דף מספר 2216
11/5/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2216

דף מספר 2216 ג' באייר תשע"ו 11 במאי 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


תפילה לשלום / ר' נחמן מברסלב


אדון השלום

מלך שהשלום שלו עושה שלום ובורא הכל.

יהי רצון מלפניך שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם

ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם

ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה,

עזרנו והושיענו כולנו שיזכה תמיד לאחוז במידת השלום,

ויהיה שלום גדול באמת בין כל אדם לחברו, ובין איש לאשתו

ולא יהיה שום מחלוקת אפילו בלב.בין כל בני אדם.

ויהיה כל אדם אוהב שלום ורודף שלום, תמיד באמת ובלב שלם,

ולא נחזיק במחלוקת כלל לעולם. ואפילו נגד החולקים עלינו,

ונזכה לקיים באמת מצוות ואהבת לרעך כמוך, בכל לב וגוף ונפש וממון

ויקוים בנו מקרא שכתוב ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד

והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם אדוני שלום, ברכנו בשלום!

ולא נבייש שום אדם בעולם מקטן ועד גדול.

 

הודעות לדף

 

מזל טוב

לדובי ולדן פלג

ולכל המשפחה

להולדת הנכדה רונה

בת   למיכל ואור ביצור


מזל טוב

לניקה ברזק

ולכל המשפחה

להולדת הנין

נכד לנעמי ורענן

**************

לטמיר רצין

ברכות על קבלת הצטיינות קצין חי"ר וצנחנים ראשי

באהבה מכל המשפחה

**************

בערב החג (ותמיד!) מתבקשים   חחברים, עם צאתם מהבית, לנעול דלתות הבתים מחשש פריצות ושאר עינין בישין...      

זכרו פירצה קוראת לגנב!!!

אסף גוריון, רב"ש   

**************

לידיעת הציבור

ארוחת-ערב  בערב יום-העצמאות בין השעות: 18:00-20:00

ע. ענף המזון

**************

 

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין 15-20/5

קפה תרבות

יום ג' 17/5 –– מושב ברק

20:30 קובי לוריא – הלהקות הצבאיות

*

חוג יהדות

יום ד' 18/5 גבע

פרופ' אביגדור שנאן

ארץ ישראל בספרות האגדה

 

יציאת מצרים - אלי גורן

יציאת מצרים (כפי שאני מבין)

מוקדש לאורי ברזק (ידידי)

התורה הפרידה מצד אחד שמה את סיר הבשר, את עגל הזהב ואת העבדות. ומצד שני את היציאה לחרות לחופש ולצדק.

הורינו עלו לארץ לבנות חברה על חרות חופש וצדק. ואכן התנועה הקיבוצית היתה מובילת הציונות.

אחרי הרבה שנים הגענו לארבעים שנה של חזרה לעגל הזהב אל סיר הבשר ואל העבדות לרכוש ולכסף.

מאז הפכה התנועה הקיבוצית מסמל מוביל את הדרך הציונית, לתנועה נרמסת, לאסקופה נדרסת על יחסה לקרקעות של המיליארדים שקבלה מן המדינה.

נשארו מספר קיבוצים שיתופיים שעוד מרימים את הדגל של שיווין ערך האדם ושיווין ערך העבודה שהם החרות והצדק האמיתיים.

גבע צריכה להיות חלק מהם אשר עוד מובילים את הציונות החילונית.

אלי גורן

 

מש"א - מכרז למשרות

 


מאי, 11 - 2016

חלף הלך לו הפסח ומתקרב יום עצמאותנו

תפקידים לאיוש בגבע

*    ריכוז ועדת ביקור הורים\בנים בחו"ל

איימי אלוני שנושאת בתפקיד, מזה זמן רב, הודיעה על החלטתה לסיים את ריכוז הועדה.

חברים \ חברות המעוניינים לרכז את הועדה, מתבקשים לפנות למש"א. אישור מינוי לתפקיד – במזכירות. הפעילות של הועדה נעשית ביחד עם חברי הועדה: ריצ'ארד אברהם, מאיר רם, אירית לב, מזכיר גבע.

