דף מספר 2201
29/1/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2201

 

דף מספר 2201 י"ט בשבט תשע"ו 29 בינואר 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

בגבע

ט"ו בשבט הגיע... נדחה לשבת הבאה

נטיעות הגיל הרך עם הסבים והסבתות נדחה ליום ד' 3/2

הודעות לדף

 


תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין  31/1-6/2

 חוג יהדות

יום ד'  6/2 גבע 20:30

ד"ר אדולפו רויטמן

אמונה בשדים בישראל העתיקה

**********************

לקראת הוצאת ספר טלפונים חדש

לקראת הוצאת ספר טלפונים חדש – הרשימה מופיעה באתר גבע ועל החלון בחדר האוכל.

מי שהפרטים לגביו (טלפון בבית / טלפון נייד / כתובת אימייל) אינם נכונים או שמעוניין שפרטי בן שלא מופיע – יופיעו, מתבקש לעדכן אותי למייל

 t0546633850@gmail.com או הודעה ל0546633850.

מנהלי ענפים מוזמנים לוודא שמספר וכתובת הענף נכונים.

תודה, טל גולן

************************************

הקלה בכניסה לאתר גבע באינטרנט

מאחר שאנחנו נתקלים בקושי של משתמשים באתר גבע לזכור משתמש וסיסמה לכניסה לאתר החלטנו בשלב זה לשנות את הסיסמה לכולם:

שם המשתמש = מספר חבר בגבע

סיסמה = kv ומספר החבר.

לדוגמה – חבר שמספרו הוא 1111

משתמש יהיה 1111

סיסמתו תהיה kv1111

 

כניסה עם משתמש וסיסמה מאפשרת להגיע לשער החברים שבו התכנים העיקריים של האתר: שעות פתיחה, תורנויות, תקנונים, משקעים וכו'.

השינוי יתרחש בתחילת שבוע הבא ותבוא על כך הודעה במקומי.

תודה, טל גולן

התוכנית הכלכלית לשנת 2016 - רענן פרנס

משולחן מרכז המשק

התכנית הכלכלית לשנת 2016,למשק גבע ולתאגידיה

זו השנה השנייה שבה אנו מציגים את התכנית של גבע אחזקות במבנה תאגידי.

המבנה החל לפעול באופן מלא בשנת 2015, ובחודש מרץ בשנה זו, הועברו כל ההתחייבות מהקיבוץ לאחזקות גבע, וכן נקבעו הסדרי פירעון חוב מוסכמים עם בנק לאומי.

 

באשר לתכנית -  

·        אחזקות גבע – הפעילות היחידה של התאגיד היא הפעילות הסולארית, המסיימת שנת עבודה מלאה. הוצאות הפחת וההפעלה באחזקות מהוות 70% מהפעילות ומשאירות רווח נקי. הוצאות המימון משקפות את סך ההלוואות שהוסבו מהקיבוץ לאחזקות, כשכל הלוואה מתנהלת לפי לוח הפרעונות שלה. הבאנו בחשבון את עליית הריבית של 0.25% על ההלוואות לזמן קצר, ואת הריבית הקבועה של ההלוואות לזמן ארוך.

·        מכון שקדים – המכון מסיים את שנת 2015 מעט מעל התכנית המעודכנת מ 6/2016. התמורה מהקליפות נמוכה משמעותית מהשנה הקודמת, ומנגד התמורה מהפיצוח גבוהה מהצפי, וזאת בעקבות הצטרפותם של לקוחות חדשים מהדרום. תכנית 2016 מבוססת על כמויות קילוף ופיצוח הדומות לשנה הזו, למרות שההערכות ליבולים באזור הצפון גבוהות יותר, ומטעים צעירים יחלו להניב. לתמורה מהקליפות נקבע מנגנון מחיר רב שנתי, כך שהתכנון הוא לפדיון גבוה משנת 2015. בשל היקף הנטיעות הגדול, שהכפיל את שטחי מטעי השקדים באזור הצפון, החליט הדירקטוריון להגדיל את כושר הייצור של המפעל בעוד כ- 50%, בתהליך מדורג שיימשך מספר שנים.

·        תאגיד החקלאות – השנה מסתיימת עם רווח נקי מעט מעל התכנית המעודכנת מ 6/2015. הרווח נוצר בשל פיצוי חד פעמי בגין בנית מאגר הצפה ע"י רשות ניקוז, בשטחים הגובלים עם המחלף החדש בכניסה לגבע. תוצאות הענפים היו נמוכות משנה קודמת בעיקר בענפי המטעים והצאן. לקראת שנת 2016 אנו מתכננים שיפור בענפים אלו, ושמירה על רווחיות דומה ברפת, בגד"ש ובלול. תכנית ההשקעות צומצמה במיליון ₪, כדי לעמוד בתכנית הצמצומים וההתייעלות, שהתקבלה ביוני 2015.

