דף מספר 2222
24/6/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2222

דף מספר 2222  י"ח בסיון תשע"ו 24 ביוני 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

גבע גשרים סביב לה

לקראת האסיפה
לקראת האסיפה

אסיפת חברים תתקיים ביום שני 27.6.16 בשעה 20.00  במועדון לחבר

סדר היום:

1. שאילתות והודעות

2. הצגת מועמד לתפקיד מנהל קהילה - המזכירות ממליצה על דורון חורב משדות ים.

3. בחירת צוות לטיפול בחובות חברים: יאיר עמית, ענת נצר ומנהל הקהילה.

שבת שלום

*****************************************

הפרלמנט‏‏ ב-‏‏‏קיבוץ גבע‏.‏על שני בתיו מברך את פרופסור יאיר קארו להבחרו ליו"ר ועד הנהלה/מזכיר בקבוצת גבע ומאחל לו שיצעיד אותנו לדרך חדשה

 

עם ‏‏‏‏‏מוקי ידין‏, ‏יאיר עמית ,יהודה חזין, ‏‏יוסי לימור‏, ‏‏דן פלג‏, ‏יאיר קארו‏‏‏‏, ‏‏‏דנדי ידין‏, ‏שמעון זבולון‏‏, ‏‏בועז הקסטר‏, ‏‏זוהר רז‏, אבשי בן יהודה ‏‏‏‏‏ ו‏ענת נצר

סדר יום - יאיר קארו
משולחן המזכיר

סדר יום

תודה לחברים ולחברות על התמיכה הנרחבת שהענקתם לי לבחירתי לתפקיד יו"ר ועד הנהלה/ מזכיר.

הציפיות ברורות לי כמו גם הקשיים הניצבים בפני אישית ובפני קבוצת גבע וחבריה בכלל. אין לי אשליות בדבר האתגרים הממתינים בהמשך.

כדי לפעול צריך סדר יום המגדיר מטרות ויעדים עיקריים בשפה ברורה,שמקבל תמיכה ציבורית נרחבת, צריך מערכת ניהולית מיומנת , ויכולת לבצע את סדר היום המוסכם, הן מבחינה תקציבית ומקצועית  והן מבחינת הגיבוי הציבורי.

כדי לגבש סדר יום זה,התחלתי ללמוד את הנושאים הבאים מהיום-יום ואת אותם נושאים שיש לתת להם טיפול ארוך טווח.

כמה מהדברים שיעלו על סדר היום ניתן לציין כבר עכשיו הגם שבאופן כללי כרגע. פירוט נרחב יותר של המוצג כאן  יועלה תחילה במזכירות גבע לדיון.      

1.     הפעלת המבנה הארגוני החדש : בחירת מנהל קהילה שירכז את הפעילות השוטפת בקהילה ובשירותי הקהילה. השלמת הקמת הועדות הנדרשות במבנה הארגוני החדש -  ועדה ליזמות ופיתוח עסקי (תחת ההנהלה הכלכלית) ועדת השכרות (דירות ומבני ציבור – תחת הנהלת קהילה) .

2.     בטחון סוציאלי  - הקמת קרן סיעוד, ועבודת נשים אחרי גיל 62. שני נושאים שהטיפול בהם כבר החל . הראשון קרוב יותר לדיון והחלטה – וחשיבותו רבה הן כבסיס  ותמיכה לסיעוד בשעת צרה, והן כהסרת חסם מתהליך מעבר לקיבוץ מתחדש (ככל שהחלטה כזו תוצג ותעבור קלפי ברוב הנדרש בבֹא היום).   עבודת נשים אחרי גיל 62  היא נושא שבו החלטות גבע (הפסקה בגיל 62 כפוף לקבלת ביטוח לאומי) מכבידות על מערך הביטחון הסוציאלי (הפקדות לפנסיה ללא בסיס כספי והכנסה מעבודה) על תקציב גבע – אובדן הכנסות מעבודה, ועוד שורה של בעיות שקשורות במדיניות הביטוח הלאומי של מדינת ישראל (העלאת גיל הפרישה לנשים מ – 62 ל – 64 ) ובחסם נוסף לתהליך שינוי עתידי שיש להסירו או לצמצם אותו.

3.     השלמת בחירות מספר בעלי תפקידים – ובהם יו"ר רשות הבינוי, ובדיקת מצב נציגי ציבור בוועדות שבהן יש מקומות מוקצים לנציגי ציבור.