*    ריכוז ועדת דור צעיר

סמדר פרנס, מסיימת קדנציה בחודש יוני – 2016. סמדר אינה מעוניינת להמשיך, לתקופה נוספת.

חברים \ חברות המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות למש"א.אישור מינוי לתפקיד – במזכירות. תחת אחריות וטיפול רכז הועדה, השכרות בקהילה, בעיקר לבני ובנות גבע.

הפעילות של הועדה נעשית ביחד עם חברי הועדה : מוניקה פירסטנברג, רחלי וייס, שירה קפלן, אביב רון, וזהר ברג.

*    יו"ר ועד הנהלה \ מזכיר גבע

בהמשך לשינויים שנתקבלו בקלפי לגבי הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני.

על היו"ר ועד הנהלה, להיות חבר\ חברת הקיבוץ, בלבד. חברים המעוניינים בתפקיד מתבקשים לפנות למש"א ולהגיש מועמדותם.  (הגדרת תפקיד, בהמשך)

*    מנהל\ ת קהילה

בהמשך לשינויים שנתקבלו בקלפי לגבי הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני.

תפקיד זה פורסם בכלי תקשורת שונים, מחוץ לגבע, ובקרוב ייחלו ראיונות למועמדים. חברים המעוניינים, עדיין, להגיש מועמדות לתפקיד, מוזמנים לפנות למש"א.

*    יו"ר רשות הבינוי

תפקיד שאינו מאוייש, מזה זמן. עדיין ממתינים לאדם \ חבר \ חברה מתאים לתפקיד. צוות האיתור, ערך מספר ראיונות, הן בפניות ייזומות והן למעוניינים, אך כאמור לא מצא את המתאים לתפקיד, עדיין.

הנהלת משאבי-אנוש

כזכור הנהלה המאגדת בתוכה את הועדות: מינויים, עבודת חוץ, השכלה ומש"א.

דרושים מספר חברים (2 – 3) כחברי ההנהלה, נציגי ציבור, מוזמנים להציע והגיש שמות.

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

***********

פרסום בתאריך _11.05.16____

מבוקש חבר\ה קיבוץ לתפקיד

יו"ר ועד הנהלה\מזכיר– קבוצת גבע

כללי : יו"ר ועד הנהלה\מזכיר, הינו חבר האגודה השיתופית גבע. תפקידו וסמכויותיו, הינן כפי שמופיע בתקנון האגודה השיתופית – גבע.

הגדרת תפקיד :

ü     כינוס וקביעת סדר יום, כולל כתיבת הפרוטוקול ופרסומו לציבור, הן של המזכירות והן של האסיפה.

ü     עדכון סטטוס התושבים בקיבוץ, כולל נקיטת פעולות ליישום, רישום ויידוע הרשומים בפנקס התושבים. במסגרת זאת גם הודעות למי שחברותו פקעה.

ü     משמש כנציג רשמי של קבוצת גבע ועסקייה, למול רשויות מדינה, ולפי העניין.

ü     משמש כמתאם פעולות רבות משתתפים, קהילה ותאגידים, לפי העניין.

ü     אחריות למעקב על ביצוע החלטות ו\או קידום ביצוע החלטות האסיפה והמזכירות.

ü     ייזום וקידום תהליכי התחדשות וצמיחה בקהילה, כולל נקיטת פעולות ליישום.

ü     רשאי לפעול בכל נושא ועניין בתחומי הקהילה והעסקים, מתוקף תפקידו.

נתונים נדרשים, להתאמה לתפקיד :

v    השכלה אקדמית – רצוי

v    השכלה בתחומי חברה וכלכלה – יתרון

v    ניסיון ניהולי במערכות מורכבות וגדולות – חובה

v    יכולת העברת נושאים, לציבור רחב – אסיפה.

v    שליטה טובה בכתיבה והעברת רעיונות.

v    כישורי מחשב, ברמה טובה.

v    כושר מנהיגות.

v    ראייה רחבה וכושר למידה, מהיר.

v    יחסי אנוש ותקשורת פרט – טובה

 

נתונים נוספים למשרה :

ý    תקופת כהונה\קדנציה – 3 שנים.

