דף מספר 2200
22/1/2016
רשימת המאמרים
לחצו כאן להצגת כל הכתבות ברצף
דף 2200

 

דף מספר 2200 י"ב בשבט תשע"ו 22 בינואר 2016

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

 

 

איור משנות ה-40

ט"ו בשבט הגיע...

בשבת הבאה 30.1.2016 נחגוג את ראש השנה לאילנות.

בשעה 10:30 התכנסות במגרש כדורגל

בשעה 11:00 טקס קצר ואחריו נטיעות.

*

פרטים בהמשך. אם מזג האוויר לא יאפשר זאת, האירוע יידחה

 

הודעות לדף


ברכות לשחרור מצה"ל

 

ליסמין לוין

לגל רבי

****************

מזל טוב

לנירקה רז ולכל המשפחה

להולדת הנין

נכד ליוני ונורית

****************


נטיעות בגיל הרך עם ותיקים

ביום ד' 27.1.16, בשעה 11:00

מוזמנים ותיקים וסבים לנטיעות עם ילדי הגיל הרך

מתחת לשיכון הדרים.

נשמח לראותכם.

במידה וירד גשם הטקס ידחה.

**************** 

תוכנית חוג העמקים לשבוע שבין  1/2016 /23 – 30

חוג יהדות

יום ד'  27/1 גבע 20:30

ד"ר רוביק רוזנטל

לשון חז"ל בעברית החדשה

****************

לכבוד חברי גבע

מנוי גן השלושה ה"קיבוצי" בוטל ע"י האתר.

החל מ - 1/2016 כל חבר יוכל לקנות מנוי שנתי אישי.

המחירון הינו כדלקמן:

יחיד -.325 ₪

זוגי -.400 ₪

משפחתי =.475 ₪

השתתפות הקיבוץ ככל שתהייה תידון במזכירות הקרובה.

איציק מור מנהל קהילה

****************

לקראת הוצאת ספר טלפונים חדש

לקראת הוצאת ספר טלפונים חדש – הרשימה מופיעה באתר גבע ועל החלון בחדר האוכל.

מי שהפרטים לגביו (טלפון בבית / טלפון נייד / כתובת אימייל) אינם נכונים או שמעוניין שפרטי בן שלא מופיע – יופיעו, מתבקש לעדכן אותי למייל

 t0546633850@gmail.com או הודעה ל0546633850.

מנהלי ענפים מוזמנים לוודא שמספר וכתובת הענף נכונים.

תודה,  טל גולן


משולחן המזכירות - ענת נצר


משולחן המזכירות

בישיבה מיום 12.1.16 :

1.      המזכירות אישרה את המשך פעולת הצוות לאיתור יו"ר ועד הנהלה / מזכיר ואיתור מנהל קהילה. חברי הצוות:

בלה בן ארי, רענן פרנס, רחלי וייס, זיוה רכט. צורפו לצוות את עפר שוורצמן ויוסי לימור.

מרכז עבודת הצוות אלון קרל.

כזכור, הצוות עסק באיתור יו"ר ועד הנהלה\מזכיר, מבין חברי הקיבוץ, בלבד. כעת יתחיל הצוות  באיתור מנהל קהילה, חיצוני ויו"ר ועד הנהלה\מזכיר, מבין חברי הקיבוץ. 

2.      אושרה הצעה למבנה ארגוני כאשר מנהל הקהילה הינו אדם שאינו חבר קבוצת גבע.

(ההצעה מצורפת בהמשך). הנושא יובא לדיון באסיפה ולאישור בקלפי.

3.      נדון שינוי סעיף בתקנון האגודה כדי לאפשר הקמת תאגיד קרן מילואים.

הנושא יובא לדיון באסיפה ולאישור בקלפי.

לשינוי תקנוני זה, נדרש רוב מיוחס, ועל כן נבקש מכל החברים לבוא ולהצביע.

4.      שינוי שמות תאגידי גבע:  

"אחזקות קבוצת גבע 2012" יהיה "אחזקות קבוצת גבע"

"חקלאות קבוצת גבע 2012" יהיה "חקלאות גבע"

הנושא יוצג ויוחלט באסיפה.

5.  נבחר צוות לגיבוש הצעה להקצאת מקורות כספיים ליישום תוכנית הבניה שאושרה בקלפי ב- 2010, בהיקף שייקבע בתקציב 2016.

חברי הצוות: רענן פרנס, (מרכז-משק), אלי מזרחי (גזבר) אלדד בן-ארי, עופר שוורצמן, יוחאי רז וגלעד רם.

