דף מספר 2210
1/4/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2210

 

דף מספר 2210  כ"ב באדר ב' תשע"ו 1 באפריל 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

טיול אביבי - משפחות לנדאו ואורן יצאו לשוח

צילום אבשי בן-יהודה

 

לובה לוסטיג ז"ל - לזכרה

קבוצת גבע אבלה על פטירתה

של חברתנו

לובה לוסטיג ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה

מתוך עבודת השורשים של הנכדים של לובה

לסבתי קוראים לובה, היא נולדה בשלישי ליולי בליטא, בעיירה צ'וסייט.

סבתי מספרת שבעיירה זו היו הרבה אגמים ויערות.

העיירה הייתה יהודית ורוב האנשים בה היו יהודים.

סבתי הייתה שייכת לתנועה קומוניסטית מגיל 14 – 18, שמה של התנועה "פיונאר".

גל הרציחות והפגיעות גאה עם כניסת הכוחות הגרמנים.

הליטאים היו חקלאים טובים ובתחום הדייג היו מעולים.אבל חלק ניכר משלבי ההשמדה, כגון איתור הקורבנות ושמירתם, הובלתם לגיא ההריגה והרצח עצמו, נעשה בידי הליטאים, חלקם אנשי צבא ומשטרה.

כך נרצחו ביולי עד אוגוסט 1941 רובם המכריע של היהודים מערי השדה.

בספטמבר עד נובמבר חוסלו בצורה דומה מרבית היהודים בערים הגדולות, שנכלאו בגטאות.

במקרים ספורים בלבד הצליחו כמה מהקורבנות להימלט מגיא ההריגה.

סבתי ניצלה – בהיותה בת 10 היא בילתה בחופש הגדול אצל קרובי המשפחה ולאחר מכן ברחה יחד עם עוד פליטים.

במלחמה נשארו בעיירה רק שמונה אנשים וסבתא הייתה הכי קטנה.

לסבתי היו עוד 6 אחים ואחיות וכולם נספו בשואה.

ילדות אחרת: סבתי לובה הייתה משחקת בביה"ס "קלאס" ו"חמש אבנים".

היא למדה בבי"ס יהודי.

נפוליאון – שם משפחתה של סבתי היה נפוליון ומכך בבית היתומים שאליו נאספה כולם כיבדוה ואף הצדיעו לה בכל פעם שעברה.

 

סיפור המעיל האדום

סבתא מספרת: כשהתחלנו לברוח ללא ידיעה לאן (המלחמה החלה) היה בידי צרור חפציי ומעיל אדום שאותו תפרה לי אימי, עברנו ביער ושם הסתרתי את חפצי בידיעה שאח"כ אבוא לקחתם. בדרך עשיתי סימני דרך כמו בסיפורים כדי שאדע היכן חפציי.

בהמשך ההליכה אנשים דרשו ממני שאפטר מהמעיל האדום וזאת מהפחד שהמטוסים של הגרמנים יראו אדום ויחשבו שזהו דגל אדום ויפציצו.

אני לא הסכמתי כי חשבתי:  אם אחזור הביתה ללא המעיל מה תאמר אימי....

יותר מאוחר אבדתי את המעיל האדום באחת הרכבות ולמרבה המזל בהמשך מצאתיו שוב.

אח"כ השאלתי את המעיל לילדה ומאז לא ראיתיו.

*********************

לובה  עלתה ארצה בשנת  1967 לקיבוץ גבע עם ילדיה בנו ורעיה כאן הכירה את צבי ונשאה לו בגבע נולדה בתם אורנה.

כמעט 50 שנה חיה בגבע חיים פעילים בעבודה, בחברה ובמשפחה. לובה נפטרה

ב שבת 26/3 והיא בת 83. יהי זכרה ברוך.  

הצגת המודל הפיננסי של גבע - רענן פרנס

פניה אישית לכלל חברי גבע

להגיע לפגישה על המצב הפיננסי של הקיבוץ,

·        בפגישה יוצג מצבה הכלכלי של קבוצת גבע.

·        תובהר היכולת הכלכלית של הקהילה לקיים את החלטותיה.

·        יוצגו הנושאים באופן בהיר ונח לכל אדם.

·        חשיבות ההצגה של הדברים היא לצורך שיתוףכלל החברים,

בהחלטות עבור גבע בנושאים כגון : בניה ציבורית, חינוך, רווחה ועוד.

רענן פרנס

 

הצגת מודל פיננסי של גבע

ע"י משרד רו"ח עובד גובי מציג- אוהד עובד

ביום שלישי 5.4

בשעה 20:00

במועדון לחבר

הצגה פיננסית כוללת ונרחבת לגבע בכללותה, בהסתכלות קדימה על בסיס תחזיות עסקיות, הכוללת בתוכה החלטות/התחייבויות, שהשפעתם משמעותית על השימושים הפיננסים העתידיים לבוא.

 

מודעות ציבורית רחבה לנושא היא המפתח להסתכלות נכונה וכוללת עבורנו להבנת מצבינו הכלכלי/פיננסי כיום.

משולחן המזכירות - ענת נצר

משולחן המזכירות.


1.באסיפה מיום 28.3.16  אושרה השקעה בייצור חשמל סולארי "מונה נטו" (לצריכה עצמית)

2.המזכירות בישיבתה מיום 29.3.16 החליטה על חלוקת שי צנוע לחברים לחג הפסח

3. המזכירות אישרה את הצעת צוות האיתור לבחירת מרכזת לגיל הרך.

המועמדת היא רובי סינה מקיבוץ רשפים. המזכירות ממליצה לקבל את בקשת ועדת חינוך לאשר את המועמדת לתפקיד באסיפה ללא צורך במשאל בקלפי.

