבור עובדי חוץ – ברכה רבי.  נציג ציבור – מורן שבילי 

( אסיפה  - קלפי  רוב רגיל).

יו"ר ועדה לביטחון סוציאלי – יואל פרנס ( אסיפה – קלפי  - רוב רגיל).

מזכירות נציגי ציבור -   בעז ענבר, נתי רכט, חנה גרייצר, יואב גלילי:  4 מועמדים  3 מקומות  בחירה ברוב רגיל  3 הזוכים במירב הקולות נבחרים למזכירות.

שבת שלום – יאיר קארו

 

הסדרת שימוש חברי גבע במבני ציבור

הסדרת שימוש חברי גבע במבני הציבור ובמרחבים הפתוחים בשטח הקיבוץ

ככלל, מבני הציבור והשטחים הפתוחים בגבע, תפקידם לשרת את צרכי החברים ואת צרכי גבע.

הסדר זה מטרתו לתת תוקף לזכות החבר בשימוש במתקני הקיבוץ ולקבוע את כללי השימוש בהם, וזאת תוך עמידה בדרישות החוק ובתקנות שונות כפי שמתפרסמות מעת לעת.

האירועים אותם ניתן לערוך במתקני הקיבוץ,ובהתאם לסדר עדיפות בשיבוץ, הם :

1.     אירועים ציבוריים של קבוצת גבע.

2.     אירועים משפחתיים בעלי אופי פרטי  ( כגון : ימי הולדת, בר/בת מצווה, ימי נישואין, חתונות).

3.     אירועים חברתיים של ענפי הקיבוץ השונים או ועדותיו .

4.     אירועים חברתיים ( לא משפחתיים) שמבקש/ים חבר/י גבע לקיים בשיתוף עם אורחים מבחוץ – כפוף לאישור מנהל קהילה (לאחר בדיקת מתכונת האירוע) .

5.     גורמים להם נתן הקיבוץ אישור במסגרת תרומה לקהילה וכמלכ"ר

 

ככלל : לא ניתן לבצע שימושים במתקנים הציבוריים של הקיבוץ לשימושים בעל אופי מסחרי.

הבהרה: ארוחות ערב משפחתיות בבריכה על פי נוהגי גבע, מוחרגות מהסדר זה, ותתקיימנהללא כל חיוב.

 

המתקנים הנכללים בהסדר זה הם:

מתקן

גורם אחראי לתיאום

שעות שימוש אפשריות

חיוב* החבר בגין השימוש במתקן (בש"ח)

דשא חדר האוכל

ערן גל

 

ללא תשלום

שטח הבריכה

רם רון

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

מבנה חדר האוכל

יואב גלילי

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

המועדון לחבר

יעל זיו

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

אולם גוריון

דורון חורב

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

מועדון צעירים האורווה

ליאור אלוני

מעבר לשעות השימוש שעושה הציבור במתקן

100

*חיוב סמלי של המשפחה המזמינה בגין צריכת משאבי הקיבוץ המשותפים (למשל מים, חשמל, בלאי ציוד) עבור אורחיהם שאינם חברי גבע.

 

פרטי ההסדר:

1.    אירועי הקבוצה במתקני הקיבוץ קודמים לאירועים פרטיים אותם מבקש החבר לערוך בהם.

2.    חבר המבקש לערוך אירוע במתקן בקיבוץ, יפנה אל הגורם האחראי כדי לתאם את מועד האירוע המבוקש ואת סדרי ההכנה, השימוש, והחזרת המתקן לאחר השימוש בו.

3.    לפני האירוע - באחריות החבר המזמין לוודא את תקינות הציוד במתקן ולהשלים ציוד וכיבוד בהתאם לצרכי האירוע.

4.    במהלך האירוע – באחריות החבר המזמין לוודא, שבאי האירוע נוהגים על פי אורחות החיים המקובלים בגבע, בהתאם לכללי השימוש במתקן, ובשימוש סביר בציוד בו ולמטרות השימוש בציוד.

5.    בתום האירוע–באחריות החבר המזמין לדאוג לנקות המתקן, להשליך אשפה, לפנות כיבוד שנותר, ולסדרו  כך שהמתקן יחזור לקדמותו ויוכל לשרת את ציבור חברי גבע.

6.    אם נגרם נזק לציוד או למתקן, ידווח על כך החבר המשתמש לגורם האחראי על המתקן, כדי להסדיר הדברים.