·        בקרה – שנת 2015 הסתיימה בשחיקה ברווח הנקי, בסך של כ 2.5 מיליון ₪ לעומת השנה שלפניה. המכירות בארץ עלו, אך המכירות לחו"ל פחתו מעט ביחס לשנה הקודמת. סך המכירות עלה בכ- מיליון ₪ מעל לשנה הקודמת. הגורמים לירידה ברווח הם העלייה בהוצאות הייצור ובסך ההוצאות האחרות (מכירה, הנהלה וכלליות), וגידול בהוצאות המימון. תכנית 2016 שאושרה בדירקטוריון, צופה גידול מתון בהכנסות גם בארץ וגם בחו"ל, תוך שמירה על מבנה הוצאות הדוק. כתוצאה מכך, אנו צופים שהשיפור בהכנסות יגדיל את הרווח באופן משמעותי, תחת תכנית עבודה שיטתית ובהתאם למתווה האסטרטגי, שהדירקטוריון וההנהלה קיבלו בתחילת שנת 2015.

·        השקעות בעסקים (ק.ג, מכון שקדים, חקלאות) - תכנית ההשקעות התחשבה בהתחייבויות שניתנו להורדת החוב לזמן ארוך, ובהתאם להתחייבות בתכנית ההתייעלות אשר החלה לפעול ביוני 2015. העסקים התחייבו להתייעל בהוצאות ובעבודה, ולהקטין את ההשקעות במילון ₪.

·        ק.ג חשמל – היא חברה בע"מ, הרוכשת חשמל באופן מרוכז ומוכרת אותו לצרכנים בשטחי גבע. השנה רכשנו חשמל בתקופות שונות מחברת החשמל ומיצרנים עצמאים. חברה זו פועלת תחת נהליה של רשות החשמל, והיא מחויבת לעמוד בכללים הרגולטורים. השנה תסיים החברה באיזו. וזאת על מנת שלא לשלם מס. בתכנית לשנת 2016, תפעל החברה להתקדם במתווה קבלת רישיון קבע ל"מחלק חשמל היסטורי" (רישיון שניתן לחברה מן המדינה), כאשר ההתקדמות היא על פי סקר החשמל שהסתיים לאחרונה. בהתאם לסקר הנדסי שנערך יושקעו כספים בתשתיות החשמל כנדרש.

·        אסטרטגיה פיננסית – מזה תקופה אנו מתלבטים בסוגיות ואופן התנהלותו הפיננסית בכל ההיבטים. לשם כך התקשרנו עם חברה לבניית אסטרטגיה פיננסית אשר בצעה תהליך במספר רב של קיבוצים ומוסדות פיננסים.  הפרמטרים שייבחנו הינם: תזרים המזומנים הצפוי, תשלומי פנסיה תקציבית וגרעון אקטוארי, קרן בטוחות המיועדת לתשלומי פנסיה.

מטרות :

·        בניית מודל רב שנתי המסתמך בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים המזומנים הצפוי לקיבוץ ותאגידיו, ובהתייחס לעקרונות אותם יגדיר הקיבוץ  בכל הנוגע לגרעון האקטוארי ולתשלומי הפנסיה לחברים.

·        תכנון פיננסי אסטרטגי ארוך טווח לקיבוץ ותאגידיו.

·        קביעת מדיניות ניהול החוב של הקיבוץ ותאגידיו לזמן ארוך.

·         שמירת רזרבות פיננסיות לסיכונים עסקיים, להשקעות והון חוזר.

·        בחינת היציבות הפיננסית של המשק באמצעות מודלים פיננסיים שונים.

·         התייחסות ספציפית לסעיפים הבאים:

העבודה תציג ניתוח המצב הפיננסי של הקיבוץ ותאגידיו כיום.

מודל רב שנתי המבוסס בעיקרו על ביצועים עסקיים ותזרים המזומנים הצפוי לקיבוץ ותאגידיו. ניתוח סיכונים פיננסיים באמצעות מודלים שונים פנימיים וחיצוניים, כולל: ניתוח אובליגו חיצוני ומודל אורות ירוקים.

המודלים ינותחו בתרחישים השונים על מנת לבחון השפעה של כל החלטה במשק על היציבות לאורך זמן.

בעקבות החלטת המזכירות להקים צוות אשר יבחן מקורות לבנייה, אנו נשתמש בעבודה זו בהצגת המשמעויות הרחבות כאשר בוחנים עדיפויות לבנייה/שיפוצים.

להצגת העבודה האסטרטגית נקיים דיון באסיפה.

שתהיה לנו שנת תקציב מוצלחת וטובה, שנעמוד בתכניותינו האתגריות, ושהגשם ירווה את האדמה והיבולים יהיו יפים וטובים.