4. התקיים דיון בהצעת הועדה שנבחרה באסיפה, להציע מבנה ארגוני חדש. ההצעה אושרה בתיקונים קלים והנושא יובא לאסיפה ביום שני 4.4.16 .

5. עצומת חברים להפסקת פעילות צוות "פני גבע לאן" הוגשה למזכירות.

להלן נוסח העצומה:

"אנו חברי גבע החתומים מטה מבקשים כינוס אסיפה מיוחדת על פי סעיף 89 לתקנון האגודה השיתופית גבע-הקובע כי בתוך 30 יום מהגשת מסמך זה, עם חתימות 10% מחברי גבע (30 חתימות)

יכונס דיון מיוחד באסיפה בנושא הפניה.

הצעה לדיון: בעקבות פניות של חברים רבים לעצור את התהליך, אשר בצורה בה התנהל מזה תקופה ארוכה, מביא למתחים הולכים וגוברים ומערער את חיי הקהילה בגבע, ויוצר את התחושה כי לאופן ההתנהלות הזה אין סיכוי להגיע לכדי סיום ראוי, וככל שימשך יגביר את המחלוקות והקרע בקהילה- מוצע בזאת:

1.להודות לצוות "גבע לאן" על עבודתם עד כה ולשחרר את הצוות מתפקידו.

2. להפסיק לאלתר את ההתקשרות עם חברת "אבני דרך".

אנו מקוים כי אישור המהלך המוצע בקלפי ביחד עם שיקום המערכות הציבוריות בגבע והאמון בהם-יאפשר בעתיד לחזור ולעסוק בשינוי/התאמות אורחות חיים באופן מושכל ומוצלח יותר.

בברכה, צוות הפנסיונרים."

המזכירות שמעה את נציגי צוות הפנסיונרים והנושא יובא לאסיפה לאחר שצוות "גבע לאן" יציג את עמדתו ועבודתו עד כה בישיבת המזכירות הבאה.

אסיפת חברי קבוץ גבע תתקיים ביום שני 4.4.16

סדר היום:

1.     שאילתות והודעות

2.     בחירת  מועמדת לריכוז הגיל הרך.

3.     הצעה למבנה ארגוני חדש

שבת שלום, ענת נצר

 

משולחן משאבי אנוש

אפריל, 01 - 2016

 

סיכום תהליך גיוס והמלצה לתפקיד מנהל\ת הגיל הרך

צוות איתור לתפקיד מנהלת הגיל הרך, לאחר עיבוי הצוות, ראיון נוסף למועמדות ובדיקות נוספות,
גיבש את המלצתו למועמדת לתפקיד. הצוות ממליץ לוועדת חינוך ולאסיפה לבחור ברובי סינה כמנהלת הגיל הרך.

המלצת הצוות הועברה לוועדת חינוך, בישיבת הוועדה הוצג התהליך והשיקולים השונים שהביאו את הצוות להחלטה. המלצת צוות האיתור – התקבלה!

למזכירות הועברה ההמלצה של וועדת חינוך וצוות האיתור – המזכירות תומכת בהמלצה לתפקיד מ.הגיל הרך.

המועמדת לתפקיד, רובי סינה, חברת קיבוץ רשפים.

הצוות התרשם וקיבל המלצות ורשמים נוספים כי לרובי יכולות וניסיון ניהולי מתאים, היכרות עם מערכת חינוך קיבוצית, יכולת התמודדות עם קשיים, כושר למידה, יחסי אנוש – טובים, מוטיבציה – גבוהה, יכולת התמדה ועמידה במשימות. המלצות טובות, כולל מקרים ותגובות.

ניסיון מקצועי :

רובי ניהלה את מערכת החינוך ברשפים 3 + שנים, בתפקידה זה שיקמה למעשה את מערכת החינוך, שהייתה במשבר, והביאה אותה למצב תקין.
בתקופה נוספת ברשפים, ביצעה את הפרטת המזון בח"א רשפים.
ריכזה את מדור פרט ב מעברים עמק המעיינות.
הייתה בתפקיד עו"ס, במשך 10 שנים, באנגליה.
הוראת אנגלית בתיכון, 1 שנה.
יכולת עבודה עצמאית.
דרך עבודה, המתאימה למערכות חינוך: תהליכית, נעימה ומשתפת.

צוות האיתור, מאמין כי לרובי יש את היכולת להמשיך את הדרך החינוכית המתאימה לגבע ולהשתלב בעבודה.

 

סוף שבוע נעים ושבוע חדש וטוב לאחריו

אלון קרל, מש"א גבע

 

הצעה - מבנה ארגוני גבע

מבנה ארגוני – קבוצת גבע


רקע :

 

בשל קושי מתמשך באיוש תפקידים בכירים במערכת הניהולית של גבע ובשל הצורך להתאים את המבנה הניהולי לצרכים המתהווים ולאילוצים הניהוליים שבפניהם עומדת קבוצת גבע, הטילה האסיפה בתאריך 22.2.2016 על צוות ( רענן פרנס , זיוה אוחיון-רכט , רחל וייס , יאיר קארו – מרכז ) להכין מבנה ארגוני של מערכות הניהול בגבע.  הצוות שקל מספר חלופות ולבסוף התכנס להצעה המובאת כאן – "מודל ניהול שוטף המבוסס על שני מנהלי תחום הכפופים ליו"ר ועד ההנהלה/מזכיר ( יו"ר הקיבוץ).  מספר עקרונות/הנחות עבודה גובשו כדי לתת תשתית אחידה ועקבית למודל המוצע. כמו כן סרקנו את תקנוני גבע לגבי גופי ביצוע וניהול , יחידות ותפקידים שונים המופיעים במסמך זה כך שההצעה תהיה עקבית ככל הניתן עם החלטות קודמות ולא תעמוד בסתירה לתקנונים ששינוי בהם מצריך הצבעה נפרדת ( ולעיתים רוב מיוחס  - תקנון האגודה השיתופית , תקנון "גבע אחזקות") . מסמך זה הוא תוצר סופי של עבודת הצוות ומשלב בתוכן את הערות/הצעות המזכירות לקראת דיון באסיפה. 