4.     דיור – נושא מורכב מאד, ולא אפשרי כרגע להציג כאן  תמונה יציבה של כיוון הטיפול שנע בין תחזוקה שוטפת – מעברי דירות ואיוש דירות , ועד לשאלות כבדות משקל של בניה חדשה .

5.     קליטה – ב"צנרת"מספר בקשות בשלבים שונים של בני גבע המבקשים לחזור ולהיקלט בגבע. אין למעשה מדיניות מוגדרת ברמה הציבורית , למעט פעילות של ועדת קליטה אשר נתקלת בלא מעט קשיים. לקליטה משמעויות נרחבות  - צמיחה דמוגרפית , עבודה פרנסה ומקומות עבודה בגבע או בחוץ, דיור, חינוך,  ומשמעויות כלכליות שמצריכות בירור מקצועי יותר (בשל פערים גדולים לגבי המשמעות הכלכלית) .

6.     השכרות-  נושא השכרת דירות, מבני ציבור, וחיובים שונים הקשורים בהם – הוא נושא חשוב הן כלכלית והן ציבורית ומצריך בדיקה מחודשת וקביעת מדיניות ונהלים אשר יוכנו על ידי מנהל הקהילה וועדת השכרות  בתיאום עם בעלי תפקידים נוספים (ככל שיידרש), ויוצגו לאישור ציבורי.

7.     תקציבי קהילה – ככל שניתן להבין משיחות ראשונות, אנו פועלים בתקציב הוצאות קהילה המצריך התייעלות ניכרת , ובכלל זה הצגת תכנית מסודרת לקראת תקציב 2017 וכן בדיקת אפשרות להפרטה של  תקציבים שונים .

8.     ניהול כלכלי – ענפים:  שב ועולה הצורך, שבמקביל לתהליכים הנדרשים בתקציבי הקהילה  - גם הפעילות בענפי המשק השונים תעבור בדיקה כלכלית ומקצועית (היכן שצריך) ויתקיים ריסון בהוצאות והתמקדות בהכרחי ובנחוץ. נושא זה יעלה בהמשך לסדר יום הועדה הכלכלית, לאחר שאלבן את פרטיו עם יהודה בכר ורענן.

9.     מדיניות דיווח לציבור  – נשאלתי בעבר ואני שב וחוזר על כך – עלינו לשפר רמת הדיווח ואמינותו ככל שניתן ,להימנע משפה מורכבת שמקשה על חברים להבין את המידע , ולהשיב על שאלות המוצגות לבעלי תפקידים,באופן מלא ככל הניתן (ובכפוף למגבלות אתיות או חוקיות ככל שישנן כאלו) .

 אני לומד – בראשית הדרך – יש עוד נושאים: עבודה ופרנסה – פיתוח   מקומות עבודה – בעיות פרט – חובות חברים –  ועוד . פגישות רבות ממתינות בהמשך לשמוע, ללמוד,  לקבוע סדרי עדיפויות ולגבש תכניות וסדר יום עם כל השותפים למאמץ ולנוע קדימה .

יאיר קארו

משולחן משא- דורון חורב: מועמד לניהול קהילה

 

 

24/06/2016

סיום תהליך בחירת מנהל קהילה – לקלפי!

תיאור, קצר, על שנעשה עד היום :

1.     תחילת התהליך הייתה פנימית וכללה מספר ישיבות של הצוות שנבחר להמליץ על מועמד\ת לתפקיד מנהל\ת קהילה. הצוות ערך הכירות עם התפקיד, מיפוי אתגרים, הכנת הגדרות תפקיד ופרסום לציבור, בגבע.

בהמשכו של התהליך ערכנו מיפוי חברים ופנינו באופן ייזום לחברים שנמצאו, ע"י הצוות, כמתאימים לראיון ולתפקיד. התהליך הסתיים ללא בחירת מנהל\ת קהילה, מהקיבוץ.

2.     ערכנו ישיבות של צוות איתור, שמנה את : רענן, בלה, רחלי, יוסי, עופר ואלון. לבדיקה של כל שנעשה עד כאן, השינויים של המבנה הארגוני והעיסוקים, והוצאת פרסום מחוץ לגבע. התקבלו כ – 70 ק.ח. ונערך מיון ראשוני שלאחריו נותרנו עם 10 – 12 מועמדים.