בברכה      רענן פרנס

תגובת התנועה הקיבוצית למשבר מגה

הקיבוצים מגיבים למשבר 'מגה'

"משנת 2011 לא נמשך כל דיווידנד ע"י הקיבוצים מחברת אלון, מגה או משאר החברות הבנות"

"בעקבות משבר מגה העמידו הבעלים ובהם הקיבוצים מאות מיליוני שקלים במזומן ובערבויות לטובת החברה".

מזכירות התנועה הקיבוצית בראשותו של מזכ"ל התנועה ניר מאיר, ניהלה אתמול (א') דיון מקיף בנושא המשבר בחברת מגה,בהשתתפות יאיר ריינמן, יו"ר שולחן הארגונים. ריינמן מסר לחברי המזכירות דיווח מעמיק על מבנה האחזקות בחברת אלון, ההתנהלות שהובילה למשבר בחברת מגה ועל הצעדים שננקטו בעקבות משבר זה.

ריינמן הדגיש, כי בניגוד לפרסומים, מאז שנת 2011 לא נמשך כל דיווידנד ע"י הקבוצים מחברת אלון, ממגה ומשאר חברות הבת של אלון. עוד הוסיף כי בעקבות משבר מגה העמידו הבעלים ובהם הארגונים הקיבוציים מאות מיליונישקלים במזומן ובערבויות לטובת החברה. "לצערנו, פעולות ההבראה שהתבצעו בחסות בית המשפט לא הצליחו להביא את החברה לחוף מבטחים".

במהלך הדיון הסביר ניר מאיר כי מאז ימי משבר הקיבוצים וההתאוששות ממנו, התנועה הקיבוצית איננה מנהלת עסקים. הפעילות הכלכלית מנוהלת באופן עצמאי ונפרד על ידי ארגונים הפועלים כקואופרטיבים אזוריים.

נציין כי בחודשים האחרונים הובילה הנהלת מגה צעדי התייעלות, שכללו מכירת סניפים לגורמים מפעילים אחרים. הדבר הוביל אומנם להפסקת עבודתם של למעלה מ-2000 עובדי מגה, אך אפשר את קליטתם המידית בחברה קמעונאית אחרת.

במהלך הדיוןהובהר כי התנועה הקיבוצית אינה מתכוונת לעצום את עינה לנוכח סכנת גדיעת מקור פרנסתם של אלפי עובדי מגה. התנועה הקיבוצית שותפה לדאגה להמשך פרנסתם של עובדי מגה ומזדהה עם מאבקם הצודק של העובדים למען מכירת מגה "כעסק חי" וכמקשה אחת.

ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית אמר במהלך הדיון: "אנו סומכים את ידנו על הנאמנים שמונו לחברה על מנת שיובילו למציאת פתרונות אשר יהיו מקובלים על העובדים ולא יפגעו במטה לחמם. אין לי ספק שאירועי מגה יחקרו ע"י גופים אובייקטים וחיצונים ונציגי הקיבוציםישתפו פעולה ככל שיידרש".

תחשיב עלויות קליטה- חומר למחשבה - זיוה אוחיון-רכט

תחשיב עלויות כלכליות לקליטה – דו"ח למחשבה

אני יותר מגאה, בשם וועדת קליטה, להציג לציבור את תחשיב עלויות הקליטה לקבוצה. החישוב נעשה עבור כל הנקלטים מאז 2012 ועד לינואר 2016.

סה"כ 40 נקלטים בשנים אלו על הגבעה. בארבע-חמש השנים האחרונות הרחבנו את הקהילה בכ- 20 משפחות. זהו הישג אדיר לכל הדעות!!!!  ואני מאמינה שעלינו להמשיך ולעשות כן :  לקלוט את הבנים שלנו בחזרה , להאיר להם פנים ולהעניק להם את כל הנדרש,והם,בתמורה , יתפרנסו, ימלאו את הקבוצה בחיים צעירים ובצחוק ילדים על המדרכות ובגני השעשועים, ויותר מהכל יתנו תקווה להמשכיות הקבוצה.

חישבנו ,ביחד עם המנהלים האמונים על התקציבים וההוצאות של הקבוצה, את כל המרכיבים שנלקחים בחשבון כהוצאה על נקלט ( ודרך אגב יכולים לשמש חישוב עבור כל חבר בקבוצה):

מה בתחשיב: עלויות דירה, אחזקה וכלליות, תקציב אישי, תקציב ילדים, הפרשות לפנסיה, הפרשות לקופת גמל, תשלומי ביטוח לאומי, תשלומי בריאות, ביטוח קטסטרופות, ביטוח סיעודי, ביטוח בריאות, סבסוד רכב, חינוך ילדים, סבסוד מזון, מים וחשמל.

וראו את התוצאה:

סה"כ הוצאות קליטה לקבוצה לחודשX 40 נקלטים אחרי קיזוז הכנסות נקלטים : 2,880 

72 ₪ לנקלט בחודש.  ללא חישוב הכנסות מדמי קליטה !