 

          הנחות עבודה :

1.      תפקידי/סמכויות המזכירות/ועד ההנהלה מוגדרים בתקנון האגודה השיתופית סעיפים 100-110.    

2.      מבנה המערך הכלכלי  וסמכויותיו - הוגדרו במסמך משפטי הכולל הקמת "גבע אחזקות" אגודה חקלאית שיתופית.

3.      יו"ר ועד הנהלה ( יו"ר/ מזכיר ) חייב להיות חבר גבע ( דרישת תקנון האגודות השיתופיות).

4.      יש להשאיר את סמכויות הניהול והאחריות הניהולית לתכנון, ייזום והובלה של תהליכים  החורגים מהניהול השוטף בידי חברי גבע .

5.      נוכחות כל/רוב ימי השבוע של בעלי תפקידים ביצועיים שוטפים ( הן לצורך מענה לחברי גבע , הן לצורך ניהול המערכת עליה הם מופקדים , והן לצורך אפשרות פגישות עבודה ותיאום  בין הגורמים השונים בארגון) .

 

      שמות וקיצורים :

1.      ועד הנהלה = מזכירות ובכל מקום שנאמר אחד מהשמות הללו זאת הכוונה.

2.      השם המלא : מנהל גבע-קהילה  (  = מנהל קהילה = מנהל קהילה וחברה ) .

3.      השם המלא : מנהל גבע-עסקים  ( = מנהל עסקים =  מרכז המשק) .

4.      יו"ר הועדה הכלכלית= יו"ר "גבע אחזקות ".


1.      המודל הארגוני/ניהולי  - מבוסס על שני מנהלי תחום הכפופים ליו"ר .

            

1.      יו"ר ועד הנהלה -  חבר/ת גבע העומד בראש ועד ההנהלה  שמסורות לו הסמכויות הקבועות בתקנון האגודה השיתופית ומשמש כיו"ר/מזכיר. אחראי ליזום ולקדם את כלל הנושאים הנוגעים לקבוצת גבע שאינם במסגרת הפעילות השוטפת  בשיתוף עם מנהל הקהילה ומנהל העסקים, ולפעילותם השוטפת והתקינה של מזכירות/ועד הנהלה  וכינוס האסיפה הכללית , כמו גם באחריותו מעקב ביצוע החלטות גבע- עסקים וגבע-קהילה . יו"ר "גבע אחזקות" ,

2.      גבע עסקים – ההתנהלות העסקית/כלכלית תרוכז ותתנהל על ידי "גבע אחזקות" ( אגודה חקלאית שיתופית – שכבר פועלת במבנה זה ) . בראשה יו"ר ועד ההנהלה של "גבע אחזקות " – יו"ר הועדה הכלכלית  , ומרכז המשק/ "המנהל העסקי" העוסק בביצוע/תיאום הפעולה הכלכלית  השוטפת של הגופים המאוגדים תחת "גבע אחזקות". לגבע-עסקים תחת המבנה הניהולי/תאגידי של "גבע אחזקות" יש כבר היום ועד הנהלה ( הועדה הכלכלית) המתכנס באחריות יו"ר הועדה הכלכלית ומנהל העסקי ( מרכז המשק) .

3.      גבע קהילה  -  ניהול כל הפעילות השוטפת של כל תחומי הקהילה והחברה . לצורך כך מוגדר תפקיד מנהל קהילה , המרכז את כל תחומי הפעילות הקהילתית/חברתית השוטפת ( שהייתה תחת אחריותם של מזכיר גבע ומנהל שירותי הקהילה).  לגבע קהילה  - תוקם  הנהלת קהילה הכוללת את  מנהלי/רכזי התחומים שתחת "גבע קהילה" + 5 נציגי ציבור .  הנהלת הקהילה תתכנס באחריות מנהל הקהילה , ותעסוק בכל הנושאים השוטפים שתחת סמכותה. להנהלת הקהילה תהיינה שתי תת-ועדות תחומיות  : ועדה לנושאי קהילה וחברה ,ועדה לנושאי שירותי קהילה. שתי הועדות יפעלו באחריות מנהל הקהילה.

4.      גבע עסקים וגבע קהילה  יהיו כפופים למזכירות גבע /ועד הנהלה ( הכפופה לאסיפה) .

5.      יו"ר "גבע אחזקות" , מנהל הקהילה ומנהל העסקים כפופים ישירות ליו"ר ועד ההנהלה.

6.      מזכירות גבע/ועד ההנהלה תפעל על פי כל הסמכויות הנתונות לה בתקנון האגודה השיתופית , תהיה אחראית ליזום ולקדם תהליכים  שאינם בתחום הניהול השוטף המתבצע בגבע-קהילה וגבע- עסקים ,ובכלל זה תהליכים חברתיים , תהיה אחראית לוודא כי ניתן לציבור דיווח מהגופים השונים , תהווה כתובת לפניית חברי גבע לכל נושא אשר לא הוסדר במסגרת "גבע אחזקות " או גבע- קהילה. מזכירות גבע/ועד הנהלה תשמור לעצמה הסמכות להנחות את מנהל קהילה  , יו"ר הועדה הכלכלית , מנהל עסקים , לבחון ולטפל בנושאים שתחת אחריותם ולעדכן המזכירות על תוצאות הפניה של המזכירות. 