ý    רב לבחירה – 60%

ý    היקף משרה – יומיים בשבוע.

ý    כפיפות ניהולית – מזכירות גבע.

ý    חבר בגופים הבאים : מזכירות, גבע אחזקות, דירקטוריון בקרה, צוות תיאום. רשימה לא סגורה)

 

 

המעוניינים להציע עצמם לתפקיד, מתבקשים לפנות למש"א או לאחד מחברי צוות האיתור, הכולל :

רחלי וייס, בלה בן ארי, עופר שוורצמן, יוסי לימור, רענן פרנס, אלון קרל.

לידיעת הציבור – במידה ולא יימצא חבר\ה לתפקיד, בדרך גיוס ובחירה בקלפי. ימונה לתפקיד חבר\ה, על ידי מזכירות גבע.

***********

פרסום בתאריך _11.05.16___

פרסום דרוש\ה

מנהל\ת  קהילה – קבוצת גבע

כללי :אחראי לניהול הקהילה בתחומים הכלכלי, תקציבי, ענפי שירות, ושירותים לקהילה.

הגדרת תפקיד :

ü     אחריות לתפעול השוטף של ענפי הקהילה, ושירותים לתושבים.

ü     בנייה, הכנה ומעקב אחר ביצוע של תקציב הקהילה, והכנת תוכנית ההשקעות בקהילה.

ü     כתובת לחברים ותושבים, בכל נושא שבתחום האחריות.

ü     מיצוי זכויות כספיות ומוניציפאליות של הקיבוץ, מול המועצה ורשויות מדינה אחרות.

ü     תיאום פעולות ואחריות לעבודת הוועדות שבאחריותו.

ü     אחראי לטיפול נושאים חברתיים, אירועים שבין החבר לקהילה או בין חבר לחבר.

ü     אחריות וקידום התייעלות בענפי ושירותי הקהילה.

ü     הפעלת הנהלת קהילה.

ü     אחריות לתקציבי חברים, חובות וכיצ"ב.

נתונים נדרשים, להתאמה לתפקיד :

v    השכלה אקדמית – רצוי

v    השכלה בתחומי חברה וכלכלה – יתרון

v    ניסיון ניהולי במערכות מורכבות וגדולות – חובה

v    יכולת העברת נושאים, לציבור רחב – אסיפה.

v    שליטה טובה בכתיבה והעברת רעיונות.

v    כישורי מחשב, ברמה טובה.

v    כושר מנהיגות.

v    ראייה רחבה וכושר למידה, מהיר.

v    יחסי אנוש ותקשורת פרט – טובה

נתונים נוספים למשרה :

ý    תקופת כהונה\קדנציה –4 שנים.

ý    רב לבחירה – 60%

ý    היקף משרה –משרה מלאה או לפחות 80% ולפחות 4 ימים בשבוע.

ý    כפיפות ניהולית – יו"ר ועד ההנהלה\מזכיר.

ý    חבר בגופים הבאים : מזכירות, יו"ר הנהלת מש"א, הנהלה כלכלית, צוות תיאום.(רשימה לא סגורה)

המעוניינים להציע עצמם לתפקיד, מתבקשים לפנות למש"א או לאחד מחברי צוות האיתור, הכולל :

רחלי וייס, בלה בן ארי, עופר שוורצמן, יוסי לימור, רענן פרנס, אלון קרל.

הפנייה לגיוס לתפקיד, מתייחסת לחברי הקיבוץ ולמועמדים מחוץ לקיבוץ, כאחד.

 

מהגזבר: הטבות לחברי גבע בבנק לאומי

משולחן הגזברמצורף תמצית הטבות בפתיחת חשבון בנק בבנק לאומי, הפירוט המלא נשלח לתיבות הדוא"ל.