הכנסות מדמי קליטה 2012-2015 = 225,904 ₪

94 ₪ הכנסה ליחיד בחודש .

כשמוסיפים הכנסות דמי קליטה להכנסות הנקלטים ומקזזים זאת מההוצאה הכללית לכל נקלט מקבלים תוספת הכנסה של 22 ₪ לנקלט בחודש .

במילים אחרות, השקעת הקבוצה בקליטת 40 בנים ובנות זוגם  אינה עולה לקיבוץ שקל!!!

לאלה שרוצים להוסיף לזה את עלויות בניית בית חדש, אפשר להוסיף להוצאות הקליטה:

עלות בניית בית למשפחה לחודש X 15 שנים (650,000 ₪ לבית) - 3611

תוספת תחשיב ליחיד לחודש - 1806

·        זה לא שונה מהשקעות הקהילה בכל אחד מהחברים!!!

·        חשוב להדגיש שמדובר בהשקעה שמתפרסת על 15-20 שנה ולא תיכף כשנקלטים כאן הבנים !!

אם רוצים לפתור את סוגיית ההשקעה בבניית בתים לבנים שלנו  ובכלל, אפשר:

1.     להגדיל הכנסות חברים מעבודה!

2.     להגדיל מקורות רווח מעסקים !!!

3.     לתעדף את הוצאות הקהילה.

אבל מכיוון שלא בונים כרגע... נשאיר זאת כבר לדיון אחר J

ועד אז אנחנו ממליצים בחום על "בתינו הומים בתינוקות"....

בשם וועדת קליטה,  זיוה אוחיון-רכט

 


נציגי ציבור - מיכה קארו

נציגי ציבור

הדברים נאמרו בחלקם באחת האסיפות האחרונות, אך דומה שהדברים נופלים על אוזניים אטומות, או מורך לב ( חשש) שרוב נציגי הצבור שאנו בוחרים למוסדות שונים אולי נגועים בו. אך יותרמכך, רובם כלל אינם מודעים לתפקידם ולמה נבחרו.  גם חוסר האחריות לעיתים בבחירת חברים נחמדים וטובים שאין להם שמץ הכנה לתפקיד / מידע בנושאים שונים, הופך אותם ללא רצונם למה שמכונה "נציבי מלח" או "עלי תאנה".   לכן ובדרך כלל מיד עם בחירתם, עוטים עליהם אתגלימת ההנהלה ומהווים חותמת גומי, כמעט לכל החלטה שיוצאת.

זו רעה חולה שיש לשנותה בהקדם.

אין שמץ של שמחה במטבע לשוני, "מזכירות חזקה" שמחפה לדעתי על "מזכירות מנותקת" שכולה מקשה אחת וזאת במקום להתגאות במזכירות "נבונה" ( מקשיבה, רגישה ומתחשבת ) !

   בטרם ניגש לתפקידו של נציג צבור, יש לומר ובקול גדול  חבר החושש להביע דעתו בישיבה ובעיקר אם אינה מתיישבת עם דעת המזכיר או אף עם רוב המזכירות פסול מלהיות נציג צבור במזכירות!!! מותר לציין שמאז ביטול ו. מינויים, "גוון" נציגי הציבור כמעט אחיד ואף עם התנדבת לאחת הועדות (כן, התנדבתי ולא לאחת), חלק מהפונים ובעיקר מי שידוע אולי שדעותיו שונות יידחה (אם ימשיך את דרכו לבחירה יקבל כמובן המלצה שלילית לאסיפה ע"פ התקנון כמובן).

מחובותיו של נציג ציבור:

1. להאזין למידע הניתן לו מידי המזכיר או בעלי תפקיד אחרים, אך לא להסתפק בכך, אלא לדרוש מסמכים ולשאול שאלות ולקבל הבהרות עד להבנת הנושא לפרטיו וללא בושה שיחשב כטיפש, או חלילה וחס, קטן אמונה בממסד.  אין להסתמך רק על מלל ועל זיכרון הדובר.

2. לדרוש ולקבל חומר לעיון לפני ישיבת המזכירות ובמרווח מספיק להתעמקות בו, וכן חומר גולמי שקיבלו גם בעלי התפקיד כדי ששיפוטו יהיה מבוסס על מידע מלא ולא על סמך חומר מסונן.

3. בנוסף לאמור בסעיפים הקודמים, אם חומר הדיון נוגע בחבר/משפחה/ ענף,  מתפקידו של נציג  ציבור לגשת אישית ולשוחח עם המשפחה/ חבר לקבלת מידע ישיר, כי הוא נציג שלהם במזכירות!

4. נציג ציבור שהגיע לאוזניו / לידיעתו עניין מטריד כלשהו, יבצע ברור ראשוני וביוזמתו ובצורה מסודרת יעלה זאת לשולחן המזכירות  ולא ימתין "שאולי", "אח"כ", "וזה לא עניני" ושאר ביטויים של נרפות רוחנית.