7.      צוות תיאום  .  צוות תיאום בהרכב יו"ר ועד הנהלה , מנהל עסקים , מנהל קהילה , ייפגש באופן שוטף לצורך דיווח ותיאום העבודה והפעילות של כלל הגופים במערכת , יהיה אמון על הכנת נושאים לטיפול בגופים השונים ויזמן לישיבות התיאום ,על פי הצורך,  בעלי תפקידים נוספים.  הצוות יאשר טיפול בנושאים בעלי דחיפות לבקשת מנהל קהילה או מנהל עסקים .   

 

 

מבנה ארגוני חדש


2.  הגדרות תפקיד


א.    ועד ההנהלה – מזכירות.

 א. יו"ר ועד הנהלה/מזכירות הוא חבר/ה קב' גבע.

ב. ועד ההנהלה משמש כמזכירות גבע. סמכויותיו - על פי תקנון האגודה השיתופית סעיפים 100 – 110. 

ג. חברי המזכירות יבחרו ל – 3 שנים (תקנון האגודה השיתופית  סעיף 102 ) 

 

ב. תפקיד יו"ר ועד הנהלה/ מזכיר ( יו"ר הקיבוץ) .

 

1.      כינוס האסיפה הכללית של קבוצת גבע , קביעת סדר יומה ופרסום החלטותיה לציבור.

2.      כינוס ועד הנהלה/ מזכירות, קביעת סדר יומה ופרסום החלטותיה לציבור.

3.      תיאום הפעולות המשותפות לגבע קהילה וגבע עסקים ומעקב וביקורת על תכניות העבודה השנתיות בתחומי הכלכלה, החברה והקהילה.

4.      ייצוג הקיבוץ ומוסדותיו - משמש נציגה הבכיר של קבוצת גבע כלפי רשם האגודות השיתופיות, רשויות ממשלתיות , התנועה הקיבוצית ועוד.

5.      קידום נושאים ותוכניות בעלי עניין כללי ( קהילתי או עסקי )  לקבוצת גבע, שאינם בשוטף.

6.      קידום תהליכי התחדשות וצמיחה, לבניית תשתית חברתית איתנה.

7.      אחריות למתן מידע וכתובת למענה לשאלות הציבור  ולפניות חברים שלא באו על סיפוקם במסגרת מוסדות גבע (למעט מגבלות צנעת הפרט -  או מגבלות עסקיות).

8.      אחריות ( באישור ועד ההנהלה )  לקשר ולהפעלת הייעוץ המשפטי של "האגודה השיתופית קבוצת גבע". 

9.      אחראי על פנקס החברים ופועל לעדכנו בהתאם להחלטות המגדירות את תנאי החברות ואת מסגרת החופשות למיניהן.

 

נתוני משרה

 

 

א.    יו"ר ועד הנהלה/המזכיר יהיה בעל ניסיון ניהול מגוון.

ב.     משך תקופת כהונה בתפקיד, שלוש שנים. ניתן להיבחר לתקופת כהונה נוספת,

ג.       איתור מועמד/מועמדת לתפקיד מזכיר/ה, באחריות ועדת איתור/מש"א

ד.     יו"ר ו' הנהלה/המזכיר נבחר בקלפי, ברוב מיוחס של  60% ומעלה, מכלל המצביעים בעד ונגד.

ה.    היקף משרה – יומיים בשבוע.

ו.       יו"ר ו' הנהלה/המזכיר חבר בגופים הציבוריים הבאים מתוקף תפקידו:, ועד הנהלה/מזכירות, אסיפת התאגידים – גבע אחזקות , צוות ניהול/תיאום, גופים ציבוריים אחרים - אם יידרש.

ג.    צוות תיאום

 

א. הצוות המורכב מבעלי תפקידים, ועוסק בפעילות המערכת באופן שוטף.

ב. חברי הצוות: יו"ר ועד הנהלה -  מנהל קהילה – מנהל עסקים. בעלי תפקידים נוספים יוזמנו על-פי צורך.

       באחריות צוות התיאום :

§        תיאום פעילות ( ובכלל זה תיאום הפעלת מש"א במסגרת גבע-עסקים  לצרכים מקצועיים , תיאום הפעלת גזבר וייעוץ מקצועי עסקי אחר שיידרש לצרכי גבע-קהילה.  

§        אישור טיפול בנושאים בעלי דחיפות רבה לבקשת מנהל קהילה/ מנהל עסקים (ודיווח לוועד ההנהלה  ולהנהלת קהילה והנהלת עסקים).

§        יעוץ והכוונה למנהלים ובעלי תפקיד.

§        קידום הצעות לטיפול הגופים המוסמכים. 

 

ד.     מנהל קהילה וחברה ( מנהל גבע-קהילה )   : כללי

 

מנהל קהילה הוא חבר קב' גבע, או אדם חיצוני הנשכר לתפקיד.

 

מנהל את הפעילויות בתחום האחריות של הנהלת הקהילה ואחראי כלפי וועד ההנהלה/מזכירות על הפעילות התקינה של הנהלת הקהילה.

 

הגדרת תפקיד/תחומי אחריות

 

1.      ניהול נושאים קהילתיים שוטפים ..

2.      ניהול השירות השוטף לקהילה, תוך הקפדה על התייעלות המערכת .

3.      משתתף בגיבוש היעדים ארוכי הטווח  של הקבוצה.

4.      אחראי לגיבוש תכנית עבודה שנתית בתחומי הקהילה והחברה.

5.      אחראי להכנת הצעה לתקציב השנתי ותכנית ההשקעות לקהילה/שירותי הקהילה , ולפעולה במסגרת התקציב המאושר 

6.      טיפול בפניות חברים לנושאים שבתחום הקהילה ושירותי הקהילה.