שבת שלום, ענת נצר

הצעת המזכירות למבנה הארגוני של גבע

הצעת המזכירות למבנה ארגוני

כאשר מנהל הקהילה הינו אדם שאינו חבר קבוצת גבע. - 2016

מבוא :הצעת מזכירות למבנה ארגוני וחלוקת תפקידים.

 ההצעה מתייחסת לתפקידים : יו"ר ועד הנהלה\מזכיר ומנהל קהילה.

המבנה הקיים– קבוצת גבע (מגזר קהילה)


 


הערות למבנה הארגוני :

1.                 מזכיר הקיבוץ הוא גם יו"ר ועד ההנהלה, חייב להיות חבר קיבוץ גבע.

2.                 מזכירות הקיבוץ היא גם ועד ההנהלה(איחוד וועדים), כפי שהיה עד היום.

3.                 מבנה ואיוש המזכירות, כפי שנקבע ומשמש כיום.

4.                 מנהל קהילה, יעסוק הן בנושאים חברתיים והן בענפי השירותים והתקציבים. יכול להיות חבר או חיצוני.

5.                 בעל תפקיד שאינו חבר קיבוץ, אין לו זכות הצבעה, במזכירות ובאסיפה.

 

יו"ר ועד הנהלה\מזכיר

כללי : מזכיר הקיבוץ הוא גם יו"ר וועד ההנהלה. בתפקיד זה ישמש אך ורק חבר קיבוץ גבע, כפי שמחויב בתקנות האגודה. (סעיף 101)

א.                הגדרת תפקיד.

 

1.                 כינוס ישיבות ועד הנהלה\מזכירות גבע.

2.                 ייצוג הקיבוץ ומוסדותיו כלפי גורמי חוץ, על פי העניין.

3.                 זימון אסיפת גבע.

4.                 כתיבה ופרסום פרוטוקול ועד ההנהלה\מזכירות ופרוטוקול אסיפת הקיבוץ.

5.                 ביצוע כל פעולה, על פי תקנות האגודה, הדורשת מעורבות יו"ר ועד ההנהלה.

ב.                 תחומי אחריות.

1.                  כינוס וניהול ישיבות מזכירות גבע.

2.                  הכנת חומר וסדר יום לישיבות המזכירות.

3.                  הכנת חומר וכינוס אסיפת גבע.

4.                  הוצאת פרוטוקולים, של מזכירות ואסיפת גבע.

5.                  פרסום פרוטוקולים והחלטות, מזכירות ואסיפה, לציבור

6.                  עבודת מנהל הקהילה.

ג.                   נתונים נוספים, למשרה.

1.                 בחירה לתפקיד בקלפי, ברוב של 60% מכלל המצביעים.

2.                 תקופת כהונה, 4 שנים.

3.                 היקף המשרה, כ – יומיים בשבוע

מנהל קהילה

כללי : מנהל הקהילה אחראי לכלל ענפי הקהילה ומערך השירותים

 

הגדרת תפקיד. (אינו חבר קיבוץ)

1.                 ניהול כלל הנושאים החברתיים, בתחום הפרט, מוסדות הקבוצה או גורמי חוץ.

2.                 הובלת תהליכים לקידום קבוצת גבע, על פי החלטות האסיפה והמזכירות.

3.                 יישום נהלים ותקנונים.

4.                 גיבוש תוכנית חברתית והובלתה להצלחה.

5.                 כתובת לכלל חברי ובני הקיבוץ.

6.                 ניהול כלל מערך ענפי הקהילה והשירות לחברים.

7.                 ניהול תקציב הקהילה ותוכנית ההשקעות בקהילה.

8.                 הכנת תוכנית עבודה לענפי הקהילה ומערך השירותים, באוריינטציה כלכלית.

9.                 כתובת למנהלי ענפי הקהילה.

10.             קשר עם המועצה לכל הנושאים המוניציפאליים.

 

א.                תחומי אחריות. (אינו חבר קיבוץ)

1.התפעול השוטף של הקבוצה, עניינים קהילתיים.

2. תיאום והפניית נושאים לטיפול, על פי הקשרם.

3. טיפול באירועים, כגון: אבלות, סכסוכי שכנים, בין החבר למוסדות הקיבוץ, פלילי ותקנון.

4. תקציבי החברים.

5. פעילות הועדות.

6.                 קידום ענפי הקהילה ושיפור השירות לחבר.

7.                 עמידה ביעדים עליהם הוחלט האסיפה, לעניין ענפי הקהילה.