5.  נציג ציבור אמור לדאוג לאינטרס של הציבור שאינו בהכרח אינטרס ההנהלה ובכל מקרה לשמור על זכויותיו השמורות גם לפרטים המהווים את הציבור.

* * האירועים שלדעתי אירעו בפעם הראשונה בתולדות גבע: והם המזכירות בישיבתה הפתוחה והן  המזכיר באסיפת גבע סרבו לקבל חוות דעת שנייה, יסוד מרכזי בקבלת החלטות,  בנושא עקרוני   וסוגרים אסיפה מתוך חשש כבד מהעובדות שתעלינה ושאינן קלות לעיכול, כל זאת כשנציגי  הציבור ממלאים פיהם מים. זו אינה עדות למזכירות חזקה, אלא ההפך מכך ואיך התואר "נבונה" או "קשובה" יוכל להתאים כאן?  כ"ז לדעתי כמובן.

רק כשנציגי ציבור בגבע יבינו את  תפקידם ואחריותם, יינתן אמון בגופים שהם נמצאים בתוכם! וכך גם בצוותים הנמנעים מאיסוף והצגת מידע חשוב ואלטרנטיבות מקיבוצים אחרים.

אין התפקיד מכבד את האדם, אלא האדם מכבד את תפקידו.

המציאות ולא רק בגבע מוכיחה בצורה מוחלטת, היכן שיש "פה אחד" במקום מגוון דעותהכלכלה קורסת והחברה נדרסת!

מיכה קארו

לצלילה- רינה, מוקי וחברים רבים

צלילה, עם סיום תפקידך...


זהו, צלילה אפשר גם לחיות עם פחות עול מטריף. כבר לא צריך להתיצב ב-6:09 במשרד, להרים טלפונים, לכנס ישיבות, להפגש ולהפגש ולהפגש, ולהבין ולהסכין שלא כל מה שרצית ותכננת יהיה כמו שרצית ותכננת, אבל זה התפקיד שלקחת על עצמך וכך ידעת שיקרה.

צלילה, פתאום את באה לחוג החליליות, "חליליות בעמק", שאת מכנסת מידי שבוע (יום ד', בשעה 20:00 התחלה, לא 20:01), ופנייך רגועות, אפשר כבר להחליף כמה מילים סתם ככה ואפשר פשוט לחייך ולצחוק.

מילאת את תפקיד המזכיר החברתי בגבע - התפקיד הקשה והפחות מספק מבין התפקידים שעל גבעה זו. תפקיד שאין בו סיכום עונה או שנה שאפשר לעצור ולמדוד ולסכם. כולו מרוץ מטורף כדי שרוב הדברים שעוסקים בהם יתנהלו באופן נינוח ונורמלי.

צלילה, לקחת את התפקיד בידיעה ברורה מהו, כאשר במקביל את מטופלת ומטפלת בבעל היקר לך ובכל ילדיכם ונכדיכם. אבל הנחישות שלך, אומץ ליבך ודבקותך במטרה היו לצידך, ועם כל הקשיים והלחצים סיימת אותו בכבוד.

אז צלילה, פשוט נגיד לך תודה גדולה על מה שמילאת ועשית, ונאחל לך הצלחה, הנאה וסיפוק בכל מה שתעשי בהמשך דרכך.

מאיתנו – רינה ומוקי ועוד הרבה חברים.

פרידה מהטיולית

פרידה מהטיולית...

כך עוברת תהילת עולם. במחיר של קלנועית משומשת נמחקות להן 45 שנות היסטוריה לטובת מגרש גרוטאות בעפולה...היי שלום  

"ידיעת הארץ דרושה לנו קודם כל למען עצמנו.אי אפשר להבין ולהכיר את העם היהודי בלי לדעת את תולדותיהמבניה וגודלה של ארצנו..." דוד בן גוריון


חלק חשוב מהחינוך הבלתי פורמלי הוא חינוך לאהבת הארץ, להיכרות עימה, עם ההיסטוריה, הגיאוגרפיה  והמקומות המיוחדים הרבים שיש בה.

במשך שנים רבות בחופשים ובימי שישי הילדים והנערים הגבעים הכירו את ארצנו באמצעות טיולים שהתאפשרו אודות לטיולית האחת והיחידה שלנו, ולקובי נהגה המסור.

איננו מנותקים מהמצב הכלכלי, אך ברצוננו להבהיר שללא הטיולית לא יתאפשר קיום טיולים. העלויות של השכרת שירותי הסעה במציאות הכלכלית ובמסגרת התקציבית המצומצמת של החינוך, גבוהות  מידי.

אנחנו פונים לציבור הרחב בבקשה: השאירו את הטיולית למען חינוך ילדנו!