7.      אחראי על התנהלות היחידה למשאבי אנוש ומכהן כיו"ר הנהלת מש"א.

8.      אחראי למיצוי זכויות הקבוצה במועצה האזורית .

9.      בנוסף תחת אחריותו :

א. מתאם בין הגורמים השונים ומנתב נושאים שעל הפרק לוועדות ובעלי תפקידים, לצורך טיפול בהם.

ב. מקיים פגישות תקופתיות עם מרכזי וועדות, ופועל לשיפור וייעול תפקוד השירות לציבור.

ג. אחראי לטיפול באירועים מיוחדים: אבלות, סכסוכים בין חברים, אירועים פליליים ונושאים אישיים.

ד. משמש כתובת לפניות חברים.

ה. אחראי לנושאי תקציבי חברים  - וחובות חברים .

ו. תושבות והסדרי תושבות.

ז. מסירת דיווח תקופתי לציבור .

 

 

פירוט יחידות/ועדות/תחומים  כפופים תחת אחריות מנהל קהילה

 

שירותי קהילה

שירותי חברה

שירותים כלליים

מערך המזון   

כלבו

ענף הבניין, חשמליה

ועדת דירות

ענף הנוי

קוסמטיקה/ספרות 

בריכת שחיה ומתקני ספורט

פאב

בית עלמין

ספריה

ארכיון

דואר

תקשורת : סלולר – מחשוב – טלוויזיה

תחום הבגד : מכבסה, קיפוליה, בגד גבע /אופנטיק .

מערך הרכב לחבר

תשתיות קהילה

מערכת החינוך

משאבי אנוש

וועדת פרט  

ועדת צעירים

ועדת נסיעות לחו"ל הורים/בנים, 

בריאות ורווחה – מרפאה,מרפאת שינים, בית סיעודי, קוסמטיקה ומרכז רותם

טיפול בחובות חברים.

אחראי לוועדות: שמחות, חתונות, אבלות, שי לחג, טיולים.

ועדת קליטה

ועדת תרבות .

תושבות והסדרי תושבות.

 

ועדת השכרות:  דירות ומבני ציבור. ( להקמה )

 

 

·        מנהל הקהילה יעמוד בראש הנהלת הקהילה אשר תורכב משתי וועדות תחומיות : תחום קהילה וחברה ותחום שירותי קהילה.

·        חברים בהנהלת הקהילה : מנהלי הענפים/מרכזי וועדות מרכזיים בתחום החברה ושירותי קהילה   +  5 נציגי ציבור.

·          הנהלת הקהילה  והועדות התחומיות יכונסו על ידי מנהל הקהילה לצורך טיפול  - תיאום וקבלת החלטות בתחומי האחריות והסמכות שלהן.  החלטות הנהלת הקהילה ירשמו בפרוטוקול  יחתמו על ידי מנהל הקהילה  ויועברו ליו"ר ועד ההנהלה ולמנהל עסקים.

·        בשל השינוי הארגוני הנרחב של איחוד התפקידים מוצע שלא לקבוע בשלב זה מסמרות ולאפשר גמישות בשנה הראשונה להפעלה כדי ליצור דפוסי עבודה ריאליים , ולהחזיר לדיון נוסף בתום שנה.. יש לקחת בחשבון כי מנהל קהילה מנוסה ( ככל שיבחר )  יביא ידע וניסיון שיאפשרו בהמשך גיבוש מלא יותר של  כל תחום הקהילה וניהולה.

 

נתוני משרה

1.      בעל השכלה אקדמית/מקצועית.

2.      בעל ניסיון ניהולי של מערכות מורכבות בכלל ומערכת קיבוצית בפרט.

3.      מנהל קהילה נבחר ע"י אסיפת קב' גבע, בקלפי, ברוב מיוחס של 60% ומעלה מבין המצביעים בעד ונגד.

4.      משך תקופת כהונה, 4 שנים. ניתן להיבחר ליותר מתקופה אחת .

5.      איתור מועמד/מועמדת  ועדת איתור/מש"א.

6.      היקף משרה – משרה מלאה  ( חמישה ימי עבודה בשבוע ).

7.      כפיפות – ליו"ר ועד הנהלה .

8.      חבר מתוקף תפקידו : ועד הנהלה/מזכירות(איש חיצוני – משקיף קבוע) ,צוות תיאום/ניהול, יו"ר הנהלת מש"א, יו"ר הנהלת הקהילה , אסיפת התאגידים,  וועדות נוספות יקבעו לפי הצורך לאחר שמבנה התפקיד יתייצב. .

 

ה.    מנהל עסקים וכלכלה ( מנהל גבע-עסקים ) : כללי  

מנהל עסקים הוא חבר קב' גבע, או אדם חיצוני הנשכר לתפקיד.

מנהל עסקים ,מנהל את הפעילות העסקית של קבוצת גבע ואחראי כלפי יו"ר אגש"ח "גבע אחזקות" והועדה הכלכלית של אגש"ח "גבע אחזקות" על התנהלותה היעילה והתקינה ועל השגת היעדים העסקיים כפי שהוגדרו.

 

·        הערה: המערכת העסקית של גבע הופרדה בתהליך תאגוד מהמערכת הקהילתית/חברתית. כל עסקי גבע מרוכזים תחת אגש"ח  "גבע אחזקות" אשר רשום אצל רשם האגודות ופועל תחת פקודת האגדות השיתופיות  ותקנון מאושר ( בגרסה אחרונה 5.2014 ) . הפירוט הבא בא לחדד ( אך אינו מחליף את המסמך המשפטי המחייב של  "גבע אחזקות " שהוא הקובע) .