את החשבון ניתן לפתוח בסניף בנק לאומי בעפולה ובכדי לקבל את ההטבות המפורטות יש להציג עצמכם כחברי גבע הזכאים להטבות (כדאי להגיע עם דפים אלו).

אין בפתיחת החשבון כל שינוי בהתנהלות הפנימית בגבע.

נכון להיום כארבעים מקבלי תקציב, מקבלים מדי חודש את יתרת התקציב הבלתי מנוצל לחשבון הבנק שלהם ללא צורך בפנייה / בקשה, אלא כהוראת קבע שניתנה בהנהלת חשבונות.

מומלץ לאמץ שיטת התנהלות זו באשר לתקציבים השוטפים, וככלל להעביר את היתרות שנצברו בתקציבים לחשבון בנק.

בברכה, אלי מזרחי

חברי קיבוץ גבע

לאומי נותן לכם יותר בכל העולמות

פותחיםחשבון בלאומי ונהנים מ:

פטור מעמלות עו"ש

לתקופה של 3 שנים

איתכם בשוק ההון

תכנון תיק השקעות עם היועץ שלך בלאומי

בלאומי נבחרת יועצים בכירים ,המעניקים יעוץ פיננסי ויעוץ פנסיוני

עלכללמוצרי ההשקעה והפנסיה הקיימיםבשוק תוך התאמה אישית לצרכי וההעדפות הלקוח.

היועץ הינו אישי וללא עלות ללקוח.

הטבות בניירות ערך:


הטבות במט"ח

20%  הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת / המרת מט"ח כנגד שקלים

0.15%  הטבה בשער חליפין

אתכם בכרטיסי אשראי

הטבות מיוחדות למצטרפים למועדון קיבוץ גבע  800184

*פטור מלא מעמלת דמי כרטיס

*מועדון צרכנות "יחד"- כולל סל הטבות בלעדיות במאות בתעסקה ומבצעים חודשיים- רשימת הטבות תשלח ללקוחות במידעון חודשי ומפורטתבאתר "יחד" בכתובת www.yahadclub.co.il- כניסה לטרקלין דן כניסה חינם לטרקלין האח"מים בנתב"ג תמורת פינוק.

(כפוף לתכנית ההטבות ופינוקים של לאומי קארד. תקף החל מחודש מרץ 2015 .כניסה אחת לחודש ללקוח ברמת ת.ז)

*הטבות בסונול- הנחה קבועה של 21  אג' לליטר בנזין בתחנות הדלק של סונול המשתתפות.

 sogood *הנחה קבועה של 5% ברשת חנויות הנוחות

*מגוון פינוקים 1+1 באטרקציות, ארוחות בוקר, סרטים, מופעים והצגות

אתר לאומי טרייד,

האתר הטוב בישראל שנה רביעית ברציפות!

אתר המסחרבשוק ההון של בנק לאומי מציע חווית משתמש יחודית ומתקדמת הכוללת מטריית שירותי מסחר רחבה ומגוון עצום של מוצרים וניירות ערך:

מסחרבזמן אמת בניירות ערך 24 הנסחרים בישראל ובארה"ב מידע עשיר וכלים ידידותיים למסחרבשווקי ארה"ב ואירופה

כלים גרפיים ומתקדמים לחיפוש, להשוואה ולסינון ניירות ערך מהארץ ומהעולם בממשק ויזואלי מרהיב מגוון תצוגות לניהול תיק ההשקעות האישיü

אפליקציית "לאומי

טרייד בסלולר" למכשירי האייפד, האייפון והאנדרואיד, מאפשרות

ביצוע פעולות מסחר לצד צפייה בנתוני שוק ההון, ובפרטי תיק ההשקעות

לשירותך תמיד לאומי עפולה

שחר ארנון  076-8696510 ,

אסי וזאן 076-8696530 ,

ברכהבראל 076-8696535

לפרטים נוספים פנה עוד היום לאחד מסניפי לאומי ברחבי הארץ, היכנס לאתר לאומי :

·        או חייג  5522 www.leumi.co.il

כללי:

ב הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 30/06/2017 ; הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ; ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו , על המבקש להזדהות כעובד החברה בלפניה לבנק ,ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות ;

כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ; ריבית הפריים השנתית כמפורט בסניפי לאומי.