7.    כיבוד – באחריות החבר המזמין להביא כיבוד לאירוע.

8.    חיוב החבר המזמין בגין השימוש במתקן ולמשל בגין הוצאות מים וחשמל, יעשה מתקציבו האישי לקופת גבע, וצבוע לצרכי המתקן.

9.    עלויות השימוש יעודכנו מעת לעת, יאושרו ויפורסמו, כמקובל בגבע.

נקודות נוספות שחשוב להתייחס אליהן:

·        מתקנים נעולים– יש להסדיר לקיחת מפתחות והחזרתם.

·        שירותים– לפי הצורך יש להוסיף נייר טואלט, מגבות ייבוש ידיים, ובאירוע רב משתמשים מומלץ לשכור שירותי ניקיון לשעות האירוע.

·        שימוש בחשמל– יש להפעיל מזגנים חצי שעה לפני תחילת האירוע או פחות מכך, להכיר את מיקום לוח המפסקים הראשי של המתקן, ולכבות / לנתק מתקני חשמל בתום האירוע.

·        שימוש בבריכה– בעונת הרחצה, רק אם הוסדר מציל מוסמך למשך כל שעות האירוע, ניתן לרחוץ בבריכה.

·        דשאים ציבוריים– יש לוודא את סדרי ההשקיה ואת האפשרות להאיר את שטח האירוע בביטחון.

·                    חניה בשטח הקיבוץ– באירוע פרטי מרובה אורחים, יש לשכור מכוון תנועה ולהסדיר את חניית האורחים במקומות חניה מוסדרים בקיבוץ. ככלל, החניה תתאפשר רק במגרשי חניה מוסדרים בקיבוץ.

·        שילוט– שילוט הכוונה לאירוע יותקן לפני האירוע ויוסר מיד אחריו. השילוט יותקן מבלי להסב נזק ומבלי להסתיר שילוט או תמרור קיים.

·        רעש– בכפוף לאורחות החיים בגבע ולחוק בישראל. החל מהשעה 23:30 יופסק הרעש.

·        תנועת אורחים– ממקום החניה ואל מקום האירוע בלבד, דרך המסלול הקצר ביותר, כך גם בחזרה.

·        פרסום מקדים לציבור– באירועים שעלולים ליצור חיכוך עם אוכלוסיית גבע, יש לפרסם מראש את דבר האירוע, מועד האירוע ומידע נחוץ ככל שישנו למשל בדבר רעש חריג, תנועה חריגה, עומס חניה.

הבהרה :

אירועים של ענפי גבע  - כפופים לנוהל הזה ובנוסף ככל שיידרש  יסדירו , גם את כל הכרוך בביטוחים ובאישורים הנדרשים כגון: משרד הבריאות, משטרה, איגוד ערים כיבוי אש, בהתאם לאופי האירוע וכפוף לדרישות הבטיחות והחוק בישראל.

בברכה מקרב לב,

דורון חורב, מנהל קהילה

***********

משולחן המזכירות

מזכירות גבע קבלה הודעה על פניית 6 משפחות למוסד לבוררות של התק"ם  בנוגע לתכנית הבניה- 2009.


דוח ועדת טיפול בחובות חברים

דו"ח מועדת חובות חברים.

לחברים שלום.

עבר קצת זמן מאז הוגש הדו"ח הקודם על מצב חובות החברים בתקציב אישי.

הועדה כמובן ממשיכה לפעול במרץ ויש גם תוצאות.

לאחרונה אושר בקלפי צרוף של שני חברי ועדה נוספים באופן רשמי. ענת נצר שפעלה עד כה בהתנדבות מטעם המזכירות כמזכירת הוועדה, וכן נוסף דורון חורב מנהל הקהילה. כמו כן אושר המשך עבודתו של  יאיר עמית לקדנציה נוספת.

כזכור בתחילת עבודתה של הועדה עמד גובה החוב על כ- 2.600,000 מיליון ש"ח.

היום ס"ה חוב החברים בתקציב אישי עומד נכון ל – 31.7.16  על 798,437 אלף ₪.

הסכומים מתחלקים ל= 4 קטגוריות.

חוב שוטף בתקציב אישי חברים.– ס"ה- 236,433 אלף ₪  - 41 משפחות או יחידים.