 

הגדרת תפקיד/תחומי אחריות

 

כללי

1.      מרכז משק גבע ישמש כמנהל עסקים  כפוף ליו"ר אגש"ח "גבע אחזקות".

2.      אחריות כוללת למערכת הכלכלית/ עסקית של קב' גבע, כולל עסקים, תאגידים, אחזקות ושותפויות.

3.      גיבוש מדיניות כלכלית אסטרטגית ואחריות לביצועה ,לשם אבטחת החוסן הכלכלי של קב' גבע.

4.      כינוס ההנהלה הכלכלית והכנת נושאים לדיון בכפוף ובשיתוף יו"ר "גבע אחזקות ".

5.      גיבוש יעדים קצרי טווח וארוכי טווח לפעילות הכלכלית /עסקית, בכפוף ובשיתוף עם יו"ר "גבע אחזקות", ההנהלה הכלכלית ובשיתוף מנהלי היחידות במגזר הכלכלי.

6.      פיתוח מקורות הכנסה ויצירת מקורות הכנסה חדשים.

7.      הצגת דוחות כספיים רבעוניים להנהלה ודוחות חציוניים לאסיפת קב' גבע .

8.      ייצוג הגופים הכלכליים מול גורמי חוץ עסקיים /כלכליים /כספיים.

9.      אחראי, ביחד ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות , לניהול  הועדה הכלכלית המשמשת כוועד הנהלה של גבע אחזקות אגש"ח בע"מ.

      הרכב ההנהלה: 15 נציגים + יו"ר .

ההנהלה הכלכלית ועוד חמישה נציגי ציבור מהווים את אסיפת התאגידים של תאגידי גבע.

10.  נציגים בוועדה הכלכלית מתוקף תפקיד: יו"ר גבע אחזקות, מרכז משק/מנהל עסקים , גזבר, מנהל בקרה, יו"ר/מזכיר, מנהל קהילה, מנהל מש"א. בהנהלה שמונה נציגי ציבור חברי קב' גבע.

 

 
תחומי אחריות

א. שותף לגופי הניהול במגזר הכלכלי בהגדרת יעדים והתווית תכנית שנתית ורב שנתית להשגת יעדים אלו.

ב. בקרה על תפקוד תקין ,יעיל וחסכוני  של מערכות המגזר העסקי, מועצות מנהלים והנהלות שבתחומו.

ג. בקרה על יישום תכניות בהתאם ליעדים שהוגדרו בתוכנית שנתית .

ד. כינוס ההנהלה הכלכלית ואסיפת התאגידים. הבאת נושאים לדיון, ניהול הישיבות, הוצאת פרוטוקול ופרסום לציבור בשיתוף  ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות.  

ו. הצגת דוחות כספיים רבעוניים להנהלה כלכלית ודוחות חציוניים לציבור בשיתוף ובכפוף ליו"ר גבע אחזקות. 

 

 

פירוט יחידות באחריות יו"ר הנהלה כלכלית/ מנהל עסקים( מרכז משק )

 

תאגידים :

וועדות

שירותים כלליים

גבע אחזקות

בקרה

חקלאות

גבע דגים ( לא פעיל ) 

גבע קלפ"ץ

גבע חשמל  .

 

 כספים

קרקעות

יזמות ופיתוח עסקי ( להקמה ).

 

 

 

מערך כספים – גזברות  , הנח"ש 

אחזקות בארגונים אזוריים וארציים.

 


 

נתוני משרה

א. מנהל עסקים יהיה  בעל השכלה אקדמית / ידע מקצועי בתחומי כלכלה/ מנהל עסקים/כספים/תעשיה.

ב. בעל ניסיון מוכח בתחום הכלכלה והניהול של מערכות מורכבות כלליות וקיבוציות.

ג. איתור מועמד לתפקיד יו"ר הנהלה כלכלית, באחריות ועדת איתור /מש"א.

ד. משך תקופת כהונה, ארבע שנים. ניתן להיבחר ליותר מקדנציה אחת.

ה. בחירת מנהל  עסקים/מרכז המשק, ע"י אסיפת קב' גבע ברוב של 60% ומעלה מבין המצביעים בעד ונגד.

ו. היקף משרה: משרה מלאה.

ז. כפיפות ליו"ר "גבע אחזקות" ויו"ר ועד הנהלה/מזכיר.

ח. מנהל עסקים חבר בגופים הבאים : ועד ההנהלה של קבוצת גבע (איש חיצוני – משקיף קבוע ) , הנהלה כלכלית, אסיפת התאגידים. הנהלות וגופי ניהול במגזר העסקים והכספים.

 

 

·        יו"ר הנהלה כלכלית/ ועד הנהלה של גבע אחזקות, אגש"ח בע"מ

אחראי לכל הפעילויות שבתחום אחריות התפקידים של ההנהלה הכלכלית ואגש"ח גבע אחזקות ואחראי כלפי וועד ההנהלה  של קבוצת גבע על הפעילות התקינה של ההנהלה הכלכלית .

1.      . בעל ניסיון מוכח בתחום הכלכלה והניהול של מערכות מורכבות כלליות וקיבוציות.

2.      משמש יו"ר ההנהלה הכלכלית/ ויו"ר "גבע אחזקות "  על פי התקנון המאושר.

3.      מכנס את ישיבות "גבע אחזקות" קובע את סדר יומן, מנהל אותן ואחראי על פרוטוקול הישיבה ופרסומו לציבור.

4.      מנחה את מנהל העסקים, פועל בתיאום עם צוותי הכספים ומייעץ להנהלת הקבוצה ולוועד ההנהלה בנושאים כלכליים.