3.     הצוות למד את המועמדים, דרך ק.ח. וערך מיון, שלאחריו הוזמנו לראיונות, 9 מועמדים, מתוכם ראיינו 7, שהגיעו לראיון.

4.     המועמדים הביאו ניסיון מקיבוצים שיתופי \ מתחדש \ יישובים קהילתיים. בסיום הראיונות, ערכנו דיון והצבעה, כאשר שני מועמדים הוזמנו להגיע למזכירות גבע.

5.     עוד נערכו ראיונות עם בעלי תפקיד וקולגות, שעבדו עם המועמדים וכן בעלי תפקיד במועצה ובתנועה.

6.     המזכירות שמעה את שני המועמדים והציגה שאלות בתחום יחסי האנוש, ההתנהלות בתפקיד, ניסיון נרכש, דרך העבודה ודרכי התמודדות עם מצבים שונים, המאפיינים את עבודת מנהל הקהילה, בכל קיבוץ.

מזכירות גבע, לאחר ששמעה, שאלה, חקרה ודרשה, בוחרת, ברב קולות, להמליץ לחברים לבחור בדורון חורב, לתפקיד מנהל קהילה

להלן דף מאת המועמד, דורון חורב, לחברי גבע, ולקראת האסיפה בנושא.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

***********

דורון חורב – מועמד לניהול קהילה בקבוצת גבע

לחברי קבוצת גבע, שלום!

אני שמח להזדמנות שניתנה לי, להתמודד על תפקיד מנהל קהילה בקבוצת גבע.
בשורות הבאות, אציג מעט את עצמי ואת עבודתי.

שמי דורון חורב, בן קיבוץ שדות ים וחבר הקיבוץ, נשוי ואב לשתי בנות חמודות.

בראשית 2012 נבחרתי לשמש כמנהל קהילה בקיבוץ שדות ים, תפקיד בו אני משמש עד היום, עד לבחירת מחליף, וזאת למעלה מארבע שנים.

קיבוץ שדות ים הוא קיבוץ שיתופי המונה למעלה מ 450 חברים.

להלן האתגרים המרכזיים בהם טיפלתי, יחד עם הנהלות הקיבוץ, חלקם בוודאי דומים לאתגרים העומדים בפני קיבוץ גבע:

·        הובלת תהליכי קליטה – קליטה של כ 30 בנים ובני זוגם, מידי שנה.

·        טיפול בסוגיות דיור ושיכון – פתרון באין חלופות דיור, בניית רשימות דיור ושיכון חדש.

·        ייזום תהליכים חברתיים – עתודה ניהולית צעירה, קידום בני הגיל השלישי, טיפול ב"חוליה החלשה" בקיבוץ, קידום נשים בקהילה, חיזוק חוסן הקהילה.

·        הובלת מודל שינוי להכרעה – תהליך שהתרסק בקלפי (74% נגד מודל השינוי)

·        הובלת מודל אסטרטגי לשדות ים – נפל על חודם של 3 קולות

 

בימים אלו אני עוסק בשיפור איכות החיים בקיבוץ ובהחזרת האמון בהנהגת הקיבוץ.

כישלונות הם מורים טובים לפחות כמו הצלחות, מהם למדתי רבות.

יש לי השכלה וניסיון מקצועי אשר סייעו לי רבות במילוי תפקידי, הבולטים בהם:

תואר שני בפיתוח תכניות לימודים ותקשורת

תואר ראשון משולב מדעי המחשב והוראה

קורסים שונים ובהם יעוץ ארגוני, דירקטורים בכירים, מנהלי קהילה

שימשתי כמורה שנים רבות

שותף בגופים שונים וועדות בקיבוץ

בין היתר עסקתי בתפקידי רישום עבודה – הגדלת פרנסת החבר, ביטוח לאומי ומיצוי זכויות.

תחת אחריותי נמצא ומנוהל תקציב קהילה שנתי בגובה 55 מיליון ₪, ועוד כ- 10 מיליון ₪ השקעות בפיתוח קהילתי.  בנוסף אחראי ומנהל פעילויות הקיבוץ לרווחת החבר ולמול תכנית יעדים.

חשובים לי, רווחת החבר ועתידו לשנים קדימה, עבודה משותפת עם מנהלי הפעילויות (מנהלי ענפים וועדות), ועבודת צוות עם חברי ההנהלה.

אני אוהב את תפקידי, ומאמין שבעקומת למידה מהירה, אוכל למלא בהצלחה את התפקיד בקיבוצכם, גבע.