מבצע פתיחת חשבון: שנות החזר מלא של עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר כפי 3 המפורט בתעריפו ןהעמלות של הבנק בחלק 1 )"חשבון עובר ושב"( ; החזר עמלות הינו בכפוף לעמידה בתנאי המבצע המפורטים באתר לאומי בדף מבצעים  לפותחי חשבון ; הטבות לשכירים.

עובר ושב: ההטבה תינתן על פנקסי שיקיםרגילים בשנה ראשונה.

אשראים: ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווהעל מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג תעודת עובד ותעודתזהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו- 3 דפי חשבון בנקסכום ההחזר החודשי לא יעלה על20%  משכר הנטו של הלווהאישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה-

פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי

השקעות: ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני"ע בבורסה בת"א אינן תקופות לקרנות נאמנות., אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ףההטבות בקניה/מכירה/פדיוןשל ני"ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני"ע זרים ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי

טריידההטבה בדמי ניהול פיקדון ני"על מעבירי ני"ע מבנק אחרב שווי 50,000 ₪ ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוחפרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונותו/או ייעוץו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני- לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עתייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות ינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

כרטיסי אשראי:

מטבע חוץ: שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.

לאומי דיגיטל: הצטרפות ושימוש באיזה מהשירותים ו/או המוצרים המפורטים לעיל בכפוף לתנאים שיקבע הבנק מפעם לפעם. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת עפ"י שיקול דעתו..

הקדימו את זמנם
סוף שנות ה-70 - נחום לנדאו ויעקב רון שואלים "פני גבע לאן?"

תודות

תודות

 

פנה הגשם חלף עבר לו... ופסח איתו. תודה גדולה לכל מי שהביא להצלחת החג:

לאורי ברזק אב הסדר

ליורם ידין המגביר הנאמן

לנעמה מלכי האחראית על המקהלה

לדניאל הקסטר על הליווי בפסנתר

לאורית אריאב, הגר מזור ונטע דנצינגר על העזרה בעיצוב המודעה והחלון בניהולה של לילך רז

לצוות המטבח וחדר האוכל

ליעל זיו על סידור מפת הישיבה ולהילי לוי ועליזה ידין שבכל חג מתייצבות ודואגות שלכולם יהיה היכן לשבת.

לאיתן לוין ואנדרס על הקמת הבמות עם נערי השכבה, ולזוהר ויותם ברג על פירוקן

לבלה בן ארי ולילך רז (שוב) על בימוי הריקודים

לאורלי ברזק ונאווה ויינר על הבאת העומר עם הילדים

וכמובן לכרמלה גלילי שניצחה על הכל!

תודה רבה גם לצוות קציר העומר: שגית אלוני, אבשי בן יהודה ומאיר רם וכמובן ליינון גרייצר ושי ידין המגבירים.

ואחרי כל הרשימה הארוכה תודה ענקית לכל מי שנרתם להופיע בשירה, ריקוד, קריאה או כל דבר אחר...

נתראה בשמחות,

נעמה רז, בשם ועדת תרבות

************


תודה ענקית לבית שלי, לגבע על הזכות שניתנה לי ולמשפחתי להביא למנוחת עולמים בגבע את חברי שלמה כרמלי שזאת הייתה משאלתו לקראת מותו.

תודה לענת נצר (מזכירה), תודה ליורם אלוני על עזרתו, תודה גדולה לצוות "מנוחה נכונה" אורלי, אורי ועומר שברצון ובשקט וברגישות ניהלו את כל מסע הלוויה והציעו את עזרתם בכל נושא.