5.      שותף למנהל העסקים בייצוג ובמיצוי האינטרסים הכלכליים של קבוצת גבע למול רשויות ממשלתיות רלוונטיות לפעילות העסקית.

6.      היקף משרה: עד יומיים בשבוע.

7.      חבר בהנהלה כלכלית, אסיפת התאגידים. הנהלות וגופי ניהול במגזר העסקים והכספים.

 

 

 

 


ו.       אסיפה הכללית של גבע

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של הקבוצה, עפ"י תקנון הקבוצה ותקנות רשם האגודות השיתופיות. האסיפה רשאית להחליט בכל עניין שהוא מטרת הקבוצה וסמכויותיה. האסיפה תתכנס ותפעל בהתאם להוראות הכלולות בחוק. כל הגופים והחברים בקבוצה כפופים להחלטותיה. סמכויות האסיפה הכללית והנהלים הקובעים דפוסי עבודתה קבועים בסעיפים  86-99 בתקנון האגודה השיתופית קבוצת גבע.

 

·        שינוי בגופים הכפופים ישירות לאסיפה הכללית של קבוצת גבע

1.      ועדת ביקורת -  תישאר כפופה לאסיפה הכללית.

2.      רשות הבינוי – תוכפף למזכירות/ועד הנהלה ( תיקון לתקנון רשות הבינוי 2015) .

3.      הועדה לביטחון סוציאלי – תוכפף למזכירות/ועד הנהלה ( תיקון בתקנון הועדה 2000) .

4.      הועדה הכלכלית תוכפף למזכירות /ועד ההנהלה (תיקון לתקנון 2004 ). 

·        גופים אלה מעלים נושאים מעת לעת , באמצעות המזכירות/ועד הנהלה להחלטת אסיפה/קלפי.  

 

                                                                        מוגש לדיון באסיפת גבע 4-4-2016 .


מבנה ארגוני – קבוצת גבע

 

 

מבנה ארגוני חדש


מבנה ארגוני קיים

הודעות לדף

 

מזל טוב

לגל וגיגי אלוני


לאורה רכס

לשמעון אלוני

לדינה גוריון

למרים רכס

ולכל המשפחה הענפה

להולדת – הבן-הנכד-הנין איתן

*******************************

ברכות לאיריס קארו אייגר

שסיימה בהצטיינות יתרה לימודי הנדסה תעשיה וניהול. מהמשפחה

*******************************

 

תכנית חוג העמקים לשבוע 3/4-10/4

חוג יהדות

יום ד' 6/4,  פרופ' פניה עוז

השפעת התרבות היהודית על התרבות הכללית

*

מועדון זמר עם שרהל'ה שרון

משירי נורית הירש כלת פרס ישראל

*

חוג ספרות

יום א' 10/4 פרופ' בלהה בן-אליהו

העברית – ביאליק, לאה גולדברג, זלדה, אגי משעול ואחרים

 

 

"לילדי גבע" הנפלאים!

ושוב ריגשתם אותי, סיירתם ברחבי הקבוץ מחופשים ועליזים ושמחתם אותנו הוותיקות

ב"משלוח מנות" מושקע, טעים ומשמח לב.

כה-לחי! לכם ולמדריכים המסורים. 

תודה מכל הלב - נטע ענבר

*******************************

לידיעת החברים

אלי מזרחי (הגזבר) יעדר מהעבודה בין התאריכים 31/3-17/4 .

*******************************

תודות


אז חגיגות פורים מאחורינו ועל כך תודה להמון אנשים, אם שכחתי מישהו אני מתנצלת מראש...

לנרי אלוני ואביב פורת על הקישוט המקסים של חדר אוכל ולכל האנשים הטובים שעזרו להן, לעדה רון על המודעה, לגלית אורן על העזרה הענקית בארגון מסיבת הילדים ושוב, לכל מי שהגיע לעזור, הפעיל תחנות ונשאר לפנות, לוורד רובינשטיין, חגית גוריון ומיכל רצין על ארוחת הערב וגם לצוות המטבח שהכינו הכל מבעוד מועד.

ליסמין לוין ובנות השכבה על המודעה בחדר אוכל, ללילך רז על הקישוט היפהפה של האולם ובכלל, על עזרה ענקית בכל הקשור לקישוטים ומודעות,

לחבר'ה הצעירים והטובים בניצוחו של בארי נחשון - הרמתם אחלה מסיבה והכנסתם אותנו לאווירה כבר בצהריים.

תודה לכל מי שהגיע, התחפש ושמח!

נעמה רז

ועדת תרבות

*******************************

קבלת שבת קהילתית (הורים וילדים) במועדון לחבר,  ביום שישי 8 לאפריל,

בשעה, 18:00 בהשתתפות הרבה טללית.

באו ותהנו

*******************************

פסטיבל צ'קונג לפתיחת הלב

אנחנו מקיימים פסטיבל בכל הארץ. מי שמעוניין להתנסות ולהכיר את הצ'יקונג לפתיחת הלב, הסדרה נעימה וזורמת (מדיטציה בתנועה), מוזמן ליום ראשון ה- 10 לחודש אפריל, בשעה, 18:00 בדשא יד בית אתקין.

להתראות רותי פורת

גבע לאן - אלי גורן

גבע לאן

1.      ביום רביעי וחמישי עברו מספר חברים ובקשו מחברי גבע לחתום על בקשה להפסקת עבודתם של חברת "אבני דרך" וצוות השינוי.

חתמו 133 חברים.

2.      כדי לבקש לכנס אסיפה  והצבעה בקלפי דרושים רק  חתימה של 30 חברים, שהם 10% מכלל חברי גבע.