נפגשתי עם חברי המזכירות של גבע והתרשמתי מהמקצועיות והאכפתיות שלהם, אשמח לעבוד איתם עבורכם.

תודה על ההזדמנות, דורון חורב

 

הודעות לדף

מזל טוב

לאלי כהן  ואלישבע

להולדת הנכד

בן ליקי ואתי

********************

שעון קיץ בקפוליה

במהלך הקיץ יחולו שינויים בזמני סגירת הקיפוליה

ביום ג' פתוח 7:00-14:00

ואחה"צ 17:00-19:00

בימי ד' מ 07:00 – 14:00

כמו כן לא אהיה בעבודה בין התאריכים 21/6-10/7

בבקשות ניתן לפנות לכל אחת מצוות העובדות בברכת קיץ קל

תודה,   אסנת אברהם

********************

פעילות  חוג העמקים בשבוע שבין -26-30/6

 

ב יום ראשון ב 26/6

חוג ספרות

פרופ. אריאל הרשפלד

מזקנה כצמיחה בשירה

גורי אלפי, אגי משעול, ליו צ'ה ועוד

********************

מבקשת  להשאלה מיטת תינוק ושידת החתלה

ריה וייסמן                נייד:   3289

********************

לחברי גבע

אנו מודים לכם מקרב לב על השתתפותכם באבלנו על מותו  בטרם עת

של נחומיק ז"ל אבי-משפחתנו .

למלאת 30 לפטירתו נעלה לקברו ביום שישי 1/7 בשעה 17:00

משפחת לנדאו- שבילי - עדנה, יפעת, יעל,הילה, נגה,גיגי ודיתה

********************


מנשרים קלו

יום שישח י"ח בסיוון תשע"ו

24 ביוני 2016 מוזיאון בית שטורמן עין חרוד מאוחד

 

הנכם מוזמנים למפגש מרתק בנושא בעלי החיים ואורחות חייהם בעמק חרוד ובגלבוע טרום הקמת המדינה

10:00 – התכנסות

10:15 – סיור מודרך עם הצפר טוביה קאהן באגף התצפרים באולם הטבע

11:00 – דברי ברכה: עובד נור – ראש מועצה אזורית הגלבוע 

11:05-  מפגש עם חובבי הטבע בעמק

            בהשתתפות מיכאל אודם, צביקי נור, אפרים סתוי , צביקי שץ, עמיהוד נאור

              מנחה: דוד גלזנר – מנהל מרכז הצפרות "מקור החסידה" בכפר רופין

12:30- סיום משוער

***********

מחיר 25 ₪ לאדם מספר המקומות מוגבלכתובת דו"אל להרשמה

 shturman@en-harod.org

המפגש ביוזמת קבוצת צפרי העמק

***********

 

חברים הנוסעים באוטובוס מעפולה לגבע או מבית שאן לגבע, יורדים בתחנה על הכביש הראשי  שאין דרך לחצות אותו! כדי להגיע לגבע יש לעלות על הגשר ולצעוד מרחק לא קטן .

אז...כדי להקל על החברים

אפשר  להתקשר ליונה רבי 0546633773 בין השעות 08:00-17:00 להסעה הביתה.

***********

הודעה ממשרד בניין גבע

בין 28.6-23.7.16 פיטה לא נמצאת במשרד.

בתקופה זו פניות ציבור יתקבלו במייל או בפתקים בתיבה של הבניין.

בסופי שבוע: פניות דחופות בלבד- ניתן להשאיר SMS בנייד של ערן מרכז בניין.

תודה על שיתוף פעולה ואורך רוח.

בברכה,

צוות בניין גבע

***********

 תיקונים,תפירת שמלות חולצות מכנסיים

ושאר ירקות אפשר לפנות ל

 

***********

אופס טעינו

בקריקטורה שהתפרסמה בשבוע שעבר נרשם שם המאייר כמתי לוסטיג ולא היא. המאייר הוא דנדי ואתו הסליחה


מתי כבר  נגיע סוף סוף אל הגבעה שלנו?

 

מיחזור + כתבה של רחלי וויס

מיחזור גבע

לחברים שלום!

אנחנו מרגישים שהמודעות למיחזור בגבע גדלה ומרגישים את זה בכמות שזורקים בעמדות המיחזור. אנחנו אמורים לקבל מהמועצה עוד עמדות כדי שלחברים יהיה נוח למחזר. לאחרונה העברנו את מיכל הזכוכיות הסגול לעמדה מדרום לכלבו כדי שיהיה נגיש יותר לכלל החברים. בזמן הקרוב נעביר אותו, מסיבות שונות, לליד כלוב הקרטונים ממזרח לכלבו.