8.                 מיצוי קבלת מימון ותקציבים לקהילה, ממקורות חוץ.

ב.                 נתונים נוספים, לתפקיד.

1. בחירה לתפקיד בקלפי, ברוב של 60% מכלל המצביעים.

2. תקופת כהונה, 4 שנים.

3. היקף משרה, כ- חמישה ימים.

הצעת המזכירות ומש"א

הערות :

1.                  הצעה זו נסמכת, גם על עבודה בנושא מבנה ארגוני שנעשתה בגבע, אוגוסט 2013.

2.                 כל שאינו מוזכר במסמך זה, נשאר על כנו, אין שינוי בו.

3.                 תקופות כהונה- קדנציה, בעלי תפקיד ונציגי ציבור בוועדות, רוב לבחירה, כפי שהיה עד היום.

מן העתונות

מן העתונות

מי בוחר את הנהלת הקיבוץ

מתוך ידיעות הקיבוץ 1/1/2016

למי מותר לבחור צזכיר/ה מנהל/ת קהילה ומרכז/ת משק בקיבוץ – לוועדת קלפי או לוועדת איתור שמינתה המזכירות. עוזר רשם האגודות השיתופיות פסק


התרוקנות מתוכן - רחלי וייס

התרוקנות מתוכן / רחלי וייס

לאחרונה, אנו עדים€ למגמה של מעבר מהשתתפות דהיינו מעורבות מצד החברים ל-שיתוף בלבד. ניתן לראות זאת ב"חיסול" וועדת מנויים, שהייתה אחראית על איוש תפקידים ( וועדה המורכבת מנציגי ציבור בלבד, בלי השתתפות של בעלי תפקיד, כפופה לאסיפה )–€ למעבר לאיוש תפקידים על ידי מנהלי מגזרים ויו"רים. ניתן לראות מגמה זו גם בניסיון להביא לדיון כלכלי חצי שנתי  בלא  שלחבר היה מספיק זמן לעיין בנתונים , המפגש נערך בצהרים ואסיפת החברים מצורפת כלאחר יד בסיום הדיון בוועדה הכלכלית. או בעובדה שאין מתייחסים לשאילתות המבקשות מידע מבעלי תפקיד כמו מרכז משק  כמשל,  או בעובדה שמתעלמים מבקשות חברים להעלאת נושאים לדיון כמו נושא ההשכרות . ניתן לחוש זאת סביב "עצמאות ההתנהלות" של התאגידים למיניהם, ששכחו שהכול שייך קודם כל לקהילה, לכולנו. אלה שנויים מהותיים בתפיסה ולא שנויים טכניים או קוסמטיים ועלינו להיות ערניים לכך. החלטות מסוג זה מעבירים אותנו מדמוקרטיה ישירה לדמוקרטיה ייצוגית , מעבירים את מרכז השליטה מהחבר להנהלות. כשאנו מדברים על שוויון בין היתר אנו מתכוונים€ לשוויון בשליטה על הגורל האישי והקולקטיבי שלנו. לכן התפתחה בקהילות הקיבוציות דמוקרטיה ישירה, שהופעלה הן בתהליך קבלת החלטות בנושאים חברתיים-קהילתיים והן בנושאים כלכליים-יצרניים. טענות שיש להחליף צורה זו בדרך שבמסגרתה ההחלטות יתקבלו רק על ידי נציגים נבחרים, או ממונים בעלי ידע מתאים, "מקצועי" - כך שההחלטות יתקבלו במהירות, ללא התערבות של הציבור הרחב בקבלת ההחלטות, מאחר שאין לסמוך על התנהגותו והחלטותיו, הביאה לקריאה להחליף€ את "כוח ההמון" ב"אליטה שלטת".

אנו צריכים להיות מודעים שמעבר זה בין השאר גורם לריכוז סמכויות בידי יחידים, להגדלת המרחק בין החבר לקהילה , לפגיעה בחלוקת העוצמה השוויונית וביכולת לממש שותפות בקבלת החלטות. עלינו להיזהר שהשיתוף לא יהפך לסיסמא ריקה מתוכן.