תודה לזוהר ברג על ההגברה, תודה לקורט על העצה והעזרה בהבאת הארון.

שלמה זכה ללוויה גדולה מכובדת ומכבדת.

הגיעו הרבה אנשים שליוו את  שלמה במהלך חייו והתרגשו מהכבוד הגדול  שלו זכה. עד היום מגיעים טלפונים שמדברים על בית-הקברות של גבע ועל הלוויה.

עוד נקודת אור בחיינו המשותפים. שום דבר לא מובן מאליו. וכשמגיעים לרגע כל-כך עצוב בחיים ומקבלים כל-כך הרבה עזרה, עידוד ומילה טובה זה מחמם את הלב ומדגיש עוד פעם את הגב הענק שעומד מאחורינו, הבית גבע.

שלא נדע יותר צער.

אמירה ידין

**********************

28/4/16

לחברי גבע,

אנו מודים לכם מקרב לב

על היחס החם, המחבק והאוהב שקיבלנו מכם.

זה לא מובן מאליו ש"ישנם אנשים טובים באמצע הדרך.."

תודה על שהסכמתם לקבור את אבא שלנו, שלמה כרמלי, בחלקת האלוהים הקטנה שלכם.

אירגנתם הלוויה מכובדת ומיוחדת ובעיקר איפשרתם לנו להתאבל בנחת ודאגתם לכל.

תודה רבה

זה מחמם את הלב והנפש

ילדיו: שני, אוריה ורוני כרמלי

 

טיול הגיל השלישי

טיול הגיל השלישי לדלית אל כרמל

 

ביום רביעי 18/5/2016 יציאה בשעה 08:00 בבוקר

תחילה נבקר בביתה של האמנית הדרוזית בותיינה חלבי בת עדה הדרוזית  ותושבת

 דלית אל כרמל. בותיינהה החלה את דרכה בתחום האמנות והיצירה כבר מילדותה. היא ציירה על קירות גני הילדים ובתי הספר.

עשתה תערועכות ניידות ברחבי ישראל ובחו"ל.

יזמה פרוייקט דו-קיום "דיאלוג בין שכנים" במוזיאון השואה בבית טרזין במסגרת לימודי נושא השואה, כבוד האגדם, סובלנות וקבלת האחר.


בותיינה הובילה עשיה חינוכית וערכית בהפעלת התוכנית חלונות לזיכרון" להנצחת מליון וחצי הילדים שנספו בשואה.

ביתה הפך למקום עליה לרגל, אחרי שהקימה את הגלריה הייחודית להנצחת השואה. מבקרים מהארץ ומחו"ל מגיעים להאזין לסיפורה כבת העדה הדרוזית – כיצד הגיעה לנושא השואה.

לאחר מכן נשמע הרצאה על המורשת הדרוזית, מנהגים, ספורי גלגול נשמות והסטוריה של הקשר הדרוזי-יהודי.

לסיום נבקר במרכז לצמחי מרפא הכולל: מצגת על הר הכרמל, מעיין מים עצי זית וצמחים.

תהיה אפשרות לקנות מוצרים.                 מחכים לכם

דובי, שוש, נטע ויונה רבי.

 

 

 

הסערה סביב נוסח תפילת יזכור

הסערה סביב נוסח תפילת יזכור

 מאז החליט הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ, לשנות את נוסח פתיחת תפילת "יזכור" ל-"יזכור אלוהים", במקום הנוסח שהיה מקובל עד כה בטקסי יום הזיכרון, "יזכור עם ישראל", סוערות הרוחות.

הרמטכ"ל טען כי זהו הנוסח הראוי והמקורי, בכך הוא מסתמך על התפילה עתיקת היומין הנהוגה בבתי הכנסת ומציינת את שמו של הנפטר. גנץ טען כי זו תפילת יזכור הרשמית ואליה יש להתייחס.