במיכל הסגול זורקים בקבוקי וכלי זכוכית ללא מיכסים.

תזכורת לגבי שאר העמדות:

כלוב קרטונים – נא לזרוק שם רק ארגזי קרטון וקרטוני ביצים.

אריזות קרטון קטנות (כולל גלילי נייר טואלט, אריזות עד גודל של אריזות דגנים) – נא לקפל שטוח ולזרוק לפח העיתונים.

לקרטוני חלב ומיץ אין פיתרון בינתיים כי הם מכילים חומרים שאינם קרטון ולכן יש לזרוק אותם לאשפה.

 

 

עמדת בקבוקים – רק בקבוקי פלסטיק.

לא לזרוק אריזות שקופות ואריזות ירקות.

הן מפלסטיק אחר ולכן בינתיים אין אפשרות למחזר ויש לזרוק לאשפה.

ננסה בעתיד להגדיל את כמות החומרים שאפשר למחזר.          תודה צוות המיחזור

***************************

תמונת מצב בקיבוצים: נחמן גלבוע 

המשך מגמת הצמיחה בתעשייה הקיבוצית- יכולת המפעלים להשתלב בתהליכי הגלובליזציה והשיפור בתהליכי הניהול הביאו להמשך הצמיחה בתעשייה הקיבוצית - "הצמיחה נבעה מיכולתם של המפעלים הקיבוציים להשתלב בהצלחה בתהליכי הגלובליזציה של השווקים, וזאת לצד שיפור בתהליכי הניהול", אומר רייכמן.

לצד השחיקה בפעילות החקלאית, המגזר הקיבוצי מתמודד כיום גם עם גזרות חדשות ועם הקשחת עמדות מצדה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). "רשות המקרקעין", מציין רייכמן, "נוקטת כיום גישה מחמירה כלפי בנייה וכלפי צמיחה דמוגרפית בקיבוצים המתחדשים.  – שני נושאים הקשורים זה בזה..מרבית הקיבוצים המתחדשים מצויים כיום במצב של הקפאת בנייה עקב מדיניות זו. הקפאת הבנייה מהווה בעיה אסטרטגית חמורה הניצבת בפני הקיבוצים.

 "אוכלוסיית הקיבוצים מתבגרת, ושיעור חלקם של הפנסיונרים בקיבוצים גבוה באופן ניכר משיעורם באוכלוסיית המדינה. קליטת הדור הצעיר בהתיישבות היא נשמת אפם של הקיבוצים החפצים לשמור על כושר הישרדותם בטווח הארוך ולא להיהפך לבתי אבות בתוך שנים אחדות.  

הביאה לדף: רחלי וייס

 

גלגלים של תקווה 2016 - דני גפן

 

"גלגלים של תקווה 2016

 

בשבת האחרונה השתתפתי ,במסע אופניים "גלגלים של תקווה" בעמק יזרעאל.

המסע היה אמור להתקיים בכלל, כבר לפני שבועיים בשבת 4.6.16.

אך בגלל עומס החום ששרר אז, הוחלט לדחות אותו לשבת האחרונה 18.6.16.

במושב הראשון באופניי הטנדם שלי (כיסא הקברניט !), ישב הראל נחמני מפרדס חנה.

הראל רוכב איתי בתקופה האחרונה, באופן קבוע אחת לשבוע ועל כך תודתי.

יצאנו לדרך בשבע בבוקר, ממכללת עמק יזרעאל. בניגוד לשנה שעברה, השכילה משטרת ישראל לנתב את התנועה כך שבכלל לא עצרנו. וחוץ מעצירה יזומה, ליד קיבוץ גבת כדי לאכול "פופאייסים" (קרטיבים קטנים ד.ג) נסענו באופן רצוף.

מזג האויר – בגלל שיצאנו מוקדם (7:00), היה נסבל רוב המסע. ורק בחלקו האחרון, (החל מ – 9:30), החום נהפך מעיק קצת … אבל זה כבר היה קרוב לסוף,אז לא הרגשנו.

סיימנו את המסע ב-10:30, בנקודת הסיום שוב במכללת עמק יזרעאל.

דני "האדום" גפן

 

העתקת קישור