בקשנו מענת נצר (ממלאת מקום מזכיר) שתכנס את המזכירות ,האסיפה הקלפי בנושא זה

3.      הסיבות שהביאו אותנו לבקש את הפסקת עבודתם של "אבני דרך" וצוות שינוי (ההצבעה תהיה בנפרד בקלפי) הן:

החוברת הראשונה הייתה הצעה לתת תקציב לגמלאים שיוחלט עליו כל שנה שהוא מופחת בהרבה מהפנסיה שנצברה לגמלאים. דבר שהתברר שאיננו חוקי.

4.      לא הוצעה שום הצעה רצינית להבטיח את סיעודם של חברים שיזדקקו לכך.

5.      לא נראה שום אופק רציני לקליטת משפחות צעירות (בני גבע) שרוצות לחזור לגבע.

6.      כל זה נעשה ע"י צוות "אבני דרך" וצוות השינוי יחד.

7.      לאחר-מכן הוזמנו חברים לתמחור משרתם והובהר שהוותק בגבע לא נלקח בחשבון בתמחור משרתם, דבר שיצר עיוותים רבים..

8.      שאותם חברים שהם בעלי הבית בגבע ולא שכירים בגבע,  גם לא ידוע מהן המשכורות הגבוהות ומהו המס הפרוגרסיבי.

9.      אלה הם רק חלק מן הדברים שנעשו ביחד עם "אבני-דרך" וצוות השינוי שבינתיים הצטמק מאוד.

10.  חברי גבע הם בעלי הבית בגבע, כך היה וכך אני מקווה שיישאר.

11.  אלה הן רק חלק מן הסיבות שאנחנו בגללן צריכים להפסיק את עבודתם של "אבני-דרך" וצוות שינוי.

12.  לאחר שייבחרו ממלאי תפקידים חדשים נחליט ביחד כיצד ממשיכים בתהליך.

אלי גורן

חברינו בתקשורת

ילדינו בתקשורת

(ידיעות הקיבוץ) אלוף המנווטים

עילם ברזק מקיבוץ גבע הוא אלוף ישראל בניווט ספורטיבי.

 

תחרות הגמר הארצית בניווט ספורטיבי, בין שלושים בתי-ספר מכל רחבי הארץ, התקיימה בשבוע שעבר (17/3) במועצה האזורית הגלבוע. 700 תלמידים בכיתות ז' עד י"ב השתתפו באליפות.

את הגלבוע יצגה נבחרת של בית-הספר הרב-תחומי עמק-חרוד עם 13 מתחרים ובראשם המאמן שלו פלדמן (כפר-יחזקאל).

את הגביע הניף עילם ברזק, שהוכתר אלוף ישראל לכיתות י'-י"א. מעין ברזק, אחיו הצעיר, זכה במקום השני לכיתות ז'-ח'. ציון לשבח מהמאמן קיבל עידו דדו (כפר-יחזקאל) תלמיד כיתה ט', שבחר להפסיק את הניווט באמצע.

שלו פלדמן:"עידו עצר כדי לעזור לילדה שנפלה אחרי ששמע שהיא קוראת לעזרה, לאחר מכן הוא בכל זאת המשיך בניווט עד הסוף, וקיבל מדליית הוקרה על מתן דוגמא אישית, מנהיגות ועזרה לחבר ביער".

פורים-

פורים

ביום שישי ה- 25.3.16, השתתפתי במסיבת פורים בגבע קיבוצי !

נושא המסיבה היה אגדות ומיד עלו בראשי, שני רעיונות לתחפושת:

1. הזמרת דנה אינטרנשונל – ללבוש פאה ושמלה וללכת, עם שלט על הגב: "דני אינטרנשונל".

אך בגלל הצורך ללבוש שמלה, ויתרתי על הרעיון !

2. תא"ל אופק בוכריס – ללבוש מדים, כומתה של גולני, דרגות תת אלוף וזין ענק מפלסטיק.

אבל כבר עברו 17.5 שנים, מאז שירות המילואים האחרון שלי ! אין לי מדים וחוץ מזה, בגבע יש המון גולנצ'יקים

ולא התחשק לי לברוח, משניים – שלושה "אחים" זועמים...

בסופו של דבר, החלטנו אני וריקו (המלווה הפילפיני שלי !) להתחפש לליצנים !

אמא דבורלה – דאגה לתחפושת נחמדה, ממחסן התחפושות של המשק.

ורד ידין – איפרה בכישרון רב !

והתוצאה בתמונה המצורפת – דני גפן

 

נ"ב: אשמח אם תגיבו !

************

פרס ראשון פורים תשע"ו  גבע 2016


הטיולית

ומה שנשאר ממנה

 

הילה זיק והגר לב מעלות זכרון וגעגוע

הרצאה
ביום חמישי, 7.4
בשעה 20:30
במועדון לחבר

תרבות בעמק

 


בשורה לידידינו: הפסנתרן הכוכב ליאוניד פטשקה יופיע אצלנו עם זמרת נפלאה מטרינידד ונגנים, בקונצרט שכולו קטעי אילתור וירטואוזים על באך, מוצרט, בטהובן ומוסיקה אתנית מרחבי העולם.

הוא מופיע בעקר בחו"ל מול קהל אלפים בפסטיבלים שונים וכובש את לב שומעיו בכישרונו יוצא הדופן ואישיותו הססגונית המרתקת. חוויה נדירה ובלתי נשכחת!

 

שבת  2.4.16 שעה 11:30.  כרטיסים : 80 ₪ במכירה מוקדמת, 100 ₪ ביום הקונצרט.

טל. 04-6486038  04-6531670. ימים א'-ה' 9:00-16:00. נשמח לראותכם!  ציפי לסקי וצוות המשכן

העתקת קישור