 מנגד טוענים המתנגדים להחלטה כי ה-"יזכור" שהיה נהוג עד כה, הנפתח ב-"יזכור עם ישראל", הוא הנהוג בהקשר לחללי מערכות ישראל, אותו חיבר ברל כצנלסון לאחר מאורעות תל-חי והוא היחידי שיכול להיות מוסכם על העם כולו, מאמינים ולא מאמינים.

כיוון שמדובר בטקס ממלכתי ולא דתי, אומרים המתנגדים למהלך, אין סיבה לקשור בו את האל. חלק מהחיילים אינם חשים רגש כזה או אחר לאלוהים, חלקם אינם מאמינים וכך גם בני משפחותיהם, אשר היו מעדיפים לשמוע שעם ישראל זוכר מאשר לציין את הצורך להזכיר לאלוהים את בניו.

הנוסח שהיה נהוג עד כה בטקסים לזכר חללי מערכות ישראל

 

במקביל, נפתחה עצומה של אם שכולה המתנגדת למהלך וקוראת לרמטכ"ל לחזור בו מהחלטתו, וכך היא כותבת:

אני אמא של יורם ביאלר, שנפל בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל, בד' באייר תשכ"ט (1969), בימי מלחמת ההתשה, בקרב מול הכוחות המצריים שחצו את תעלת סואץ ונכנסו לסיני.

יורם היה נער בן 21, וידע שהוא מגן על מולדתו.

 חשוב לי לדעת שהעם אליו הוא שייך ואותו אהב, יזכור אותו. לא לי ולא ליורם קשרים עם אלוהים.

לכן אני מתנגדת בכל לשון של התנגדות לשינוי הנוסח של 'יזכור עם ישראל', שנכתב על ידי ברל כצנלסון לזכרם של הרוגי קרב תל חי בשנת 1920. מאז ועד עתה זהו נוסח ה'יזכור' לחללי מערכות ישראל.

 אני פונה להורים שכולים, לבני משפחותיהם ולאזרחי המדינה, לחתום על נגד שינוי הנוסח המקורי של ה'יזכור', שנועד לכבד את זכרם של אלה שלא ממיתים עצמם באוהלה של תורה, אלא אלה שנפלו בקרבות על הגנת עם ישראל. 

יהודית ביאלר.

 

 

ברכה למדינה לחג העצמאות

לקראת חג העצמאות   ברכות לעלמה ליום הולדתה

 יום הולדת הוא יום של שמחות

אך גם חשבון נפש, אולי לא פחות..

במיוחד למדינה שעד גיל 67

נשארה ללא בן זוג לחיים.

בעצם לא פלא שהיא לבדה

במצב של היום מי ייקח את ידה?

נכון שהיא יפה, יש כל הנתונים,

תבור וגלבוע במקומות הנכונים.

במרכז יש שפלה שעושה לה מתניים,

בצד שמאל לב רגיש - ירושלים..

גם למעלה בראש היא שומרת על רמה

ובמזג שלה ידועה כחמה.

ובקיצור, היא נראית תענוג

ובכל זאת עוד טרם מצאה לה בן זוג

וזה, כנראה, כי היום הגברים

מחפשים באישה גם דברים אחרים.

קודם כל לאישה בגילה זה חובה

שתהיה להציע נדוניה טובה,

רצוי נפט או זהב, דברים של ממש

ולה יש הרי רק חלב וקצת דבש.

שנית, היא אומנם נראית טוב לגילה,

אבל מתנהגת ממש כמו בתולה.

חשדנית ביותר לגבי מחזרים,

לא מרשה שייגעו בכמה אזורים.

מסוגלת לכעוס ולכסח ראשים,

אם רק יתקרבו למקומות הקדושים.

כל הפחד הזה מקורו בילדות,

בתסביך רדיפה ותסביך יהדות.

וביננו-בכלל- היא קצת מתוסבכת,

לא ברור עוד בדיוק לאן היא הולכת.

נולדה על בסיס שיוויוני סוציאליסטי

וחיה סגנון קפיטל שנורריסטי.

משחקת בתולה ששונאת ת'בנים,

אבל מחממת את כל השכנים.