**********

עובדות על הטיולית. הביא ערי גיל

 

רגע של שאר רוח - אורי ברזק

רגע של שאר רוח:

כבר כמה חודשים שאני פוקד את אתר הסקי בגלבוע באופן יומיומי. מכאן אני מצטרף אל חברי לעבודה בבית הספר בזכרון יעקב ויחד אנחנו נוסעים כדי לחסוך בכסף ובזיהום אוויר.

רחבת החנייה שוממת כמו המבנים שבפאתיה. מפעם לפעם מגיע רכב הסעות בודד, עושה סיבוב ויוצא. איש אינו עולה ואיש אינו יורד. שלושה דגלים מתנוססים על הכיכר שבכניסה מבשרים בחגיגיות שמוטה את הלאומיות, העסקיות והמקומיות של האתר המפואר.

עזריה אלון זכרונו לברכה כינה את המקום 'פצע סביבתי' ונדמה שכמו דויד בקינתו, קילל אלון את המקום לעזובה חסרת תועלת וחסר חן.

ואולם, אי אפשר שלא להתפעל מהנוף הנשקף ממרפסות השיש המרובבות לשלשת של יונים. ממש כמו בשירה של נתנאלה - "גבוה מעל הרי גלבוע... היונה פורשת כנף, היונה דואה במרחב, אברותיה קלות..."

עומד האדם שהר הגלבוע הוא תבנית נוף הולדתו ושואל עצמו האם לעולם יקולל המקום? האם לנצח יעמוד בעזובה? או שמא בבוקר אחד יבקיע נסיך את דרכו אל הארמון המכושף ויעיר את היפהפייה הנמה בנשיקת משמעות. כשתפקח את עיניה הענוגות הוא יאמר לה בוקר טוב עלמתי. הגיע הזמן לקום לבית הספר.

כן. המקום הזה יהפוך לבית הספר הקהילתי של המועצה. לכאן יגיעו תלמידים מכל רחבי המועצה,מהמושבים, מהכפרים ומהקיבוצים ללמוד בדרך שטרם קרתה לנו. הם ילמדו יחד בשתי שפות, לאורן של שלוש דתות ובשלל תרבויות ססגוני. יהיה זה בית ספר שבו הקשר בין התלמידים למוריהם יתבסס על הגישה הדמוקרטית. שיטות הלימוד בו תהיינה על בסיס שיטת הלמידה דרך פרויקטים והצלחת התלמידים תימדד בקשר הרב-דורי בינם לבין היישובים שלהם.

אז תסור קללתו של עזריה אלון ובמקום שלושת הדגלים שבכיכר יישתל עץ אלון צעיר - רופא לפצע ומאחה עבר עם עתיד, מזרח עם מערב, רוח עם חומר.

נעלה ונגשים!, אורי ברזק

מפקד חברי גבע למפלגת העבודה - דני פלגמפקד חברי גבע– למפלגת העבודה :

שבוע טוב וחמים לכולם,

מצורף כאן מכתב שפרסם אודי פלד-מרמת יוחנן- למה להתפקד למפלגת העבודה!!!.

אני מזכירה שוב- קיבוצים שפקדו במסגרת מבצע החתמות במקום מרכזי כמו חדר אוכל, הצליחו לפקוד עשרות חברים חדשים.

חיוני לסיים המפקד הכי מאוחר סוף פברואר, וזאת בשל לוח הזמנים הצפוי לבחירת יו"ר מפלגה ומוסדות הכולל גם תקופת הכשרה של חצי שנה!. מפקד גדול יותר משמעותו יותר נציגים/חברים של המחוז במוסדות המפלגה!.

בהצלחה

חניק מרשק

מזכירת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה

למה לי פוליטיקה עכשיו / אודי פלד – רמת יוחנן

אני לא מתעניין בפוליטיקה" אבל הפוליטיקה מאוד מתעניינת בך. במידה רבה אפילו קובעת את איכות חייך.  "ממילא הקול שלי לא משפיע ואף אחד לא מחשיב אותו" – ממש לא נכון. לקול שלך במקום הנכון ובעיתוי הנכון השפעה רבה שלא ניתן להתעלם ממנה.

בבחירות הכלליות לכנסת, הקול הפרטי שלך באמת לא שוקל הרבה, אבל בפריימריז המתקיימים לקביעת הרשימה לכנסת (במפלגות שבהן הרשימה לכנסת נקבעת בתהליך כזה ולא בהחלטה בלעדית של ראש הרשימה), הקול שלך שווה מיליון. בפריימריז לקביעת רשימת המפלגה לכנסת (כולל מועמד המפלגה לראשות הממשלה) מאות או אפילו עשרות קולות קובעים למועמדים אם "להיות או לא להיות".

בניגוד לבחירות לכנסת בהן יכול להצביע כול אזרח, בפריימריז רשאים להצביע רק מי שהתפקדו למפלגה לפני התאריך הקובע.