כמו כן עלינו לשמור שתפקיד המזכיר שהוא תפקיד חברתי לא יתרוקן מתוכן גם הוא אם נצרפו לתפקיד מנהל הקהילה. הגדרות התפקיד של שני תפקידים אלה שונים בתכלית ולעיתים אף מנוגדים. לדוגמא, מנהל קהילה יחשב תחשיבים ויביא את הקול שכבר נשמע במזכירות לא אחת שזה יקר לקלוט בנים חברים חדשים לגבע- מזכיר בניגוד לכך צריך להביא את הפן החברתי של משמעות קליטת הבנים בגבע... וכן הלאה. דגם זה של מנהל קהילה שמאגד בתוכו את שני התפקידים מתקיים בהרבה קיבוצים מתחדשים, שם התפקיד החברתי התרוקן מתוכן ורק התחשיב הכלכלי מדבר - אבל אנחנו לא שם. לא יתכן שמצד אחד נתנהל כקבוץ שיתופי עם הנהלה כה מנופחת- מזכיר משק במשרה מלאה על משק בהיקף מצומצם, מנהל מש"א בארבעה ימים בשבוע ועוד יועצים ועוזרים למיניהם ומאידך נבקש לעצמנו מזכיר שהוא גם מנהל קהילה. מתן כוח שכזה בידי מזכיר שהוא גם מנהל קהילה חיצוני לא תואם את הקבוץ השיתופי של היום. מה עוד שגם החלום שמישהו חיצוני "ינהל" אותנו טוב יותר נכשל במבחן המציאות, פעם אחר פעם.

יתכן שעלינו לעשות יותר ואולי אחרת ממה שעשינו בניסיון לגייס חבר או קבוצת חברים שייקחו על עצמם את הניהול החברתי של גבע.

רחלי וייס

זו דעתי - רוחלה רז

זו דעתי

בימים אלו, שאנחנו דנים בהשקעות הקהילה, לא הועלתה הצעה להקים סככה, פשוטה ונאה, מעל מתקני האופנים ליד חדר-האוכל.

בימי גשם, כן ירבו, נהפכה הכניסה לחדר-האוכל למחסן אופנים, הזרוקים לפעמים על העמודים הנאים או על הצמחייה שבמקום.

יש רבים טוענים שסככה תקלקל את מראה חדר-האוכל. האם המצב הקיים הוא יותר נאה?


אני מציעה בהחלט לחשוב על-כך ולהסיר את המצב המכוער הקיים ולאפשר לחברים ולילדים הנוסעים לבית-הספר להחנות במקום נאות ומוגן מפני הגשם.

המצב כיום לא נאה ולא מכובד למקום כל-כך ציבורי שהוא מרכז חיינו.

רוחלה רז

טיול הגיל השלישי

סיור הגיל השלישי ל"עידן טכנולוגי" בעמק המעיינות ולגן היפני בקיבוץ חפצי-בה

 


ביום חמישי 28.1.2016יציאה בשעה 08:15  – חזרה משוערת בשעה  14:00

 

במועצה האזורית עמק המעיינות הוקם מרכז אזורי משותף לפיתוח טכנולוגי, חדשנות חינוכית ותעסוקה באוריינטציה חברתית כלכלית, בשילוב עם יזם ותעשיין פרטי- "גבעסול" (של גדעון ידין) , משרדי ממשלה, עמותות ורשויות שכנות ובקשר עם גורמים מירדן. המרכז כולל אולם ייצור ומלאכה, כיתות לימוד ומעבדות מתקדמות ייעודיות לצרכי החינוך הטכנולוגי ומרכז הפיתוח, ומרחב ציבורי משותף הכולל בית קפה ואודיטוריום. המקום מאפשר מפגש בין חינוך יזמי וטכנולוגי לסביבת פיתוח ויצור של מפעל הייטק תעשייתי, ומהווה מוקד משיכה ומפגש לצעירים ובני נוער, יזמים, סטודנטים ואנשי טכנולוגיות.נסייר במרכז הטכנולוגי בהדרכת גדעון ידין.

*****************************

הגן היפני בחפציבה

 

סיור מרתק בגן היפני הקטן והקסום בקיבוץ חפציבה בהדרכת נעמה עמית.  תנועת המקויה, אוהבי ישראל מיפן, הוקמה בשנת 1948 על ידי פרופסור אברהם טשימה. הגן הוקם לרגל חג היובל של  הקיבוץ ומטופח על ידי חברי תנועת המקויה היפנית וחברי הקיבוץ. אומרים שחברי התנועה מזדהים במידה רבה עם ערכי הקיבוץ ומחוברים מאוד לתנ"ך. הגן הוקם בהשראת הנביא ישעיהו ושיבת ציון. ישעיה מ"א 18-20. גן שינטו מסורתי, סוכת עץ, בריכת דגים קטנה, נחל, פסלי עגורים, פנסי אבן, גשר אבן, מקום תפילה המצוי בתוך מערה וגם שיחים גזומים בסגנון יפני מקסים הסיור יכלול הסברים על תרבות יפן בלויי סרט.