בקיצור, אם לומר זאת ישר, בלי בושה,

רק פראייר ייקח לו אותה לאישה.

מסתבר שבכל זאת יש פראייר אחד,

שקוראים לו דוֹד סם, אמריקאי נחמד,

מאוהב בה מאוד, תומך בה בינתיים,

אבל היא בת 67 והוא יותר ממאתיים.

חוץ מזה יש לו כמה דרישות לגביה,

הוא רוצה שהיא תוריד קצת משקל מעליה

כי ב- 1967 בשישה ימים,

היא עלתה במשקל וצברה שומנים.

הוא רוצה שתחזור לגזרה הישנה

ולה דווקה נוח להישאר שמנמנה.

בכל מקרה, אם היא תרזה או תישאר שמנה,

היא חוגגת עכשיו 67 שנה.

ותהיה דעתנו עליה אשר תהיה,

לכולנו מוטב שהיא תמשיך ותחיה,

כולנו צריכים לאחל לה עכשיו,

שנים ארוכות ושיפור במצב.

כי כולנו יודעים - וזו לא רק מילה,

שחיינו שלנו תלויים בשלה..

תרבות בעמק

 

 

 

****************************

 

ביום העצמאות, יום חמישי ה- 12.5.16 בין השעות 10:00 – 15:00 מוזאון בית שטורמן יהיה פתוח ללא תשלום ,אדיבות המועצה לשימור אתרים ומשרד התרבות והספורט.

נשמח לראותכם,     צוות בית שטורמן

 אפרת דורון    שיווק, חינוך והדרכה    בית חיים שטורמן מוזיאון ומכון לידיעת האזור   דואר עין חרוד מאוחד 18965 |

טל': 04-648633604-6486336/6328 פקס: 04-6486329

דברים טובים

 מה שנראה כסלט הים תיכוני – ישראלי פראקסלנס   הוא סלט עם מרכיבים כמו חציל, כרובית, פטרוזיליה וטחינה, והוא מתאים לכל הרכב ארוחה, וודאי למועד כל כך ישראלי כמו על האש ביום העצמאות. 3 כוכבים בצלחת אחת. לוקחים לפיקניק בקופסאות נפרדות, ובסמוך לארוחה מרכיבים לסלט מרשים

טחינה עם זר פרחי כרובית וחצילים

 

המרכיבים:

 חציל חתוך לקוביות בגודל 2 ס”מ 1

 1  ראש כרובית קטן מפורק לפרחים קטנים 

   1/3 כוס שמן זית 

(מיותר!) כף סוכר 

מלח

לטחינה

טחינה גולמית  1 כוס-

 4 שיני שום כתושות 

מיץ לימון סחוט טרי  -  1/4 כוס

 מ”ל  מים קרים     - 1/2 כוס  

מלח

לתחמיץ

 מ”ל) מיץ לימון סחוט טרי  801/3 כוס

 כפות חומץ 2

מלח 

  1כפית סוכר 

 6 שיני שום קצוצות 

צרור פטרוזיליה קצוצה

אופן ההכנה

. 1.מכינים את הטחינה: מערבבים טחינה, שום, מיץ לימון ומים בקערה או מערבלים בבלנדר עד לקבלת טחינה בסמיכות הרצויה. ממליחים

.3.מערבבים קוביות חצילים ופרחי כרובית בקערה גדולה עם שמן, סוכר ומלח. מניחים בתבנית. ¤ אופים כחצי שעה עד שהירקות מתרככים ומזהיבים.

4.מכינים תחמיץ: מערבבים לימון, חומץ, מלח, סוכר ושום עם מחצית כמות הפטרוזיליה. יוצקים את התחמיץ על החצילים והכרובית ומשהים כחצי שעה ועד יממה במקרר. עד כאן אפשר להכין מראש.

להגשה: יוצקים טחינה למרכז צלחת, סביבה מסדרים קוביות חציל ופרחי כרובית ומפזרים מעל את יתרת הפטרוזיליה

העתקת קישור