לרמת יוחנן פוטנציאל של 400-450 מתפקדים. מספר כזה של מתפקדים למפלגה אחת הופך אותנו ל"ממליכי מלכים" – לא פחות. 

למה זה חשוב לנו? כבר אמרנו, הפוליטיקה, וממילא הפוליטיקאים, קובעים ומכתיבים את איכות חיינו. החל מחוקי מס הכנסה וביטוח לאומי, דרך מתן או שלילת זכויות בקרקע, מכסות ומחיר מים, קיום או יבוש ענפי חקלאות... ועד לפנסיה ולבטחוננו האישי והחברתי.

פיזור כוחנו על קשת כל המפלגות – ממילא מאפס את כוחנו. המנעות מהתפקדות – מונעת מאתנו לממש את כוחנו.

המפלגה היחידה שבה יש למחוז הקיבוצים השפעה מכרעת היא מפלגת העבודה/המחנה הציוני. בכול שאר המפלגות משקלם של הקיבוצים שואף לאפס – ובהתאם הכוח להשפיע על מה שחשוב לנו. הקיבוצים הם המחוז הגדול במפלגה. מזכיר התנועה – ניר מאיר התוודה לאחרונה שבתחילה חשב שלא לעסוק בנושאים פוליטיים, אבל לאחר בחירתו נדהם לראות כיצד שרי ממשלה וחברי כנסת עומדים בתור להיפגש אתו, ועד כמה גדולה השפעת מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה, ודרכה על ההוויה הישראלית כולה.

לאחרונה עמד כוחה הפוליטי של התנועה הקיבוצית למבחן בעת הגשת "חוק ההסדרים" ו"חוק תקציב המדינה", שבמקור כללו גזירות קשות על המגזר ההתיישבותי/חקלאי בכלל, ועל הקיבוצים בפרט. חברים מהשורה וודאי לא היו ערים או מיודעים למאבק שהתחולל – ואשר בסופו – בוטלו כול הגזירות.

חברים, יש לנו משקל משמעותי, גם כקיבוץ רמת יוחנן, וגם כחלק חשוב בהשפעה שיש למחוז הקיבוצים כולו, והכול תלוי בדבר אחד – ברמת המודעות וההתפקדות שלנו. במידת נכונותנו "לרכז מאמץ בגזרה צרה" – במחוז הקיבוצים במפלגת העבודה – ולא תחת פיזור כוחנו על פני כול הקשת הפוליטית.

"מה כבר נדרש מאתנו?" – יציאה לדקה אחת מאדישות, ציניות והיעדר אמונה בכוחנו. בואו נתפקד ונעניק לעצמנו את הזכות לשלוט – קצת יותר – בגורלנו.

הביא לדף דני פלג

שאלון אינטרנטי בנושא תפקידם של שטחים פתוחים וחקלאות בעמק חרוד
במסגרת מחקר שנערך בטכניון אנו מבקשים ללמוד על חשיבותם של השטחים הפתוחים בעמק חרוד לתושבים. נודה לכם מאוד אם תוכלו להקדיש מזמנכם (לא יותר מ-10 דקות) למילוי שאלון אנונימי הבוחן עמדות בנושא: http://goo.gl/forms/EE1EUaHlsB

בין העונים על השאלון תוגרל ארוחה זוגית במסעדת קימל בגלבוע. 

תודה רבה,

ד"ר חגית זמרוני, פרופ' אסף שוורץ, הטכניון. 
רבותי נברך - בארי צימרמן, מתוך הדף הירוק

רבותי נברך / בארי צימרמן

כשבאים לחסות בצל זהותנו, תחת כנפי השכינה שלנו, בבית הכנסת של השכונה שלנו, לטבול במקווה הלאומי שלנו, לזאת ייקרא גיור. וכשמישהו משלנו עובר לצד אחר כלשהו זה כבר כיעור, או בלשון אחר התבוללות. חנה'לה התבוללה.

חנה'לה ומוחמד התאהבו נואשות / אבל הזיווג זכה לתגובות קשות / משפחת הבחור ניתקה קשר / משפחת הבחורה  יצרה קשר / עם "יד לאחים" / נמשכו חוטים / הופעלו תותחים / הקשר נפרם / היום מוחמד מעבר לים / וחנה'לה, שבורת לב אך נושמת / המשיכה בחייה כאן / ללא חתן

עד שפגשה ביעקב כהן / בחור כלבבה / עתיר מעלות / נסתרות ונגלות / סטאז'ר במחלקת ילדים / היא מזל סרטן והוא מזל גדי / ההורים היו בעד / אלא שהמזל שוב בגד / כי מדינת ישראל / לא חושבת שיעקב כהן יהודי (לסווטלנה סבתו אין מסמכים אמינים / ויוליה אמו לא מזהה את שבעת המינים) / אז משפחתה של חנה'לה התחרפנה / ואחרי קצת יותר משנה / יעקב נסע לקנדה / לבדו / להגשים את יעודו / וחנה'לה, שבורת לב אך נושמת /  המשיכה בחייה כאן / ללא חתן