חוב בהסדר להחזר חודשי.         -- ס"ה- 340,077 אלף ₪  - 15 משפחות או יחידים.

חוב צעירים בתקציב אישי. ( סטודנטים ומסלול צעירים.) ס"ה-95,070 אלף₪.

חוב בגין אי העברת קרנות השתלמות.ס"ה 131,856 אלף ₪.(רישום בחסר)

הסבר קצר לקטגוריות.

חוב שוטף בתקציב אישי. על פי תקנון גבע חברים מורשים להוצאה חד פעמית מעבר לתקציב לזמן קצר עד גובה תקציב אישי לחודש אחד. כשהחוב הופך לכרוני החברים נדרשים להסדר החזרת החוב . הועדה קובעת בתאום עם בעל החוב סכום שיזוכה כל חודש מהתקציב האישי לשרות החוב עד לסיום ההחזר. במצב זה  חברים שחתמו על הסדר החזרת חוב אינם יכולים להיכנס לחוב בתקציב השותף. במידת הצורך הועדה חייבת להפעיל סנקציות המעוגנות בתקנון.

חובות הצעירים מטופלים באופן שותף ובתאום מלא עם ועדת דור צעיר .

החוב בגין הקרנות אמנם רשום בדו"ח המרוכז שאנו מקבלים מהנהלת חשבונות, אך אינו מטופל ע"י הועדה. הנושא מטופל בצורה מסודרת ע"י בעלי תפקידים.

לסיום.

תפקיד הועדה מטבע הדברים הינו רגיש ולעיתים לא סימפטי. לצערנו מצב נזילות הכסף של הקבוצה אינו מאפשר ( וזה בלשון המעטה ) שימוש חורג בכספי הקבוצה. אנו נדרשים לעשות כל מאמץ ובכל דרך

לצמצם את החוב עד למינימום. מובן שלבעלי החוב יש חלק משמעותי בהשגת יעד זה .

ועדת חובות.

יאיר עמית, ענת נצר, דורון חורב.

מועדת צעירים - רינת גלילי

מועדת צעירים

יצאו לשנת שירות תמר ברעם ונוי חרפ.

בימים הקרובים ימלאו את שורות ההתנדבות גם דניאל רם, נעם רם ועינב ענבר.

גל לנדסמן- מסיימת שנת שירות.                                                   

מלווים אתכם מקרוב ומרחוק וגאים

 בכם עד בלי די,ברכות והצלחה רבה!

יצא לשנת שרות..

 זה הנוער שלנו


חלוקת תחומי אחריות בין חברי הועדה

על מנת שהמענה לצעירים יהיה מיטבי ויתבסס על קשר אישי מתמשך בכל שלב ושלב,חילקנו תחומי אחריות בין חברי הועדה:

מסיימי י"ב ועד הצבא/שירות לאומי (אזרחי)- שוש זיק

חיילים בשרות חובה וקבע/שירות אזרחי- זהר ברג

שנת בית- ענת לביא

סטודנטים- ענת לוין

עצמאות כלכלית- רינת גלילי

דירות צעירים רינת שוורצמן ורינת גלילי

אתר צעירים מתהווה- זהר ברג

אחראית על כל המעברים, הרישומים, הידע הפורמאלי והלא פורמאלי לאורך כל שנות ה"צעירים"-מוניקה

ניתן לפנות לכל אחראי תחום וכמובן גם אלי.

פגישות צעירים- מתקיימות באוגוסט ספטמבר בחלוקה לשתי קבוצות:מסוף י"ב ועד תום השירות הצבאי/אזרחי ומסוף השירות ועד גיל 30.

מטרת השיחות להקשיב, ללמוד את הצרכים ולתאם ציפיות. כמו כן, נחשוב על שיתופי פעולה בין הצעירים לקיבוץ.

שבת שלום

רינת גלילי, בשם ועדת צעירים

 

מיה - נירה קורן

מיה

 

מַיָה   נכדתי בת ה- 1/2 9  עברה בהצלחה ניתוח מורכב בסנט-לואיס שישפר את אֵיכות חייה.

מַיָה מתאוששת, מרגישה טוב ובימים הקרובים תתחיל בטיפולי פיזותירפיה.

עם מיה נמצאים הוריה – איילת ואופיר, שזוכים לתמיכה ועזרה מהיהודים שבקהילה המקומית.