.מחכים לכם  שוש,דובי,נטע ויונה

קצת זכרונות מהגבעטרון - דנדי

קצת זיכרונות מהגבעטרון


בשנת – 1964 כבר היינו מחוברים לנחצ'ה. ואז שלח אותנו האיחוד באוטובוס להופיע בפריפריה, כלומר בקיבוצים: עין-גדי, יוטבתה ושדה בוקר.

אחד החברים שהיה בשדה-בוקר התרשם מאוד מההופעה ובפגישה שהייתה לנו בשנה שעברה נתן קטע מזיכרונו מאותו אירוע.

לקח לי זמן לאתר אותו, כי לרוע המזל שכח לחתום את שמו. היום אני יודע:

 דני לוקסמבורג. יש כמה אי- דיוקים, אחרי הכל  עברו 50 שנה.

באותו זמן בן-גוריון ופולה חיו בשדה-בוקר. ואכן לשמחתנו הם הגיעו להופעה. בהפסקה חשבה פולה שזה כבר מספיק. בן-גוריון סרב ונשאר עד הסוף.

שמות חברי הגבעטרון וחמישית-גלבוע אז:

נחצ'ה – אקורדיון וניצוח, עמוס אלוני-חליל, יודלה –קלרינט, אלי בן-רועי גיטרה, אברי וייס קונטרבס

חברי הגבעטרון:בנות – רינה, תמי, נירקה, רחלה נחשון, שרהל'ה שמחוני, ורד אבן-צור, ניקה

בנים:יואב נחשון, יוסלה אבני, גדי ארצי, יאיר זק, דנדי, בנצי רון, ספיק לוין

ביוטבתה פגשנו את דוויד איתיאל בן גבע שהיה ממייסדי הגבעטרון. הפרדה ממנו הייתה מרגשת ונדמה לי שראיתי גם דמעה בעינה של רינה

בקיצור היו ימים

דנדי


למה חשוב להתפקד למפלגת העבודה - דני פלגלמה חשוב לנו חברי גבע להתפקד לחברות במפלגת העבודה:

§        רגע לפני סיום המפקד השנתי !! –אני שואל ומשיב .מה חשוב יותר ?  חשוב להצביע בבחירות  למפלגת העבודה. ואכן בבחירות אשתקד נספרו בקלפי בגבע 314 קולות ל"עבודה".  ואף על פי כמפלגה - הפסדנו בבחירות.

§        ולמה חשוב להתפקד למפלגת העבודה !!! כי החברות במפלגה נותנת לנו יכולת השפעה במספר תחומים .

§         קודם כל זכות לבחור את הרכב ה"סיעה" והיו"ר שלה.

§        התנועה הקיבוצית וגבע בתוכה אינה "נספרת" ע"י השלטון הנוכחי-קרי ממשלת ישראל . הן בתחומי הכלכלה ( דגש לחידלון הממשלתי בעיקר ביחס לחקלאות ) והן בתחומי הפיתוח , המקרקעין , הפריפריה, אזורי עדיפות לאומית ועוד.

§        נגעתי רק בקצה המזלג בנושאים "הרגישים" – בסופו של דבר התוצאה תהיה שלא יהיה לנו ( התנועה הקיבוצית) אף חבר כנסת !!. 

§         לסיכום – המפקד יסתיים בסוף ינואר  2016 .הסכום הכספי לשנה בגין חברות אינו מבוטל  : 55 ₪ לגימלאי/ת – 75 ₪ ל"צעיר".

§         ואף על פי כן ולמרות הכל - אני פונה באופן אישי  "בקול קורא" זה – לחדש את ההתפקדות . וגם פונה לחברים חדשים להצטרף לשורותינו.

§        נכון להיום – כאשר נותר עוד שבוע ימים בלבד  !!! רק 20 חברים/ות חידשו את "חברותם" . ( זו תוצאה מובהקת של "החלטה אומללה")

§        אני עומד לרשותכם בנושא זה – ניתן לאשר חידוש בפניה אישית אלי . בע"פ או בכל אמצעי התקשורת של המאה ה-21

§        בנוסף לכך מצורפת בדף השבועי - פנייה אישית לחברי גבע - של ח"כ איתן ברושי על חשיבות ההתפקדות חברי הקיבוצים  למפלגת "העבודה".

בברכה דני פלג

העתקת קישור