עברו שנים / חנה'לה נטולת החתנים / עשתה קריירה בתקשורת המונים / וגם הלב לאט לאט התאחה / ופעם, בצאתה מן הברֵכה / בקאנטרי של רמת אביב / היא פגשה בחור חביב /  למודת ניסיון היא מיד חקרה מי הוא מי / קודם וידאה שאינו מוסלמי / אחר כך עשתה לו בירור יהדות / בדקה בתעודת הזהות / נזהרה מכל טעות / אבל כשחשבה שהכל מסודר / כשישבו, אחרי שבועיים, מחובקים על הבר / שח הבחור, לפי תומו / על עצמו / על אמונתו / ופתאום, כזאב היוצא מן השיחים / נחשף בפניה כיהודי משיחי / ולחנה'לה הנדהמת נגמרו המלים / שוב, מסתבר, עברה על הכללים / של מדינתה הנאורה, הדמוקרטית, הפתוחה / בה שולטות הדעות הקדומות, מתפשטת החשיכה

ואז, סוף סוף, חנה'לה לא התבלבלה / ולא התבוללה / אלא עשתה בחוכמה / והתחתנה עם עצמה 

תרבות בעמק

 

 

 


בשעה 14:00 תתקיים הקרנה נוספת של הסרט


שבוע וחצי לסגירה!  אמנות עכשווית מגרמניה, ומתווים לחצר  והנה אירוע הנעילה, משכן לאמנות עין חרוד

 

דברים טובים

 

את נטיעת העצים המסורתית של טו בשבט אנחנו דוחים השנה משבת לשבת בגלל הגשם שמבטיח אבל מקיים בקמצנות רבה. אבל מוטב מעט מבכלל לא . אז מתנחמים במאכלי טו בשבט שעיקרם פירות יבשים וטריים ומתפללים לגשם נוסף שיבוא.

משהו קצת אחרת...

 כיכר פירות יבשים בגבינת עזים

 

המצרכים

  • 1 חב' מחית תמרים
  • 2 ביצים
  • 4 כפות שמן
  • 8 כפות קמח תופח מאליו
  • 200 גרם צימוקים
  • 200 גרם אגוז מוסקט
  • 1 חבילת גבינת כגון: "פרומעז"
  • תמצית וניל
  •  1 כף  סוכר

אופן ההכנה:

לתוך קערה שמים אגוזי מלך, צימוקים, סוכר, קמח תופח ומערבבים. ממשיכים להוסיף שמן, ביצים, תמצית וניל, אגוז מוסקט ומערבבים עד שהקמח "כמעט" נעלם. מוסיפים מחית תמרים (במידה והמחית קשה ניתן לרכך אותה במיקרו או בסיר עם מים חמים). מניחים נייר אפיה עליו שופכים מעט שמן ושמים בתוך תבנית אפייה "אינגליש קייק". שמים שכבה של המלית, שכבה של גבינת עזים בחתיכות קטנות, שכבה נוספת של המלית ולמעלה עוד שכבה של גבינת עזים. את העוגה אופים בתנור בחום בינוני למשך 45 דקות. בסוף האפייה ניתן למזוג 4 כפות ליקר שקדים ומגישים.

ועוד משהו

עוגיות צימוקים, חמוציות ואגוזים


·                     חמאה - אריזת נייר (100 גרם), רכה.

·                     סוכר - 1/2 כוס - סה"כ (90 גרם)

·                     1ביצה - Large

·                     קמח לבן - 210 גרם, 1.5 כוסות.

·                     אבקת אפיה - 3 גרם, כפית אחת.

·                     תמצית וניל - כף (10 מ"ל)

·                     צימוקים - 1/2 כוס - סה"כ (75 גרם)

·                     חמוציות - 1/2 כוס - סה"כ (68 גרם)

·                     אגוזי מלך - 1/2 כוס - סה"כ (45 גרם), שבורים.

אופן ההכנה

לשים במיקסר את החמאה והסוכר, ולערבב עד קבלת תערובת משחתית

להוסיף את הביצה ותמצית הוניל, ולערבב שוב.

להוסיף את הקמח, אבקת האפייה, הצימוקים, החמוציות והאגוזים, ולערבב עד קבלת בצק אחיד ודביק (לא להוסיף קמח)

לחמם את התנור ל- 180 מעלות ולרפד תבנית בנייר אפייה

לקחת מהבצק בעזרת שתי כפיות ולהניח תלוליות על התבנית במרווחים האחת מהשניה (אפשר להכין עוגיות עגולות עם ידיים מקומחות)

לאפות כרבע שעה עד ששולי העוגיות מזהיבים

 

ותיקי המוסך

וותיקי המוסך יורם א & יורם ר. בדרכם להצלת עוד קלנועית באה בימים


 

העתקת קישור