כשהמצב יאפשר, מַיָה תחזור לארץ להמשך טיפול.

תודה מקרב לב ממני, מאיילת ואופיר וכל המשפחה, לכל מי שתרם ועזר למַיָה לעבור את הניתוח.

תודה לכל המתעניינים בשלומה.

הרבה בריאות ואהבה לכולנוּ

נירה קורן

 

קיבלנו במייל

קבלנו במייל

 אינני יודע מי המחבר - אבל מילותיו מילים כדורבנות.....

לביבי ושותפיו

אתה לא המושחת היחיד. כבר היו כאן אולמרט וטלנסקי ושרון עם האי היווני.

אתה לא היחיד שהיה נשוי לפרימדונה. גם לאה רבין הורידה חיילים על הברכיים לחפש סיכה בחול.

אתה לא האופורטוניסט הראשון. שמעון פרס עשה את זה לפניך.

אשתך אינה היחידה שמרננים על שפיותה. גם על נינה קציר אמרו שככה וככה.

אתם לא הנהנתנים הראשונים. זה בסדר, כבר לא יקומו לנו יותר דוד ופולה, מנחם ועליזה.

אז מה ההבדל? ההבדל הוא שלכל קודמיך היה חזון. הם היו מנהיגים. הם ראו את המציאות ובו בזמן נשאו עיניהם אל העתיד, אל אופק רחב ומואר. הם האמינו במחר טוב יותר.

ואילו אתה, אתה כולך אפוקליפסות ונבואות חורבן. אתה כמו קוסם אפל באגדה גותית; מביא על הארץ כולה חושך תמידי וחורף נצחי. אתה "מנהיג" ללא חזון.

ואנחנו – מגיע לנו טוב יותר, מגיע לנו בטחון אישי, בטחון כלכלי. מגיע לנו חינוך טוב יותר ושרותי רפואה טובים וקורת גג סבירה ומקרר מלא. מגיע לנו עתיד ילדינו ומגיע לנו כבוד לעברנו.

את כל אלו חירבת וחירבנתאיש ללא חזון.לך הביתה.    

*************

 קריקטורה יומית הארץ 16/5 בידרמן


תרבות בעמק

 אוגוסט במשכן לאמנות

 04-6531670,  04-6486038   

*קפה ביקלס - ימי שישי ושבת בחצר הפסלים, פתוח בשעות המוזאון. מתוקים, פשטידות וארוחות קלות תוצרת בית.

מבאך ועד פיאצולה  שבת 27.8 שעה 11:30 חליל-צד, קלרינט, אבוב, קרן-יער ובסון

"המעולים שבנגני כלי הנשיפה בישראל" (הארץ)"חמישיית כלי הנשיפה תל אביב"

בתכנית: יצירות אהובות מאת באך, ויוולדי, מוצרט, רוסיני, פיאצולה ואחרים

כרטיסים: ימים א' - ה' 09:00 -16:00
70 ₪  במכירה מוקדמת

90 ₪  ביום הארוע

04-6531670,  04-6486038    ימים א' - ד'  14-17.8 שעה 10:00

 

דברים טובים


בלי כל תרוץ דחוק (או שאינו כזה), אנחנו מפרסמים מתכון חביב שהופיע במגזין "חיים  בריאים" של ידיעות אחרונות מה 14/8. ומכיון שהופיע  ב"חיים בריאים" אנחנו מניחים שגם המתכון "בריא", ולא סובל מעודף מרכיבים "לא בריאים" כפי שאולי לוקים חלק מהמתכונים המופיעים לעיתים ב"דברים טובים".

לביבות ירקות וגבינות

 מרכיבים


4 קישואים קטנים

1 תפואד מבושל

1 גזר

1בצל, קצוץ ומטוגן קלות

1 כוס פטרוזיליה קצוצה

2 ביצים

1 כוס גבינה מגורדת (פטה, קשקבל, צפתית)

מלח ופלפל שחור גרוס

אופן ההכנה

מגרדים בפומפיה את הקישואים, תפו"אד והגזר.מערבבים את כל המרכיבים מחממים מחבת עם שמן קנולה בגובה 2 ס"מ

מטגנים בשמן חם לבבות עגולות בקוטר 6-8 ס"מ מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג. ממולץ להגיש עם יוגורט וסלסה עגבניות.

 

 

העתקת קישור